Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін
Скачати 85.55 Kb.
НазваКомплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін
Дата конвертації11.03.2013
Розмір85.55 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
КОМПЛЕКСНЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Сидорчук Г.М.

Володимир-Волинське ВПУ

Викладач спецдисциплін

У північних народів є простий і мудрий афоризм: якщо подарувати людині одну рибину, людина буде ситою один день. Якщо подарувати дві – буде ситою два дні. Але якщо навчити людину ловити рибу, то вона буде ситою все життя.

Інноваційні особистісно-зорієнтовані технології, над впровадженням яких ми працюємо в училищі, саме направлені на те, щоб навчити наших учнів вчитися, змогти ще в стінах училища реалізувати себе як особистість, йти шляхом самореалізації.

Наші спостереження показали, що у кожній навчальній групі є частина пасивних по відношенню до навчання учнів. Для них характерне небажання думати, формальне засвоєння матеріалу, прагнення уникнути зусиль, пов’язаних з розумовою діяльністю.

Аналізуючи різноманітні форми навчання, ми почали шукати шляхи активної співпраці з учнями на уроках, методи залучення кожного з них до процесу здобутку знань.

Ми переконані, що без створення сучасної навчально-методичної бази не можна досягти ефективного навчання, тому велику увагу завжди приділяю комплексно-методичному забезпеченню предметів.

Класифікацію комплексного методичного забезпечення, створеного нами в процесі здійснення професійно-теоретичної підготовки учнів, можна представити так:

 • група ілюстративних засобів, які забезпечують наочне сприйняття учнями основних тем програми (це мультимедійні енциклопедії, зразки товарів, папки з ілюстративним матеріалом, підбір інформації «Цікаво знати» тощо);

 • група засобів, які забезпечують високий рівень організації праці викладача: література з методики викладання, каталоги з висвітленням різноманіття сучасних товарів, література з виховної роботи тощо;

 • комплект комплексних різнорівневих контрольних завдань з усіх тем програми теоретичного навчання;

 • інструкційні матеріали для проведення лабораторно-практичних занять;

 • група оптимальних засобів навчання у вигляді дидактичних матеріалів, які дозволяють мені проводити колективну, групову та індивідуальну роботу з учнями, запроваджувати інноваційні форми навчання, створювати сприятливі умови для формування відповідних професійних знань та умінь;

 • ігрові завдання, які успішно активізують діяльність учнів на уроках.

Створений комплекс комплексного методичного забезпечення дозволяє проводити уроки цікаво, проганяє одноманітність та нудьгу, робити кожне заняття особистісно зорієнтованим.

Вважаємо, що до певного зрушення в позитивному напрямку приводить забезпечення оперативного зворотного зв’язку на кожному етапі уроку. З цією метою почали використовувати дидактичні завдання для поточного контролю знань, які розробили з більшості тем програми. За нашими спостереженнями, вони майже на 1/3 підняли ефективність засвоєння учнями змісту уроків. Застосовуємо їх під час пояснення нового матеріалу, для перевірки засвоєння змісту певного блоку інформації, після опрацювання уривку з підручника, або ж після роботи учнів з іншими джерелами знань. Це завдання «Знайди помилку», «Перевір себе», «Доповни речення», «Самоконтроль», «Міцний горішок», «Острів скарбів» тощо.

Подібні завдання дозволяють, по-перше, закріпити знання, оскільки виконуються безпосередньо після одержання інформації і звертають увагу учнів на засвоєння основних понять уроку; по-друге – дають змогу учневі перевірити себе, а це, при постійному застосуванні таких видів роботи, є одним із шляхів саморозвитку дитини; по-третє – дають можливість мені мати об’єктивну оперативну інформацію про осмислення учнями викладеного матеріалу, без чого не можливе ефективне навчання.

Урок був і залишається головним елементом навчального процесу і від того, наскільки ефективно проводить свої уроки викладач, залежить результативність навчальних досягнень учнів.

Не раз доводилося чути, що традиційний урок – це «театр одного актора». Не можемо повністю погодитися з таким визначенням. Адже, акторові сценарист пише сценарій, режисер допомагає під час репетицій, інші працівники турбуються про оформлення сцени, освітлення, музичний супровід тощо. Учитель же сам собі і сценарист, і режисер, і постановник, і актор. І на відміну від артиста, який роками може виконувати ту саму роль, педагог щодня ставить новий спектакль, а то і декілька. І якщо педагог компетентний, то я впевнена, що при використанні будь-якої методики буде позитивний і відчутний результат.

Здійснюючи професійно-теоретичну підготовку продавців, стараємося використовувати як традиційні, так і нетрадиційні методи навчання, стимулюючи розвиток учнів індивідуальними, парними, груповими та колективними формами організації їх праці.

Добре пам’ятаючи слова А.Дістервега, що мистецтво навчання є не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, будити, оживляти», надаємо перевагу таким умовам формування пізнавальної активності на уроках:

^ А) позитивна мотивація: позитивне налаштування на урок починаємо від чітко спланованої та доведеної до учнів мети «Що, навіщо і як ми будемо вивчати на уроці? Яким чином можуть бути використані знання, одержані при вивченні даної теми? На нашу думку, усвідомлена мета досягається людиною активніше, швидше, а результати виявляються вищими. До того ж під час мотивації навчальної діяльності часто використовуємо цікаві повідомлення, інформацію, яка сприяє розширенню знань учнів з теми уроку.

^ Б) сприятливий мікроклімат, психологічний комфорт: особливого значення надаємо, крім оперативного зворотного зв’язку, про який вже говорилося, оцінці зусиль кожного учня, створенню ситуації успіху для кожного шляхом використання завдань з підказкою, своєрідних «шпаргалок», не знижуючи при цьому складності матеріалу.

^ В) використання методів, що відповідають різним стилям і способам навчання, надаючи перевагу активним та інтерактивним.

Переконані, що допомогти учневі вчитися можна лише у співтворчості з ним. Хочемо поділитися деякими прийомами, які дозволяють організувати активне співробітництво з учнями, підтримувати їх інтелектуальну активність в роботі з дидактичними завданнями:

 • широко використовуємо в процесі виконання завдань взаємооцінку та самооцінку учнів, а не тримаємося виключно домінуючої оцінки викладача;

 • націлюємо на самостійне виконання запропонованих завдань, осуджуючи списування;

 • намагаємося бачити в кожному учневі його позитивні якості і базуючись на них, розвивати їх творчий потенціал.

Серед багатьох методів одним із найефективніших вважаємо самостійну роботу учнів. Шляхом аналізу організації самостійної роботи учнів на своїх уроках прийшли до висновку, що самостійна робота як вид навчальної діяльності є ефективною за таких умов:

 • чітка організація з боку викладача;

 • самостійна робота є постійною складовою навчально-виховного процесу, а не епізодичним явищем;

 • постійний педагогічний контроль (оцінка і корекція).

Постійно переконуємо, «умовляю» (І.Д.Бех) учнів, що вчитися – означає вчити себе, а вміння самостійно вчитися – справжнє мистецтво та важлива характерна риса розвиненої особистості. Тому, готуючись до уроку, завжди прогнозуємо, як допомогти учням вчитися самостійно, розвивати не тільки їх пам'ять, але й мислення. З цією метою розробили збірник логічних завдань. Ці завдання вчать учнів класифікації набутих знань, тобто розподілу певних товарів за групами в залежності від їх схожості або різниці («Наведи порядок»); вчать конкретизації, тобто мисленнєвому доповненню суттєвих якостей предметів або понять тими, які їм властиві, але в умові завдання спеціально не вказані(«Логічний самодиктант»); розвивають навички порівняння, тобто співставлення предметів або їх ознак з метою визначення їх ідентичності («Підберіть пару»).

Мислення – це психічний процес відображення дійсності, вища форма пізнавальної активності людини. Якщо перед учнем ставиться завдання, то при його виконанні обов’язково проявиться процес мислення.

Ось зразки логічного завдання покажемо:

^ А) «БІЛА ВОРОНА».

Умови виконання:

Уважно прочитайте завдання із кожного переліку кондитерських виробів, викресліть ті, які логічно випадають із даного ряду, тобто, є «білою вороною».

 1. Борошняні кондитерські вироби і тістечка: торти, крекери, халва, пастила.

 2. Карамельні вироби: карамель льодяникова, карамель з молочними начинками, цукерки шоколадні, монпансьє льодяникове, драже.

 3. Шоколадні вироби: цукерки, карамель в молочному шоколаді, шоколад молочний, халва, ірис.

 4. Фруктово-ягідні кондитерські вироби, які випускають кондитерські фабрики: ірис, мармелад, пастила, джем, повидло, зефір.

Перелік виробів можна продовжити.

Б) Завдання «Сформулюй означення» (табл.. 1)

Умови виконання: перед вами суть понять заповніть таблицю 1, для цього \сформулюйте назву виробів, до яких вони відносяться.
Таблиця 1

Поняття та їх суть

Поняття

Суть поняття

1.

Кондитерські вироби, які виготовляють на цукровій основі з різними наповнювачами

2.

Продукт обмеженої вологості, різної форми, невеликої товщини


Часто практикуємо, якщо дозволяє тема, рішення виробничих ситуацій. Так, вивчаючи тему «Кодування товарів», пропоную ситуації:

 • розшифрувати цифрові значення штрихкоду;

 • перевірити правильність контрольної цифри (достовірність товару).

Постійно на уроках – елементи інтерактивного (кооперативного) навчання. Наприклад, метод «мікрофона», за допомогою якого успішно проводимо актуалізацію опорних знань:

 • уявний мікрофон почергово передається учнями один одному, при одержанні мікрофону потрібно або відповісти на питання, або поставити питання товаришу;

інший варіант «мікрофону»

 • двом-трьом учням дається випереджувальне питання: підготувати по 10-12 питань з певної теми. На уроці ці учні, тримаючи в руках уявний мікрофон, почергово підходять до своїх одногрупників і проводять опитування. Відповідає на питання тільки той, хто одержує уявний «мікрофон».

Робота учнів в статичних та динамічних парах, малих групах, завдання для організації якої я розробила з більшості тем програми (картки-путівники, картки-консультанти), розвиває в учнів самостійність і відповідальність, дає можливість активізувати пізнавальну діяльність кожного.

Ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів на наших уроках є дидактичні та рольові ігри, або ж завдання ігрового характеру, адже «гра – це іскра, яка розпалює вогник допитливості і цікавості» - як писав В.О.Сухомлинський.

Вважаємо, що:

 • ігри активізують психічні процеси в діяльності учнів (відчуття, сприйняття, мислення, уяву, пам'ять, увагу);

 • гра будується на добровільних засадах, учнів не треба примушувати гратися, вони самі включаються в гру з великою цікавістю;

 • гра створює найбільш сприятливі умови для розвитку творчих здібностей.

Такі ігри, як «Автовідповідач», «Митниця», «Вірю – не вірю», «Так – ні», «Третій зайвий», «Хто швидше», «Марафон ерудитів» застосовуємо на різних етапах уроку, адже вже в терміні «дидактична гра» підкреслюється їх педагогічна направленість та багатоваріантність застосування.

Учні часто виступають на моїх уроках в якості менеджерів, продавців-консультантів, інспекторів-товарознавців. Виконання таких ролей наближує їх до майбутньої професійної діяльності.

Практикуємо проведення нетрадиційних уроків, таких як урок-віртуальна подорож в світ швейних виробів, урок-брейн-ринг, урок-презентація, урок-турнір «Чому? Як?, Навіщо?, урок-ділова гра «Кроки», урок-захист міні-проектів тощо.

Використання на уроках комплексного методичного забезпечення дозволяє підтримувати в учнів постійний інтерес до вивчення предмета, ефективно здійснювати контроль знань, домагатися належного засвоєння матеріалу, організовувати самостійну роботу учнів на уроках.

В роботі з учнями дотримуємось чітких принципів:

 • робочий час – роботі;

 • ні – авторитаризму;

 • не принижуй, а зацікав, підтримай, допоможи;

 • співробітництво, повага, гідність.

Комплексне методичне забезпечення чітко систематизовано, створена картотека всіх наявних матеріалів, що дозволяє нам вільно орієнтуватися в існуючих засобах навчання.

Вважаємо, що якогось чудодійного секрету, що дозволив би швидко підвищити результативність навчання з предмета, не існує. Лише навчання, орієнтоване у відповідності з психолого-педагогічними закономірностями, орієнтоване на врахування і розвиток потреб та інтересів учнів, може покращити їх ставлення до учіння, наповнити його особистим сенсом.

Схожі:

Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconМетоди контролю та самоконтролю вихованості учнів нестерук В. В....
Актуальність. Управління цілісним педагогічним процесом неможливе без зворотного зв’язку, який несе характеристику його результативності....
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconПерешкоди упровадження ділових ігор коба С. Л. Володимир-Волинського...
Як підтверджує досвід, саме в таких ситуаціях виникає загострене відчуття реальної особистої відповідальності за знання І долю того...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconОрганізація колективної, групової та творчої роботи на уроці марчук...
Актуальність навчального прикладного педагогічного дослідження «Організація колективної творчої діяльності учнів на уроках» обумовлене...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconПатріотична молодь – процвітаюче майбутнє юскевич Л. А. Володимир...
Духовна криза, в якій перебувають чимало наших співвітчизників, загрожує кризою соціальною І національною, а звідси І розгортанням...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconМетодика проведення конкурсу «Кращий за професією» Осічка Л. В. Володимир...
Конкурси проводяться з метою підвищення рівня професійної підготовки, розвитку творчої активності учнів, удосконалення організації...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconРозвиток творчості учнів шляхом запровадження інтерактивних технологій...
Нині, як ніколи, настала нагальна потреба в оновленні змісту науки І освіти. У цьому аспекті особливий інтерес ставлять інтерактивні...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconІндивідуалізація І диференціація навчання І їх роль у підвищенні...
Гатьох учених І практиків. Проте кожен з дослідників трактував її по-своєму. Зважаючи на це, викладемо свої міркування щодо розкриття...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconЗастосування інтерактивних методів у професійно-теоретичній підготовці...
Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового в цілі, зміст, форми І методи навчання та виховання. У цьому аспекті...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін iconЛабораторно-практичні заняття в сістемі професійної підготовки кваліфікованих...
Ослідження "Практичні та лабораторні заняття в системі професійної підготовки кваліфікованих робітників" обумовлено наявністю протиріччя...
Комплексне методичне забезпечення та ефективність його використання у навчальному процесі сидорчук Г. М. Володимир-Волинське впу викладач спецдисциплін icon2013 впу №40 Шишкіна Людмила Миколаївна викладач вищої категорії, старший викладач
Використання інформаційно-комунікаційних технологій – потужний стимул у навчанні]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка