В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
Скачати 83.35 Kb.
НазваВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка
Дата конвертації11.03.2013
Розмір83.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації

Центральна районна бібліотека

ім. Т.Г. Шевченка( інформаційно-методичні матеріали )м.Вознесенськ, 2012 рік

Шановні колеги!

До Вашої уваги інформаційно-методичні матеріали, які допоможуть змінити діяльність вашої бібліотеки та створити Опікунську раду при бібліотеці - своєрідний місток між громадою та бібліотекою.
^ ОПІКУНСЬКА РАДА

ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
В Україні залишається стара система державного управління публічними бібліотеками, в той час як в багатьох інших країнах давно впроваджена система державно-громадського управління. Одним з базових елементів такої система є робота Опікунської ради, що має відповідні делеговані повноваження від органу місцевого самоврядування.

Такі ради мають офіційний статус, їх персональний склад та функціональні обов’язки  затверджується відповідними органами.

На практиці Опікунська рада є своєрідним містком між громадою та бібліотекою, оскільки до її складу входять представники різних секторів та категорій населення, що дозволяє бібліотеці «тримати руку на пульсі» того, що відбувається в громаді. Крім того, члени Ради виступають своєрідними посередниками у розвитку партнерських стосунків бібліотеки з бізнесом, ЗМІ, релігійними громадами та іншими структурами, звісно якщо представники цих організацій присутні у Раді.
З іншого боку, Опікунська рада є захисником та представником бібліотеки у відношеннях з владою, оскільки до її складу залучаються люди, що відомі у громаді, користуються її довірою та мають вплив. Відмовити таким особам владі набагато складніше, ніж керівнику бібліотеки.
Опікунська рада є ефективним джерелом залучення додаткових ресурсів . По-перше, до її складу можуть входити люди, що особисто мають такі ресурси (наприклад, місцеві підприємці) та можуть поділитися ними. По-друге, однією з функцій Ради є громадський контроль за використанням бібліотекою коштів, в тому числі позабюджетних. Сам факт наявності такого контролю викликає більше довіри, що, в свою чергу, стимулює громаду більш активно допомагати бібліотеці.

Створення Опікунських рад не суперечить чинному українському законодавству. Зокрема, певним юридичним підґрунтям для створення Опікунської ради бібліотеки може слугувати ст.25 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», N 32/95-ВР від 27 січня 1995 року, якою передбачено створення «читацьких рад бібліотеки». Крім того, в п.4.4 Положення про централізовану бібліотечну систему, затвердженого Наказом Міністерства культури і мистецтв України, №709 від 20.11.2001 року, визначено, що «при директорові можуть створюватись дорадчі органи для прийняття рішень з основних напрямків роботи ЦБС». В своїй повсякденній діяльності бібліотеки керуються й іншими нормативно-правовими документами, зокрема статутами, що затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Наявність в статуті бібліотеки пункту про можливість створення Опікунської, або як, наприклад, «громадської» ради, є фактичним дозволом для створення такого органу стратегічного управління бібліотекою.
Існують два можливі шляхи створення Опікунської ради.

 • В першому випадку бібліотека або ЦБС самостійно започатковує Раду, спираючись на власний статут або інші установчі акти (звісно, якщо таким документом передбачено створення відповідних органів). В цьому випадку бібліотека не потребує додаткових дозволів, проте безперечним мінусом такого підходу є те, що відповідний орган місцевого врядування в особі, наприклад культури, має право «не визнати» правомочність такого органу та взагалі не звертати на нього увагу.

 • Інший підхід є більш складним, але й більш перспективним. Він передбачає узгодження та отримання дозволу від органу влади на створення Опікунської ради. В цьому разі влада офіційно визнає такий орган та його повноваження.


^ Якщо бібліотека вирішує самостійно створити Опікунську раду загальна послідовність дій може бути такою:


  1. Підготувати проект Положення про Опікунську раду (скориставшись, наприклад, зразком).

  2. Скласти приблизний перелік осіб, що могли б увійти до Опікунської ради.

  3. Визначити перелік переваг (стимулів), що надає участь у Раді її членам (наприклад, інформування громади про роботу та внески членів Ради у ЗМІ, надання членам Опікунської ради додаткових пільг або можливостей у користуванні бібліотекою тощо).
  1. Провести індивідуальні переговори з потенційними членами Ради.

  2. Підготувати та провести перше засідання Опікунської ради, під час якого затвердити Положення про Опікунську раду та вибрати Голову Опікунської ради та його заступників. • другій ситуації необхідно:
  1. Провести попередні (неофіційні) переговори з представниками уповноваженого органу щодо створення Опікунської ради, підкреслюючи переваги, що отримає громада, місцева влада та безпосередньо бібліотека, та отримати їхню попередню згоду. Ще раніше можна провести робочу зустріч або круглий стіл за участю представників різних зацікавлених сторін (наприклад, НУО, ЗМІ, освітні установи тощо) з метою забезпечення громадської підтримки ідеї створення Опікунської ради бібліотеки.
  1. Узгодити з представниками уповноваженого органу перелік необхідних документів, що мають бути підготовлені, та процедуру їх розгляду та прийняття рішення.
  1. Підготувати проекти необхідних документів (проект Положення про Опікунську раду, пояснювальну записку, пропозиції щодо персонального складу Ради тощо) та офіційно подати їх до відповідного органу.
  1. Відслідковувати процес розгляду та затвердження документів, у разі потреби здійснювати необхідні дії, що прискорять та забезпечать прийняття потрібного рішення.

Дуже важливим є питання щодо персонального складу Опікунської ради. В будь-якому випадку, необхідно, щоб до її складу входили:


 • Представники різних секторів (бізнесу, громадського сектору, ЗМІ, влади, учбових закладів, церков тощо), небайдужі до розвитку бібліотечної справи. Бібліотечний сектор в Раді представляє ЛИШЕ директор бібліотеки або ЦБС (за посадою);
 • Відомі та впливові в громаді особи, репутація яких не викликає сумнівів;
 • Особи, що не асоціюються з певними політичними, ідеологічними, релігійними тощо доктринами;
 • Особи, що не мають особистого або комерційного конфлікту інтересів між собою (наприклад, конкуренти по бізнесу);
 • Особи, що мають можливість та бажання надавати допомогу бібліотеці фінансовими, матеріальними, інтелектуальними та іншими ресурсами.


В цілому, Опікунські ради виконують такі функції:


  • Участь у розробці місії та визначенні стратегічних цілей та завдань бібліотеки, контроль за їх виконанням;
  • Представництво та просування інтересів бібліотеки у відносинах з владою;
  • Розвиток партнерських стосунків з представниками інших секторів, ПР бібліотеки, сприяння підвищенню її статусу та іміджу в громаді;
  • Сприяння залученню додаткових ресурсів з місцевих джерел;
  • Моніторинг та контроль за використанням позабюджетних коштів;
  • Надання інформаційної та консультаційної підтримки бібліотеці.


Насправді, ефективна Опікунська рада приносить користь не лише самій бібліотеці та громаді, але й місцевій владі. Влада не втрачає контроль за діяльністю бібліотеки, оскільки саме вона приймає Положення про Опікунську раду, тим самим визначаючи перелік повноважень та управлінських функцій, що вона делегує. Крім того, саме влада затверджує персональний склад Опікунської ради. В той же час влада знімає з себе значну частину «головного болю», пов’язаного з роботою, розвитком та фінансуванням бібліотек, оскільки значна частина відповідальності лягає на плечі Опікунської ради.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПІКУНСЬКУ РАДУ(Зразок)


  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1. Опікунська Рада (далі – «Рада») – це недержавний дорадчий орган, створений при бібліотеці з метою громадського контролю за діяльністю бібліотеки. Через механізм Ради громадськість регіону зможе реалізувати свої ініціативи щодо оптимізації використання коштів для вирішення нагальних проблем……. До Ради обираються високоморальні, чесні, активні свідомі громадяни, професіонали своєї справи, які працюватимуть на благо бібліотеки, громади та всієї України.
 1. Опікунська Рада бібліотеки є органом, що здійснює контроль за діяльністю бібліотеки щодо отримання і цільового використання благодійної допомоги, організації діяльності
 1. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, цим Положенням, Регламентом та іншими внутрішніми нормативними документами і рішеннями, прийнятими Міністерством культури України.
   1. ^ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ РАДИ
 1. Здійснювати громадський контроль за некомерційним використанням переданого майна та інформувати громаду про порушення правил цільового використання коштів;
 1. Надавати благодійникам рекомендації щодо надання коштів для бібліотеки;

 2. Інформувати громадськість про благодійну діяльність, яка відбувається в бібліотеці;

 3. Сприяти залученню приватних коштів місцевої еліти, наприклад, шляхом проведення заходів, спрямованих на збір благодійних коштів для цільового використання у бібліотеці;
 1. Бути форумом для обговорення нагальних питань в бібліотечній галузі і можливих способів вирішення проблем, що виникають; створювати експертні групи з різних питань.
  1. ЧЛЕНИ РАДИ

…………………….

Упорядник : зав. відділом організаційно-методичної

та інформаційної роботи ЦРБ Мазур Н. І.
Схожі:

В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Бібліотекарі Вознесенської цбс постійно перебувають у творчих пошуках, прагнуть створити умови для самореалізації користувачів, їхнього...
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
З метою створення оперативної інформаційної бази для інформування органів місцевого самоврядування та повноцінного задоволення запитів...
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Перед тим як шукати спонсорів, необхідно добре обміркувати для чого саме вам потрібні гроші, виберіть завдання, яке бажаєте виконати...
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
П. Тичина переїхав до Харкова І став членом редколегії журналу «Червоний шлях». Належав до «Гарту», потім до вапліте. У цей період...
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Ви напружено навчались у школі. Тепер перед Вами стоїть непроста задача: здати зовнішнє незалежне оцінювання І здійснити свою мрію:...
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Нова модель сільської бібліотеки, яку ми намагаємося створити, повинна з'явитися спочатку в нашій свідомості. Перш ніж міняти бібліотеку,...
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconР айонний відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна...
Волонтерська діяльність – це добровільна, неприбуткова, суспільно корисна діяльність, що здійснюється у вільний від основної роботи...
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Дорий день, шановні гості нашого свята! Сьогодні ми зібралися в цій залі щоб відсвяткувати Всеукраїнський день бібліотек
В ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка