Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти
Скачати 72.25 Kb.
НазваУрок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти
Дата конвертації27.02.2013
Розмір72.25 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Урок інформатики як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти

Міський bs00441_

семінар

учителів інформатики

Управління освіти Ніжинської міської ради

Міський методичний кабінет


Дата проведення - 02.03.11р.

Час - 9-20-12.00.

Місце проведення - ЗОШ І-ІІІ ст.№9, к-т інформатики


Програма семінару
^ Зміст заходуЧас проведення


Відповідальний


Реєстрація учасників. Відкриття семінару.9.20 – 9.30


Методист ММК Шуляк В.М.


Виступ директора школи.9.30 – 9.40


Герасименко В.П.


Вступне слово до уроку.9.40 – 9.45


Сердюк А.А.


Відкритий урок в 11 класі.

Тема: Графічний режим. Малюнки в Pascal. Метод координат.9.50 – 10.35


Сердюк А.А.


Виступ з проблеми: «Організація самостійної роботи учнів на уроках інформатики».
10.35 – 10.50Сердюк А.А.


Фрагмент позакласної роботи з учнями з теми: «Використання Scratch-технологій у створенні ігор, мультиплікації».
10.50 – 11.20Сердюк А.А.


Підведення підсумків семінару.
11.20 – 12. 00

Методист ММК

Шуляк В.М.

Учасники семінару
^

Організація самостійної роботи на уроках інформатики
Скажи мені – я забуду.

Покажи мені – я зможу запам’ятати.

Дозволь мені зробити самому це

І це стане моїм назавжди.

П.П. Блонський

Самостійна робота – це не форма організації навчальних занять і не метод навчання. Її правомірно розглядати як засіб залучення учнів у самостійну пізнавальну діяльність, засіб її логічної та психологічної організації.

Проблеми самостійної роботи широко досліджуються дидактами ГолантЕ.Я., Осиповим Б.П., Амонашвілі Ш.О., Половником Н.А., Коротяєвим Б.І., Усовою А.В., та ін.

Самостійна робота з інформатики може бути:

відтворювального характеру – виконання завдання за зразком, відтворення знань та вмінь за відомим, вивченим раніше алгоритмом. Подібні роботи сприяють накопиченню учнем опорних фактів та способів діяльності за зразком, закріпленню вмінь і навичок, створюють умови для виконання задач вищого рівня самостійності;

реконструктивного змісту, яка вимагає актуалізації знань, вміння обирати та використовувати необхідні знання для розв’язання поставленої задачі. До реконструктивних завдань належать завдання, при виконанні яких необхідно використовувати декілька відомих алгоритмів, формул, схем, об’єднувати окремі етапи практичної роботи;

евристичного характеру, яка передбачає нестандартну ситуацію або є нетиповою задачею. В основу такої роботи покладено пошук, здогадку, формулювання та реалізацію ідеї;

дослідницького або творчого характеру, при виконанні якої проявляється найвищий рівень самостійності та пізнавальної активності учня. Через творчу роботу він занурюється в саму суть явища, що вивчається, знаходить нові ідеї для вирішення проблеми

Головним завданням самостійної роботи на уроках інформатики є підвищення якості знань, формування пізнавальної активності, самостійності, позитивної мотивації, інтелектуальних умінь за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

На уроках інформатики комп'ютер є і предметом вивчення, і засобом навчально-пізнавальної діяльності, що відповідним чином впливає на організацію навчального процесу. Специфіка уроку інформатики виявляється передусім в істотному обсязі практичних робіт з використанням комп'ютера, при якому "контактний час" роботи з комп'ютером становить майже половину уроку.

Організація самостійної роботи на уроках інформатики можлива на всіх етапах вивчення матеріалу:

 • Формування нових знань (самостійна робота організовується при роботі з електронними підручниками, мультимедійними презентаціями, навчальними програмами).

Учням пропонується самостійно розглянути навчальну презентацію створену за допомогою програми MS PowerPoint, що містить теоретичні відомості та приклади, і виконати практичне завдання з даної теми. Використання презентацій можливе при вивченні нових тем, а також при закріпленні знань. Робота проводиться в невеликих групах (2 учні) – це забезпечує колективну роботу в групах і сприяє розвитку ініціативи, логічного мислення і комунікативних навичок.

 • Закріплення вивченого матеріалу (найбільш використовуваними формами організації самостійної роботи є: індивідуальна, групова, фронтальна).

Коли учні вже мають певний досвід роботи і можуть окремі дії виконувати самостійно, учням пропонується роздатковий матеріал, який може містити і завдання для закріплення матеріалу попередніх уроків, перевірки знань, теоретичні відомості нової теми, і завдання для закріплення нової теми, тестові завдання. На початковому етапі завдання формулюю так, що учням пропоную метод розв'язку і послідовність виконання завдання на ПК. Поступово завдання ускладнюю і учням пропоную самим вибрати методи і шляхи розв'язку завдання.

Учні працюють самостійно в невеликих групах по 2 учні за одним ПК. Викладач у цей час контролює процес навчання і допомагає за потребою окремим групам учнів. Існують додаткові завдання для сильніших учнів, що дає їм змогу підвищити свій остаточий бал за урок.

Труднощі виникають при оцінюванні учнів. Як оцінити внесок кожного учня в спільний результат, отриманий групою?

Найкращим рішенням даної ситуації є захист виконаної практичної роботи, де учитель ставить ряд запитань кожному учню з групи. Такий спосіб оцінювання дає змогу перевірити знання, вміння і навички кожного учня і вже виступає індивідуальною формою навчання.

 • Узагальнення і систематизації знань (виконання різних дослідницьких проектів).

Методи самостійної роботи мають велике значення для підготовки учнів до самостійної трудової діяльності; для продовження навчання після закінчення школи. У виховному плані вона сприяють формуванню в учнів самостійності, відповідальності, пізнавальної активності.

Для чого освіченій людині самоосвіта?

 1. Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення і педагога і учня. Самоосвітню діяльність можна розглядати як сукупність декількох «само»:

  1. Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості.

  2. Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей.

  3. Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомлювати сої інтереси.

  4. Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватності своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність.

  5. Самореалізація – реалізація особистістю своїх можливостей.

  6. Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність.

  7. Саморозвиток – результат самоосвіти.Список використаних джерел 1. Вікіпедія. – http://www/wikipedia.org.

 2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 3. Гринько О.О. Формування пізнавальної самостійності учнів у навчальному процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник праць. – Слов’янськ, 1999. – Вип. VI. – С. 165-166.

 4. Забарна А.П. Організація навчання інформатики у профільній школі. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 128 с.

 5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. / За ред.. акад. М.І. Жалдака. – Київ: Навчальна книга, 2003.

 6. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рек. та прикладами: навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки/ За заг. ред. М.З. Згуровського – К.: Генеза, 2006. – 286 с.

 7. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – Київ: А.С.К., 2001. – 256 с.

 8. Пиртко Р.І., Сеньків І.А. Уроки з основ інформатики та обчислювальної техніки. 10-11 класи. Навчальний посібникю – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 112с.

 9. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: учебно-методическое посо-бие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009. — 116 с.: ил.

 10. Скляр І.В. Я готуюсь до уроку інформатики. Алгоритмізація та програмування. – К.: Вид. Л.Галіцина, 2005. -128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).
ЗОШ І-ІІІ ст. № 9

вул. Шевченка 103, м. Ніжин, Чернігівська обл.


Телефон: 3-12-51

Факс: 3-12-51

Эл. почта: z0sh9-nizhyn@yandex.ru

Схожі:

Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconВ. А. Сухомлинський Головна мета сучасної системи освіти знайти,...
Головна мета сучасної системи освіти знайти, підтримати, розвити людину в людині, закласти в ній механізми самореалізації, саморозвитку,...
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconЗарецька І. Т. Колодяжний Б. Г. Інформатика. Навчальний посібник: в 2 ч
Організація самостійно-дослідницької творчої роботи над методичною проблемою «Формування компетентностей саморозвитку та самоосвіти...
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconВчитель початкових класів
Очевидно, що таке навчання стає визначальним у роботі школи. Домінуючою метою освіти стає виховання особистості, яка здатна до самоосвіти,...
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconВиховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти І...
Потреба суспільства в активній творчій особистості, наділеній знаннями, уміннями І навичками, необхідними для повноцінного функціонування...
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconТренінг сприяння збереженню
Основна мета: формування позитивного сприйняття дійсності, сприяння саногенному мисленню
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconУрок з курсу «Я І Україна»
Обладнання: комп’ютерно-орієнтоване середовище, гербарій рослин, сигнальні картки
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconМіністерство охорони здоров'я україни
Санітарні норми поширюються на шум, інфра- та ультразвук, що передаються через повітря (газове середовище), рідке чи тверде середовище...
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconУрок на тему: «Клас Плазуни. Загальна характеристика: середовище...
«Клас Плазуни. Загальна характеристика: середовище існування, особливості будови, процесів життєдіяльності»
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconПрограми сприяння забезпеченню житлом педагогічних та науково педагогічних...
...
Урок інформатик и як середовище сприяння саморозвитку й самоосвіти iconУрок №20 Тема. Г. К. Андерсен. Поєднання побутовості й фантастики в казках Андерсена
Мета: ознайомити з життям І творчістю великого казкаря, заці­кавити його творами, спонукати до їх читання; розвивати навички самостійної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка