Впровадження інформаційно-комунікаційних
Скачати 150.17 Kb.
НазваВпровадження інформаційно-комунікаційних
Дата конвертації11.03.2013
Розмір150.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Токмацька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 5

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИКУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
ДОСВІД РОБОТИ

бібліотекаря

Симоненко

Галини Вікторівни


2012 рік
Тема:
Впровадження інформаційно-комунікаційних

технологій у практику роботи бібліотеки.
Мета:


 • формування інформаційно-комунікаційних умінь бібліотекаря;

 • забезпечення повноти оперативності бібліотечно-інформаційного обслуговування читачів з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • формування та вдосконалення інформаційної компетентності користувачів бібліотеки;

 • формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами;

 • сприяння розвитку пізнавальних здібностей та інтересів читачів-школярів, успішному засвоєнню ними навчальних програм.


^ Актуальність досвіду:
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є обов’язковою передумовою формування інформаційного суспільства у широкому розумінні. Актуальність обраної теми визначається низкою факторів.

По-перше, єдиним шляхом входження України до світового інформаційного простору є запровадження новітніх інформаційних технологій, які дають користувачам змогу одержати доступ не лише до інформаційних ресурсів бібліотеки, а й до світових інформаційних ресурсів.

По-друге, в теперішній час складається нова національна інформаційна інфраструктура, і бібліотеки є невід’ємною її складовою. Шкільна бібліотека як соціальний інститут – багатогранне явище, якому належить особливе місце у сфері освіти. ЇЇ головна функція – зробити інформацію доступною.

По-третє, відіграючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів, бібліотека повинна забезпечувати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів. Це буде досягнуто тільки при умові якісного рівня обробки і розповсюдження інформації.

Використання комп’ютерних технологій – необхідна умова формування сучасного іміджу шкільної бібліотеки. Тому бібліотеки закладів освіти трансформуються в бібліотечно-інформаційні центри школи, що, в свою чергу, вимагає від бібліотекарів високого рівня професійної компетентності.


 

Для досягнення поставленої мети передбачено реалізацію таких завдань:

 • вдосконалення знань та практичних умінь із використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечно-бібліографічній діяльності;

 • накопичення, обробка, розповсюдження інформаційних ресурсів та матеріалів у різних форматах;

 • створення і наповнення бібліографічних баз даних, що дозволяють оперативно і повно знаходити необхідну інформацію;

 • допомога учням і педагогам у визначенні ресурсів та використанні інформації;

 • систематичне навчання учнів інформаційно-пошуково-аналітичної діяльності;

 • виховання культурної і громадянської самосвідомості, допомога в соціалізації школярів, розвиток їх творчого потенціалу.


І. Інформаційна робота
Сучасні інформаційні технології докорінно змінили можливості бібліотечної роботи – від підходів до формування фонду до традиційних внутрішніх технологій. Використання комп’ютерних технологій відкриває широкі можливості для вдосконалення обслуговування читачів у шкільній бібліотеці. Бібліотека проводить різнопланову виховну, масову та інформаційну роботу.

Систематичне інформування читачів про нове надходження до фонду бібліотеки; надання інформації про видання на актуальні теми, які цікавлять користувачів бібліотеки; проведення масових заходів – всі ці аспекти бібліотечної роботи неможливо уявити без застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Комп’ютерні технології в своїй діяльності використовую для:

 • підготовки документації і звітності по роботі;

 • створення електронних баз даних;

 • організації естетичного оформлення бібліотеки та наочної популяризації літератури (комп’ютерний дизайн книжкових виставок, інформаційних стендів, календарів пам’ятних та літературних дат, тематичних полиць);

 • підготовки презентацій, проведення масових заходів з читачами;

 • підготовки інформаційних джерел щодо популяризації бібліотечного фонду та реклами бібліотеки (інформаційні бюлетені, буклети, рекомендаційні списки та огляди літератури, експрес-інформації, пам’ятки та інше).


Основними напрямами роботи шкільної бібліотеки як інформаційного центру є:

 • вивчення інформаційних потреб та запитів читачів;

 • повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • інформаційний сервіс шкільної бібліотеки;

 • формування в учнів основ інформаційної культури.

Сутність інформаційної роботи бібліотеки полягає в тому, щоб довести до читача всю ту інформацію, якою шкільна бібліотека володіє. В зв’язку з цим постійно працюю над створенням та поповненням електронних баз даних:

 • База даних підручників (в електронному вигляді ведеться облік руху підручників, стан забезпечення учнів підручниками, облік виданих підручників класним керівникам та учням на навчальний рік);

 • База даних нових надходжень у бібліотеку (з 2008 року видаються: щорічний інформаційний бюлетень по всім галузям знань «Нові надходження в бібліотеку» - видано 4 випуски, експрес-інформації «Знайомтесь, нова книга» - 19 випусків, тематичні інформаційно-рекомендаційні списки нових надходжень – 12);

 • База даних періодичних видань (створені електронні картотеки: «Систематична картотека статей за галузями знань», «Народна освіта України», «Бібліотечна справа», «Народознавство», «Репертуарна картотека»).

У друкованому вигляді всі інформаційні видання, як для учнів так і для вчителів, розміщені в Інформаційному куточку бібліотеки.

Робота шкільної бібліотеки багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-особистість. Саме тому для вдосконалення своєї подальшої роботи я обрала проблемну тему «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи бібліотеки як засіб розвитку творчої особистості читача».

У навчально-виховному процесі ЗОШ № 5 використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання, що зорієнтовані на формування особистості учня. Тому і зусилля бібліотеки спрямовані на те, щоб знайти, підтримати, розвинути в учнів кращі людські властивості, закласти механізм самореалізації, саморозвитку, самовиховання. Бібліотека намагається забезпечити оптимальні умови для розвитку кожної дитини, її пізнавальних та творчих інтересів.

Дослідження читацьких інтересів та читацької активності дітей різних вікових категорій дають змогу визначити основні тенденції щодо дитячого читання й розробити шляхи позитивних змін. Спостереження показують, що в сучасному світі читання стає менш популярним. У зв’язку з цим бібліотека провела соціологічне дослідження «Книга і читання в житті підлітка». В анкетуванні прийняли участь 128 учнів 8 – 11 класів. Дослідження показали, що віковий фактор суттєво впливає на зміни в читацькій активності та уподобаннях школярів. На запитання анкети «Чи любите ви читати книги?» 55% опитуваних учнів відповіли – «так». Це не 100%, але все ж таки більшість дітей книги читає. 73% анкетованих відповіли, що шкільна бібліотека допомагає їм знайти необхідну інформацію досить часто. 86% учнів оцінили наявність необхідної літератури в бібліотеці (по п’яти бальній системі) на 4 і 5 балів. 96% старшокласників оцінили якість обслуговування бібліотекаря читачів на 4 і 5 балів. Вважаю це основним показником своєї роботи з читачами.

У функціонуванні бібліотеки дуже важливим напрямком роботи є її моніторингова діяльність. Моніторинг основних показників роботи шкільної бібліотеки (у додатках представлені моніторингові дослідження за п’ять останніх років) дає змогу оцінити рівень бібліотечної діяльності та з урахуванням цих даних планувати розвиток окремих напрямків роботи, аналізувати динаміку розвитку показників діяльності бібліотеки.

Шкільна бібліотека двічі на рік проводить моніторинг читання учнів 2 – 11 класів. Результати моніторингу за 2011 – 2012 навчальний рік показали, що 96% школярів – читачі шкільної бібліотеки. Найактивніші читачі:

 • початкова ланка - 2-А, 3-А, 3-Б, 4-В, 4-Б;

 • 5 – 7 класи – 6-Б, 5-А, 5-В, 5-Б;

 • 8 – 11 класи – 10-А, 10-Б, 11, 9-А.

На жаль, у дітей 7-8 класів, інтерес до книги зменшується. 14% учнів цієї вікової категорії у цьому році бібліотеку не відвідували. Учні 9-11 класів починають більш активно відвідувати бібліотеку. Це обумовлено більш свідомим відношенням старшокласників до навчального процесу, до самоосвіти.

Самостійна робота, як з книжкою так і з іншими джерелами інформації, тоді буде ефективною, коли читачі оволодіють культурою читання. Протягом року з учнями проводяться індивідуальні консультації, рекомендаційні бесіди при виборі книг, спеціальні бібліотечні заняття.

Складаючи програму бібліотечно-бібліографічної освіти, намагаюся забезпечити поступове набуття та поглиблення знань учнями про книгу і бібліотеку: від загального ознайомлення в молодших класах (презентація бібліотечного уроку з учнями 1-го класу додається) до знання змісту окремих розділів шкільного фонду, до впевненого використання каталогів і картотек, бібліографічних посібників у старших класах (конспект-презентація бібліотечного уроку для учнів 10-го класу додається).

Використання інноваційних технологій допомагає формуванню сучасного компетентного користувача інформації. Серед них – метод проектів. Саме з цією метою з учнями старших класів був розроблений проект «Сучасний читач і бібліотека». Запрошуючи старшокласників до співпраці в цьому проекті, я ставила собі за мету активізувати свій діалог з читачами та читачів між собою, викликати їхню зацікавленість запропонованою темою, особисте бажання кожного взяти участь у створенні проекту.

Підсумок роботи над проектом – виготовлення інформаційного буклету «Що необхідно знати про бібліотеку?», видання інформаційного бюлетеню «Культурний читач: який він?» та презентація учнів 10-го класу «Читання – це творчість».

Результати творчих груп старшокласників над виконанням завдань проекту довели ефективність такої форми роботи бібліотеки з читачами. Значно зросли показники відвідуваності учнів бібліотеки (на 1,6%) та середньої читаності книг (на 1,9%). Діти активніше стали приймати участь у масових заходах бібліотеки.

Сучасна шкільна бібліотека - це місце, де учень, вчитель і бібліотекар зустрічаються щодня для спільної роботи, де на практиці виховується потреба в знаннях, даються навички пошуку потрібної інформації, закладаються основи самоосвітньої діяльності. Кожна бібліотека повинна мати добре організоване інформаційне середовище, яке б відповідало запитам і потребам основної категорії читачів. Виходячи з можливостей бібліотечного оснащення, намагаюся створювати умови для вільного доступу до пошуку та отримання інформації на сучасних носіях: традиційних (книги та періодичні видання) та електронних (електронна картотека, Інтернет ресурси). Книжковий фонд бібліотеки на сьогоднішній день не задовольняє в повному обсязі потреби читачів. Тому використання в бібліотеці одних тільки паперових видань вже не може відповідати вимогам сучасного читача. Це робить роботу шкільного бібліотекаря і більш об'ємною, і більш функціонально різноманітною, ніж раніше. В обов'язки сучасного шкільного бібліотекаря входять не тільки прийом, обробка, облік, зберігання та видача художньої, навчальної та методичної літератури, а й аналогічна діяльність по відношенню до нетрадиційних джерел інформації, а також надання віддаленого доступу до різних інформаційних ресурсів. Для оптимального задоволення читацьких запитів, використовуючи Інтернет технології, працюю над створенням електронної картотеки хрестоматійних творів.

Аналіз читацьких запитів переконує в потребі створення бази даних про інформативність, оперативність, доступність до джерел інформації для різних вікових категорій читачів, багатоаспектність пошуку. Задоволення цих вимог допомагає правильно спрямувати процес спілкування дитини з комп’ютером, домогтися того, щоб освоєння комп’ютерної техніки не перетворилося для неї лише на розвагу, марне витрачання часу, а було пов’язане з процесом мислення, пошуком інформації в освітніх цілях, розширенням читацького кругозору. На допомогу учням стають електронні бібліотеки. Вони можуть мати форму веб-сайтів, де постійно накопичуються різні тексти (від літературних до комп’ютерних програм) або медіа файли. Електронні бібліотеки можуть бути універсальними і спеціалізованими. За необхідності учні можуть скористатися безліччю ресурсів, огляд деяких з них наведено в підготованому мною вебліографічному покажчику «Бібліотечний простір в Інтернеті».

ІІ. Масова робота
Традиційно шкільні бібліотеки сприяють вихованню і загальному розвитку школярів через залучення до читання, через розробку та проведення масових заходів. Щоб зацікавити читачів розмаїттям книжкового світу, бібліотека разом з вчителями систематично проводить літературні заходи, інтелектуальні ігри. У бібліотеці постійно організовуються книжкові виставки та перегляди найцікавіших дитячих видань. На сьогоднішній день одним із новітніх і ефективних засобів для реклами та популяризації книжкового фонду бібліотеки є мультимедійна презентація. До Всеукраїнського дня бібліотек була підготовлена презентація шкільної бібліотеки «Скарбниця мудрості». Мета створення цієї презентації полягала в тому, щоб прорекламувати найкращі видання бібліотеки по усім галузям знань та познайомити читачів з основними аспектами роботи шкільного бібліотекаря. Для того, щоб привернути увагу читачів до книги, читання, постійно готую презентації найбільш цікавих книг («Дивосвіт», «Хочешь знать почему» - 2-4 кл., «Я пізнаю світ», «Українські традиції та звичаї», «Гетьмани України» - 5-7 кл., «Енциклопедія знань» - 7-11 кл., презентація серії книг «Шкільна бібліотека» - 4-6 кл., книг по краєзнавству (презентація книги Віктора Медведського «Токмак: археологія, історія» та інші). Готуються презентації про життя і творчість видатних письменників (бібліографічний покажчик «Книги-ювіляри 2012 року додається). Всього у моєму творчому доробку 30 мультимедійних презентацій, 12 тематичних ілюстративно-анотованих списків літератури для всіх вікових категорій читачів.

Прем’єри та презентації книг, книжкових виставок, бібліографічні огляди-шоу, слайд-бесіди допомагають якнайкраще розкрити книжковий фонд бібліотеки, ширше популяризувати художню, науково-популярну, довідкову літературу.

Важливими у проведенні таких заходів є пізнавально-художня цінність відібраних книг, зацікавленість і доступність викладу, прагнення активізувати слухачів, пробудити в них бажання самостійного прочитання рекомендованої літератури.

Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють не тільки поглибити і розширити ці напрямки роботи, а й впроваджувати нові форми. З метою зацікавлення читача книгою під час проведення таких заходів застосовую різноманітні ігрові елементи: вікторини, кросворди, ребуси, ігри, бесіди-діалоги, міні-диспути, інсценівки. Використання мультимедіа матеріалів при проведенні різного роду масових заходів робить їх яскравішими, допомагає донести основні ідеї, посилює сприйняття матеріалу школярами, сприяє вихованню у дітей естетичного смаку.

Знайомлячи учнів молодших класів з дитячою літературою, застосовую показ слайдів з яскравими ілюстраціями до творів відомих письменників, дитячі малюнки. Сприйняття дітей цього віку зорове і зорієнтоване на яскраву картинку, малюнок. Це забезпечується за допомогою комп’ютерних технологій. Але важливо не перевантажувати дитячу увагу, тому показ слайдів триває 5–7 хвилин. Маленьким читачам це завжди цікаво, особливо, коли демонструються їх власні малюнки.

Учні середніх і старших класів володіють певними навичками роботи з комп’ютерними програмами. Під час проведення масових заходів діти презентують свої власні роботи. Наприклад, підводячи підсумки щорічного конкурсу «Кращий читач року» учні 6-7 класів презентують свої щоденники читання в електронному вигляді. З учнями старших класів проводились конкурси творчих робіт «Книга пробуджує розум». Учні 10-11 класів прийняли участь у конкурсі на кращу презентацію «Книги-ювіляри 2012 року». Кращі творчі доробки учасників конкурсів розміщені в «Інформаційному куточку читача», а їх презентація організовується під час проведення щорічного Тижня дитячої та юнацької книги..

Мультимедіа забезпечує якісно новий рівень сприйняття інформації: дитина не просто пасивно споглядає, а активно бере участь у тому, що відбувається. Комп’ютерні технології посилюють ефективність використання наочних матеріалів під час проведення масових заходів з школярами. Презентація найцікавіших інтерактивних масових заходів з читачами додається.

Всі заходи з застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій я проводжу з єдиною метою – підвищення у школярів інтересу до читання, розширення їх світогляду, інформаційної культури, розвитку творчих здібностей учнів-читачів.
ІІІ. Технології Веб 2.0
Одним з найбільш перспективних напрямків бібліотечної роботи є мережеві технології Веб 2.0 – соціальні мережеві сервіси, які розвиваються на принципах доступності, відкритості, інтерактивності, взаємодії і дозволяють користувачеві реалізувати свій творчий і соціальний потенціал.

Інтернет дозволяє не тільки переглядати сайти або займатися пошуком, але і спілкуватися в мережі з колегами, обговорювати нагальні питання та актуальні проблеми. Для цього можна використовувати форуми, соціальні мережі, блоги, різного роду спільноти фахівців як на бібліотечних так і на інших сайтах. Завдання сучасного бібліотекаря - підвищення власної інформаційної культури, за рахунок використання ресурсів Інтернет, оволодіння навичками пошуку в ньому інформації і навчити пошуку користувачів, а також використовувати ресурси мережі для власного професійного розвитку та підвищення своєї кваліфікації. З метою оволодіння технологіями Веб 2.0 я з 2009 року систематично відвідую обласні семінари та тренінги «Інтернет технології в діяльності бібліотекаря». У 2011 році пройшла тренінг «Мережеві технології Веб 2.0» для педагогів м. Токмака. У квітні 2012 року навчалася на курсах підвищення кваліфікації при ЗОІППО за фахом «Бібліотекарі закладів освіти зі спецкурсом «Веб 2.0». Здобуті знання впроваджую в практику своєї діяльності. Свої творчі доробки розміщую на таких сервісах як Google Docs, Calameo, DocMe, Picasa. Приймаю участь у віртуальному методоб’єднанні шкільних бібліотекарів області на порталі ЗапоВікі.

Інформацію про роботу бібліотеки розміщую на власному блозі, який знаходиться на сервісі Blogger.


Блог – це візитна картка бібліотеки ЗОШ № 5, мережевий щоденник, який містить регулярно оновлюванні матеріали про діяльність бібліотеки. Блог дозволяє використовувати більш неформальну манеру спілкування, а також залучати читачів до створення коментарів, отримуючи, таким чином зворотний зв’язок. На блозі я пропоную читачам інформацію про нові надходження, посилання на цікаві і корисні ресурси, знайомлю з тематичними списками літератури, презентаціями книг, творчими роботами учнів.

Використання мережевих інтерактивних технологій для заохочення читання і просування літератури та ресурсів представляється одним з найбільш перспективних напрямків роботи з школярами, тому що дозволяє не тільки залучати до читання, а й формувати навички інформаційної грамотності, а також навички групової роботи і співпраці.

Досвід роботи бібліотеки ЗОШ № 5 по впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи шкільної бібліотеки був представлений на міському методичному об’єднанні шкільних бібліотекарів. На базі своєї бібліотеки я неодноразово проводила індивідуальні консультації, майстер-класи для колег, розробила пам’ятку у вигляді буклету для бібліотекаря «Інтернет технології в роботі шкільної бібліотеки». Презентація майстер-класу «Інтернет технології в роботі шкільної бібліотеки» для бібліотекарів шкіл міста додається.

Поступово відходить у минуле імідж бібліотеки як сховища документів на паперових носіях, все більше зростають потреби у використанні електронних ресурсів. Використання найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах діяльності бібліотеки дозволить вивести інформаційно-бібліотечне обслуговування в шкільній бібліотеці на якісно новий рівень. Тому найголовніше завдання на найближчий час - перетворення в ЗОШ № 5 бібліотеки на медіатеку.

Література


 1. Інформаційні технології у роботі шкільної бібліотеки [Текст] // Шкільна бібліотека. Інформаційний та виховний центр школи / Галина Лященко ; упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова. - К., 2011. – С. 36-55.

 2. Немченко, О. М. Сучасна бібліотека як інформаційний центр навчального закладу [Текст] / О. М. Немченко // Шкільний бібліотекар. – 2012. - № 3. – С. 6-12.

 3. Олейникова, И. Применение социальных сервисов Веб 2.0 в работе школьного библиотекаря [Текст] / Ирина Олейникова // Шкільна бібліотека плюс. – 2011. - № 23. – С. 7-12.

 4. Світлична, А. В. Інформаційно-бібліотечний медіацентр [Текст] / А. В. Світлична // Шкільна бібліотека. – 2011. - № 4. – С. 81-86.

 5. Антипова, В. Б. Информационные технологии в школьной библиотеке [Электронный ресурс] / В. Б. Антипова. – Режим доступа. - http://sites.google.com/site/bibliotekapoipkro/informacionnye-tehnologii-v-skolnoj-biblioteke, свободный. – Название с экрана.

 6. Иванова, Е. Информатизация библиотеки в школе: зачем она нужна детям и взрослым? [Электронный ресурс] / Елена Иванова. – Режим доступа. - http://lib.1september.ru/view_article.php?ID=200901302, свободный. – Название с экрана.
 7. Школьная библиотека и детское чтение [Электронный ресурс]. – Режим доступа. - http://biblpoipkro.weebly.com/1048108910871086108311001079109110771084-104810501058.html, свободный. – Название с экрана.


Схожі:

Впровадження інформаційно-комунікаційних iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconПро план заходів щодо забезпечення виконання в області Державної...
Року» та з метою забезпечення виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх закладів...
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconНаказ мону від 14. 12. 2011 "Про проведення моніторингового дослідження...

Впровадження інформаційно-комунікаційних iconКонкурсу є
Конкурс проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес дошкільних...
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconКонкурсу є
Конкурс проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний  процес...
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconА. Б. Чекригіна, методист дптнз «Кам’янець-Подільське вище професійне училище»
«Розвиток та впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховнийий процес дптнз «К – п впу»
Впровадження інформаційно-комунікаційних iconНаказ
Управління освіти І науки Донецької обласної державної адміністрації від 01. 04. 2013 №215, з метою вивчення стану створення сучасного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка