Введення
НазваВведення
Сторінка1/6
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6
ЗМІСТ
ВВЕДЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ЛАРОС»

^ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1 ПЛАНУВАННЯ

2.2 ОРГАНІЗУВАННЯ

2.3 МОТИВУВАННЯ

2.4 КОНТРОЛЮВАННЯ

2.5 РЕГУЛЮВАННЯ

3. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

^ 4. РОЗРОБКА МЕХАНІЗМІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

5. ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

6. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

^ 7. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯМ КЕРІВНИЦТВА

8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВВЕДЕННЯ
При ринковій системі господарювання комерційна організація, що є системою, що самоорганизующейся, функціонує в жорстких умовах конкурентного середовища і має повну господарську самостійність. Її діяльність направлена на завоювання і утримання переважної частки ринку, на досягнення переваги над конкурентами. Відповідно до цього, управлінський контроль комерційної організації орієнтований головним чином на забезпечення основних показників ефективності функціонування в сучасних умовах.

Менеджмент вчить тому, як, знаючи прийоми, способи і шляхи вирішення тих або інших управлінських завдань, добитися успіху для конкретного підприємства, будь воно державним, кооперативним, змішаним, акціонерним суспільством і так далі

Широке розповсюдження наукових підходів і методів менеджменту в управлінській діяльності дозволить дати імпульс в її розвитку за рахунок підвищення обґрунтованості схвалюваного рішення і зниження ризиків інвестицій.

У сучасних умовах менеджер повинен бути заповзятливою людиною, тобто здатним добиватися конкретних економічних і соціальних цілей завдяки знаходженню і практичній реалізації оригінальних, нестандартних рішень, як правило, пов'язаних з чималим господарським ризиком.

Збільшені в даний час в наший країні вимоги до управління обумовлені збільшенням розмірів підприємств, складністю технологій, необхідністю оволодіння найсучаснішими управлінськими навиками. Всі рішення по фінансових, організаційних і іншим питанням готуються і виробляються професіоналами у сфері організації управління, які здійснюють і контроль за виконанням наміченого.

Головне завдання управління - налагодження ефективної діяльності фірми на ринку на найближчу і дальні перспективи. Управління шляхом постановки і реалізації цілей здійснюється з урахуванням оцінки потенційних можливостей фірми, її забезпеченості необхідними ресурсами, умов конкурентної боротьби.

Метою курсової роботи є дослідження ефективності системи менеджменту на туристичному підприємстві.

Об'єкт курсової роботи - ТОВ «ЛАРОС».

Основні функції менеджменту характеризуються повнотою змісту, стійкістю структури, системністю і універсальністю використання в різних сферах діяльності. Головна їх особливість в тому, що кожна основна функція менеджменту є окремим процесом управління по виробленню методів активізації і засобів дії на персонал і його діяльність для досягнення загальних результатів соціально-економічної системи.

У даній курсовій роботі показаний склад і взаємозв'язок сучасних функцій, що формують процес управління в туристичній фірмі. Кожен з блоків функцій є відособленим етапом процесу управління об'єктом, фірмою, корпорацією. У кожному блоці існує декілька функцій, взаємозв'язаних між собою і взаємодоповнюючих один одного. При одному і тому ж призначенні функції кожного блоку відображають особливості, характерні для менеджменту різних сфер керованої діяльності, різних рівнів управління і об'єктів.


  1. ^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ЛАРОС»


Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАРОС» є юридичною особою - комерційною організацією, статутний капітал якого розділений на частки визначених установчими документами розмірів, створених з метою отримання прибутку.

Товариство створено за рішенням двох засновників і зареєстровано Реєстраційною Палатою Дніпропетровську 12 червня 2004 року, про що в Єдиному міському реєстрі та журналі реєстрації зроблений запис номер 1231 (Свідоцтво про державну реєстрацію на основі Статуту ТОВ "ЛАРОС").

Турфірма "ЛАРОС" є туристичним агентством основним видом діяльності обрало для себе:

• міжнародний туризм

• внутрішній туризм

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України« Про туризм »була отримана Ліцензія на турагентську діяльність

Відповідно до положень частини першої Податкового Кодексу України, прийнятого Кабінетом Міністрів від 31.07.98г. № 146-ЗУ, про постановку на облік в податковому органі за місцем знаходження на території України ТОВ "ЛАРОС" видано Свідоцтво серія 078 № 032893217 від 13.06.2004 року.

ТОВ "ЛАРОС" має у власності відособлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, може від свого імені укладати угоди, набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем або відповідачем у суді, арбітражному суді.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок і інші рахунки, має круглу печатку, що містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівкою на його місце знаходження.

Повне фірмове найменування Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАРОС». Скорочене фірмове найменування ТОВ «ЛАРОС».

Місце знаходження Товариства: 52000, Дніпропетровськ, Київський пр-т, буд 27, офіс 36, тел. (056) 250 69 66, т / факс +250 69 67.

На момент створення туристичної фірми її засновники є власниками певної власності, яку вони вносять як часткою в статутний капітал фірми. Чисельність робітників складає 19 осіб.

Основними напрямками діяльності ТОВ «ЛАРОС» є:

• Прийом та обслуговування туристів;

• Надання послуг з туризму, готельних, культурно-видовищних, спортивно-оздоровчих, екскурсійних, транспортних, рекламних, сервісних та перекладацьких послуг;

• Оформлення в установленому порядку туристських або проїзних документів, віз в іноземних посольствах;

• Забезпечення своїх клієнтів авіаквитками і відповідним трансфером;

• Розміщення клієнтів в готелях, які мають у своєму розпорядженні усіма необхідними умовами для відпочинку і роботи;

• Надання на прохання клієнта за мінімальні тарифи будь-які екскурсії та розваги, забезпечення супроводжуючими і гідами;

• Надання можливостей для проведення ділових зустрічей і наукових конференцій (у готелях існує конференц-зали, розраховані на різну кількість ділянок, оснащені сучасною аудіовізуальною апаратурою, комп'ютерами, а також можливість користуватися послугами перекладачів і секретарів).

• Фірма організовує для своїх клієнтів туристичні поїздки за наступними країнами: Об'єднані Арабські Емірати, Україна, Болгарія і т.д.

• Найрізноманітніші варіанти перельотів: від планових чартерних рейсів до регулярних рейсів іноземних авіакомпаній і літаків бізнес-авіації.

• Індивідуальний підхід до організації корпоративних турів і поетапний контроль якості обслуговування поїздок.

• Оперативне інформування клієнтів про рекламні акції і знижки, що надаються готелями та авіакомпаніями

• Гнучка система взаєморозрахунків

До додаткових послуг відносяться:

• Послуги по страхуванню туристів

• Обмін валюти

Завдання організації:

Основне завдання турфірми - це якісна консультація клієнтів виходячи з їх запитів та підбір турів за критерієм "Ціна - Якість", допомога у проведенні відпустки. Так само існує ряд інших завдань:

• розширення продуктових можливостей на ринку з метою запобігти таку ж спробу конкурента

• використання більш надійних постачальників замість довгострокових контрактів

• обслуговування престижних споживачів

• завоювання психологічного іміджу і позиції у споживачів.

Таблиця 1.

Загальна характеристика ТОВ «ЛАРОС»

Параметр, який характеризується

Зміст і особливості

Законодавча база підстави і функціонування організації

Форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

ГКУ, ХКУ

Профіль

Туристичне агентство

ЗУ „Про туризм”

Види діяльності

Надання туристичних послуг юридичним і фізичним особам, міжнародний туризм, внутрішній туризм, поїздки по Україні, послуги по страхуванню туристів

ГКУ, ЗУ „Про туризм”

Форма собств.

Приватна

ГКУ, ХКУ

Внутрішнє середовище

Характеризується перш за все наявністю кваліфікованого персоналу. Працівниками ТОВ «ЛАРОС» є енергійні високоосвічені, ініціативні люди. Працюючи, співробітники постійно підвищують свій професійний рівень. Цікавляться новими напрямами, сучасними розробками в області туризму. За кожним співробітником закріплені певні функції, за які він несе відповідальність.
Зовнішнє середовище

Споживачами підприємства є всі громадяни, які хочуть і можуть скористатися послугами ТОВ «ЛАРОС».

Посередниками і постачальниками туристичних послуг в дане приватне підприємство є турагентства і турфирми України, зарубіжні партнери. Зокрема, підприємство організовуючи свою діяльність користується послугами таких фірм як: "Універсальне агентство з продажу авіаперевезень"Київ, Арабські Емірати: "ІСИ Тоur" - Київ; Болгарія: "Альфа"–киів, "Міст Тур" – Львів, "Марікон" - Донецьк; Крим: "Альфа" - Київ, "Проф Тур" - Сімферополь, ”Марікон” - Донецьк; Чорногорія: "Міст Тур" - Львів; Одеса: "Веста Тур" - Одеса, "Марікон" - Донецьк; Ізраїль: "Веста Тур" - Одеса; Карпати: " NS Тоur" - Чернівці.

Підприємство має підписані угоди на співпрацю з такими фірмами як: "Сам", "Гамалія", "Раn Ukraine".

Конкурентами є: "Планета-Сервіс", "Альбіон", "Реал-тревел", "Дежавю", "Євротур", "Колумб", "Пілігрим Тур", "Пріват-інтур".

ЗУ «Про зовнішньоекономічну деятельности»,ЗУ «О обмеженні конкуренції», ЗУ «Про захист прав споживачів»^ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
2.1 ПЛАНУВАННЯ
Планування як основна функція менеджменту є видами діяльності по формуванню засобів дії, що забезпечують єдиний напрям зусиль всіх членів фірми на досягнення загальних цілей. Планування як процес управління включає розробку і реалізацію засобів дії: концепцію, прогноз, програму, план. Кожен із засобів дії має свою специфіку і умови використання.

Функція планування припускає рішення про те, якими повинні бути цілі організації і що повинні робити члени організації, щоб досягти цих цілей.

Стратегічним плануванням є набір дій і рішень, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.

Модель стратегічного планування, яка використовується на ТОВ «ЛАРОС» базується на врахування ринкових переваг (мал.1)

Модель оперативного планування наведено в Мал.2.


Малюнок 2. Модель оперативного планування ТОВ «ЛАРОС»
Основним інструментом стратегічного планування ТОВ «ЛАРОС» є SWOT-анализ.

У схемі 1 приведена матриця SWOT-анализа діяльності ТОВ «ЛАРОС», складена на основі встановлених експертним шляхом сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз для нього.
Схема 1. Матриця SWOT-анализа діяльності ТОВ «ЛАРОС»
Можливості: 1.Звеличенння долі ринку 2.Вихід на нові сегменти ринку, розвиток нових напрямів діяльності

3.Розширення продуктової лінії з метою задоволення потреб великого числа клієнтів

4.Підвищення якості турів

Погрози:

1.Падіння об'єму реалізації послуг, зміна смаків споживачів

2.Негативна динаміка ринкової частки 3.Ужесточение конкуренція

4.Зміна політичній ситуації і законодавства як в Україні, так і в приймаючих країнах

Сильні сторони:

1.Налагоджена технологія роботи з приймаючою стороною

2.Висока кваліфікація персоналу

3.Наявність необхідних фінансових ресурсів Велика увага приділяється маркетинговим дослідженням

Сильні сторони і можливості:

Використовуючи свої сильні сторони і можливості, турфирма може здійснювати удосконалення наявних турів і розробку нових на підставі маркетингових досліджень споживчого попиту

Налагоджена технологія роботи, висока кваліфікація персоналу і наявність необхідних фінансових ресурсів – база для розширення пропонованих напрямів

Сильні сторони і погрози:

Вкладення вільних грошових коштів в нові інформаційні технології з метою отримання конкурентних переваг, а також повнішого задоволення потреб клієнтів. Проведення досліджень ринку і створення нових продуктів услід за зміною потреб клієнтів

Слабкі сторони:

1.Відсутність сучасних інформаційних технологій

2.Вузька продуктова лінія

3.Неналаженный збут продукту через агентства

4.Несформирований імідж

5.Невелика ринкова частка

Слабкі сторони і можливості:

Використовуючи можливості підвищення якості турів, надавати тільки якісні послуги для кожного споживача, що підвищить імідж фірми і збільшить кількість постійних клієнтів.

Збільшення частки ринку і пропонованих напрямів

Слабкі сторони і погрози:

Застосування стратегії мінімізації витрат

може сприяти залученню агентств і формуванню нових каналів збуту.

Успішна робота по вивченню потреб клієнтів і можливостей конкурентів дозволять турфирме утримати свою позицію на ринку. Інакше можливе застосування стратегії скорочення

Для того, щоб успішно функціонувати в довгостроковій перспективі, організація повинна уміти передбачати, які труднощі можуть виникнути на її шляху в майбутньому, і те, які нові можливості можуть відкритися для неї. Матриця SWOT-анализу діяльності ТОВ «ЛАРОС» допомогла встановити зв'язку між силою і слабкістю, які властиві організації, зовнішніми погрозами і можливостями.

На основі порівняльного аналізу основних конкурентів ТОВ «ЛАРОС» і SWOT-анализу її діяльності можна виділити найбільш істотні проблеми турфирмы:

зміна смаків споживачів;

падіння об'єму реалізації послуг за рахунок чинника сезонності;

посилювання конкуренції.

На підставі виявлених проблем керівництво ТОВ «ЛАРОС» виробило і сформулювало корпоративну стратегію: підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок вдосконалення асортименту пропонованих послуг. Таким чином, під плануванням діяльності туристського підприємства слід розуміти систематичний, інформаційно-оброблюваний процес якісного, кількісного і тимчасового визначення майбутніх цілей, засобів і методів формування, управління і розвитку підприємства.

Місія ТОВ «ЛАРОС» - допомогти людям подивитися світ, обов'язково підібрати прийнятний варіант для будь-якого туриста, змінити думку середнього класу, про те, що закордон не доступна за ціною, шляхом професійних консультацій та приємних знижок. Залучити клієнтів за допомогою індивідуального підходу, професіоналізму і захоплюючою атмосфери.

Турфірма, яка ігнорує інтереси своїх клієнтів, і не має стратегії на майбутнє, ризикує втратити своє місце на туристичному ринку. Щоб створити конкурентоспроможне підприємство, треба не просто модернізувати виробництво і управління, а й чітко знати, для чого це робиться, яка мета повинна бути досягнута. Причому головним має бути вміння визначити, а потім швидко і ефективно використовувати в конкурентній боротьбі свої переваги. Всі зусилля підприємства повинні бути спрямовані на розвиток тих якостей, які вигідно відрізняють його від потенційних або реальних конкурентів.

Цілі:

Фірма передбачає займатися організацією подорожей для іноземних громадян.

До стратегічно важливим рішенням для туристичної фірми «ЛАРОС» відносяться наступні види рішень:

• Рішення про вихід на нові сегменти ринку.

• Стабільне зростання компанії.

• Рішення про відкриття декількох офісів.

• Надання якісних послуг.

• Передбачається також використовувати допоміжних робітників поза штатом, а саме: для поширення рекламних буклетів і брошур.

• Фірма повинна прагнути до стабільного становища на ринку за рахунок виявлення та просування конкурентних переваг

Для успішного досягнення стратегічних цілей фірма повинна орієнтуватися на:

• Володіння висококваліфікованими, мотивованими і лояльними керівниками і персоналом (на кращих професіоналів у своїй галузі);

• повноцінне інформаційне забезпечення діяльності;

• Завоювання доброї репутації та іміджу у споживачів;

• Домогтися ексклюзивного комісійної винагороди від операторів;

• Стати агентством з найбільшим обсягом продажів серед агентств Дніпропетровська.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Введення iconТема: Пристрої введення-виведення інформації
Пристрої введення-виведення забезпечують користувачу введення інформації (програми та даних) у пам’ять комп’ютера І виведення результатів...
Введення iconУрок Робота із знаками «Я», «хор». Введення знаків «+», «-» Урок...
На початку навчання в першому класі у дитини формується усвідомлення нового статусу – школяра. Завдання педагога сформувати у дитині...
Введення iconУроку №2. Тема. Пристрої введення інформації
Як ви вже знаєте, за допомогою пристроїв введення користувачі вводять до комп'ютера нову інформацію та подають йому команди. Найпоширеніші...
Введення iconЛабораторна робота №1 Введення та виведення тексту
Ознайомитись з синтаксисом та структурою програми на мові асемблера. Навчитися використовувати функції операційної системи ms dos...
Введення iconТема: Введення и редагування тексту за зразком
Проаналізуйте тексти, приведені в п. 3 І п Текст, приведений у п. 3, необхідно ввести з клавіатури. Текст, приведений у п. 5, є «зразковим»....
Введення iconУрок № Тема: Створення форм. Практична робота №8. Створення І редагування форм, введення даних. 
Навчальна: сформувати навички створення форм для введення даних та зміни їх зовнішнього вигляду
Введення iconУрок №3 тема
Тема: Введення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив...
Введення icon5. Послідовне введення\виведення данних Паралельне введення\виведення...
Паралельне введення\виведення (в\в) не зважаючи на свою швидкодію маю ряд недоліків. Тому в мп техніці знайшло широке розповсюдження...
Введення iconУрок №3 тема
Мета: Актуалізувати знання учнів про введення даних у масив та відображення його вмісту, використання багаторядкових текстових полів...
Введення iconВведення у програмування на Delphi (верхній тиждень)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка