«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану»
Скачати 120.2 Kb.
Назва«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану»
Дата конвертації11.03.2013
Розмір120.2 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Міністерство освіти і науки України

Київський університет права

Національної академії наук України

Залікова робота з інформатики на тему:

«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ»

Виконали студенти

Групи Д-25

Лучко Олександр

Тютюник Юрій

Викладач:

Ткачук А.І.

Київ-2011

Вступ

 1. Поняття Інтернет ресурсу.

 2. Інтернет ресурси якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ.

Висновки

Список використаної літератури
Вступ
Значні зміни відбулися в процесі інформатизації, який зачепив усі сфери життя суспільства. Особливе значення мають зміни в сфері освіти, де під впливом нових інформаційних технологій створюються сучасні технології освіти. Але розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних технологій відбувається настільки швидко, що не завжди вдається вчасно зрозуміти можливості й ефективність їх використання.

В Останніми роками дедалі швидше розвивається потужний інформаційний простір - Інтернет, де будь-який бажаючий може не тільки отримати його цікавлять відомості, але й поділитися своєю інформацією, висловити свою думку. Слід визнати, що Інтернет сьогодні - це інформаційне середовище, яку щодня відвідують мільйони користувачів, кількість яких з кожним днем все більше і більше. Вільний доступ до інформації в мережі Інтернет формує єдиний інформаційний простір, де всім надаються рівні можливості доступу до інформаційних ресурсів. Завдяки цьому, багато віддалені від культурних і науково-освітніх центрів регіони можуть оперативно отримувати необхідну інформацію.

Число домашніх комп'ютерів та інформаційних центрів, що надають доступ в Інтернет, зростає з кожним днем, тому все складніше стає контролювати самостійну роботу студентів поза освітніх установ. У зв'язку з цим, викладачі повинні, по можливості, спробувати направити самостійну діяльність студентів, при роботі з Інтернет-ресурсами, в потрібному напрямку. Здійснити це допомагають побудовані спеціальним чином завдання, що включають список рекомендованих, заздалегідь переглянуто викладачем Інтернет-ресурсів.

Студентам в освітньому процесі не завжди вдається використовувати необхідну літературу, що може бути обумовлено її відсутністю у бібліотеках і книжкових магазинах. Крім цього, інформація може бути розкидана по різних джерелах, що ускладнює доступ до неї. У цьому випадку може допомогти мережу Інтернет. Студент отримує унікальну можливість для самоосвіти, оскільки освітні Інтернет-ресурси активізують пізнавальну діяльність, формують інформаційну культуру, навички дослідницької та аналітичної діяльності, а також формують вміння самостійно приймати рішення.

Варто врахувати істотний недолік роботи з Інтернет-ресурсами - недостовірність деякою інформацією, наявність якої може залежати від власника ресурсу (державна або комерційна організація, приватна особа). Як правило, відбір матеріалу для мережі Інтернет здійснюється зацікавленими людьми, які можуть вибудувати матеріал, дотримуючись своєї позиції щодо якого-небудь питання. При цьому, вони забувають, що серед відвідувачів ресурсу можуть бути студенти, а не фахівці, здатні відразу ж визначити достовірність інформації. Але цей недолік активізує самостійну роботу студентів, яка полягає в аналізі і переосмислення отриманого матеріалу, для визначення рівня його достовірності.


 1. Поняття Інтернет ресурсу.


Інтернет — всесвітня система добровільно об'єднаних комп'ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних. Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує фізичною основою доступу до вебсайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних. Часто згадується як «Всесвітня мережа» чи «Глобальна мережа». У побуті іноді говорять Іне́т, Інтерне́трі або Не́трі.

Сьогодні при вживанні слова «Інтернет» найчастіше мається на увазі саме веб і доступна через нього інформація, а не сама фізична мережа, що призводить до різноманітних юридичних колізій та правових наслідків.

В англійській мові якщо слово «internet» написано з малої літери, воно означає просто об'єднання мереж (англ. interconnected networks) за допомогою маршрутизації пакетів даних. У такому разі не мається на увазі глобальний інформаційний простір. У вітчизняній технічній літературі також іноді роблять такий розподіл понять.

На даний момент найпопулярнішими службами Інтернету є:

 • Веб

 • Веб-форуми

 • Блоги

 • Вікі-проекти (в тому числі й Вікіпедія)

 • Інтернет-магазини

 • Інтернет-аукціони

 • Електронна пошта та списки розсилки

 • Групи новин (в основному, Usenet)

 • Файлообмінні мережі

 • Електронні платіжні системи

 • Інтернет-радіо

 • Інтернет-телебачення

 • IP-телефонія

 • Системи обміну повідомленнями

 • FTP-сервери

Веб, тенета або всесвітня павутина — найпопулярніша і найцікавіша служба в Інтернет.

Абревіатура WWW розшифровується як (World Wide Web), що означає всесвітня павутина.

В наш час, найбільш бурхливо прогресуюча компонента мережі Інтернет. Дозволяє одержувати доступ до інформації незалежно від місця її розташування. Користувачі автоматично переходять від однієї бази даних (сайту) до іншої за допомогою гіперпосилань. WWW — найбільше сховище інформації в електронному вигляді, мільйони пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах розміщених на всій земній кулі.

Кількість серверів WWW постійно зростає, а швидкість росту WWW навіть більша ніж у самої мережі Internet. WWW – найрозвиненіша технологія Internet, вона вже стала масовою. Перспективи розвитку – необмежені.

WWW – інформаційна система, якій не можна дати конкретного визначення. Наведемо лише деякі з епітетів, якими вона може бути позначена: гіпертекстова, гіпермедійна, розподілена, інтегруюча, глобальна. Нижче буде показано, що слід розуміти від кожною з цих властивостей у контексті WWW.

Пошук потрібної інформації - основне завдання користувача у WWW. Для його ефективного виконання у Web-просторі існують спеціальні засоби - так звані пошукові системи. Щоб відкрити потрібну Web-сторінку, треба мати або її адресу, або іншу сторінку з посиланнями на неї. Якщо нема ні того, ні іншого, звертаються до пошукових систем. Користувач указує дані про зміст шуканого документа, а пошукова система видає Web-сторінку з посиланнями на адреси, за якими можна знайти відповідну інформацію. Щоб перевірити, чи влаштовує користувача той чи інший документ, необхідно відкрити його, скориставшись відповідним гіперпосиланням. Якщо Web-ресурс відповідає меті пошуку, можна приступити до роботи з ним. Якщо не відповідає - необхідно повернутися на сторінку звіту про результати пошуку і перевірити наступну адресу.

Майже кожний вихід в Інтернет варто починати з візиту на ту або іншу пошукову систему. Навіть якщо в користувача є певне уявлення про наявність у мережі документів з цікавою для нього теми, хороший пошуковий каталог або індексна пошукова система заздалегідь нададуть йому таку інформацію, про яку іншими шляхами дізнатися можна було б набагато пізніше або взагалі не дізнатися.

Засобів для пошуку інформації в мережі Інтернет, побудованих за різними принципами і завданнями, існує чимало. Але всіх їх об'єднує те, що вони розташовані на спеціально виділених мережевих комп’ютерах з потужними каналами зв'язку й обслуговують щохвилини величезну кількість користувачів.

За принципом дії розрізняють кілька видів пошукових систем. Найбільш поширеними є два основні типи: пошукові каталоги та індексні пошукові системи. Існують також рейтингові системи, пошукові сервери спеціального призначення, метапошукові сервери.

 1. Інтернет ресурси якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ.


Для студентів вищих навчальних закладів Інтернет ресурси є що не най- необхіднішим джерелом інформації. Студенти другого курсу КУП НАНУ не є виключенням і активно використовують Інтернет ресурси для пошуку чи обміну потрібної інформації.

Найпопулярнішими із ресурсів якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ є пошукові тематичні каталоги (Subject Directory), які організовані за тим самим принципом, що й тематичні каталоги бібліотек. На основній сторінці пошукового каталога розташовано скорочений список великих тематичних категорій, наприклад таких, як Освіта (Education), Наука (Science), Бізнес (Business), Мистецтво (Art) тощо. Кожний запис у списку категорій - це гіперпосилання. "Натиснення" на ньому відкриває наступну сторінку пошукового каталога, на якому ця тема представлена докладніше. Елементами найнижчого рівня є посилання на окремі Web-сторінки і сервери разом із стислим описом їх змісту. Продовжуючи занурення в тему, можна дійти до цього списку Web-сторінок і вибрати той ресурс, який краще придатний для розв’язання конкретної інформаційно-пошукової задачі.

Розрізняють пошукові каталоги загального призначення та спеціалізовані. Пошукові каталоги загального призначення містять у собі ресурси різних профілів. Спеціалізовані каталоги об'єднують тільки документи, присвячені певній тематиці. Такі каталоги краще охоплюють ресурси із своєї галузі і будують найбільш адекватну рубрикацію.

Працювати з пошуковими каталогами просто. Але за цією простотою приховується складність створення і ведення каталога. Пошукові каталоги створюються, як правило, вручну. Висококваліфіковані редактори особисто переглядають інформаційний простір WWW, відбирають те, що, на їх думку, становить загальний інтерес, і заносять адреси до каталога. Оскільки каталоги складаються на основі експертних оцінок, то в них відображені кращі Web-ресурси. Недоліком тематичних каталогів є порівняно невелике охоплення існуючих ресурсів Мережі, оскільки відслідкувати весь обсяг інформації, який є в Інтернеті, практично нереально навіть для значного колективу персоналу, який підтримує сервер. Доцільно використовувати пошукові каталоги, коли предмет пошуку розпливчастий і точні терміни для нього підібрати важко. Більшість каталогів мають внутрішні пошукові механізми, які допомагають проходити багато рівнів уточнень.

Найбільш популярними є служба ^ Атрус (www.atrus.ru), АУ! (www.au.ru), є: Ukrainet Yellow Pages (www.ukrainet.lviv.ua/vellow/pages.htm), Nsearch (www.search.kiev-ua), Шерлок Холмс (www.holms.ukrnet.net).

Наступним інтернет ресурсом яким користуються студенти другого курсу КУП НАНУ є класична пошукова машина (пошукач). Це, грубо кажучи, база даних посилань плюс програма пошуку. Це пошукова машина в чистому вигляді. Вона займається тим, що зберігає адреси Web-сторінок в базі даних і видає користувачам результати пошуку за ключовими словами. При цьому вона працює повністю в автоматичному режимі: сама знаходить і заносить в базу даних нові Web-страницы, сама формує їх описи і набори ключових слів, сама оновлює адреси вже існуючих сторінок, якщо вони змінилися, і їх описи.

Найпопулярнышими пошуковими машинами серед студентів є:

Важливим є для студента не тільки пошук інформації, а й обмін нею, для чого досить популярним став «email».

E-mail (Electronic mail) — електронна пошта — електронний аналог звичайної пошти. З її допомогою ви можете посилати повідомлення, одержувати їх у свою електронну поштову скриньку, відповідати на листи ваших кореспондентів автоматично, використовуючи їхні адреси, виходячи з їхніх листів, розсилати копії вашого листа відразу декільком одержувачам, переправляти отриманий лист за іншою адресою, використовувати замість адрес (числових або доменних імен) логічні імена, створювати кілька підрозділів поштової скриньки для різного і роду кореспонденції, включати у листи текстові файли, користуватися системою «відображувачів пошти» для ведення дискусій із групою ваших кореспондентів і т. д. З Інтернету ви можете посилати пошту в суміжні мережі, якщо ви знаєте адресу відповідного шлюзу, формат його звертань і адресу в тій мережі.

Найпопулярнышими безкоштовними є:

 • @email.ua

 • @mail.ru

 • @hotmail.com

 • @gmail.com

Висновок:
Отже, всі перераховані вище Інтернет ресурси та інші, подібні до них, дозволяють студенту самостійно працювати з інформацією і надають широкі можливості при вивченні будь-якого предмета.

Але неможливо уявити роботу в мережі Інтернет без пошукових систем, які полегшують самостійну роботу студента і допомагають зорієнтуватися в величезній кількості інформації, знайти тільки те, що необхідно. Найбільш визнані пошукові системи: Яndex (http://www.yandex.ru), Rambler (http://www.rambler.ru), Google (http://www.google.ru), Апорт (http://www.aport.ru). Ці та інші пошукові системи щодня дивляться мережу Інтернет і індексують інформацію, роблячи її доступною для пошуку.

В закінчення можна сказати, що робота з Інтернет-ресурсами дозволяє активізувати самостійну діяльність студентів. Завдання, які даються у навчальних закладах, можуть бути (і бувають) побудовані таким чином, що виникає необхідність звернутися до тих або інших сайтів, щоб знайти додатковий матеріал (для написання доповіді, реферату, курсової та диплому), провести пошук або порівняння. До того ж, сучасні Інтернет-ресурси привабливі не тільки наявністю різноманітного текстового матеріалу, а й мультимедійного, що підвищує зацікавленість студента в освітньому процесі та самостійному пошуку інформації.
Використана література:

 1. www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=3867

 2. http://www-icsl.univer.kharkov.ua/pages/links.htm

 3. www.google.com.ua

 4. http://refs.co.ua/64950-Aktivizaciya_samostoyatel_noiy_raboty_studentov_sredstvami_Internet_resursov.html

 5. http://expertprava.ucoz.ru/index/0-157

Паспорт:

Назва документу

Залікова роботу з інформатики

Тип носія

флеш-карта

Кількість файлів

1

перелік файлів

Ящук Д-25.doc

Типи файлів

.doc

Розмір Файлів

41.05Кb

Дата створення

9.05.2011

Схожі:

«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» icon«Інтернет ресурси, якими користуються студенти першого курсу куп нану»
Зараз дуже важливим є питання навчання через інтернет, на мою думку цей факт дає зрозуміти наскільки важливу роль зараз інтернет...
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» icon«Студентське самоврядування куп нан україни»
України І статуту Київського університету права Національної академії наук України (далі – куп нану)
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconІсторія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconУкраїна на початку XX ст
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconРобоча програма з курсу: «Державна реєстрація прав на землю» Гринько С. В
Державна реєстрація прав на землю: Робоча програма. – К.: Куп нану, 2008. – 34 с
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Ознайомлення учнів із завданнями І структурою курсу. Методологія побудови підручника. Додаткова навчальна література та електронні...
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconНавчально-методичний комплекс для самостійної роботи з курсу "Історія...
Під час самостійної роботи студенти опрацьовують історичні документи та відповідну літературу, підручники, виконують контрольну роботу,...
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconЗ досвіду створення Інтернет-сторінки Інституту географії нану ірина...
Мало хто стане внікати в складні речі на те І розраховано. Подумають ну якщо складно, виходить, люди знають, що вони створюють. Просто...
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconЦентральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка Інформаційні ресурси органів влади
Пропонуємо Вам покажчик Інтернет-ресурсів „Інформаційні ресурси органів влади. Законодавство України”
«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану» iconІнтернет ресурси

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка