Урок №1. Тема
Скачати 161.55 Kb.
НазваУрок №1. Тема
Дата конвертації10.03.2013
Розмір161.55 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №1.

ТЕМА: Вступ. Інформатика. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером.


Тема: Вступ. Інформатика. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером.

Мета: Ввести поняття предмету «Інформатика» та інформатики, як науки. Ознайомити з правилами поведінки в комп’ютерному класі та правилами техніки безпеки при роботі з комп’ютером, з комплексом основних фізкультурних вправ виробничої гімнастики. Навчити правильно і безпечно організувати своє робоче місце і діяльність на уроці, дати перші основні поняття, необхідні для початку роботи на комп'ютері. Виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості; вироблення стартових навиків роботи з комп’ютерною системою. Провести інструктаж з техніки безпеки.

Тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу та проведення інструктажу з техніки безпеки в комп’ютерному класі.
План викладу:

 1. Що вивчає інформатика?

 2. Правила поведінки в комп’ютерному класі.

 3. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

 4. Інструктаж з техніки безпеки.


Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Що вивчає інформатика?

Ви розпочинаєте вивчення нового .предмета – «Інформатика». Основна мета кожного шкільного предмета – підготувати вас до життя в сучасному суспільстві. Суттєвими ознаками його є високий рівень розвитку інформаційних технологій, використання комп’ютерів у всіх галузях виробництва й управління, можливість широкого доступу до інформаційних ресурсів завдяки комп’ютерним мережам тощо. Інформація стала таким самим стратегічним ресурсом, як продукти харчування, промислові товари та енергетичні ресурси. Тому сучасне суспільство називають інформаційним.

В інформаційному суспільстві важливим є рівень інформаційної культури людини, який визначається рівнем знань сучасних інформаційних технологій і вмінь застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, у побуті. Чим вищий рівень інформаційної культури сучасної молодої людини, тим впевненішою вона почуватиме себе в житті. Саме підвищення рівня вашої інформаційної культури є основною метою шкільного курсу інформатики.

Інформатика, яку ви розпочали вивчати, ввібрала у себе елементи інших класичних наук, передусім математики.

Інформатика — це розділ науки, що вивчає властивості інформації, а також закономірності її пошуку, збору, збереження, передачі й обробки.

Інформатика — одна з наймолодших наукових дисциплін, корені якої сягають у далеке минуле. Людина живе у світі інформації, і здавна існує необхідність її збереження та передачі. Першими сховищами інформації були бібліотеки. У середині VII ст. до н.е. при палаці ассирійського царя Ашшурбаніпала було велике зібрання глиняних таблиць. До нинішніх часів дійшла слава Олександрійської бібліотеки, заснованої Птолемеєм, яка нараховувала на початок I століття 700 тис. одиниць. Кожний освічений правитель вважав своїм обов'язком сприяти розвиткові бібліотек. У Давній Русі перша бібліотека була заснована в 1037 p. Ярославом Мудрим при Софійському соборі у Києві. Якщо перші бібліотеки призначалися для вищих прошарків суспільства, то у XVII-XVIII ст. стала помітно збільшуватися кількість національних бібліотек, виникла необхідність систематизації книжкового фонду. У ті часи були закладені основи бібліотечної справи, а інформація, що зберігається в бібліотеках, стала доступною широкому колу читачів.

Однак не всі знання, що накопичуються і дбайливо зберігаються у книгах, відразу застосовуються на практиці. Можна згадати приклади незатребуваних винаходів Леонардо да Вінчі (літальний апарат, підводний човен, танк, парашут тощо), відкритих знову через 300 років. Прикладами, близькими до інформатики, є роботи французького вченого Блеза Паскаля (механічна підсумовувальна машина, XVII століття) і німецького фізика і математика Готфріда Лейбніца (арифметична лічильна машина для виконання чотирьох арифметичних дій, XVII століття). Лейбніц уперше висловив думку про можливість машинного моделювання людських функцій і ввів термін «модель». Крім того, він розробив двійкову систему числення, що згодом широко застосовувалася в обчислювальних машинах.
Ці роботи створили умови для появи сучасної інформатики. Однак як окрема наука вона сформувалася тільки в середині 60-х років XX століття. Вона стала результатом об'єднання бібліотечної справи, що існувала раніше, і нових галузей знання, що бурхливо розвивалися: кібернетики, обчислювальної техніки, засобів зв'язку тощо.

Розвиток обчислювальної техніки пов'язаний з іменами багатьох учених і дослідників. Ідея створення обчислювальної машини - прообразу сучасних комп'ютерів - належить видатному математику Джонові фон Нейману. Ним були розроблені принципи конструювання обчислювальної машини, якою керує розміщена в її пам'яті програма. Перший комп'ютер, у якому були втілені ці принципи, створений у 1949 p. англійським дослідником Морісом Уілксом.

Справжнім вибухом у розвитку інформатики стала поява персонального комп’ютера (обчислювач) – універсальної цифрової обчислювальної машини для різноманітної обробки інформації. Це прискорило вторгнення інформатики в життя людини, змінило різні аспекти життя: роботу, побут, дозвілля тощо.


 1. Правила поведінки в комп’ютерному класі.

1. У кабінеті встановлена складна апаратура (комп’ютери, принтери, інші технічні засоби), яка потребує обережного і акуратного ставлення:

ТОМУ: обережно ставтесь до даної техніки; спокійно, не поспішаючи, не штовхаючись, не зачіпаючи столів, заходьте до кабінету і займайте своє місце, нічого не чіпаючи на столах.

На столах розміщені складові частини комп’ютера: системний блок із клавіатурою і монітор.

Неправильне поводження з апаратурою, кабелями і моніторами може призвести до тяжкого ураження електричним струмом, викликати загорання апаратури.

ТОМУ СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: чіпати роз’єми з’єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення і пристроїв заземлення; доторкатися до екрана з тильного боку монітора; вмикати і вимикати апаратуру без вказівки вчителя; класти диски, книги, зошити на апаратуру; працювати у вологому одязі та вологими руками; заходити до кабінету у верхньому одязі.

2. При появі запаху горілого припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте про це вчителя.

3. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ: переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень робочого місця; сядьте так, щоб дивитися в центр екрана та користуватись апаратурою і сприймати інформацію, що передається на екран монітора, не нахиляючись.

Розмістіть на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не заважали працювати за комп’ютером.

Уважно слухайте пояснення вчителя і намагайтесь зрозуміти мету і послідовність дій. В разі необхідності зверніться до вчителя.

^ 4. ПОЧИНАТИ РОБОТУ ТІЛЬКИ ЗА ВКАЗІВКОЮ ВЧИТЕЛЯ.

Під час роботи комп’ютера променева трубка монітора є джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі поблизу екрана шкідливо діє на зір, викликає втому і погіршення працездатності.

ТОМУ ПОТРІБНО ПРАЦЮВАТИ: на відстані 60-70 см, зберігаючи правильну осанку; учням, що постійно носять окуляри,   в окулярах.

^ 5. РОБОТА ЗА КОМП’ЮТЕРОМ ПОТРЕБУЄ ВЕЛИКОЇ УВАГИ, ЧІТКИХ ДІЙ ТА САМОКОНТРОЛЮ.

ТОМУ НЕ МОЖНА ПРАЦЮВАТИ: при недостатньому освітленні; при поганому самопочутті.

6. ПІД ЧАС РОБОТИ: суворо виконуйте вищезазначені правила, а також поточні вказівки вчителя; слідкуйте за справністю апаратури і негайно припиняйте роботу при появі незвичного звуку чи самовільного відключення апаратури. НЕГАЙНО ПОВІДОМТЕ ПРО ЦЕ ВЧИТЕЛЯ; плавно натискайте на клавіші, не допускаючи різких ударів; НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ КЛАВІАТУРОЮ ПРИ ВИМКНЕНІЙ ЕОМ; працюйте на клавіатурі чистими руками; НІКОЛИ НЕ НАМАГАЙТЕСЬ САМОСТІЙНО ЛІКВІДОВУВАТИ НЕСПРАВНОСТІ В РОБОТІ АПАРАТУРИ;не вставайте зі своїх робочих місць, коли до кабінету входять відвідувачі.
7. При закінченні роботи відключіть комп’ютер, поставте на місце стільці, не забувайте своїх речей на робочому місці.

8. Ви повинні добре знати і виконувати ці правила, щоб уникнути нещасних випадків, успішно оволодівати знаннями, уміннями, навичками, зберегти державне майно – обчислювальну техніку та обладнання.

^ 9. ВИ ВІДПОВІДАЄТЕ ЗА СТАН РОБОЧОГО МІСЦЯ ТЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОЗМІЩЕНОГО НА НЬОМУ ОБЛАДНАННЯ!


 1. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

1.1. При виконанні робіт на комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог інструкції з охорони праці.

1.2. До самостійної роботи на комп'ютерах допускаються учні , які пройшли медичний огляд, навчання по професії, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз на навчальну чверть (два рази на семестр) періодичні медичні огляди один раз на рік, на початок навчального року.

1.3. Під час виконання робіт на комп'ютерах мають місце наступні небезпечні та шкідливі фактори:

Фізичні:

 • підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;

 • підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

 • підвищений рівень статичної електрики.

Психофізіологічні:

 • статичні та динамічні перевантаження;

 • перенапруження зорового аналізатора.

1.4. Робоче місце при роботі на комп'ютерах слід розташовувати так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла.

1.5. Для уникнення полисків відбиття на екранах ВТП від світильників загального освітлення необхідно використовувати антиполискові сітки, спеціальні фільтри для екранів, захисні козирки або розташовувати джерела світла з обох сторін екрана (паралельно напрямку погляду).

1.6. Зручна робоча поза при роботі на комп'ютері забезпечується регулюванням висоти робочого столу, крісла та підставки для ніг.

1.7. Всі засоби, що використовують при роботі на комп'ютері, розташовують в центрі зони зору на однаковій .віддалі від очей (450—600 мм).

1.8. Робота комп'ютерів супроводжується електромагнітним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність якого зменшується пропорційно квадрату відстані від екрана. Оптимальною є відстань 50 см від екрана ВТП.

1.9. Для нейтралізації зарядів статичної електрики рекомендується збільшувати вологість повітря в приміщенні, де виконуються роботи на комп'ютерах.

^ 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні.

2.2. Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, штепсельних вилок, розеток, наявність заземлення.

2.3. Відрегулювати освітленість робочого місця.

2.4. Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, нахил його спинки відносно робочого столу.

2.5. Ввімкнути комп'ютер в послідовності: периферія, ВТП, процесор.

2.6. Відрегулювати яскравість свічення екрану, мінімальний розмір точки, що світиться, контрастність.

2.7. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити керівника.

^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. При виконанні роботи на комп'ютері слід сидіти прямо, не напружуватися.

3.2. Не дозволяються сторонні розмови, подражнюючі шуми.

3.3. Постійно слідкувати за функціонуванням систем опалення і кондиціювання.

3.4. Для зниження напруженості праці на комп'ютері необхідно рівномірно розподілити і чергувати характер робіт відповідно до їх складності.

3.5. Сумарна тривалість роботи за екраном для учнів повинна відповідати нормам встановленим по віковим групам (ДСан Пін 5.5.6. 009-98 )

3.6. На кожному уроці необхідно виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики, а також проводити сеанси психофізіологічного розвантаження.

3.7. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • працювати на несправному комп’ютерному обладнанні;

 • використовувати рідинні або аерозольні засоби для чищення поверхонь комп'ютера (для чищення пластмасових поверхонь використовують чисту бавовняну ганчірку, зволожену мильним розчином; екрани та захисні екрани протирають ватою, змоченою спиртом);

 • самостійно ремонтувати апаратуру;

 • класти будь-які речі на вузли комп'ютера;

 • закривати вентиляційні отвори апаратури, що може призвести до її перегрівання і виходу з ладу;

 • працювати на комп’ютері у разі відсутності захисного заземлення (занулення);

 • працювати понад встановлену норму часу роботи на комп’ютері;

 • порушувати правила експлуатації комп’ютера визначені підприємством виробником.

^ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути пепериферійні пристрої, ВТП і процесор. Штепсельні вилки витягнути з розеток.

4.2. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в місце визначене вчителем.

4.3. Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

4.4. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу.

4.5. Рекомендується провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування.

^ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, ВТП, процесор і витягнути штепсельні вилки з розеток.

5.2. При виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідації, повідомити керівника робіт.

5.3. В разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.

5.4. У разі травмування на уроці, необхідно надати потерпілому першу долікарську допомогу сповістити вчителя.
КОМПЛЕКСИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ВИРОБНИЧОЇ ГІМНАСТИКИ
^

ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ


Вихідне положення (в. п.): сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд — прямо. Виконувати вправи без напруження.

Комплекс 1 (тривалість 2—3 хв)

Вправа 1. Погляд спрямувати вліво — прямо, вправо — прямо, вверх — прямо, вниз — прямо без затримки в кожному положенні. Повторити до 10 разів.

Вправа 2. Погляд зміщувати по діагоналі: вліво — вниз — прямо, вправо — вверх — прямо, вправо — вниз —прямо, вліво —вверх — прямо і поступово збільшувати затримки в ножному положенні. Дихання довільне. Повторити до 10 разів.

Вправа З. Кругові рухи очей: до 10 кругів уліво і вправо. Спочатку швидко, потім якомога повільніше.

Вправа 4. Змінювання фокусної віддалі: дивитися на кінчик носа, потім удалину. Повторити кілька разів.

Комплекс 2

Вправа 1. Подивитися на кінчик пальця або олівця, який тримають на віддалі 30 см від очей, а потім удалину. Повторити кілька разів. Дивитися прямо перед собою, пильно і нерухомо, намагаючись бачити виразно, потім моргнути кілька разів. Стиснути повіки, потім моргнути кілька разів.

Вправа 2. Поморгати протягом 1 хв. Темп швидкий.

Вправа З. Потерти долоні одна об одну і легко, без зусиль, прикрити ними попередньо заплющені очі, щоб повністю відгородити їх від світла (на 1 хв). Уявити занурення в повну темряву. Розплющити очі.

Вправа 4. Масувати повіки очей м'яко, погладжуючи їх вказівним і середнім пальцями в напрямку від носа до скронь. Або: заплющити очі і, ніжно торкаючись подушечками долонь, провести по верхніх повіках від скронь до перенісся та зворотно. Повторити 10 разів в середньому темпі.

Комплекс 3 (тривалість 1—2 хв)

Вправа 1. На рахунок 1—2 зафіксувати погляд на об'єкті, що знаходиться на близькій віддалі (15—20 см), на рахунок 3—7 погляд перевести на дальній об'єкт, на рахунок 8 погляд знову перевести на ближній об'єкт.

Вправа 2. При нерухомій голові на рахунок 1 погляд спрямувати вверх, на рахунок 2 — вниз, потім знову вверх. Повторити 15—20 разів.

Вправа 3. Заплющити очі на 10—15 с, потім їх розплющити і зроби­ти рухи очима вправо і вліво, вверх і вниз (5 разів), кілька кругових рухів очима справа наліво і навпаки (5 разів). По­вільно, без напруги, спрямувати погляд удалину.


Комплекс 4 (тривалість 2 хв)

Вправа 1. Трьома пальцями обох рук легко натиснути на верхні повіки. Через 1—2 с зняти пальці з повік. Хворобливих відчуттів не має бути.

Вправа 2. Поморгати протягом 1 хв. Темп швидкий.

Вправа 3. При заплющених повіках підняти очі вверх, опустити їх вниз, повернути направо, повернути наліво. Дихання не затримувати; вправу виконувати з максимальною амплітудою.


Вправа 4. Встати і поставити ноги нарізно на ширину плечей, дивитися перед собою. Подивитися на правий носок ноги, вверх—наліво, подивитися на лівий носок ноги, вверх—направо, повернутися у вихідне положення. Амплітуда рухів очей максимальна, голову тримати прямо, дихання не затримувати.

Комплекс 5

Вправа 1. Дивитися прямо перед собою протягом 2—3 с, потім опустити очі вниз, затримати їх в такому положенні протягом 3—4 с.

Вправу виконувати протягом 30 с.

Вправа 2. Підняти очі вверх, опустити їх вниз, відвести очі вправо, відвести очі вліво. Повторити 3—4 рази. Тривалість 8 с.

Вправа З. Підняти очі вверх, зробити ними кругові рухи за годинниковою стрілкою, потім — проти годинникової стрілки. Повторити 3—4 рази. Тривалість 15 с.

Вправа 4. Міцно заплющити очі на 3—5 с, потім їх розплющити на 3—5 с. Повторити 3—4 рази. Тривалість 30—50 с.

Вправа 5. Самомасаж очей. Легкий самомасаж заплющених повік та шкіри навколо очей проводять чистими руками наступним чином: в напрямку від зовнішнього кута очей до внутрішнього по нижньому краю очної западини (орбіти) роблять погладжування кінцевою фалангою другого пальця в напрямку вверх до перенісся і брови. Потім роблять розтирання верхньої частини кругового м'яза ока — перший палець рухається під бровою. другий — над бровою; і круговими рухами кінцевих фаланг роблять розтирання у напрямку до скронь. Після розтирання проводять ніжні постукування подушечками кінців пальців по краях орбіти — від скронь по нижньому краю і від перенісся по верхньому краю до скронь.

^ ДИХАЛЬНА ГІМНАСТИКА

Комплекс 6

Вправа 1. В. п. — ноги на ширині плечей. 1. Руки вверх—в боки, потягнутися, зробити глибокий вдих. 2. Видих. Темп повільний. Повторити 4—5 разів.

Вправа 2. В. п. — стоячи, ноги разом, руки на поясі. 1. Звести лікті вперед, здавлюючи грудну клітку, і зробити повний видих. 2. Відвести лікті назад, прогнутися, зробити глибокий вдих. Темп повільний. Повторити 4—6 разів.

Вправа З. В. п. — стоячи, ноги разом, руки вниз (основна стійка). 1—4. Зробити повний круг правою рукою. Глибокий вдих. 5—8. Круг лівою рукою. Повний видих. Повторити 3—4 рази.

^ ВПРАВИ ДЛЯ. ЗНЯТТЯ РОЗУМОВОГО ТА М'ЯЗОВОГО СТОМЛЕННЯ

Комплекс 7

В. п. — сидячи на стільці.

Вправа 1. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися на стільці, зігнувши руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 3—4 рази..

Вправа 2. Зробити нахили і повороти голови.

Вправа З. Легкий самомасаж волосистої частини голови, обличчя і кистів рук.

Комплекс 8

Вправа 1. В. п. — стоячи, ноги разом, руки вниз (основна стійка). 1. Прямі руки розвести в боки долонями догори, зробити вдих. 2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі і зробити видих. 3—4. Виконати те ж саме. Повторити 4—6 разів.

Вправа 2. В. п. — стоячи, ноги разом, руки до плечей. 1—4. Кругові рухи ліктями вперед. 5—8. Те саме назад. Дихати рівномірно. Повторити 4—6 разів.

Вправа З. В. п. — основна стійка. 1. Плечі високо підняти вверх, вдих. 2. Плечі різко опустити, «скинути» вниз, розслабити руки, видих. Повторити 4—5 разів.

Комплекс 9

В. п. — основна стійка.

Вправа 1. Максимальне напруження м'язів ніг знизу вверх і роз­слаблення. Повторити 3 рази.

Вправа 2. Максимальне напруження м'язів плечового пояса (від кистів рук до м'язів плечового пояса та спини) — розслаблення. Повторити 3 рази.
^

Вправа З. Масаж чола протягом 1 хв. Легке погладжування чола, його області над бровами в напрямку скронь.


Комплекс 10

Вправа 1. Нахиляння головою наліво — направо (темп швидкий).

Вправа 2. Нахиляння головою вперед — назад (темп помірний).

Вправа З. Обертання головою з максимальним розслабленням м'язів шиї. Голова «котиться» по тулубу спочатку в лівий, а потім в правий бік (дуже повільно). Не більше 2 разів.


Вправа 4. Самомасаж шиї і потилиці протягом 1 хв. Погладжувати потилицю і шию в напрямку до тулуба.
^
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ

При проведенні психофізіологічного розвантаження реко­мендується включати деякі елементи методу аутогенного тренування. Цей метод заснований на свідомому застосуванні комплексу взаємозв'язаних заходів психічного саморегулювання і нескладних фізичних вправ із словесним самонавію­ванням; головна увага при цьому приділяється набуванню та закріпленню навичок м'язового розслаблення (релаксації). В сеансі, що рекомендується, виділяються 3 періоди, які відповідають фазам відновлювального процесу.

1-й період — відволікання від виробничого середовища. Він відповідає фазі залишкового збудження. В цей період звучить повільна мелодійна музика, спів пташок. Неабияке значення має кольорове оформлення та інтер'єр кімнати психофізіологічного розвантаження. Прийнявши зручну позу, учні адаптуються і психологічно готуються до наступних періодів.

2-й період — заспокійливий — відповідає фазі відновлювального гальмування. Для цього періоду пропонується проекціювання слайдів із зображенням квітучого лугу, березового гаю, гладкої поверхні ставка і т. п. Через навушники транслюється спокійна музика, на її фоні промовляються заспокійливі формули аутогенного тренування;

— я повністю розслаблений, спокійний (3 рази);

— моє дихання рівне, спокійне (3 рази);

— моє тіло важке, гаряче, розслаблене, я абсолютно роз­слаблений, чоло холодне, голова легка (З рази).

Формули промовляються спокійно, неголосно, повільно. Інтонація голосу спокійна. Як функціональне освітлення застосовується зелене світло. Яскравість світла має поступово знижуватися протягом періоду, а в кінці його світло вимикається зовсім на 1—2 хв. Екран також гасне.

3-й період — активізація — відповідає фазі підвищеного збудження. Застосовуються заходи збуджуючого характеру: червоне світло змінної яскравості, бадьора музика, мобілізуючі формули аутогенного тренування:

— (глибокий вдих, довгий глибокий видих) я бадьорий, свіжий, веселий, в мене гарний настрій (3 рази);

— (глибокий вдих, довгий глибокий видих) я сповнений енергії, я готовий діяти (3 рази).

На початку цього періоду світло вимкнене, потім на екрані з'являється червона пляма, розміри і яскравість якої поступово збільшуються. В кінці періоду звучить бадьора музика. Такі сеанси можуть складатися з двох періодів. В цих випадках музичний супровід проводиться за єдиною програмою через індивідуальні навушники.

Сеанс триває 10 хв і складається з двох різних частин, розділених невеликою паузою, — повне розслаблення на початку і активізація працездатності під кінець сеансу. У ряді випадків психофізіологічного розвантаження на фоні музичних програм звучать окремі фрази навіювання відпочинку, доброго самопочуття і на заключному етапі — бадьорості. Після сеансів психофізіологічного розвантаження у учнів знижується почуття стомленості, відзначається бадьорість, добрий настрій.


 1. Інструктаж з техніки безпеки.


Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал §1 (1.1) на ст. 6-7.

Схожі:

Урок №1. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №1. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №1. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №1. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №1. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №1. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №1. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №1. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №1. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №1. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка