Опис досвіду роботи
Скачати 71.44 Kb.
НазваОпис досвіду роботи
Дата конвертації11.03.2013
Розмір71.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ

вчителя початкових класів

ШАПОВАЛОВОЇ Людмили Іванівни

«Комп’ютерна підтримка навчального процесу »
Мета сучасної школи – підготовка дітей до життя. До життя в світі, наповненому великим обсягом інформації. Інформація для школярів та педагогів на сучасному етапі все більш усвідомлюється як важливий педагогічний ресурс. Все більш наочними стають вимоги сучасної дійсності вміння користуватися освітньою інформацією, здобувати її, сприймати, аналізувати, транслювати. Безумовно, кожній освіченій людині сьогодні вже недостатньо книг та підручників, йому необхідні – комп’ютерна грамотність і досвід практичного використання комп’ютера.

Мета сучасної початкової школи – виявляти та розвивати здібності дитини. Важливими чинниками особистісно-розвивальної технології освіти є інтегрування (об’єднання навколо однієї теми навчального матеріалу кількох предметів) навчального матеріалу та діяльнісний підхід (створення таких умов, за яких учень має виступати не лише об’єктом, а й суб’єктом навчально-виховного процесу) до навчання, тобто коли засвоєння знань та формування практичних умінь і навичок є результатом його власної діяльності.

У сучасній початковій школі один учитель веде основні предмети. А це є важливою передумовою інтегрування навчального матеріалу. З метою підвищення ефективності моєї педагогічної діяльності я розширюю можливості використання разом із школярами сучасних інформаційних засобів навчання – комп’ютери, аудіо-, відеотехніка. Ідея використання комп’ютера на уроках надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити формування інтелектуально розвиненої особистості, здатної до життєтворчої діяльності.

Використання комп’ютерів у навчальному процесі, комп’ютерної підтримки у викладанні різних шкільних предметів дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми моєї роботи, сприяє цікавому і повнішому, всебічному розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного матеріалу, і тим самим сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння теми.

Мій досвід використання комп’ютера у процесі проведення навчальних занять з різних дисциплін дає можливість сказати, що методика на таких уроках не однакова. На дидактичні прийоми використання комп’ютера впливають зміст навчального предмета, вікові особливості учнів, різні можливості педагогічних програмних засобів. Чільне місце займають питання інтеграції навчальних дисциплін. Діючі міжпредметні зв’язки в шкільному навчанні є конкретним виявом інтегрованих процесів, які відіграють важливу роль у підвищенні практичної та науково-теоретичної підготовки учнів.

Школярі з великим задоволенням працюють з комп’ютером. Вдало дібрані комп’ютерні програми забезпечують розвивальний ефект їхніх творчих здібностей, вмінь та інтересів. Комп’ютер – найпотужніше джерело не лише розвитку пізнавальної активності, а й інших інтелектуальних почуттів дитини – прагнення до знань, задоволення результатом своєї діяльності, розвитку самостійності мислення, прискорення процесу формування незалежності особистості. Завдяки комп’ютеру здійснюється індивідуалізація навчання, орієнтація на конкретного учня.

Основною своєю метою навчання молодших школярів вважаю максимальне врахування й розвиток індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей; формування основ інформаційної культури, яка виявляється в умінні збирати, накопичувати та обробляти інформацію за допомогою комп’ютера; формування національної культури; азів комп’ютерної грамотності, наступність із подальшими ланками навчання.

Працюючи в початковій школі чимало років, я намагалася знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяли б особистісно-цілісному ставленню учнів до навчання, формуванню здатності до самоосвіти й саморозвитку, вміння критично мислити, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем, опрацьовувати різноманітну інформацію. Цей підхід сприяє інформаційному збагаченню мислення й почуттів учнів завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних аспектів пізнати явища, поняття, досягти цілісності знань.

Молодший шкільний вік – це період позитивних змін і перетворень, який відбувається з особистістю дитини, її емоційною сферою. Шлях до знань пролягає через створення емоційно-сприятливого клімату у навчально-виховному процесі. Для молодшого школяра знання починаються зі здивування і задоволення від отриманих відповідей на питання, які його цікавлять. Тому задача вчителя – зробити цей процес цікавим і навчити дитину самостійно отримувати знання. І без комп’ютера не обійтись.

Поряд з цим, робота з комп’ютером допомагає удосконалювати комунікативні здібності учнів. Працюючи в парі, діти вчаться домовлятися між собою, поступатись один одному, брати відповідальність за двох.

Звичайне розв’язання прикладів на множення не може порівнятися з такою ж роботою тільки за допомогою програми «Телевізор», де при правильній відповіді відкривається фрагмент малюнку з улюбленого мультфільму. А якщо не знаєш відповіді хоча б на один приклад, то малюнок буде неповний. Для дитини це велика прикрість. Вона приходить висновку: треба добре вивчити таблицю множення.

А порядок дій легше засвоїти за допомогою програми «Курчата». При правильному виборі дії за квочкою курча йде, а при неправильному – бігає безпритульне по галявині. А діти мають велике бажання, щоб усі 12 курчат бігали за своєю матусею. А для цього треба добре засвоїти порядок дій.

Навчальна програма «Незнайка на містку» вимагає міцних знань словникових слів; «Куди податись вояку» - закріплює знання антонімів та синонімів; «Поштовий голуб» допомагає у важливій проблемі з наголосом.

Багато навчального матеріалу накопичено мною і до уроків російського читання, природознавства, математики: мультимедіа-презентації, мульти-плікаційні фільми тощо. Представлення об’єктів і процесів не традиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку, тобто в будь-який відомий спосіб є важливим і надзвичайно корисним засобом організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Як стверджує народна мудрість: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути».

Відомо, що відеоматеріал допомагає засвоїти матеріал на 20 % краще. Під час вивчення теми «Ти любиш малювати?» другокласники працюють над текстом «Живопис». Під час перегляду мультимедіа-презентації діти бачили моменти роботи справжніх художників, репродукції картин відомих майстрів пензля, а також свої роботи. На наступному уроці діти залюбки і без помилок відповідали на питання про живопис. Мультимедійна презентація темою «Музичні інструменти» (2 клас) була особливо пізнавальною. Учні на екрані бачили не тільки, як виглядає музичний інструмент, а й чули звуки, які він відтворює. Ще й розібралися в розрізненні струнних, духових, клавішних та ударних музичних інструментів, і чому їх так розподілили.

Дуже цікаво вчитися порівнювати, коли це текст підручника й відеоматеріал. Вивчаючи російську народну казку «Снігурка» (2 клас), учні спочатку дивляться однойменний мультфільм. А після читання казки за підручником вони знаходять розбіжності. Діти із задоволенням працювали дома над казкою із зацікавленістю переказували її на наступному уроці.

Високий рівень зацікавленості спостерігається на уроках природознавства під час роботи з програмами «Мешканці лісу», «Явища природи». Цікаво перевірити свої знання з цих питань. Можливо треба ще раз переглянути матеріал підручника з метою досконалішого вивчення матеріалу. Розібратися у темі «Тіла. Речовини. молекули» (Природознавство, 3 клас) набагато цікавіше й ефективніше за допомогою відеоматеріалу. Зразу стає зрозумілішим весь ланцюжок перетворень. А як добре побачити на екрані кругообіг води в природі (Природознавство, 3 клас). Коментарі вчителя тільки підсилюють розуміння теми.

Але для того, щоб кожен учень зміг, сівши на уроці за комп’ютер, працювати, його треба навчити користуватися персональним комп’ютером. Перше плідне знайомство з комп’ютером молодші школярі починають з другого класу на заняттях гуртка «Пізнайко» (основи комп’ютерної грамот-ності), яким я керую з 2002 – 2003 навчального року. Заняття гуртка проводжу за програмою спецкурсу «Інформатика. 2-4 клас» / Укладачі: Глухова М.В., Залевська Н.М., Сплошникова Ж.А./ Донецьк: облІППО, 2007-27 с.

Вона передбачає:

І. Знайомство з комп’ютером і розвиток загальнонавчальних знань за допомогою програмних засобів.

ІІ. Розвиток творчого й логічного мислення.

ІІІ. Розвиток практичних навичок використовування комп’ютера.

ІV. Розвиток алгоритмічного мислення.

На заняттях учні знайомляться з комп’ютером і його місцем у сучасному суспільстві. Демонстрація можливостей комп’ютера розвиває інтерес і стимулює бажання навчитись малювати, писати, рахувати, складати музику за допомогою ЕОМ.

Головна мета гуртка «Пізнайко» - це розвиток творчих здібностей учнів, навчити їх самостійно творчо мислити, розвивати фантазію та практично втілювати свої творчі ідеї за допомогою комп’ютера.

Працюючи на заняттях гуртка, на уроках з комп’ютерною підтримкою я ставлю собі за дидактичну мету: формування елементарних основ теоретичних знань учнів з інформатики, вироблення початкових практичних навичок роботи з комп’ютером, закладення основ інформаційної культури школярів, вироблення практичних навичок використання програмних засобів на уроках з різних дисциплін, формування та розвиток логічного стилю мислення, розвиток творчої та соціальної компетентностей школярів, виховання творчої всебічно розвиненої особистості, здатної використовувати комп’ютер, як інструмент для навчання, виховання учнів, здатних до життя в інформаційному суспільстві. Але ставлячи перед собою таку мету, я використовую певну сукупність прийомів і методів організації навчального процесу без шкоди для здоров’я учнів. При роботі на уроках обов’язково дотримуюсь санітарно-гігієнічних норм роботи учнів молодших класів у комп’ютерному класі: проведення практичних завдань 10 – 15 хвилин, проведення фізкультхвилинок для очей. Перед початком роботи завжди згадуємо правила безпечної поведінки за комп’ютером. Ангеліна Назарова (2007 р., 4 клас) навіть склала вірш про ці правила.

Щоб за комп’ютер нам сідати,

Руки треба чисті мати,

Ними дроти не чіпати,

І розетки обминати.

Пальцями екрану не торкатись.

Клавіатурою м’яко користуватись.

Для того, щоб завдання всі здолати,

Треба в парі дружно працювати.

Можливості для використання комп’ютера у навчальному процесі досить широкі. Усе залежить від бажання вчителя урізноманітнити навчальний матеріал, уміння органічно пов’язати його між собою і провести урок без перевантаження дітей враженнями, щоб він підпорядковувався головній меті, а не був безладною мозаїкою окремих картин.

Уроки з комп’ютерною підтримкою дають відчутні результати в розвитку пізнавальних здібностей молодших школярів: вносять у звичайну систему уроків новизну, знімають суворі кордони предметного викладання, допомагають дітям сприймати важливі поняття та явища цілісно й водночас різнобічно.

Схожі:

Опис досвіду роботи iconОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
...
Опис досвіду роботи iconКонкурс з усіх номінацій згідно наказу проходив в чотири етапи: опис...
До районного оргкомітету конкурсу надійшло 32 заявки від учителів усіх шкіл району за номінаціями
Опис досвіду роботи iconПерелік матеріалів
Опис досвіду «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках світової літератури як складової особистісно орієнтованого...
Опис досвіду роботи iconОпис досвіду роботи вчителя історії Стенятинської зш І – ІІІ ступенів
Сьогодні у суспільстві виникла потреба в творчих, діяльних І обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян. Реформування...
Опис досвіду роботи iconОпис досвіду гімназії в галузі інформатизації освітнього середовища
Творча характеристика педагогічного, учнівського та батьківського колективів, передбачувана новизна їх діяльності
Опис досвіду роботи iconОпис власного досвіду роботи вчителя математики
Провідною ідеєю сучасної концепції шкільної освіти вважаю ідею гуманізації, у центрі якої – учень з його інтересами, здібностями...
Опис досвіду роботи iconСтислий опис досвіду ро бо ти Косован Тамари Василівни Проблемна тема
«Розвиток креативного мислення учнів через впровадження педагогічних інновацій в системі початкової освіти»
Опис досвіду роботи iconСистема роботи над описом зовнішності людини в 7 класі
Опис зовнішності людини може бути діловим, науковим та художнім. Діловий опис використовується здебільшого в судовій практиці під...
Опис досвіду роботи iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення...
Пичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність...
Опис досвіду роботи iconПлан роботи мо вихователів гпд зош №6
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи вихователів гпд та передового педагогічного досвіду
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка