Урок №1. Тема
Скачати 114.71 Kb.
НазваУрок №1. Тема
Дата конвертації10.03.2013
Розмір114.71 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №1.

ТЕМА: Вступ. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером.

Тема: Вступ. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером.

Мета: Ознайомлення учнів з правилами поведінки в комп’ютерному класі та правилами техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Виховання інформаційної культури учнів, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

Тип уроку: Урок проведення інструктажу з техніки безпеки в комп’ютерному класі.
План уроку:

 1. Короткі відомості про шкільний курс інформатики у 10 класі.

 2. Техніка безпеки, реєстрація в журналі інструктажів (правила поведінки в комп’ютерному класі; правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером; правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом; індивідуальні санітарні правила безпечної роботи на робочому місці за комп’ютером; комплекс вправ для очей).

Домашнє завдання
Хід уроку:

1. Короткі відомості про шкільний курс інформатики у 10 класі.

Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Сподіваюся, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою інформатичну компетентність.

Цього року ви дальше вивчатимете сучасні ІК-технології, розвиватимете навички використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті, ставатимете освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами в програмі Microsoft Word 2007, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, використовуючи програму Microsoft PowerPoint 2007, виконувати різноманітні обчислення та будувати діаграми в програмі Microsoft Exccel 2007. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню мережу Інтернет для спілкування в чатах і форумах, застосовувати ІКТ під час вивчення різних шкільних предметів.

Курс інформатики в 10-му класі ми вивчатимемо на академічному рівні протягом однієї години на тиждень. Виконуватимете 14 обов’язкових практичних робіт, результат виконання яких повинен продемонструвати рівень засвоєння вами відповідного навчального матеріалу.

^ Отже, успіхів вам у вивченні інформатики та інформаційних технологій!
2. Техніка безпеки, реєстрація в журналі інструктажів (правила поведінки в комп’ютерному класі; правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером; правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом; індивідуалні санітарні правила безпечної роботи на робочому місці за комп’ютером; комплекс вправ для очей).

Правила поведінки в комп’ютерному класі:

1. У кабінеті встановлена складна апаратура (комп’ютери, принтери, інші технічні засоби), яка потребує обережного і акуратного ставлення, тому: обережно ставтесь до даної техніки; спокійно, не поспішаючи, не штовхаючись, не зачіпаючи столів, заходьте до кабінету і займайте своє місце, нічого не чіпаючи на столах.

На столах розміщені складові частини комп’ютера: системний блок із клавіатурою і монітор.

Неправильне поводження з апаратурою, кабелями і моніторами може призвести до тяжкого ураження електричним струмом, викликати загорання апаратури. Тому суворо забороняється: чіпати роз’єми з’єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення і пристроїв заземлення; доторкатися до екрана з тильного боку монітора; вмикати і вимикати апаратуру без вказівки вчителя; класти диски, книги, зошити на апаратуру; працювати у вологому одязі та вологими руками; заходити до кабінету у верхньому одязі.

2. При появі запаху горілого припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте про це вчителя.

3. ^ Перед початком роботи: переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень робочого місця; сядьте так, щоб дивитися в центр екрана та користуватись апаратурою і сприймати інформацію, що передається на екран монітора, не нахиляючись.

Розмістіть на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не заважали працювати за комп’ютером.

Уважно слухайте пояснення вчителя і намагайтесь зрозуміти мету і послідовність дій. В разі необхідності зверніться до вчителя.

4. Починати роботу тільки за вказівкою вчителя.

Під час роботи комп’ютера променева трубка монітора є джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі поблизу екрана шкідливо діє на зір, викликає втому і погіршення працездатності.

Тому потрібно працювати: на відстані 60-70 см, зберігаючи правильну осанку; учням, що постійно носять окуляри,   в окулярах.

5. Робота за комп’ютером потребує великої уваги, чітких дій та самоконтролю.

Тому неможна працюваати: при недостатньому освітленні; при поганому самопочутті.

6. Під час роботи, суворо виконуйте вищезазначені правила, а також поточні вказівки вчителя; слідкуйте за справністю апаратури і негайно припиняйте роботу при появі незвичного звуку чи самовільного відключення апаратури. Негайно повідомте про це вчителя; плавно натискайте на клавіші, не допускаючи різких ударів; не користуйтесь клавіатурою при вимкнутому комп’ютері; працюйте на клавіатурі чистими руками; ніколи не намагайтесь самостійно ліквідувати несправності в роботі апаратури; не вставайте зі своїх робочих місць, коли до кабінету входять відвідувачі.

7. При закінченні роботи відключіть комп’ютер, поставте на місце стільці, не забувайте своїх речей на робочому місці.

8. Ви повинні добре знати і виконувати ці правила, щоб уникнути нещасних випадків, успішно оволодівати знаннями, уміннями, навичками, зберегти державне майно – обчислювальну техніку та обладнання.

9. Ви відповідаєте за стан робочого місця та збереження розміщеного на ньому обладнання!
Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером:

1.1. При виконанні робіт на комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог інструкції з охорони праці.

1.2. До самостійної роботи на комп'ютерах допускаються учні, які пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому проходять повторні інструктажі з охорони праці на робочому місці один раз на навчальну чверть (два рази на семестр) періодичні медичні огляди один раз на рік, на початок навчального року.

1.3. Під час виконання робіт на комп'ютерах мають місце наступні небезпечні та шкідливі фактори:

Фізичні: підвищене значення напруги в електричному ланцюзі; підвищений рівень електромагнітного випромінювання; підвищений рівень статичної електрики.

Психофізіологічні: статичні та динамічні перевантаження; перенапруження зорового аналізатора.

1.4. Робоче місце при роботі на комп'ютерах слід розташовувати так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла.

1.5. Для уникнення полисків відбиття на екранах від світильників загального освітлення необхідно використовувати антиполискові сітки, спеціальні фільтри для екранів, захисні козирки або розташовувати джерела світла з обох сторін екрана (паралельно напрямку погляду).

1.6. Зручна робоча поза при роботі на комп'ютері забезпечується регулюванням висоти робочого столу, крісла та підставки для ніг.

1.7. Всі засоби, що використовують при роботі на комп'ютері, розташовують в центрі зони зору на однаковій .віддалі від очей (450—600 мм).

1.8. Робота комп'ютерів супроводжується електромагнітним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність якого зменшується пропорційно квадрату відстані від екрана. Оптимальною є відстань 50 см від екрана монітора.

1.9. Для нейтралізації зарядів статичної електрики рекомендується збільшувати вологість повітря в приміщенні, де виконуються роботи на комп'ютерах.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи:

2.1. Увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні.

2.2. Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, штепсельних вилок, розеток, наявність заземлення.

2.3. Відрегулювати освітленість робочого місця.

2.4. Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, нахил його спинки відносно робочого столу.

2.5. Ввімкнути комп'ютер в послідовності: периферія, монітор, процесор.

2.6. Відрегулювати яскравість свічення екрану, мінімальний розмір точки, що світиться, контрастність.

2.7. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити керівника.

3. Вимоги безпеки під час роботи:

3.1. При виконанні роботи на комп'ютері слід сидіти прямо, не напружуватися.

3.2. Не дозволяються сторонні розмови, подражнюючі шуми.

3.3. Постійно слідкувати за функціонуванням систем опалення і кондиціювання.

3.4. Для зниження напруженості праці на комп'ютері необхідно рівномірно розподілити і чергувати характер робіт відповідно до їх складності.

3.5. Сумарна тривалість роботи за екраном для учнів повинна відповідати нормам встановленим по віковим групам.

3.6. На кожному уроці необхідно виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики, а також проводити сеанси психофізіологічного розвантаження.

3.7. Забороняється: працювати на несправному комп’ютерному обладнанні; використовувати рідинні або аерозольні засоби для чищення поверхонь комп'ютера (для чищення пластмасових поверхонь використовують чисту бавовняну ганчірку, зволожену мильним розчином; екрани та захисні екрани протирають ватою, змоченою спиртом); самостійно ремонтувати апаратуру; класти будь-які речі на вузли комп'ютера; закривати вентиляційні отвори апаратури, що може призвести до її перегрівання і виходу з ладу; працювати на комп’ютері у разі відсутності захисного заземлення (занулення); працювати понад встановлену норму часу роботи на комп’ютері; порушувати правила експлуатації комп’ютера визначені підприємством виробником.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

4.1. Вимкнути пепериферійні пристрої, монітор і процесор. Штепсельні вилки витягнути з розеток.

4.2. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в місце визначене вчителем.

4.3. Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

4.4. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу.

4.5. Рекомендується провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

5.1. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, монітор, процесор і витягнути штепсельні вилки з розеток.

5.2. При виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідації, повідомити керівника робіт.

5.3. В разі виникнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.

5.4. У разі травмування на уроці, необхідно надати потерпілому першу долікарську допомогу сповістити вчителя.
Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом

При ураженні електрострумом потерпілого звільняють від подальшого контакту із струмопровідною частиною електрообладнання шляхом відключення установки. Якщо поблизу відсутній струмовимикаючий пристрій, необхідно відтягнути потерпілого, взявшись за кінці одягу рукою в гумовій рукавиці або ставши на сухі дошки, відкинути довгою палицею провід, який упав на нього. Якщо потерпілий знаходиться на висоті, необхідно попередити його падіння після звільнення від струму. Можна провід перерубати сокирою.

Якщо в потерпілого розладилось серцебиття, дихання, необхідно негайно приступити до штучного дихання та непрямого масажу серця до прибуття лікаря.

Штучне дихання виконують трьома способами.

^ Перший спосіб: потерпілого кладуть на спину. Під спину кладуть туго згорнуту одежу (або інше), а під голову м’яку підстилку. Через марлю пальцями витягують язик потерпілого і тримають в такому положенні. Потім той, хто надає допомогу стає в головах потерпілого на коліна, бере потерпілого за руки нижче ліктів і на рахунок «раз-два» закидає їх за голову, на рахунок «три-чотири» притискує руки до боків, натискуючи при цьому на грудну клітку.

^ Другий спосіб: Його застосовують тоді, коли в потерпілого пошкоджені кістки рук.

Потерпілого кладуть на живіт, а руки витягують уздовж тіла вперед. Той, хто надає допомогу, стає на коліна так, щоб ноги потерпілого знаходилися між його ніг, а руки   на рівні грудної клітки потерпілого, на рахунок «раз-два» натискує на грудну клітку потерпілого, на рахунок «три-чотири» перестає натискувати.

При першому і другому способах вказані вище рухи необхідно повторювати 16-18 раз за хвилину.

^ Третій спосіб: «рот в рот», «рот в ніс». Цей спосіб самий ефективний. Потерпілого кладуть на спину. Під плечі йому кладуть тугий згорток (або щось подібне інше) з одежі і закидають голову. Потім на палець намотаною марлею очищають порожнину рота, кладуть марлю або носову хусточку на рот (ніс) і примусово вдувають повітря в легені потерпілого.

^ Непрямий масаж серця. Потерпілого кладуть на спину, обов’язково на щось тверде. Потім кладуть дві руки на грудку клітку навпроти серця і сильно (різкими рухами) натискують. При цьому використовують не тільки силу своїх рук, а й вагу свого тіла. Штучне дихання і масаж серця роблять по черзі: 4-5 натиснень на серце, 1-2 штучного дихання і так далі. Які б ознаки не подавав потерпілий, штучне дихання і масаж серця потрібно робити до прибуття лікаря.
Санітарні правила безпечної роботи на робочому місці за комп’ютером.

При роботі за комп’ютером зберігайте правильну робочу позу:

  • слід сидіти прямо (не сутулившись) і спиратися спиною об спинку крісла, тримати в розслабленому стані плечі і руки - в руках не буде напруги, якщо плечі опущені;

  • прогинати спину в поперековому відділі потрібно не назад, а, навпаки, в трішки вперед;

  • не слід високо піднімати зап'ястка і вигинати кисті - це може стати причиною болю в руках і оніміння пальців;

  • коліна - на рівні стегон або трішки нижче. При такому положенні ніг не виникає стомлення м'язів;

  • не можна схрещувати ноги, класти ногу на ногу - це порушує циркуляцію крові через здавлення судин. Краще тримати обидві стопи на підставці або підлозі.

Правильно розташуй монітор:

  • Монітор необхідно встановити на такій висоті, щоб центр екрану був на 15-20 см нижче за рівень очей, кут нахилу до 150.

  • Екран монітора повинен знаходитися від очей користувача на оптимальній відстані 60-70 см, але не ближче 50 см.

  • Не розташовуйте поряд з монітором блискучі і світло відбиваючі предмети.

  • Поверхня екрану повинна бути чистою і без світлових відблисків.

При роботі необхідно:

  • Дихати ритмічно, вільно, глибоко, щоб забезпечувати киснем всі частини тіла;

  • Частіше моргати і дивитися в далечінь. Моргання сприяє не тільки зволоженню і очищенню поверхні очей, але і розслабленню лицьових, лобових м'язів (без зсовування брів). Мала рухливість і тривала напруга очних м'язів можуть стати причиною порушення акомодації.

  • При відчутті втоми якоїсь частини тіла зробіть глибокий вдих і сильно напружте втомлену частину тіла, після чого затримаєте дихання на 3-5 сек. і на видиху розслабитись, вправу повторити кілька раз.

  • При відчутті втоми очей слід на деякий час почергово концентрувати погляд на предметах в класі, розташованих на різній відстані від робочого місця, якщо погляду доступне вікно – з предметів в кабінеті переміщувати погляд в далечінь за вікном (наприклад – на хмари).

  • Якщо різко виникла загальна втома, з'явилося тремтіння зображення на екрані (похитування, сіпання), слід негайно повідомити про це вчителя.

  • Після 10-15 хвилин безперервної роботи за ПК необхідно робити перерву для проведення фізкультхвилинки і вправ для очей.


Комплекс вправ для очей.

  1. Закрити очі, сильно напружуючи очні м'язи, на рахунок 1-4, потім розкрити очі, розслабити м'язи очей, подивитися удалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.

  2. Подивитися на перенісся і затримати погляд на рахунок 1-4. До втоми ока не доводити. Потім розплющити очі, подивитися удалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.

  3. Не повертаючи голови, подивитися направо і зафіксувати погляд на рахунок 1-4. Потім подивитися удалину прямо на рахунок 1-6. Аналогічно проводяться вправи, але з фіксацією погляду вліво, вгору, вниз. Повторити 3-4 рази.

  4. Перевести погляд швидко по діагоналі: направо вгору - наліво вниз, потім прямо удалину на рахунок 1-6; потім наліво вгору - направо вниз і подивитися удалину на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів.


Ще раз наголосити на важливості додержання правил техніки безпеки, вказати, що порушники будуть відсторонені від роботи в комп.класі, вказати, що правила завжди можна згадати скориставшись стендом (показати розташування) чи брошурами, розміщеними на кожному робочому місці. Після цього провести реєстрацію проходження інструктажу в журналі.
Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 3-4 (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

Схожі:

Урок №1. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №1. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №1. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №1. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №1. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №1. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №1. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №1. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №1. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №1. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка