Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми
Скачати 88.26 Kb.
НазваЛекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми
Дата конвертації27.02.2013
Розмір88.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Л Е К Ц І Я
Основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я
Основні питання теми:

 1. Суть, визначення і технологія управління.

 2. Функції і методи управління.

 3. Особливості управління в охороні здоров´я.

 4. Інформація в управлінні охороною здоров´я (види, вимоги, використання, значення).

 5. Системний підхід в управлінні охороною здоров´я.


Основна література:

 1. Кунц Г., Донель С.О. Управление, системный и ситуационный анализ. Учебник для менеджеров США. М., Наука, 1981 г.

 2. Галкин В.А. От выбора не уйти. О проблеме внедрения новой системы управления, планирования и финансирования в здравоохранении // Мед. газета, 1990 г., 21 ноября.

 3. Лещенко М.Н. Менеджер в больнице //Мед. газета 1990 г. 6 июня.

 4. Спиженко Ю.П. Станет ли врач бизнесменом: беседа с Министром здравоохранения Украины //Мед. газета 1991 г. 1 февраля.

 5. Царегородцев Г.И., Кузьмин К.К. Новый хозяйственный механизм в управлении здравоохранением. Социально-экономические аспекты // Сов. Здравоохранение 1990, № 6. С. 8 – 14.

 6. Чеченин Г.И. с соавт. Управление учреждением здравоохранения в новых условиях хозяйствования на примере больницы и здравоохранения Российской Федерации 1991 г. № 6. С. 6 - 7.1. Управління – це ціленаправлений процес, забезпечуючий ефективне функціонування об´єму (системи) при відповідних умовах і наявних ресурсах (слайд 1).
По суті, управління – це наука, професія, складова частина розподілу труда, вид діяльності.
В якості виду діяльності управління характерно для любої роботи, яку виконує лікар.
Серед медичних працівниківможна виділити дві категорії: професійні управляючі-менеджери (робітники Міністерства охорони здоров´я, управляючі,. Головні лікарі і їх замісники) і робітники , у яких переважає управлінський труд (завідуючі відділеннями і кабінетами, головні і старші медичні сестри та ін.

Найбільш типовими управлінськими функціями є (слайд 2):

 1. прогнозування;

 2. планування;

 3. збір і аналіз інформації;

 4. підготовка і прийняття управлінських рішень;

 5. організація виконання;

 6. контроль і оцінка результату.


Керівництво є обов´язковою умовою роботи практичного лікаря будь-якої спеціальності, так як лікар управляє здоров´ям окремих пацієнтів.
Для дільничного лікаря (терапевта, педіатра, акушера-гінеколога) – об´єктом керівництва є населення, що проживає на його дільниці, а метою управління – підвищення рівня здоров´я.
Провести системний аналіз в охороні здоров´я – означає виявити складові його елементи, їх функції, взаємозв´язки, взаємодію, результати цієї взаємодії – системні якості, оцінити мету системи і ступінь її достовірності.
Провести ситуаційний аналіз в охороні здоров´я – це означає вивчити умови, ресурси; виявити його проблеми, визначити їх пріоритет, рангувати їх в порядку важливості для досягнення мети (кінцевого результату).
Сучасне наукове управління засноване на використанні електронно-обчислювальної техніки, що полегшує системний і ситуаційний аналіз.
Щоб уявити реальні можливості використання ЕОМ для удосконалення управління охороною здоров´я, необхідно розглянути технологію процесу управління, виходячи з того, що управління – циклічний і поступальний процес.
Технологія управління – система операцій і процедур, виконуваних в певній послідовності. Уявляючи управління як процес з певною послідовністю дій, можна говорити про алгоритм управління. (Алгоритм – послідовність дій, що приводять до мети).
Цикл управління має три основні частини:

 1. – інформаційне забезпечення;

 2. – розробка і прийняття управлінських рішень;

 3. – реалізація управлінських рішень.


Цикл управління заключається в досягненні результатів через переборення проблем.
Проблема – протиріччя, перепона до досягнення мети.

Виявлення проблем і їх рангування (тобто виявлення пріоритетних) дозволяє сформулювати найважливіші задачі для реалізації поставленої мети і правильно розподілити ресурси.
ІІ. Управління може бути:


 1. емпіричним (виходячи із досвіду),

 2. науковим (сучасний тип управління).


В основі наукового управління лежить два загальноприйнятих метода: системний і ситуаційний аналіз об´єкту управління.
Об´єктом управління – є система охорони здоров´я і її установи (лікувально-профілактичні підсистеми).
Система – сукупність взаємопов´язаних, взаємодіючих елементів, маючих єдину мету.
Суб´єкт управління (лікуючий лікар чи менеджер) виконує в процесі управління чотири основні функції:

1 – планування,

2 – організація,

3 – керівництво,

4 – контроль.

Планування включає в себе:

1 – збір, збереження, обробку і аналіз інформації (перша частина циклу управління),

2 – розробку альтернативних рішень, вибір і прийняття оптимального рішення (друга частина циклу управління).

Методи планування:
1 – аналітичний (на основі аналізу минулих років),

2 – нормативний (на основі діючих нормативів),

3 – бюджетний (зв´язаний з бюджетом),

4 – метод співвідношення і пропорцій (на основі співвідношень і витрат),

5 – експериментний (по втіленню нового господарського механізму),

6 – моделювання (математичного та ін.).
На етапі планування найбільш широко використовуються автоматизовані інформаційно-пошукові системи і інформаційно-експертні системи, а також математичне моделювання.
Організація – це створення умов, забезпечуючих реалізацію прийнятих управлінських рішень:


 1. матеріально-технічних (умовно),

 2. кадрових (умовно),

 3. економічних і т.д.


Керівництво – це створення у виконуючих управлінське рішення мотивів для реалізації (стимулювання реалізації рішення). (Типи керівництва – слайд 3).
На етапі організації керівництва (третя частина циклу управління) приміняються:


 1. організаційно-розпорядчі методи (накази, рекомендації, вказівки, дозволи, санкціонування),

 2. економічні методи (економічне стимулювання, госпрозрахунок, бригадний метод, аренда, кооперація і т.д.),

 3. соціально-психологічні методи (заохочення, покарання, формування суспільної думки і т.д.).


Контроль дозволяє здійснювати зворотний зв´язок, завершує цикл управління, він заснований на інформації і на етапі контролю можуть бути використані автоматизовані системи управління (АСУ).
ІІІ. Управління в охороні здоров´я має ряд особливостей, до яких відносяться:
1 – особлива відповідальність в прийнятті рішень;

2 – труднощі, а інколи і неможливість прогнозувати наслідки прийнятих рішень (особливо віддалених);

3 – труднощі, а інколи і неможливість виправлення наслідків неправильних рішень (наприклад – неодноразові спроби визначення диспансеризації всього населення, відсутність одноразового інструменту і т. ін.).
ІV. АСУ в сучасній охороні здоров´я – це в основному інформаційно-пошукові і інформаційно-радячі системи різного рівня: галузеві – рівень Міністерства охорони здоров´я; функціональні – рівень управлінь, відділів МОЗ України; наприклад : АСУ – медстат, АСУ – кадри, АСУ – санепід і т.д. територіальні – облздрав, міськздрав, ЦРЛ і т.д.; лікувально-профілактичні установи – АСУ – поліклініка, стаціонар, об´єднана лікарня і т.д.
В рамках установ можуть бути функціональні АСУ (АСУ – лабораторія, АСУ – статистика).
Найважливіша частина АСУ в охороні здоров´я – автоматизоване робоче місце лікаря (АРМ – лікаря).
Вданий час цей рівень АСУ реалізується в більшості економічно розвинутих країнах шляхом створення локальної мережі персональних ІВМ – сумісних ЕОМ, для яких складені пакети прикладних програм (ППП).
Прикладом такої системи може служити медична інформаційна система Бельгії, що включає мережу персональних ІВМ – сумісних комп´ютерів і особистий мікрокомпресор пацієнта, замінюючий медичний паспорт чи карту амбулаторного хворого.

Мікропроцесор являє собою носій інформації (розміром з 15 – 20 копійкову монету), який дозволяє записати інформацію в об´ємі 8 сторінок друкованого тексту (його рекомендується носити з собою вмонтованим в пластикову карточку прав водія).
Інформація, записана на мікропроцесорі, ділиться на 3 частини:
1 – необхідна для екстренної допомоги по вітальним показникам (для її одержання на екрані досить встановити мікропроцесор в будь-яку ІВМ – сумісну ЕОМ);
2 – використовується лікарем загальної практики (особистим лікарем). Вона

захищена кодом, відомим особисто лікарю і може бути отримана іншими тільки з його дозволу (це основна інформація в об´ємі, приблизно, карти амбулаторного хворого);
3 – інформація інтимного характеру. Вона захищена особистим кодом пацієнта і може бути одержана тільки з його безпосередньої згоди.
В систему автоматизованого робочого місця лікаря загальної практики входить персональний комп´ютер, який дозволяє одержати різноманітні види інформації, необхідної в роботі, допомагає в постановці діагноза і в виборі лікування по 600 найбільш поширеним захворюваням.
Види інформації, необхідні лікарю для прийняття обґрунтованих рішень:

1 – статистична;

2 – науково-технічна;

3 – економічна;

4 – інформація про лікарське забезпечення;

5 – інформація про матеріально-технічне забезпечення.
Інформція в управлінні використовується для:

1 – прийняття рішень;

2 – оцінки стану об´єкту (системи) і прогнозування його розвитку;

3 – для контролю і зворотнього зв´зку.

Для здійснення діяльності охорони здоров´я наряду з іншими ресурсами (матеріальними) необхідна інформація.
Для управління в першу чергу необхідна інформація про проблемну ситуацію в оточуючому середовищі.
До інформації пред´являються слідуючі вимоги:

1 – достовірність;

2 – своєчасність;

3 – адекватність (достатність);

4 – ціленаправленість.
В якості основної причини, з якою пов´язані недоліки в управлінні, автори підручника для менеджерів США, Г.Кунц і С.О.Донеля (1981) “Управление, системный ситуационный анализ управленческих функций”, приводять невизначеність (інформаційну незабезпеченість прийнятих рішень). Інформація розглядається як засіб зняття невизначеності.
V. Системний аналіз – методологія комплексного вивчення об´єкту як системи, його мети, функції, структури, організації і інформації, виявлення і аналіз проблеми управління і розробки заходів по вирішенню даних проблем на основі використання досягнень різних наук, математичних методів і обчислювальної техніки.
Методологія системного аналізу включає в себе визначення концепції, має свій понятійний аппарат, методи і етапи аналізу і синтезу системи. Систематичний аналіз допомагає особі, що приймає рішення, в даному конкретному випадку більш строго підійти до оцінки можливих варіантів рішення, пред´явити наслідки рішень, оцінити їх кількісними, медичними, планово-економічними, соціальними, психологічними і іншими критеріями.
Для проведення системного аналізу необхідно декілька умов:
І. Першою умовою є наявність “проблемної ситуації”.
Про виникнення “проблемної ситуації” судять по таких “симптомах” як:


 1. наявність поганих показників здоров´я населення чи діяльності служб охорони здоров´я;

 2. поява несприятливих тенденцій в динаміці показників здоров´я населення чи діяльності служб охорони здоров´я;

 3. відсутність суттєвих результатів в покращенні показників здоров´я населення.


ІІ. По-друге, проблемна ситуація може виникнути в результаті різних адміністративних рішень при реорганізації лікувально-профілактичних установ і служб охорони здоров´я в зв´язку з об´єднанням установ, закриттям об´єктів, створенням нової служби охорони здоров´я та інше.
Проведення системного аналізу в охороні здоров´я вимагає сумісної роботи представників різних спеціальностей. В залежності від проблеми, мети і специфіки дослідження проблеми управління – склад даної робочої групи може бути різним по кількості і по списку спеціальностей.
Методологія системного аналізу передбачає розгляд проблеми чи об´єкту з допомогою методів, запозичених з філософії, соціології, психології, математики, економіки, кібернетики та ін. В останній час визначився круг методів, які найчастіше використовуються при вирішенні складних міждисциплінарних проблем з позиції системного підходу. Їх можна розділити по 2 ознакам:


 1. по змісту:

а) вербальні методи (на основі філософії, соціології та ін.);

б) графічні методи (графік);

в) експертні оцінки;

г) математичні методи.


 1. по меті:

а) методи декомпозиції (системи, мети, роз´єднання);

б) методи спрощення систем скорочення;

в) методи композиції (об´єднання);

г) методи оцінки структурноїадекватності (відповідності);

д) методи оцінки взаємодії елементів;

е) методи оцінки стійкості системи (в часі і просторі)

(ретро – сучасне – майбутнє).
В даний час уже визначені основні напрямки примінення соціально-медичних і організаційних проблем:
1) розробка і реалізація цільових комплексних програм по профілактиці, кардіології, онкології, охороні материнства і дитинства, гематології, пульмонології; (слайд 4)
Процес співставлення програм в охороні здоров´я.
2) Розробка довгострокових прогнозів і планів розвитку установ, служб

охорони здоров´я і систем в цілому.

 1. Реорганізація системи охорони здоров´я (створення нових спеціалізованих служб, об´єднання і розподіл установ).

 2. Розробка автоматизованих систем управління охороною здоров´я.

 3. Розподіл ресурсів охорони здоров´я по території (слайд 5).

 4. Оцінка діяльності установ і служб охорони здоров´я.

 5. Розробка комплексної оцінки стану здоров´я.

 6. При розробці приказів, інструкцій, рекомендацій.

 7. Вияснення причин різних порушень в забезпеченні наступності, етапності, обґрунтованості лікувально-профілактичних заходів.

Схожі:

Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconЛекц І я основні принципи побудови І функціонування асу в охороні здоров´я
Брона И. И., Густидин А. С. и др.: Актуальные проблемы разработки автоматизированных систем управления амбулаторно-поликлинической...
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconРозділ Сутність функцій менеджменту як основи процесу управління
Розділ Системна роль функцій менеджменту в процесі управління І методи їх дослідження
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconІсторія розвитку менеджменту нараховує вже кілька тисячоліть
Питання про природу І принципи справедливого й ефективного управління складало предмет роздумів багатьох великих мислителів, а основи...
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconЛекц І я соціально-медичні аспекти нового господарчого механізму в охороні здоров´я
Основною ціллю лекції являється вивчення соціальних І екологічних аспектів даної проблеми. В результаті вивчення студенти повинні...
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми icon1. Сутність та загальна характеристика менеджменту. Основні підходи та принципи до менеджменту
Управління – це цілеспрямована дія на об’єкт з метою зміни її стану чи поведінки при зміні обставин
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми icon1. Управління та менеджмент, принципи та завдання менеджменту
Розрізняють три види управління: управління в технічних системах або управління речами; управління в живих організмах; управління...
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconБюджетного менеджменту питання до іспиту
Поняття бюджетного менеджменту. Складові елементи організації бюджетного менеджменту
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconРеферат з курсу „Вступ до спеціальності”
Еволюція менеджменту як науки. Основні школи І напрямки у розвитку менеджменту
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconКонспект уроку з курсу «Основи здоров’я»
«Твої права», зошит з друкованою основою для 3 класу «Основи здоров’я» (автор О. В. Лабащук), підручник «Основи здоров’я», 3 клас...
Лекц І я основи управління (менеджменту) в охороні здоров´я Основні питання теми iconЛекц І я автоматизовані системи управління охороною здоров'я Література
Лисицын Ю. Н. (ред.) Руководство по социальной гигиене и организацыи здравохранения (для врачей), том 2, разд. 4, гл. IV "Отраслевая...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка