Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
НазваДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Сторінка1/31
Дата конвертації11.03.2013
Розмір3.27 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

курсів підвищення

кваліфікації педагогічних

і керівних кадрів

у 2011 році
(рекламний проспект)

Донецьк, 2010У К Р А Ї Н А
^

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


83001, м. Донецьк, вул. Артема, 129-а, тел/факс: (062) 305-18-86,е-mail: ipoprim@narod.ru
__________________

Начальникам управлінь освіти

міських рад, завідувачам відділів освіти

на № райдержадміністрацій та міських рад,

керівникам навчальних закладів

обласної власностіПро орієнтовний перелік курсів

підвищення кваліфікації педагогічних

і керівних кадрів у 2012році


У світлі входження України до європейського освітнього простору все актуальнішою стає концепція навчання впродовж усього життя, одним з етапів якого є післядипломна освіта. Суттєвою перевагою післядипломної освіти є її здатність швидко реагувати на соціальні й економічні зміни, що сталися в суспільстві, знання вимог практики, необхідність реформування освітнього середовища, адаптації освітян до умов сучасного соціуму.

Нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, яке набуло чинності 30.12.2010 р.) вимагає подальшого вдосконалення системи безперервної освіти педагогічних працівників. Головною метою є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи (п. 1.3). Тому обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації, не рідше одного разу на п’ять років, є необхідною умовою проведення атестації педагогічного працівника (пп.1.5; 1.7) і визнання його таким, що відповідає займаній посаді (п. 3.11).

Принципово змінені умови тарифікації вчителів (викладачів), які мають педагогічне навантаження з кількох предметів. Згідно з п. 3.20 Типового положення кваліфікаційна категорія поширюватиметься лише на ті предмети, за якими працівник пройшов курси підвищення кваліфікації.

Удосконалення концептуальних орієнтирів нормативно-правової бази атестації визначає необхідність відповідної реструктуризації системи безперервної освіти педагогічних працівників.

Пріоритетним сьогодні є інтегрований підхід до побудови змісту освіти, формування цілісної системи загальноосвітніх та фахових знань.

Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти у рекламний проспект курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів на 2012 рік внесені певні зміни щодо реалізації основних вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Розроблено багатоваріантні програми підвищення кваліфікації вчителів, які викладають два та більше навчальних предметів.

Збільшено кількість проблемно-тематичних курсів, якими передбачено комплексний підхід до одночасного підвищення кваліфікації з кількох предметів одного профілю (галузі).

В рамках програмно-цільового проекту «Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу (2008-2012рр.)» діють та набувають перспектив різновиди інноваційних моделей навчання: очно-дистанційна, дистанційна, накопичувальна, кредитно-модульна, мобільна тощо.

Впроваджуються різні аспекти очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації, створені умови для використання в навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних телекомунікаційних технологій. Важливою складовою дидактичного забезпечення навчання за очно-дистанційною формою при ДоноблІППО є платформа дистанційного навчання (http://moodle.ippo.dn.ua), блоги тьюторів, сайт інституту, сторінки груп на Вікі.

Одним із шляхів розвитку сучасних навчальних технологій є створення системи дистанційного навчання. Така інноваційна форма підвищення кваліфікації надає слухачам повний комплекс навчальних і довідкових матеріалів, забезпечує індивідуальну траєкторію опанування курсу, посилює самостійну роботу педагога.

В умовах інноваційного розвитку освіти однією із сучасних освітніх інновацій є кредитно-модульна модель організації навчання. Така модель забезпечує розробку індивідуальної програми професійного розвитку педагога, індивідуальну траєкторію самовдосконалення всіх складових професійної компетентності, підвищує рівень продуктивної творчої діяльності в курсовий та міжатестаційний період.

Дистанційне навчання як прогресивна педагогічна технологія є основою такого інноваційного проекту як Відкритий університет інноваційної педагогіки, на базі якого з 2011 року діють нові організаційні моделі: «Школа молодого творчого педагога», «Школа молодого творчого методиста», «Школа молодого творчого керівника», «Школа молодого творчого управлінця», «Школа молодого творчого учителя початкової школи». У 2012 році розпочинає роботу «Школа молодого творчого учителя».

На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008р. (протокол № 3/4-19) про продовження реалізації програми Intel® «Навчання для майбутнього» та наказу МОН України від 24.03.2009 №271 «Про продовження Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel®«Навчання для майбутнього» ДоноблІППО пропонує в рамках проходження курсів підвищення кваліфікації пройти навчання за програмою за очною або очно-дистанційною версіями.

На навчання за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» мають бути направлені педагогічні працівники, які вільно володіють комп’ютером на рівні користувача та планують впроваджувати проектну діяльність засобами інформаційно-комунікаційних технологій, а за дистанційною версією направляються педагогічні працівники, які крім впевнених навичок володіння комп’ютером, мають вільний доступ до мережі Інтернет.

Відкриває нові можливості корпоративне навчання для педагогічних працівників та керівників одного закладу освіти (це можуть бути школи передового педагогічного досвіду, обласні опорні заклади). Перевагою такої форми навчання є цілеспрямована, випереджальна, науково-методична підготовка всього педагогічного колективу, наближення теорії та практики управління до конкретних умов освітнього середовища.

Запроваджені інноваційні моделі навчання створюють умови для забезпечення неперервності професійної освіти впродовж життя, надають нові ознаки системі післядипломної педагогічної освіти області та методичним службам.

^ Просимо методичні служби довести інформацію до відома педагогів, педагогічних колективів. Педагогічним працівникам важливо своєчасно ознайомитися визначитися та подати пропозиції щодо проходження курсів підвищення кваліфікації у 2012 році.

Ректор О.І.Чернишов^ КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

1.1.

Працівники районних (міських) методичних служб

1.1.1.

Проблемні
дистанційні

очний формат - 36г.

+

дистанційний форматПроектування та моделювання професійного зростання педагогічних працівників в системі неперевної освіти на засадах комепетентнісно орієнтованого навчання

(для завідувачів (директорів), методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів))

Реалізація концепції неперервної освіти педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, типове Положення про атестацію педагогічних працівників, яке затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №930 від 06.10.2010р. обумовлює необхідність вдосконалення організації методичної роботи з педагогами, забезпечення їх професійного зростання в міжатестаційний період на основі використання інноваційних педагогічних технологій.

Метою і завданнями курсів є оновлення і поглиблення знань і вмінь працівників МК (МЦ) щодо використання технологій проектування і моделювання методичної роботи з педагогічними кадрами, оволодіння практичними навичками науково-методичного супроводу індивідуального професійного маршруту педагога в системі його неперервної освіти. Стрижнем підвищення кваліфікації виступає проектна діяльність, використання дистанційних технологій навчання.

Методистам, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом, на дистанційному етапі будуть запропоновані модулі з навчальних предметів природничого та суспільно-гуманітарного циклів, що дасть змогу підвищити професійний рівень як вчителів-предметників.

Варіативна складова програми спрямована на розширення і поглиблення загальної професійної культури методиста, задоволення освітніх потреб і запитів, містить спецкурси, факультативи за потребами слухачів.

Оновлені

1.1.2.

Проблемні
очно-дистанційні

очний формат-72г.

+

дистанційний форматДистанційна модель організації роботи методистів в умовах формування єдиного освітнього інформаційного простору

(для методистів методичних кабінетів (центрів))

Пропонуються методистам, які прагнуть оволодіти організаційно-педагогічними основами інформатизації освіти, питаннями щодо розроблення та впровадження методологічного і дидактичного забезпечення дистанційного навчання, практичними уміннями і навичками застосування ІКТ і телекомунікаційних мереж в організації методичної роботи, підвищити інформаційну компетентність, поглибити знання з питань створення віртуального освітнього середовища та забезпечення його науково-методичного супроводу, ознайомитися з можливостями соціальних сервісів, які надає мережа Інтернет.

Запропонована проблематика курсів ставить за мету допомогти методисту визначити основні напрямки проектування моделі створення єдиного освітнього інформаційного простору.

Навчально-тематичним планом передбачається:

 • вивчення нормативно-правової бази інформатизації освіти, зокрема дистанційної освіти;

 • ознайомлення з організаційно-педагогічними основами дистанційного навчання, технологіями дистанційного навчання та методикою їх впровадження;

 • ознайомлення з принципами організації методичної роботи за допомогою блогів, сайтів, wiki технологій;

 • знайомство з новою формою проведення семінарів, інтернет-педрад — вебінарами (онлайн-тренінг) та методикою їх організації;

 • ознайомлення з новими формами організації професійної діяльності в мережі Інтернет — мережевими спільнотами або об’єднаннями педагогів.

Методистам, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом, на дистанційному етапі будуть запропоновані дистанційні модулі з навчальних предметів природничо-математичного циклу.

Варіативна складова програми спрямована на підвищення рівня інформаційної культури методиста за рахунок проходження тренінгів «Цифрові технології» та «Інтернет для вчителів».

Нові

1.1.3.

Проблемні
за кредитно-модульною системою навчання

із впровадженням дистанційного курсу програми «Intel® Навчання для майбутнього»
очний формат-108г

Інноваційна діяльність методичного кабінету (центру)

(для завідувачів (директорів), методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів))

Інноваційний характер розвитку освіти є характерною ознакою і сутністю процесу модернізації вітчизняної системи освіти. Нововведення в освіті значно розширили функції та завдання діяльності районних (міських) методичних кабінетів і центрів. Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затверджене наказом Міносвіти і науки України № 1119 від 08.12.2008 року та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 року за №1239/15930, передбачає приведення статусу, функцій та змісту діяльності методкабінетів і центрів у відповідність до сучасних вимог. Їх віднесено до науково-методичних установ, в яких науково-методична робота з педагогічними працівниками, підвищення їх кваліфікації здійснюється на основі науково-пошукових та експериментальних досліджень. Новий статус методкабінетів покликаний сприяти їхньому інноваційному розвитку.

На курсах передбачається розглядання проблеми інноваційного розвитку районних (міських) кабінетів (центрів) у зв’язку з потребою значного розширення їх завдань і функцій в умовах формування національної системи освіти, забезпечення функціонування дієвої системи науково-методичної роботи в сучасних умовах, розкриття сутності інноваційного методичного закладу району (міста) та основних підходів до управління.

Зміст програми курсів будується за модульним принципом, передбачає поглиблення існуючих і набуття нових знань і вмінь щодо сутності освітніх інновацій, змісту, структури інноваційного педагогічного процесу, управління процесом інноваційної діяльності, методичного супроводу інноваційних процесів на рівні міста(району). Значна увага приділятиметься організації дослідно-експериментальної, пошукової роботи в освітніх закладах, методичної роботи на засадах інноваційних змін.

Слухачі оволодіють навичками проектної роботи в контексті програми «Intel® Навчання для майбутнього», набудуть власного практичного досвіду з розробки інноваційних освітніх педагогічних та учнівських проектів, підвищать рівень загальної професійної культури.

Курси будуть проходити за очно-дистанційною формою, на засадах накопичувальної системи, враховуючи диференційований, компетентнісний підхід, використання сучасних акмеологічних та андрогогічних технологій. Передбачається забезпечення слухачів курсів навчально-методичним, дидактичним комплексом матеріалів на електронних і паперових носіях.

Оновлені

1.1.4.

Тематичні
за кредитно-модульною системою навчання
очно-дистанційні

очний формат-108г.

+

дистанційний формат

Організаційний та науково-методичний супровід неперервної освіти і професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжатестаційний період

(для працівників районних (міських) методичних кабінетів, відповідальних за організацію атестації педагогічних працівників)

Метою курсів є системна підготовка працівників районних, міських методичних служб до здійснення науково-методичного супроводу професійного самовдосконалення педагогічних працівників шляхом впровадження технологій комплексного оцінювання педагогічної діяльності у міжатестаційний період згідно з новими нормативними документами з атестації.

Ефективність роботи працівників методичних служб, відповідальних за організацію атестації педагогів, залежить від їх мотивації до розгляду проблем атестації в контексті підвищення якості освіти.

Слухачі курсів навчаться моделювати організаційну структуру супроводу професійного вдосконалення педагогічних працівників у міжатестаційний період в системі безперервної освіти; засвоять методику планування й координації діяльності атестаційних комісій навчально-виховних закладів та органів управління освітою, технології організації експертного оцінювання в атестації, методику підготовки і проведення заходів атестаційного циклу; ознайомляться з досвідом роботи методичних служб та атестаційних комісій Донецької області.

Фахова складова програми курсів передбачає надання практико зорієнтованих рекомендацій щодо забезпечення об’єктивності оцінки фахової діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період; використання параметрів та критеріїв оцінювання професійних та особистісних досягнень педагогів; впровадження єдиних підходів і вимог до оформлення атестаційних документів і матеріалів з досвіду роботи; взаємодії всіх учасників атестаційного процесу, визначення ефективності атестації в навчальних закладах і на освітній території.

Варіативна складова вміщує спецкурси, факультативи: «Атестація на основі кваліметричної моделі», «Технологія портфоліо в комплексному оцінюванні професійної діяльності педагога» «Методика визначення ефективності діяльності атестаційних комісій закладів освіти» тощо.

Курси проводяться за очно-дистанційною формою навчання з елементами кредитно-модульної системи.

Оновлені

1.2.

Директори та заступники директорів навчально-виховних закладів

Корпоративне навчання

1.2.1.

Корпоративні
очний формат - 72 г.

+

дистанційний формат


Тематика за вибором замовника

(для педагогічних працівників та керівників обласного базового навчального закладу з актуальних проблем освіти)

Корпоративне навчання - нова ефективна форма підвищення якості освітніх послуг окремо взятого закладу освіти, яка добре зарекомендувала себе у 2009-2010 роках.

Перевагою такої форми навчання є цілеспрямоване, випереджальна науково-методична робота всього педагогічного колективу.

Програма курсів передбачає: підготовку керівних і педагогічних кадрів навчального закладу системи загальної середньої освіти, який працює за єдиною науково-методичною темою.

Ефективність корпоративного навчання забезпечується наближенням теорії та практики управління до конкретних умов освітнього середовища.

Науково-методичне супроводження самоосвітньої і практичної діяльності слухачів курсів на період курсової та після курсової перепідготовки, через систему тренінгів, ділових ігор, семінарів, консультацій, які будуть внесені до спільних планів облІППО, методичної служби міста (району) закладу освіти.

Слухачам курсів надається можливість на дистанційному етапі отримати фахову підготовку за індивідуальною формою навчання.

Тема та програма курсів узгоджується на підставі замовлення управління (відділу) освіти. Це мають бути заклади освіти, які беруть участь у реалізації проекту «Школа майбутнього», або базові навчальні заклади, експериментальні майданчики.

^ Орієнтовна тематика корпоративного навчання:

 • «Гуманоцентристський підхід в організації виховного процесу «Школа майбутнього»;

 • «Використання комп’ютерних технологій у проектній діяльності як засіб становлення особистості учня”;

 • «Проектне управління педагогічними системами»;

 • «Психолого-педагогічне супроводження саморозвитку особистості учня та вчителя в культурно-освітній діяльності»;

 • «Побудова освітньо-розвивального середовища «Школи майбутнього»;

 • «Діалогізація навчально-виховного процесу в умовах розбудови школи діалогу культур»;

 • «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням».

Заклад освіти за місцем замовлення
Корпоративні
очний формат - 36г.

+

дистанційний формат


Проектування системи бізнес-освіти в загальноосвітньому навчальному закладі

(з підготовки педагогів до впровадження бізнес-освіти в систему загальної середньої освіти)

"Якщо раніше одним з основних завдань освіти було адаптувати людину до навколишнього світу, то сьогодні людина вже сама виступає в ролі влаштовувача цього миру. Звідси випливає необхідність зсуву акценту в освіті."

^ Андрій Хуторський

Досвід економічно розвинутих країн свідчить, що більша частка їх багатства та міць економік визначаються внеском високо освіченого, підприємливого та мобільного населення, а також вказує на те, що освіта з підприємництва та менеджменту є одним з найважливіших факторів успішного завершення періоду трансформації до ринкової економіки. Додаючи впевненості людям у здатності творити та змінювати світ, освіта підвищує можливості населення для досягнення своїх цілей.

У розв'язанні цієї проблеми особливе місце повинна зайняти загальноосвітня школа, адже формування у молоді підприємницької культури – необхідна умова утвердження загальнолюдських цінностей на сучасному етапі розвитку людства. Такий підхід обумовлює потребу в програмах бізнес-освіти, завдання яких полягає у підготовці молодого покоління ділових осіб до ефективної діяльності в ринкових умовах.

Метою курсів є підготовка педагогічних та керівних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до розбудови системи бізнес-освіти в Донецькій області.

Як створити в навчальному закладі середовище, сприятливе для запровадження бізнес-освіти? Як інтегрувати бізнес-освіту в систему загальної середньої освіти? Як підготувати випускника школи до життя в нових соціально-економічних умовах та умовах нескінченних змін? Як спроектувати бізнес-курси? На ці та інші питання ми з вами будемо шукати відповіді в опрацюванні програми курсів організаторів та викладачів шкільної бізнес-освіти.

Курси розраховані на вчителів та керівників шкіл, гімназій, ліцеїв, які опікуються проблемою впровадження курси бізнес-освіти в систему загальної середньої освіти.Корпоративні
очний формат - 36г.

+

дистанційний форматПрофорієнтація в освітній установі: нові підходи

(з підготовки педагогів до організації профільного навчання в ЗНЗ)

"Розгубленість, тривога, непевність - от далеко неповний перелік переживань підростаючої людини. Вибір робити треба, але так неспокійно на душі: раптом це буде НЕПРАВИЛЬНИЙ вибір? І як ніколи потрібна підтримка людини небайдужої, відповідальної й дуже розуміючої, що відбувається в душі підлітка. Схоже, тільки педагогові-психологові можливо побачити всю картинку переживань учня, його батьків і педагогів. І допомогти!

^ Андрій Хуторський

Вибір майбутньої професії найчастіше відбувається під впливом зовнішніх випадкових факторів: "мода" на професію, думка батьків і друзів, інформація із засобів масової інформації. Такий вибір, без звертання до особистісної сфери, без урахування індивідуальних особливостей і можливостей, приводить надалі до розчарувань і, як наслідок, зниженню самооцінки.

Метою курсів є підвищення професійної компетентності педагогічних працівників з організації й проведення профорієнтаційної роботи в освітніх установах.

У змісті програми відбиті методологічні й технологічні основи шкільної профорієнтації. Як організувати роботу, щоб при комплексному підході всіх суб'єктів освітнього процесу в школі здійснювалася профорієнтаційна спрямованість змісту освіти на всіх ступенях навчання? Із чого складається система управління й система діагностики професійного самовизначення школярів? Ці й інші питання стануть актуальними на нашому курсі.

Програма курсів припускає використання різних форм роботи й передбачає презентацію програм з професійній орієнтації дітей та підлітків, "профільних проб" і матеріалів щодо дослідження особистості школярів з метою їх професійного орієнтування.

Курси розраховані на вчителів та керівників шкіл, гімназій, ліцеїв, які опікуються проблемою організації професійної орієнтації школярів в загальноосвітньому закладі.Корпоративні
очний формат - 36г.

+

дистанційний форматДослідницька робота школяра: технологія створення

(з підготовки педагогів до організації дослідницької діяльності в ЗНЗ)

"Цінність дослідницької роботи полягає в тому, що учень і вчитель учаться в процесі спільної діяльності в самому широкому змісті. Вони отримують унікальний досвід творчої роботи, нові знання й здобувають нові можливості, які відрізняють творця від виконавця".

^ Андрій Хуторський

Продумано організована дослідницька робота школярів несе в собі величезний освітній і виховний потенціал. Але для компетентного і ефективного керування дослідженням учнів учитель повинен мати уявлення про специфіку навчальної дослідницької роботи, вміти грамотно формулювати тему, гіпотезу, мету й завдання дослідження, визначати об’єкт і предмет, володіти методикою організації і проведення експерименту.

На опанування педагогами таких вмінь спрямовані курси керівників дослідницької роботи школярів.

У тім, найважливішою умовою успіху наукового дослідження є оформлення роботи і її захист перед авторитетною аудиторією.

Метою курсів є освоєння на практиці технології створення дослідницької роботи.

Як представити результати свого дослідження в самому виграшному світлі? Які існують правила оформлення різних розділів роботи? Як допомогти учневі підготуватися й грамотно провести захист своєї роботи? Як використати сучасні інформаційні технології під час захисту дослідження? Як настроїтися на позитивний результат, успіх?

Відповіді на ці й інші питання дає пропонований курс.

Курси розраховані на педагогів, що керують науковими дослідженнями школярів, адміністраторів шкіл, ліцеїв, гімназій, співробітників, установ додаткової освіти.Корпоративні
очний формат - 36г.

+

дистанційний форматПроектування виховного простору навчального закладу

(з підготовки педагогів проектування виховних систем у ЗНЗ)

"Життя в епоху змін остаточно виявило безперспективність традиційного визначення виховання як передачі життєвого досвіду від старших поколінь до молодших."

^ Андрій Хуторський

Слова К.Ушинського: "Ніщо не викорінить у нас твердої віри в те, що прийде час, хоча може бути й не скоро, коли нащадки наші будуть із подивом згадувати, як довго ми зневажали справою виховання і як багато страждали від цієї недбалості", - сьогодень, як ніколи, набувають актуальності.

Соціально-політичні й економічні зміни в суспільстві поставили педагогів перед необхідністю перегляду й критичної переоцінки устояних систем виховання школярів. Новий час ставить нові завдання, що має знайти віддзеркалення в самій сутності виховання школярів.

В програмі курсу розглядаються найбільш загальні проблеми виховання сучасних школярів, окреслюються основні орієнтири сучасного виховання, розглядаються методики педагогічної діагностики і цілепокладання у виховній роботі.

В ході практичних занять учасники курсів набудуть вмінь відбору й конструювання змісту виховання, ознайомляться з скарбничкою сучасних форм виховної роботи, організаційно-методичне забезпечення виховної діяльності педагога.

Метою курсів є розробка моделі плану виховної роботи класу (школи, установи) як проекту виховного простору, у якому реалізуються ідеї індивідуально-особистісного розвитку школярів.

Курси розраховані на вчителів, класних керівників, адміністраторів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогів установ додаткової освіти, методистів РМК(ММК).Директори опорних шкіл

1.2.2.

Проблемні
очно-дистанційні

очний формат-108г.

+

дистанційний формат

Директори навчально-виховних закладів

1.2.3.

Проблемні
з предметною підготовкою
очний формат – 72 г.

+

дистанційний форматОснови стратегічного управління закладом освіти

(для директорів шкіл)

Актуальність теми курсів обумовлена системними змінами в освіті, її орієнтацією на освіту впродовж життя. Стратегічне управління робить вагомий внесок у досягнення високої якості освіти й управління школою, у забезпеченні довготривалого успіху школи через вибір пріоритетів, побудову головних стратегічних цілей. Для кожної школи, яка вважає себе сучасною та успішною, і для її лідерів запровадження стратегічного управління школою є актуальним.

Мета – підготувати керівників до реалізації державної та регіональної освітньої політики на період 2012-2016 рр.

Програма курсів передбачає започаткування систематичної підготовки керівників шкіл до стратегічного управління, опанування ідеями та практикою стратегічного управління. Акцент у програмі курсів буде зроблено на формування керівника як стратегічного лідера шкільної спільноти, який може протистояти складностям та ризикам сучасної соціоекономічної та соціокультурної ситуації і краще використовувати можливості зовнішнього та внутрішнього середовища.

Варіативна складова змісту освіти планується на підставі індивідуальних запитів слухачів курсів.

Пріоритетними формами роботи на очних етапах є інтерактивні форми та методи, стажування на базі закладів освіти, моделювання стратегії розвитку закладів освіти. На дистанційному етапі освіти планується фахова підготовка за предметом.

Нові

1.2.4.

Тематичні

очний формат – 72 г.

Управління якістю освіти

(для директорів шкіл)

Якість освіти сьогодні – це поняття, яке закладається в основу нових освітніх стратегій розвитку галузі не лише як філософська, але й як політична категорія. Актуальність цього питання є важливим для України, яка мала завжди високий рівень освіти і сьогодні намагається зберегти цей щабель, залучаючись до процесів, спрямованих на реформування освітньої сфери з метою поліпшення якості освіти, приведення її до міжнародних зразків.

Відповідно до Національної доктрини освіти, освіта визначена стратегічним ресурсом добробуту людей, а постійне підвищення її якості – одним із пріоритетних напрямків розвитку освіти.

Мета курсів спрямована на вивчення перспективних методологічних підходів до управління якістю шкільної освіти, досвіду управління якістю в закладах освіти України та зарубіжжя, а також на формування навичок оцінки та аудита якості освіти для створення ефективних систем менеджменту якості в закладі освіти.

^ Програма курсів зорієнтована на:

 • розкриття й конкретизацію основних значеннєвих компонентів моделі управління якістю освіти;

 • виділення специфічних особливостей сучасної освітньої установи з позицій видової розмаїтості: зміст, технології, структури управління;

 • підготовка до ведення професійної управлінської діяльності й використання моделі "управління якістю освіти" в практичній діяльності;

 • уточнені уявлення в керівників ЗНЗ про значення конкретних нововведень в області внутрішкільного управління для зміни якості освіти в конкретній освітній установі;

 • сформованість в керівників ЗНЗ розуміння сутності нововведення: його походження, структури,змісту.

Програма курсів розрахована на використання:

 • можливостей ІКТ;

 • методів діалогу, публічного виступу (захист моделі), пред'явлення теоретичних знань, самостійної роботи з першоджерелами; перспективного досвіду керівників шкіл з проблеми управління якістю освіти.

Оновлені

1.2.5.

Загальна підготовка

очний формат - 144 г.

Загальна підготовка

(для директорів шкіл, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу)

Актуальність визначається посиленням вимог з боку держави до професійної компетентності керівників шкіл.

Мета – забезпечити ознайомлення керівників шкіл з сучасними технологіями управління закладами освіти у зв’язку з запровадженням освітніх інновацій; передовим перспективним досвідом управління різними типами та видами навчальних закладів. Сформувати позитивну установку на управління закладом освіти в умовах соціально-економічних та соціально-культурних змін.

Освітньо-професійною програмою курсів передбачено оновити професійні знання керівників на підставі вимог до діяльності директора школи., що в майбутньому будуть внесені як показники оцінки діяльності директора школи під час атестації.

На курсах акцент буде зроблено на такі види управлінської діяльності як бачення стратегії та розвитку закладів освіти в контексті основних регіональних освітніх програм 2012-2016 рр.; керівництво й моніторинг освітнього процесу; мотивація та управління персоналом; внутрішня та зовнішня комунікація, формування позитивного іміджу закладу освіти; практика організації школи з інклюзивним навчанням.

Варіативною складовою передбачено спецкурс «Українське наукове мовлення професійної діяльності директора».

Особливістю курсів є поєднання загальної підготовки з фаховою за предметом.

Оновлені

1.2.6.

Загальна підготовка

очний формат-144 г.

Загальна підготовка

(для директорів шкіл, які викладають предмети природничо-математичного циклу)

Актуальність курсів визначена посиленою увагою держави (рішення Колегії МОН України від 25.12.2008 р. № 15/1-2 «Про схвалення дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-20012 рр.») до якості природничо-математичної освіти як стратегічного ресурсу розробки та запровадження нових технологій, що забезпечують конкурентоспроможність держави на європейському та світовому ринках.

Мета курсів – підготувати керівників шкіл до реалізації системного підходу до якості природничо-математичної освіти.

Програмою курсів передбачається оновити методологічні та теоретичні знання щодо системного управління змінами в освіті. Особливий акцент буде зроблено на шляхи забезпечення якості фізико-математичної освіти.

Широке застосування індивідуальних творчих робіт допоможе на науково-практичному рівні зробити самоаналіз управлінського впливу на якість шкільної освіти.

Сформувати позитивну установку на управління закладом освіти в умовах соціально-економічних та соціально-культурних змін.

На курсах акцент буде зроблено на такі види управлінської діяльності як розробка стратегії та розвитку закладів освіти в контексті основних регіональних освітніх програм 2012-2016 рр.; керівництво й моніторинг якості природничо-математичної освіти.

Варіативною складовою передбачено спецкурс «Моніторинг якості освіти», «Бізнес-освіта», «Технологія управління змінами».

Особливістю курсів є поєднання загальної підготовки з фаховою за предметом.

Оновлені

Заступники директорів з навчально-виховної роботи

1.2.8.

Загальна підготовка

очний формат-144 г.

Загальна підготовка

(для заступників директорів шкіл, які викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу)

Актуальність курсів зумовлена підвищенням вимог до професійних компетентностей керівників загальноосвітніх навчальних закладів як менеджерів освіти, змінами у нормативно-правовій базі освітнього процесу та забезпеченням виконання державних та регіональних освітніх програм.

Метою курсів є забезпечення якісної підготовки заступників директорів до здійснення своїх функціональних обов’язків відповідно до нових нормативних та концептуальних документів.

Програмою перепідготовки передбачено оновлення професійних знань та умінь, які пов'язані зі змінами в змісті та структурі навчання. Слухачі одночасно підвищать фаховий (за предметом) та функціональний (за змістом посади) рівень теоретичних знань. Акцент буде зроблено на реалізацію нової програми розвитку освіти Донецької області на 2011 – 2016 рр..

Фахова підготовка спрямована на засвоєння та усвідомлення сутності педагогічних компетентностей як провідних ідей підвищення професійної майстерності педагогів.

Індивідуальні запити заступників директорів шкіл щодо питань управління будуть задоволені через систему спецкурсів, факультативів, консультацій.
1.2.9.

Загальна підготовка

очний формат-144 г.

Загальна підготовка

(для заступників директорів шкіл, які викладають предмети природничо-математичного циклу)

Проблема підготовки педагогічних кадрів до реалізації державних освітніх пріоритетів є однією з актуальних проблем. Посилення державної уваги до освіти природничо-математичного спрямування спонукає до визначення певних пріоритетів у наданні освітніх послуг.

Головною метою курсів є підготовка заступників директорів з навчально-виховної роботи до управління підвищенням рівня професійної компетентності педагогів як соціально-педагогічної умови забезпечення якості освіти.

Підготовка до змін у системному управлінні закладом освіти забезпечується оновленням методологічних та теоретичних знань, передбачених програмою.

Підвищення рівня функціональних компетентностей заступника директора, його практичних навичок щодо управління методичною роботою буде здійснюватись через вивчення роботи досвідчених керівників закладів освіти області.

Варіативною складовою передбачено спецкурси «Моніторинг якості освіти», «Бізнес-освіта».
1.2.10.

Тематичні
очний формат-72 г.

Технологія розробки моделі загальноосвітнього закладу з інклюзивним навчанням

(для заступників директорів з НВР загальноосвітніх навчальних закладів)

Актуальність впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітні навчальні заклади зумовлена збільшенням кількості дітей, які мають вади в розумовому та фізичному розвитку різного ступеню; зміною у нормативно-правовій базі загальної середньої освіти; необхідністю стратегічних змін щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Мета курсів – відпрацювати технологію розробки та реалізації моделей інклюзивного навчання.

Під час курсів буде запропоновано теоретичний та практичний матеріал, який допоможе розробити стратегію переходу загальноосвітнього закладу в заклад з функціями школи з інклюзивним навчанням.

Курсами передбачено знайомство з досвідом роботи зарубіжних, українських масових закладів освіти та закладів освіти області.

Варіативною частиною передбачено вивчення шляхів якісного психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Становлення нової освітньої парадигми неперервної освіти дорослих, готовність навчатися впродовж життя – головна вимога часу, яка...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconКомунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти повідомляє, що згідно з планом реалізації програми «Intel® Навчання...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Критерії оцінювання: ступінь пояснення кожного терміна – 0-3 бали, оригінальні приклади -1 бал
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
У посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти проблеми мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Напишіть твір-мініатюру «Вічна слава тим, хто смертю хоробрих загинув!», взявши за епіграф такі слова
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Напишіть твір-мініатюру «Вічна слава тим, хто смертю хоробрих загинув!», взявши за епіграф такі слова
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconКіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Яке поняття відображує незалежність та рівноправність держави як суб’єкта міжнародних відносин з іншими державами, неприпустимість...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Міністерстві юстиції України 02. 12. 2011 за №1395/20133, визначено порядок проведення зно-2012. Відповідно, у 2012 році випускники...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти iconДонецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
«Шкільний лого» (під логотипом розуміють графічне зображення, що символізує навчальний заклад). В цьому конкурсі можуть брати участь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка