Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни
Скачати 63.46 Kb.
НазваІз досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни
Дата конвертації11.03.2013
Розмір63.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


Із досіду роботи учителя інформатики

Української ЗОШ І-ІІІ ст. №13 м. Селидового

Черняк Ольги Євгенівни

Адміністрація нашого навчального закладу враховує необхідність вивчення інформатики з ранього віку і тому, цей предмет починає викладатися з 2 класу. Наша школа працює за пропедевтичним курсом «Сходинки до інформатики»

Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним і призначений для учнів 2-4-х класів. Вивчаючи його, учні набувають основних навичок роботи з комп'ютером, отримують уяву про його можливості, навчаються використовувати комп'ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними алгоритмічними структурами та вчаться складати алгоритми; працюючи з навчальними комп'ютерними програмами, закріплюють знання та навички, набуті при вивченні інших предметів, розвивають логічне мислення, пам'ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності.

При вивченні цього курсу передбачено кілька напрямів навчальної та розвиваючої діяльності учнів.

Перший напрям - пізнавальний. У цьому напрямку учні повинні засвоїти відомості про призначення комп'ютера, про можливості його використання, про його складові частини, основні принципи його роботи. Багато уваги приділяється обговоренню питань застосування сучасних комп'ютерів. Важливою частиною цього напрямку є ознайомлення учнів із властивостями інформації, з інформаційними процесами в оточуючому світі та в комп'ютері.

Другий напрям - прикладний. У цьому напрямку учні здобувають навички роботи з клавіатурою, навички пошуку та запуску потрібних програм, підготовки та редагування текстів у текстовому редакторі, складання простих мелодій у музичному редакторі, створення малюнків у графічному редакторі тощо.

Третій напрям - алгоритмічний. У 3-4-х класах учні засвоюють поняття алгоритму, розрізняють їх основні види, вчаться складати i записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та застосовувати алгоритми у своїй практичній та учбовій діяльності.

Четвертий напрям - розвиваючий. На цих уроках учні розвивають свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різноманітних творчих завдань, як у процесі роботи з навчально-розвивальними програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри та інші), так i на теоретичній частині уроку.

П'ятий напрям - підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь i навичок з основних предметів. Це досягається шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та пропедевтичними програмами з української та іноземної мови, математики, природознавства тощо.

Для забезпечення вивчення курсу використовують ліцензійні програмні засоби: підручник «Сходинки до інформатики», авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я.; комплекс навчально-розвивальних ігрових програм «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально-розвивальних програм для 1-7 кл.», авт. Андрусич О.О. та робочі зошити «Сходинки до інформатики» для 2, 3, 4 класів, авт. Андрусич О.О., Гордієнко С.І (К.: Світич, 2007, 2008, 2009).

Навчання за допомогою комп’ютера дає більш ширші можливості передачі інформації. Будь-яке навчання пов’язано із сприйняттям, аналізом та накопиченням інформації діє ефективніше. Як відомо людина взмозі сприймати звукову і чуттєву інформацію. Кожна людина надає перевагу одному з видів сприйняття і за цією ознакою відносяться психологами до аудіалів, візуалів або кінестетиків. Наочність, можливість побачити відіграє велику роль у зацікавленості й розумінні матеріалу. Тому традиційні плакати, стенди, роздаткові картки можуть бути замінені яскравою комп’ютерною графікою і навіть рухомими динамічними моделями процесів, що розглядаються. Якщо учень працює з програмою індивідуально, що підкреслюється ще й чуттєвий аспект отримання інформації, важливий для кінестетиків.

Зацікавленість і доступність подачі матеріалу значно підвищують можливість учня у вивченні інформатики. Щоб зрозуміти "як це зроблено”, він готовий опрацювати не тільки ігровий матеріал, але й значно складніші та серйозніші розділи теорії. Цікаво, що на підвищений інтерес дітей до комп’ютера має вплив і проблема "батьків та дітей”. Оскільки певна частина батьків не володіють комп’ютерною грамотністю і відносяться до комп’ютерів з зацікавленою обмеженістю, то діти через обізнаність у комп’ютерній техніці отримують можливість довести свою "дорослість”. Одночасно інтерес і зацікавлення комп’ютерами, як правило, заохочується і самими батьками.

Для учнів початкових класів програма курсу організована по таким напрямкам:

• інформаційний;

• комп’ютерний;

• творчий.

Усі вони переплітаються у змісті навчання та методиці. Молодші школярі повинні оволодіти навичками роботи за комп’ютером, ознайомитися з його можливостями, розвинути логічне мислення, навчитися використовувати комп’ютер для складання текстів, малюнків, розвивати творчі здібності. Здібність учнів розвивається в процесі діяльності, тому будую уроки так, щоб урахувати здібності учнів, бо непосильні завдання можуть дати негативний результат (використання диференційованого навчання). Вважаю необхідним врахувати поступовий і цілеспрямований розвиток творчих здібностей і розвиток мислення дитини.

Старші колеги зі мною погодяться, що методика викладання в початковій школі суттєво відрізняється від методики викладання в середній школі. Учитель повинен бути добре ознайомлений з особливостями вікової психології.

Отже, із досвіду роботи у початкових класах. Виклад матеріалу починається з повідомлення теми та завдань уроку. Важливо викликати інтерес до теми, показати необхідність її вивчення. На першому етапі уроку в ході перевірки домашнього завдання і повторення вивченого здійснюю активізацію мислення школярів і готую до сприйняття нового матеріалу. Для цього проводжу «хвилинки - розминки» (використовую завдання на розвиток пам’яті, уваги, а також логічні, математичні та лінгвістичні завдання). Підвищити працездатність школярів, їхню увагу і зібраність вдається за рахунок проведення невеликої письмової роботи (графічного диктанту або розв’язання логічної задачі). На другому етапі уроку намагаюся чітко й доступно пояснити матеріал, ставлю перед учнями нове завдання або проблемну ситуацію, розв’язання якої здійснюється колективно, скористатися при цьому бажано образним і наочно-дійовим способами подання матеріалу. Основні етапи, правила, алгоритми, сформульовані під час колективного обговорення розв’язання задачі (проблеми), можуть бути записані школярами в робочі зошити. Перед наступним етапом роботи обов’язково проводиться фізкультхвилинка. Далі відбувається організація індивідуальної роботи учнів за комп’ютером. Особливу увагу приділяю постановці навчального завдання, здійснюю контроль і координацію роботи учнів, за необхідністю консультую учнів з найбільш складних питань. З метою забезпечення ефективної роботи використовую три варіанти різнорівневих індивідуальних карток-завдань, які забезпечують кожному учневі комфортне середовище. Це дозволяє організовано перейти до завершального четвертого етапу уроку – пояснення домашнього завдання, підбиття підсумків, оцінювання роботи учнів.

Основна увага спрямована на розвиток практичних навичок роботи за комп’ютером, а також на розвиток логічного мислення, зв’язного мовлення, уміння аналізувати і узагальнювати, що зміцнює зв’язки між інформатикою та іншими предметами.

В основу методичного підходу до вивчення інформатики в початковій школі покладено такі принципи:

1. Головна мета застосування комп’ютера в молодших класах повинна носити світоглядний, загальнокультурний характер, бути спрямованою на розвиток логічного мислення та особистості дитини взагалі, формування основ комп’ютерної грамотності в учнів.

2. Функції комп’ютера:

• Комп’ютер – інструмент формалізації знань про предметний світ.

• Комп’ютер – активний елемент предметного світу.

3. Об’єднання розвитку логічного та образного мислення дитини.

4. Зміст і методика викладення мають бути спрямовані на розвиток теоретичного мислення та здобуття учнями відповідних практичних умінь і навичок.

5. Комп’ютер є не тільки об’єктом вивчення, а й засобом реалізації, збагачення та сприяння розвитку міжпредметних зв’язків.

6. Формування культури роботи за комп’ютером.

Умовою успіху в розвитку критичного мислення є висока пізнавальна активність учнів. Навчальний матеріал стає предметом активних розумових і практичних дій. Тому кожен урок будую так, щоб підтримувати в учнів стійкий інтерес, навчальну активність, бажання творити і пізнавати. Застосовую ігрові технології, проблемне навчання, комунікативні технології, метод проектів, інтерактивні методи навчання. Великий вплив на розумовий розвиток мають логічні ігри. Маніпулюючи з різноманітними варіантами зображень, використовуючи алгоритм розгадування, учень не лише краще запам’ятовує терміни, а й розвиває логічне мислення та винахідливість.

Під час навчання використовую різноманітні форми занять. Однією з найпоширеніших та найефективнішою формою є ігрова, при цьому враховую особливості дітей та мету кожного конкретного курсу занять. У виборі ігор звертаю увагу на наукове обґрунтування навчальної програми, відповідність особливостям світосприйняття, морального та фізичного розвитку дітей на різних етапах, їхнім потребам, інтересам, уподобанням.

Створено сприятливі умови для розвитку різноманітних форм позакласної роботи з інформатики. Найбільшу зацікавленість у дітей викликають заняття ігрового і конкурсного характеру. Наприклад: „Конкурс комп’ютерних малюнків”, гра „Розумники і розумниці”, гра „Що? Де? Коли?”, конкурс кросвордів, ребусів, тощо.Схожі:

Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconШкола-лабораторія ппд. «Організація лінгвістичної пошуково-дослідної...

Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconРезультативність роботи учителя початкових класів Ніжинської зош...
Видавництво «Плеяда», м. Київ. Конкурс журналу «Відкритий урок» І місце, диплом, нагороди. Публікація «Артпедагогіка та казкотерапія»,...
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconНаказ м. Балаклія
Вишнівської зош І-ІІІ ступенів, Червонодонецької зош І-ІІІ ступенів №2, Балаклійської зош І-ІІІ ступенів №1 ім. О. А. Тризни з питання...
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconПерспективний план оснащення кабінету інформатики та інформаційно-комунікативних...
Поповнення картотеки завдань для здійснення індивідуального підходу до навчання учнів
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconКурс гурткових занять з досвіду роботи практичного психолога Березоволуцької...
Відповідальний за випуск: Клименко В. П. – практичний психолог Березоволуцької зош і-ііі ст
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconЗвіт про стан організації профілактичної та правовиховної роботи...
...
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconБілоцерківська районна державна адміністрація київської області відділ освіти нака з
Трушківська зош І-ІІІ ст., Терезинське нво, Сорокотязька зош І-ІІ, Озернянська зош І-ІІ ст. №1, Скребишівська зош І-ІІ ст.,Чупирянське...
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconРозглянуто І схвалено «затверджую» на засіданні рмо завідуюча методичним кабінетом
П’ять учителі мають педагогічне звання старший вчитель: Гончерук О. Г. (Шамраївський нвк), Сушко С. О. (В. Половецький нвк) Каліновська...
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconМетодичні рекомендації ] Інформатика. 3 клас І. В. Земляк методичні...
Схвалено до використання на засіданні методичного об’єднання вчителів інформатики Кам’янець-Подільської спеціалізованої зош №5 з...
Із досіду роботи учителя інформатики Української зош І-ІІІ ст. №13 м. Селидового Черняк Ольги Євгенівни iconДиплом І ступеня нагороджені: Відділення літературознавства, фольклористики...
Секція «Українська література» Олійник Вікторія Олександрівна, учениця 9 класу Гнатовецької зош І-ІІІ ст. (науковий керівник Бандровська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка