Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився
Скачати 249.12 Kb.
НазваЗвіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився
Дата конвертації10.03.2013
Розмір249.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Звіт директора Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені О. Гончара

по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2010-2011 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені О. Гончара перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено на загальних зборах у червні 2007 року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 1. Загальна інформація про школу.

Кобеляцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені О. Гончара є колективною власністю Кобеляцької районної ради Полтавської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Кобеляцької РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1976 року, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,5 га. У 2010-2011 н.р. працювало 85 педагогічних працівників та 34 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 753 учні, у 34 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить 25 учнів.

 1. Кадрове забезпечення.

У 2010-2011 н.р. штатними працівниками Кобеляцької школи була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 46% педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Intel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері, не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям – не тільки директор, секретар, а й заступники, психолог непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи. Далеко не кожна школа може похвалитися таким оснащенням адміністрації.

По якісному складу педагогічних працівників наша школа є лідером у районі. Більша частина педколективу, 41 учитель має вищу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід колективу.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 18,5 год.

 1. Методична робота

У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, районних методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (компютер).

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання. Наші вчителі постійні учасники районного конкурсу «Учитель року». В цьому році Берюк Н.М. і Телятник Н.Д. – переможці, вони вибороли І місце.

В 2010-2011 н.р. педагогічний колектив школи продовжив роботу над творчою реалізацією загальношкільної проблеми: «Впровадження інноваційних педтехнологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність з метою виховання конкурентноздатних випускників та формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу».

Згідно з Перспективною програмою розвитку школи на 2010-2015 роки, 2010-2011 н.р. – етап творчої реалізації загальношкільної теми включав в себе такі завдання:

 • вдосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи на реалізацію теми школи, активізація роботи ШМО;

 • проведення інструктивно-методичних нарад для вчителів з реалізації окремих аспектів теми;

 • розробка рекомендацій та заходів щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи;

 • обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО, вироблення заходів з їх реалізації;

 • виконання вчителями запропонованих рекомендацій на засіданнях ШМО;

 • організація наставництва, консультацій для молодих учителів;

 • організація взаємо відвідування уроків, вивчення і використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;

 • вдосконалення методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;

 • створення банку розробок вчителів, випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою.

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по школі № 57 «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами 2010-2011 навчальному році» від 17 вересня 2011 року.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об'єднань на 2010-2011 н.р.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • шляхи реалізації загальношкільної методичної теми «Впровадження інноваційних педтехнологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність з метою виховання конкурентноздатних випускників та формування позитивного іміджу сучасного навчального закладу»;

 • обдарована молодь – майбутнє держави;

 • дидактико-методичне забезпечення інноваційної діяльності педагогів;

 • готовність вчителів до професійної самоосвіти та вдосконалення;

 • аналіз результативності виступу учнів у районному та обласному етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, різноманітних предметних конкурсах, турнірах;

 • підготовка та проведення педагогічної ради «Сучасний учитель сьогодні: партнерство заради дитини з метою виховання конкурентноздатних випускників»;

 • роль навчально-методичного центру у творчому рості вчителя і розвитку здібностей учнів;

 • творчий звіт кафедр;

 • підведення підсумків методичної роботи за 2010-2011 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2011-2012 н.р.

Протягом 2010-2011 н.р. було організовано роботу 8 методичних об'єднань вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об'єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Кожне з ШМО провело по 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях об'єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2010-2011 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО було проведено предметні тижні, матеріали яких зберігаються в окремих теках. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми впродовж року були проведені круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотеки методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи тощо.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою створено картотеку науково-методичної літератури, наявної в ШМО, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісноорієнтовані педагогічні технології);

 • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

 • створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;

 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Курсова перепідготовка здійснювалась у 2010-2011 н.р. згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі: Берюк Н.М., Шара-Махно Т.В., Золотухін О.В., Худенко В.І., Пелюхня О.С., Рябуха Н.І., Ананенко Т.О., Решетило Н.І., Кириченко Л.О., Букань К.І.

Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об'єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2010-2011 н.р. згідно з перспективним планом. Вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки та позакласні заходи для колег школи і району.

У звітньому році було атестовано 13 педагогічних працівників. З них підтвердили вищу категорію: Шара-Махно Т.В., Несвіжа К.М., Олійник Н.Б., Дорошенко В.Г., Чуніхіна Н.В., Чигрин З.Г., Берюк Н.М. Встановлено вищу категорію Букань К.І., Глинській Л.В. Несвіжій К.М. присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист». Учителям Берюк Н.М., Олійник Н.Б. присвоєно педагогічне звання «Старший вчитель». Учителю Решетило Н.І. встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії». Учителю Мітьку В.І. встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст».

Психологом школи Льовіною С.О. було проведено анкетування з визначення рейтингу вчителів серед колег, батьків та учнів. На кінець І семестру за результатами моніторингу навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг вчителів та предметів. Це дало можливість об'єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався.

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Молодий спеціаліст – вчитель інформатики Ніколенко Д.В. працював під наставництвом досвідченого педагога вчителя вищої категорії Телятника С.М. та за чітко розробленим планом. Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2010-2011 н.р. було вивчено стан викладання світової літератури, математики, основи економіки, музики здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт, якість проведення лабораторних і практичних робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовує у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, і рейтинг в оцінці роботи вчителя, і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей в школі діє комплексна система підготовки та роботи з обдарованими дітьми. Учні школи – постійні учасники районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів, предметних олімпіад, турнірів. Так, в 2010/2011 н.р. серед 38 переможців ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 25 вибороли І місце, 9 – ІІ місце, 6 – третє місце. Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад стали: Алексенко А. – ІІ місце (правознавство, рос мова), Бистряков С. – ІІ місце (математика), Мирошниченко В. – ІІ місце (хімія), Алексенко А. – ІІІ місце (укр. мова), Ярова В. – ІІІ місце (психологія і педагогіка). Переможцями Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали 4 учні нашої школи, призерами і домінантами Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» - 122 учнів, в Міжнародному конкурсі інформатики «Бобер» з 9 учасників двоє показали відмінний результат, 5 – добрий. Учень 11 класу Петренко О. виборов ІІІ місце в обласному конкурсі-захисті наукових робіт МАН.

У грудні 2010 року у школі проведено експертизу якості знань з історії України, математики, української мови та літератури учні 4, 9, 11 класів. Найкращий результат учні показали з історії України.

З 2008 р. початкова школа бере участь дослідно-експериментальній роботі з теми: «Науково методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп'ютер» на базі шкільних нетбуків. Вчителі школи широко застосовують комп’ютери при підготовці уроків та їх проведенні. Для цього вони отримують знання і навички користування комп'ютерною технікою в проекті «Intel – навчання для майбутнього». В 2010-2011 н.р. закінчили навчання в цьому проекті 7 вчителів, загалом 34 вчителі школи мають сертифікати про успішне завершення курсу за програмою «Intel – навчання майбутнього».

Запровадження методики діагностування в школі дало змогу відстежити динаміку самовдосконалення, самовизначення, професійного зростання вчителів. Методична рада школи постійно стимулює ініціативну творчість членів педколективу до науково-дослідницької, експериментальної та науково-методичної діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу. Важливим аспектом зростання компетентності вчителів є організація самоосвіти, яка веде до методологічної озброєності кожного, сприяє успішному розв’язанню актуальних проблем навчання і виховання.

Учитель Несвіжа К.М. пройшла навчання в Дистанційній академії ВГ «Основа» на курсі «Підготовка до атестації: як оформити власне портфоліо» та взяла участь в заочному конкурсі вчителів математики, організованому редакцією газети, Математики і Московським центром неперервної математичної освіти.

Учитель Кобель Л.І., Несвіжа К.М., Решетило Н.І. взяла участь у VІІ Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор».

Учитель Телятник С.М. брав участь в обласному форумі вчителів апробаторів підручників з інформатики при ПОІППО проводить тренінги з учителями району «Intel навчання для майбутнього».

Школа також має власну програму психолого-педагогічного супроводження виховного процесу, розроблену психологом школи Льовіною С.О.

Наш девіз «Школа не може стояти на одному рівні розвитку, вона потребує урізноманітнення педагогічних методів в ім'я зростання професійної майстерності, фахової кваліфікації освітян».

Поява нових освітніх запитів, що переорієнтували роботу вчителя на формування в учнів ключових компетентностей, спричинило виникнення потреби змінити акценти щодо професійних умінь учителя переглянути відповідність компетентності кожного педагога сучасним вимогам. Внутрішкільна методична робота з педкадрами в школі спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки вчителів до пошукової роботи в нових умовах, залучення до дослідницької діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Інноваційні, інтерактивні, комунікаційні педагогічні технології використовують практично більшість педагогів школи як безумовний атрибут сучасної освіти. Значна частина досвіду оформлюється у вигляді дослідницької та експериментальної роботи.

Так в 2010-2011 н.р. було вивчено досвід роботи таких вчителів: Шара-Махно Т.В. «Використання мультимедійних технологій як шлях до підвищення загального рівня культури учня», Чуніхіна Н.В. «Розвиток національної свідомості в ході проведення занять з народознавства», Чигрин З.Г. «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології з використанням інтерактивних технологій».

Проте слід відмітити ряд недоліків. 380 вчителів школи лише 34 пройшли курси «Intel – навчання для майбутнього», впала активність роботи динамічної групи вчителів іноземної мови, біології, хімії, їх засідання носять формальний характер, відсутній елемент новизни в роботі з обдарованими учнями. На недостатньому рівні залишається активність та ініціатива вчителів: Гущенко О.А., Лазько В.М., Євсєєнков С.В. Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо

Протягом 2010-2011 н.р. робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2010 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а саме 66 учнів. 1 учениця була охоплена екстернатною формою навчання, склала заліки, ДПА, отримала документ, 4 учні охоплені індивідуальною формою навчання.

 1. Виховна та позакласна робота

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв’язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

 • Превентивне виховання

 • Морально-етичне виховання

 • Художньо-естетичне виховання

 • Громадянсько-патріотичне виховання

 • Трудове виховання

 • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

 • Економічне виховання

 • Екологічне виховання

Районні виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша школа і показала активність та відмінні результати: День Перемоги, заходи пам'яті жертв Голодомору, захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану, «Чорнобильські дзвони», численні конкурси малюнків, районний огляд художньої самодіяльності, районний фестиваль «Нащадки козацької слави».

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Шкільний парламент». При парламенті діють кілька комісій: «Знання», «Дисципліна і порядок», «Здоров'я», «Рада суспільно-корисних і добрих справ», «Центр національного і культурного відродження», «Дозвілля», «Прес-центр». Підсумок роботи висвітлювався у шкільній газеті та на шкільному веб-сайті.

 1. Правовиховна робота

У березні цього року у Кобеляцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів була здійснена перевірка районним управлінням юстиції з метою вивчення стану правової освітньо-виховної роботи у школі. По результатам перевірки начальником була підготовлена детальна довідка. У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні класні години;

- зустрічі з юристами;

- конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати»;

- лекції, бесіди на правову тематику;

- анкетування;

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

- уроки правознавства;

- олімпіади з правознавства;

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

- батьківські лекторії;

- відвідування проблемних сімей вдома

Практичним психологом школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складі життєві умови. Та все ж за звітний період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема вживання старшокласниками спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.

 1. Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початку навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

 • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 2;

 • інвалідів – 13

 • чорнобильців – 11

 • малозабезпечених – 5

 • з неповних сімей – 119

 • багатодітних – 42

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: участь у Новорічному святі з подарунками, оздоровлення у пришкільному дитячому таборі «Берізка». Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 5.00 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи, соціального педагога.

 1. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи – підготувати підросткове покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Кобеляцькій ЗОШ № 2 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи. З метою активізації профробота на протязі 2010-2011 н.р. у вестибулі школи, встановлено інформаційний портал.

Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали в цьому працівники районного центру зайнятості. Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі працевлаштовані, з них близько 80% продовжили навчання у 10-му класі, інші у Кобеляцькому ліцеї та інших навчальних закладах. Серед минулорічних випускників 11-х класів 85% вступили у ВУЗи, 15% - у коледжі, училища, причому 81% випускників вступили на бюджетну форму навчання.

 1. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загально шкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками у Кобеляцькій школі є батьківські конференції. Тематика конференцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні конференцій бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники Кобеляцького РВУМВС, Кобеляцької ЦРЛ, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

 1. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та кабінет стоматолога, де працює лікар Кобеляцької ЦРЛ по обслуговуванню дітей. Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Кобеляцької ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється 2 дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.. 22), «Про охорону дитинства» (ст..5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гарячим харчуванням охоплено 269 учнів, воно відбувається згідно графіку на 1-4 перервах у їдальні школи. Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет. Діти 5-11 класів харчуються за батьківські кошти.

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у пришкільному таборі «Берізка». Цього року вихованцям табору стали 60 учнів школи. Батьківська доплата становила 100 гривень. Ще 35 гривень на одну дитину було залучено за рахунок бюджетних та благодійних коштів. Під час оздоровлення у таборі проведено цікаві масові заходи: екскурсія до Ландшафтного парку, на кінно-спортивну школу, лялькова вистава Полтавського театру ляльок, вистава театру Гоголя «Кіт в чоботях», екскурсія екологічними стежинами, різноманітні конкурси, змагання, ігри, розваги.

 1. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. В школі є посада інспектор з охорони праці, який відповідає за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 1. Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 35 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Кобеляцької РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. За бажанням переважної більшості колективу було здійснено нарахування авансу. Причому з нашої ініціативи з січня цього року цей вид розрахунку здійснюється працівниками усіх шкіл району. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система водопостачання знаходиться у передаварійному стані і потребує негайних капітальних ремонтів. Це величезні кошти, яких не має у бюджеті району. Не в кращому стані електромережа. Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань здійснено капітальний ремонт даху школи, капітальний ремонт центрального входу, закупівля наочних посібників, меблів у класну кімнату, електроплити та холодильника у харчоблок, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезинфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року, де продовжується встановлення пластикових вікон. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл Кобеляцького району планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибуль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується дитяча площадка, біляться бардюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Останнім часом у Кобеляцькому районі виникла проблема оптимізації мережі навчальних закладів у зв'язку з катастрофічним зменшенням кількості учнів у школах протягом останніх років. Політична ситуація перед черговими виборами не дозволяє здійснити скорочення малокомплектних навчальних закладів у невеликих селах району. При цьому фінансування освіти здійснюється по формульним розрахункам на одного учня. Ситуація дійшла до крайньої межі: учень мало комплектної школи обходиться бюджету у кілька разів дорожче ніж учень такої великої школи як наша. При цьому коштів на утримання усіх закладів району на цей фінансовий рік катастрофічно не вистачає навіть на захищені статті. Наш Кобеляцький район опинився у найгіршому становищі, бо район дотаційний. Про видатки у цьому році на ремонти приміщень шкіл, ліквідацію аварійних ситуацій, закупівлю матеріалів та обладнання ніхто не говорить – їх просто не має. Та ще й підключилася фінансова криза – ціни на матеріали різко підскочили. Тому повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через відсутність коштів. Зрозуміло, я як директор використовую для цього усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

 1. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовуються багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи Тамілою Віталіївною використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв’язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

І наостанок хочу продемонструвати останнє надбання Кобеляцької ЗОШ № 2 у сфері інформаційних технологій – шкільний веб-сайт створений з ініціативи директора школи. Зараз він є найбільш відвідуваним у Полтавській області (серед усіх навчальних закладів) та одним з кращих.

За звітний період школа пройшла державну атестацію за результатами якої атестована «з відзнакою».

Схожі:

Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconДиректор Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара, Таміла шара-махно
Світлана грінько, директор Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconДоповідь директора езош №4 Воробйової О. Д
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconВикористання нетбуків у Кобеляцькій зош№2
Кобеляцька зош І-ІІІ ступенів №2 Імені Олеся Гончара – один із навчальних закладів, де ось уже третій рік у початковій школі успішно...
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconЗвіт про стан організації профілактичної та правовиховної роботи...
...
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconЗвіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського...

Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconНаказ м. Балаклія
Вишнівської зош І-ІІІ ступенів, Червонодонецької зош І-ІІІ ступенів №2, Балаклійської зош І-ІІІ ступенів №1 ім. О. А. Тризни з питання...
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconЗвіт про роботу директора Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Чорноморська зош І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню...
Звіт директора Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені О. Гончара по здійсненню керівництва загальноосвітнім навчальним закладом Шановні присутні! Закінчився iconШановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні,...
«Освіта – найважливіше із земних благ, якщо вона найвищої якості Інакше вона абсолютно даремна. Іди вперед І станеш кращим!»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка