Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд
НазваВиборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд
Сторінка1/4
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
Зміст

Вступ...............................................................................................................................................................2

Розділ 1. Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд............................................................4

  1. Вибори: теоретичні аспекти.......................................................................................................4

  2. Шоу-бізнес: теоретичні аспекти...............................................................................................7

Розділ 2. Технологій виборчого процесу та шоу-бізнесу: компоративний аналіз.......................10

  1. Порівняльні аспекти.....................................................................................................................10

  2. Шоу-бізнесові методики у виборчих кампаніях....................................................................12

  3. Політичні технології у шоу-бізнесі...........................................................................................14

  4. Універсальні підходи....................................................................................................................15

Розділ 3. Президентські вибори 2004 року (Україна, США) та застосування шоу-бізнесових технологій у їх ході...........................................................................................................................................17

  1. Стислий огляд опрацьованого матеріалу................................................................................17

  2. Вибори 2004 у США.....................................................................................................................21

  3. Вибори 2004 в Україні.................................................................................................................30

Висновки.......................................................................................................................................................39

^ Список використаних джерел.................................................................................................................41

Вступ

Актуальність теми наукового дослідження. Сучасна Україна визначила свій політичний курс на розбудову демократичної правової держави, у якій є обов’язковим дотримання норм закону. Вибори—це іспит нашої політичної системи на демократію. Саме тому до нас прикута увага країн Заходу і Сходу, причому одні перевіряють готовність України до вступу у Євросоюз, а інші, зокрема країни СНД, вчаться на нашому прикладі верховенству закону у політичній системі. Вибори у сучасному демократичному суспільстві консолідують населення, сприяють створенню політичної еліти, формують курс зовнішньої та внутрішньої політики держави згідно виборчих програм, що мають підтримку у громадян. Вирішити ці завдання може тільки правильно проведена виборча кампанія. Існує декілька її моделей, але досвід держав Заходу показує, що найефективнішою є ринкова, коли кандидат розглядається як товар. Розробити стратегію «продажу» покликані виборчі технології. Серед них виділяють групу універсальних, які за багато років апробації у різних країнах підтвердили свою ефективність. Сучасний підхід до виборів передбачає використання також технологій реклами та шоу-бізнесу, оскільки механізм продажу продукту і є основою їх ефективного існування. На наш погляд, цікавим є саме дослідження використання у виборчій кампанії шоу-бізнесових технологій. Віковий фактор активності виборців України дуже впливовий. Літні люди досить активні—це результат радянської системи виховання, а більш молодші покоління аполітичніші. Тому у минулі роки до влади приходи політики, які закликали до ідеалів державності колишнього СРСР. Шоу-бізнес працює переважно з аудиторією віком 13-45 років. Через це досвід маніпулювання думкою і смаками людей неоціненний. Технології продажу музичного чи відео продукту мають великі переваги, бо від початку розраховані на масовість і популярність. В Україні шоу-бізнес тільки розвивається, тому нам необхідно вивчити його особливості, методи, дослідити, як вони застосовуються у виборчих кампаніях інших країн. Дещо вже було зроблено на президентських виборах 2004-2005, але було допущено багато помилок, не завжди враховувалась територіальна і культурологічна специфіка. Останні президентські вибори показали, що в умовах трансформації політичної системи ще остаточно не вироблено механізмів формування волевиявлення більшості населення та цивільного вирішення соціальних конфліктів при законній передачі влади. Але громадяни України вже показали уміння мобілізувати сили на підтримку демократичних цінностей. Незабаром в Україні відбудуться вибори у парламент та до органів місцевої влади, тому саме зараз необхідно вивчити досягнення і прорахунки президентської кампанії 2004-2005 років. Важливим у цьому моніторингу стане досвід виборчих кампаній у країнах так званої „старої демократії”, зокрема у США, де в 2004 році відбулися найбільші за масштабами людства президентські вибори.

Виходячи з актуальності порушених проблем була визначена тема нашого наукового дослідження: „^ Застосування технологій шоу-бізнесу у президентських виборчих кампаніях 2004 року (порівняльний аспект Україна – США)”.

Новизна наукового дослідження полягає у тому, що ми робимо спробу найбільш узагальненої класифікації виборчих і шоу-бізнесових технологій, а також визначаємо місце, роль і результативність останніх у президентських виборах 2004 року у США та Україні.

^ Об’єкт наукового дослідження—технології шоу-бізнесу у політичній виборчій кампанії.

Предмет наукового дослідження—президентські виборчі кампанії 2004 року у США та Україні, їх шоу-бізнесові технології, специфіка використання та ефективність.

^ Мета наукового дослідження: дослідити сутність виборчого процесу та шоу-бізнесу, технології цих явищ, їх вплив і взаємопроникнення; вивчити спільність і відмінність соціально-психологічного механізму впливу обох процесів на населення, враховуючи всі аспекти специфіки застосування; виробити сучасний підхід до проведення виборчої кампанії на наступних виборах в Україні.

^ Методи дослідження: теоретичні – аналіз джерел з даної проблеми, систематизація і узагальнення наукового матеріалу, зібраного у процесі дослідження; практичні – опис зібраного практичного матеріалу, узагальнення спостережень над ним.

^ Методологічну основу роботи склали теорія пізнання, філософські вчення про свідомість, історичні процеси, людське буття, ідеї вчених-філософів, зокрема Ніцше, Шопенгауера, Ортега-і-Гасета, дослідження психологів та психоаналітиків.

^ Структура роботи включає вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. У першому розділі аналізуються головні теоретичні аспекти виборів і шоу-бізнесу, у другому розділі порівнюються технології виборчого процесу і шоу-бізнесу, у третьому розділі автор узагальнює опрацьований матеріал і розглядає практичне застосування цих технологій під час президентських виборів у 2004 році в США та Україні. У висновках автор спробував дати практичні поради і вказівки щодо використання технологій шоу-бізнесу у подальших виборчих кампаніях.
Розділ 1. Виборчий процес та шоу-бізнес. Загальний огляд.

  1. ^ Вибори: теоретичні аспекти

Ґрунтовне дослідження виборчого процесу – один з найголовніших напрямків діяльності більшості фахівців в області політичного PR.

Вибори - це демократичний спосіб формування періодичної чи позачергової зміни персонального складу органів державної влади або підтвердження повноважень на новий строк, процедура призначення посадових осіб через вільне волевиявлення дієздатних осіб шляхом голосування за кандидатів, висунутих відповідно до встановлених законом правил і процедур. Вибори є сучасною, цивілізованою правовою формою завоювання влади, зміни здійснюваного нею курсу [1].

Дослідження впливу виборів на процес становлення й функціонування політичних систем обумовлене важливими функціями виборів у сучасних демократіях, а саме:

- конструктивна функція (створення представницьких органів влади та управління; послаблення соціальної напруги, досягнення суспільного консенсусу);

- програмна функція (доведення до відома широкого кола виборців партійних програм та їх конкуренція; формування державної програми на засадах програми партії (блоку партій), що перемогла на виборах);

- контрольна функція (створення представницьких органів, які контролюють діяльність уряду та виконавчих структур; затвердження виборів як важливого інституту контролю, оскільки самі виборці виносять остаточне рішення: хто представляє урядову більшість, а хто опозицію);

- артикуляційна функція (агрегація (об'єднання) інтересів різних соціальних груп населення у виборчих процесах, досягнення консенсусу, зведення до мінімуму випадковостей та крайностей; визначення можливих напрямків та реальні умови реалізації різновекторних інтересів населення);

- інтеграційна функція (об'єднання більшості громадян навколо тих політичних програм, на підставі яких розробляється державна політика та платформа діяльності уряду; об'єднання зусиль населення значно підвищує дієздатність та ефективність діяльності окремих лідерів та урядових структур);

- комунікативна функція (установлення безпосередніх контактів між громадянами та кандидатом; установлення зворотного зв'язку між громадянами та владою, в ході якого корегуються та уточнюються виборчі платформи; виникнення між учасниками політичного процесу довірливих або ж неприязних стосунків);

- генеративна функція (дієвий спосіб формування політичних еліт, «кузня» політичних лідерів; стимулювання змін, прискорення соціальних процесів у напрямку прогресу або регресу) [5].

Залежно від предмета обрання розрізняють вибори президентські, парламентські і муніципальні (вибори до місцевих органів влади). У даній роботі ми розглянемо особливості президентських виборів.

Політичні вибори – це не лише безпосереднє голосування, а й широкий комплекс заходів і процедур щодо формування керівних органів у державі, одним з головних серед яких є проведення передвиборчої кампанії.

Під виборчою кампанією розуміють комплекс організаційних, агітаційних та інших заходів ідеолого-інформаційної підготовки електорату з метою здійснення ним власних виборчих прав на користь того чи іншого кандидата. Виборча кампанія має відповідати чинному законодавству держави, де відбуваються вибори.

Моделі виборчих кампаній:

1. Ринкова модель.

2. Адміністративно-командна модель.

3. Організаційно-партійна модель [2].

Ці моделі розрізняються як за на бором методів передвиборчої боротьби, так і за основними ресурсами, що використовуються у ході цієї боротьби. Виборчі кампанії, які використовують лише одну з форм, майже не зустрічаються в сучасному політичному світі. Елементи тих або інших моделей можна знайти в організації і проведенні будь-яких виборів, однак повною мірою використовувати переваги усіх з перерахованих підходів вдається далеко не кожній кампанії.

Світова практика довела, що найефективнішою моделлю виборчої кампанії є ринкова модель, де кандидат розглядається як товар. Організатори, консультанти, агенти повинні продати покупцям-виборцям політичний продукт. У подібних кампаніях електорат виступає як об'єкт маніпулювання за допомогою методів політичних технологій. На головне місце виходить не кандидат-товар, а консультант-маркетолог-продавець, завданням якого є створення такої привабливої „обгортки”, що дозволяє збути виборцеві товар. Основним ресурсом ринкових кампаній є гроші. Ринкові моделі можуть існувати лише в умовах демократичного суспільства, де забезпечується вільний доступ до засобів масової інформації кожному, хто платить гроші.

Сучасний підхід у проведенні виборчих кампаній передбачає створення спеціальних штабів, куди залучаються фахівці різноманітних галузей: фінансові агенти, PR-агенти, прес-секретарі, політичні організатори, укладачі щоденних планів, технічні секретарі, спеціальні помічники. Також наймаються консультанти (по роботі зі ЗМІ, соціологічними організаціями) тощо. Передвиборний штаб – основний аналітичний і виконавчий орган виборчої кампанії, що виконує наступні функції: 1) менеджерські: планування, організація, розподіл робіт, мотивація, контроль, корекція процесу, керування програмами й інформаційними потоками, представництво і лобіювання; 2) інформаційно-аналітичну; 3) рекламну, у тому числі агітаційно-пропагандистську; 4) зв'язку з громадськістю; 5) матеріально-технічне забезпечення; 6) юридичну; 7) збір коштів на кампанію; 8) фінансово-бухгалтерську; 9) забезпечення роботи оперативних груп.

Стратегія виборчої кампанії виражається у конкретних діях, кроках, що об’єднуються за метою та засобами реалізації у певні технології.

Під виборчою технологією розуміють сукупність логічно взаємозалежних методів і конкретних способів підготовки, організації й проведення передвиборчих кампаній.

Опитування 40 провідних політтехнологів Росії та України Міжнародним інститутом політичної експертизи у серпні 2004 року дозволило виявити цілий ряд використаних консультантами підходів і класифікацій виборчих технологій за найрізноманітнішими аспектами: за спрямованістю; за легальністю (відкритістю) використання; на підставі ставлення до виборчої системи; за масштабом; за характером мотивації; за сферою здійснення; за територіальною ознакою; 8) за етапами застосування; по «трьох обставинах»: місце, час і спосіб дії [11].

Проведення передвиборчих кампаній передбачає використання уже випробуваних раніше технологій. Спираючись на досвід світової практики, політтехнологи виділили окрему категорію універсальних методик.

Існує 2 підходи до їх аналізу:

 1. універсальні політтехнології існують і діють у всіх країнах без виключень за умови наявності інституту виборів і деякої адаптації;

 2. універсальні політтехнології існують, але більшість з них діє тільки в ряді країн, що мають загальну політичну культуру. Світовий політичний простір і політичний ринок сегментовано. Існує єдиний простір країн СНД, зона країн Східної Європи, країни Західної Європи, країни Балтії, країни Скандинавії, країни Північної Америки, країни Південної Америки і т.д. Спільність політичної культури в групі країн полегшує перенесення технологій з держави в державу, але корінні розходження роблять запозичення більшої частини іноземного досвіду неможливими.

Краєзнавча специфіка застосування універсальних передвиборчих технологій враховує наступні особливості населення регіонів: ментальність, існуючі культурно-національні традиції, рівень соціальної свідомості суспільства, мовні переваги, расові переваги, гендерні переваги, політичні традиції, готовність виборців сприймати ті чи інші знаряддя виборчих кампаній з позицій оцінки їх корисності, привабливості та конкретної адресності. Але визначальним фактором у виборі форм впливу на електорат є законодавча база держави.

Отже, виборчі технології – явище багатогранне. Чим гостріша конкурентна боротьба кандидатів, тим різноманітніший інструментарій форм впливу на свідомість виборця. Технології, які активно інтегруються у політичний простір і використовуються для проведення передвиборчої кампанії ринкового типу, застосовуються у сфері маркетингу, шоу-бізнесу вже понад століття і доводять свою ефективність. Саме тому політтехнологи середини ХХ ст. в пошуках нових засобів переконання виборців у доцільності голосування за певного кандидата звернулися до законів масової культури.
^ 1.2. Шоу-бізнес: теоретичні аспекти

Культура будь-якого суспільства являє собою цілісну систему з властивими їй ознаками. На основі системного аналізу культури можна прогнозувати тенденції її розвитку, взаємодію між різними її складовими [8, c. 2].

Шоу-бізнес є однією зі складових культури сучасного суспільства, яка, з одного боку, виникає і розвивається в певному соціокультурному контексті і відбиває особливості його як цілісної системи, а з іншого, сама суттєво впливає на розвиток культури. Дане явище багатогранне, включає у себе: музичну індустрію, кіно індустрію, event show (масові свята, дійства, концерти), популярне книговидання, професійний спорт, театр та інші форми сучасного мистецтва.

Системний аналіз сфери шоу-бізнесу передбачає врахування комплексу культурних феноменів — як "зовнішніх" (фестивалі, концерти, шоу), так і "внутрішніх", пов'язаних з психологічними аспектами ментальності, духом епохи, стилем, модою, що зумовлюють попит на певні явища культури. Такого аналізу потребують і явища, що визначаються поняттями „маркетинг”, „підприємництво”, „бізнес” та „політика” і також є структурними елементами культури суспільства.

Глибше розкрити поняття „шоу-бізнес” допомагають його визначальні особливості:

- одержання прибутку;

- видовищність;

- масовість;

- популярність [7, c. 8].

Шоу-бізнес — багатовимірне явище, тому його всебічне вивчення вимагає різних аспектів аналізу. Найважливіші з них — економічний, культурологічний, соціологічний, нормативно-правовий, психолого-педагогічний, художньо-естетичний, історичний. Розглянемо їх детальніше.

1. Економічний аспект. „...Особливості економічного аспекту шоу-бізнесу передбачають розуміння і значення останнього як складової культури з одного боку та національної економіки — з іншого. Кошти, вкладені в культуру, дають значний прибуток і стимулюють розвиток інших галузей. Тому сферу культури можна вважати важливим чинником економічного зростання” [9, c. 13].

2. Культурологічний аспект. Дослідження шоу-бізнесу спрямоване на аналіз особливостей його функціонування в культурному середовищі різних країн світу і дозволяє простежити динаміку його розвитку у світовому соціокультурному контексті.

3. Соціологічний аспект. Предметом соціологічного дослідження мистецтва є: загальні закономірності функціонування мистецтва в суспільстві; структура і форми художнього життя суспільства; соціальні групи, їх діяльність (поведінка), пов'язана зі сферою музики та інших видів мистецтва; комунікативні аспекти мистецтва; розвиток мистецтва в різних соціальних і технічних умовах.

4. Психолого-педагогічний аспект. „Розкручування” „зірок”, формування смаків, реклама в шоу-бізнесі здійснюються за певними соціально-психологічними законами. Тому важливо проаналізувати соціально-психологічні механізми їх впливу, а також соціально-психологічний (вплив на суспільну свідомість) і педагогічний (формування смаків) ефект.

Розглядаючи явище шоу-бізнесу, не можна його відокремлювати від поняття „маркетинг”.

Маркетинг - це сучасна система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств, що ґрунтується на комплексному аналізі ринку.

Модифікована концепція маркетингу передбачає продаж ідей, послуг тощо. В цьому розумінні поняття маркетингу застосовується і до шоу-бізнесу. Суть маркетингу у сфері шоу-бізнесу може бути викладена таким чином: знати і розуміти споживача, тобто клієнта, прагнути відповідності „шоу-продукції” його запитам.

Найважливішими складовими успіху будь-якого нового проекту в шоу-бізнесі є нова ідея, що потребує концептуального обґрунтування і правильного добору команди для бізнесової реалізації цієї ідеї. Склад організації шоу-бізнесу залежить від поставленої мети. Наприклад, оптимальний штатний розклад продюсерської агенції виконавця є наступним: генеральний продюсер, головний менеджер, художній керівник проекту, головний бухгалтер, менеджер, юрист, бухгалтер, секретар-референт. Перед робочим колективом шоу-бізнесової організації постає низка питань, які групуються у блоки, що ідентичні розглянутим вище в підрозділі 1.1. У наступному розділі автором буде доведено подібність двох на перший погляд різних організацій – передвиборчого штабу і продюсерської агенції [9, c. 39].

Розглядаючи явище шоу-бізнесу, ми перед усім маємо на увазі музичну індустрію. Адже виробничий цикл створення музичного продукту (синглу, пісні) набагато менший, ніж у сфері кіно або модельного бізнесу. Тобто музична індустрія – це найдинамічніший сегмент сучасного шоу-бізнесу, який оперативно реагує на суспільно-політичні та культурні зміни у світі, дозволяє швидше отримати прибуток.

Отже, давайте розглянемо детальніше, що є спільного та відмінного між шоу-бізнесовими процесами та виборами.

Розділ 2. Технологій виборчого процесу та шоу-бізнесу: компоративний аналіз
  1   2   3   4

Схожі:

Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconДипломна робота Тема: Інформаційне забезпечення менеджменту шоу-бізнесу
Сутність І значення інформації та інформаційного забезпечення у процесі менеджменту
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconПлан Життя та творчість (хронологічна таблиця) т
Тема лекції: «проза. Загальний огляд: григорій косинка(стрілець). „На золотих богів”»
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconУвесь спектр продуктів світового ринку є І в Україні. Загальний огляд...
Увесь спектр продуктів світового ринку є І в Україні. Загальний огляд розвитку інформаційного ринку України та його тенденцій дає...
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconІнтелектуальна гра «Хрестики нулики» для учнів 6-7 класів
Добрий день, шановні гості! Запрошую вас на інтелектуальне шоу «Хрестики-нулики». Для участі в нашому шоу необхідно не тільки бажання,...
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconРеферат з дисципліни «Туризм» на тему: Стан, проблеми та перспективи...
Огляд літературних джерел щодо проблем та перспектив розвитку туризму в Україні
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconЗагальний огляд країн
Близький Схід завжди був бажаним здобутком для інозем­них завойовників І об'єктом боротьби великих держав. Після розпаду СРСР найбільший...
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconТема. Біоелементи. Загальний огляд біологічних елементів. Мета
Д. Менделєєва, особливості будови їх атомів, що зумовлює їх фізичні І біологічні властивості; зробити висновок, що дихання І харчування...
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconБернарда шоу и оскара уайльда
Также существуют вечные проблемы между мужчиной и женщиной, между добродетелями и пороками, вечные споры о красоте и искусстве и...
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconКозацтва в українському романтизмі (загальний огляд)
Проблеми реформування жваво обговорюються фахівцями, проголошуються нові стандарти, нові освітні парадигми, змінюється характер взаємин...
Виборчий процес та шоу-бізнесу. Загальний огляд iconРезолюція проекту «5 вимог малого та середнього бізнесу до політиків І влади»
«5 вимог малого та середнього бізнесу до політиків І влади» провели більше 25 спільних засідань по всій території України з метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка