Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення
Скачати 73.83 Kb.
НазваЗатверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення
Дата конвертації11.03.2013
Розмір73.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Постанова Президії Центрального правління УТОС


12 вересня 1995 р. № 14-6 м. Київ
Про затвердження Положення
про бібліотеки системи
Українського \товариства сліпих

(Карнаух В.А.

Вишняков Ю.М.)

В зв’язку з затвердженням Верховною Радою України Закону України “ Про бібліотеки та бібліотечну справу”, президія ЦП УТОС

П О С Т А Н О В Л Я Є : 1. Затвердити Положення “ Про бібліотеки системи Українського товариства сліпих” і направити його в підвідомчі бібліотеки для керівництва в роботі

/ додається/.

2. Положення “ Про бібліотеки системи Українського товариства сліпих”,     затверджене постановою президії ЦП УТОС від 26 травня 1992р. № 10-10,

вважати таким, що втратило чинність.
Голова Президії

Центрального правління УТОС В.М.Більчич

За секретаря президії ЦП УТОС Л.С.Векшина
^

Затверджено


постановою президії ЦП УТОС № 14-6

від 12 вересня 1995 р.

ПОЛОЖЕННЯ


про бібліотеки системи Українського товариства сліпих

^ 1.Загальні положення


  1. Бібліотека учбово-виробничого підприємства, філіалу, територіально      відокремленого цеху, організації УТОС є культурно-освітнім закладом, який забезпечує безкоштовне користування книгами, звукозаписами, іншими матеріалами, що складають її фонд. Основними напрямками бібліотечної діяльності є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечного обслуговування.

  2. Бібліотека може бути відкрита на підприємстві, філіалі, в територіально відокремленому цеху, в організації УТОС за наявності постійного джерела фінансування, фонду літератури, виданої рельєфно-кратковим, плоскодрукованим шрифтами та в запису на магнітній плівці, необхідного матеріально-технічного забезпечення і штатного працівника при наявності більше 200 працюючих.


Бібліотека створюється та ліквідується рішенням президії Центрального правління УТОС за клопотанням адміністрації та громадських організацій підприємства.


  1. Бібліотека залучає до систематичного читання членів УТОС, членів                    їх сімей та всіх працюючих на підприємстві.

  2. Бібліотека в своїй роботі керується Законом України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, затвердженим Верховною Радою України 27 січня 1995 року, іншими діючими нормативними актами з питань бібліотечної справи, рішенням з’їздів Товариства, пленумів, президії, інструктивними матеріалами Центрального правління та цим положенням.ІІ.Основні завдання бібліотеки  1. Бібліотека забезпечує обслуговування читачів з урахуванням їх віку, професійних та освітніх особливостей, індивідуальну роботу тісно пов’язує з масовими заходами по пропаганді літератури, розвиває нові прогресивні форми та види бібліотечно-бібліографічного обслуговування, підвищує культуру роботи з книгами, розширює доступність бібліотечних фондів; застосовує в роботі технічні засоби пропаганди книги, бере активну участь в організації дозвілля трудящих та їх сімей.

  2. Бібліотека в порядку, передбаченому цим Положенням, має право визначити зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності.

  3. Бібліотека проводить пропаганду книги за місцем роботи, проживання, лікування і відпочинку інвалідів по зору, організовує з цією метою пункти видачі книг і пересувні бібліотеки в територіальних первинних організаціях, санаторіях, будинках і базах відпочинку, профільних відділеннях лікувальних установ, будинках інвалідів, де живуть інваліди-сліпі.

Бібліотеки зобов’язані надати читачам доступ до бібліотечного        фонду та довідково-інформаційних матеріалів і можливість           користуватися ними згідно із встановленими правилами ;                    виконувати інші вимоги щодо обслуговування користувачів,                     встановлені правилами користування бібліотеками.

ІІІ. Структура бібліотеки і режим роботи


  1. Бібліотека може мати такі структурні підрозділи:

 • абонемент;

- читальний зал;

 • обслуговування поза бібліотекою (пересувні бібліотеки, пункти видачі книг).
  1. Години роботи бібліотеки встановлює адміністрація підприємства. Дві робочі години щоденно виділяються для внутрібібліотечної роботи.В останній день кожного місяця для підтримання чистоти і порядку                  в бібліотеці встановлюється санітарний день; видача і прийом книг в            цей день не проводиться.

  1. Порядок обслуговування читачів встановлюється відповідно до “Правил користування спеціальними бібліотеками для сліпих системи Українського товариства сліпих”, затверджених президією  ЦП УТОС 26 травня 1992 р. № 10-10.ІV. Формування і забезпечення збереження фонду бібліотеки  1. Бібліотека комплектує бібліотечний фонд літературою з усіх галузей знання, в тому числі суспільною, природничо-науковою, виробнично-технічною, художньою, періодичними виданнями у відповідності до виробничого профілю підприємства і запитів читачів.

  2. Комплектування фонду бібліотеки книгами, іншими матеріалами друку здійснюється через бібліотечні колектори, інші книготоргові організації, Республіканський будинок звукозапису та друку УТОС.

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється будь-яким шляхом, не забороненим законодавством.

  1. Бібліотека у встановленому порядку передплачує періодичні видання.

  2. За узгодженням з Центральною Бібліотекою ім.. М.Островського УТОС дублетна і непрофільна література із фондів однієї бібліотеки у встановленому порядку може бути передана безкоштовно у фонд іншої бібліотеки УТОС.

  3. Облік, зберігання і використання книг, документально-інформаційних одиниць, інших видів друку, що знаходяться у фонді бібліотеки, здійснюється відповідно до чинного законодавства, встановлених правил, інших нормативних документів, що забезпечують зберігання і використання фондів.

  4. Працівники бібліотеки зобов’язані дотримуватися встановлених правил зберігання, обліку та використання бібліотечних фондів і несуть відповідальність за дотримання цих правил.

  5. Вилучення з бібліотечних фондів книг, документів та інших носіїв інформації, в тому числі ветхих, застарілих у науково-технічному відношеннях, втрачених друкованих видань, озвучених книг здійснюється в порядку, визначеному Міністерством культури України. Забороняється вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеологічними та політичними ознаками.

  6. Особи, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  7. Правилами користування бібліотечним фондом може передбачатися кратне відшкодування у зв’язку із втратою, знищенням, пошкодженням або розкраданням книг, документів, інших носіїв інформації, в тому числі окремих одиниць бібліотечного фонду.

  8. З метою збереження книжкових фондів адміністрація підприємства створює комісію, яка один раз на п’ять років проводить перевірку бібліотечного фонду. Позачергова перевірка проводиться у випадку передачі фонду або частини його від одного працівника до іншого і при надзвичайних обставинах ­– стихійне лихо, пожежа, крадіжка і ін.

  9. Бібліотека у встановленому порядку веде книгообмін по міжбібліотечному абонементу.V. Порядок фінансування.

Матеріально-технічна база.


  1. Бібліотека знаходиться на балансі підприємства, організації.

  2. Адміністрація підприємства, на балансі яких знаходиться бібліотека, повинна забезпечувати їх впорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування читачів і збереження фондів, відповідними засобами механізації і автоматизації бібліотечних процесів, розмножувальною технікою, іншим обладнанням та транспортом.


Забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного приміщення для обслуговування читачів, роботи працівників, збереження фондів.

Придбання бібліотечного фонду та інвентаря для бібліотек                     проводиться за рахунок коштів підприємства згідно з кошторисом.  1. Виділені за кошторисом кошти використовуються для систематичного придбання всіх видів літератури, періодичних видань, предметів бібліотечної техніки, технічних засобів пропаганди книги, обладнання, на ремонт книг, проведення масових заходів по пропаганді книги, обладнання, на ремонт книг, проведення масових заходів по пропаганді книги, оформлення приміщень та інші витрати, пов’язані з організаційною роботою бібліотеки.

  2. Господарське утримання, ремонт, опалення, освітлення, протипожежний режим приміщення бібліотеки здійснюється за рахунок коштів підприємства, на балансі якого вона є.

  3. Бібліотека має право залучати громадян та їх об’єднання для участі у фінансуванні бібліотек, вирішенні соціальних і побутових проблем бібліотечних працівників шляхом створення читацьких та наглядових рад бібліотек, благодійних фондів, розвитку інших форм спонсорства, меценатства.VI. Керівництво бібліотекою.


  1. Організаційно-методичне керівництво та функції по організації роботи системи Українського товариства сліпих покладено на Республіканську бібліотеку ім..М. Островського УТОС.

  2. Нагальний нагляд та контроль за роботою бібліотека здійснює заступник директора з соціальних питань УВП, УВО разом з громадськими організаціями.

В їх обов’язки по керівництву бібліотекою входять:

 • удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування трудового колективу, постійний розвиток матеріально- технічної бази бібліотеки, вжиття заходів по забезпеченню збереження бібліотечного фонду;

 • розгляд і затвердження планів роботи бібліотеки та звітів про її діяльність;

 • підготовка пропозиції керівництву підприємства про заохочення працівників бібліотеки та активу за досягнення високих показників у роботі;

 • затвердження актів про списання і передачу літератури та інших матеріалів з фонду бібліотеки;

 • організацію щорічних звітів бібліотеки перед трудовим колективом, звітно-виборних зборів( конференцій) читачів для звіту та виборів громадської ради бібліотеки.

  1. Бібліотеку очолює завідуючий бібліотекою (бібліотекар), який несе відповідальність за організацію і якість її роботи, складає поточні плани і забезпечує Ії виконання, організовує первинний облік роботи, складає річний звіт про діяльність бібліотеки і у встановлений термін направляє його Республіканській бібліотеці ім. М.Островського УТОС; несе відповідальність за цільове використання коштів на утримання бібліотеки в межах встановленого кошторису.

  2. З метою надання допомоги бібліотеці в її роботі із числа читачів, представників громадських організацій і трудового колективу підприємства обирається громадська рада бібліотеки, яка діє згідно з Положенням про Раду бібліотеки, затвердженим постановою президії ЦП УТОС від 26 травня 1992 року № 10-10.VII. Соціальні гарантії працівників бібліотеки

7.1. На працівників бібліотеки поширюється законодавство про                     пресу, соціальне забезпечення та соціальне страхування.ё

Схожі:

Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconЗатверджено Постановою президії цп утос №5-10 від 16 травня 2012 року положення
Оздоровпункти уво, увп утос є самостійними структурними підрозділами підприємств (відносяться до непромислової сфери), діяльність...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconІнструкція Про збір членських внесків утос та напрямки їх використання
Законів України «Про об’єднання громадян», «Про власність», Статуту Українського товариства сліпих, затвердженого XII з’їздом утос...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconПостанова президії Центрального правління утос
...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconПоложення про Раду з реабілітаційної та культурно-масової роботи утос
Цп утос (в подальшому – Рада) створюється за рішен­ням президії Центрального правління І є дорадчим органом з питань вдосконалення...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconПрезидії Центрального правління утос
Утос, які не використовуються у виробничій та господарській діяльності структур Товариства, недопущення порушень у цих питаннях,...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconЗатверджено XIV з'їздом утос
Українське товариство сліпих (утос) є всеукраїнською добровільною громадською організацією, яка діє на території України від­повідно...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconП О С Т А Н О В А від 24 березня 2004 р. N 380 Київ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconПостанова президії Центрального правління утос
У зв’язку зі змінами та доповненнями до Статуту утос та необхідністю приведення у відповідність нормативних документів Українського...
Затверджено постановою президії цп утос №14-6 від 12 вересня 1995 р. Положення iconПостанова президії Центрального правління утос
Про початок оздоровчого сезону 2012 року в санаторії ім. Наговіцина І боярському будинку відпочинку утос та затвердження цін на путівки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка