Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі
Скачати 39.73 Kb.
НазваЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі
Дата конвертації11.03.2013
Розмір39.73 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 371.1:801+004

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови

у початковій школі

Фоміних Наталія Юріївна,

Республіканський вищий навчальний заклад

„Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта)
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) стає все більш затребуваним у початкової школі, значна кількість початківців вже мають базові навички володіння комп’ютером. Цифрове середовище, в якому будуть жити діти має привести до переосмислення методів і прийомів викладання в початковій школі.

З’являються все більші можливості для викладання різноманітних предметів із використанням педагогічних програмних засобів (ППЗ), Інтернет-ресурсів, різноманітних електронних розробок для молодших школярів. Не є винятком і англійська мова.

Безперечно найбільшою перевагою застосування ІКТ у викладанні англійської мови для початківців є забезпечення мультисенсорного сприйняття, що досягається одночасним залученням зору, слуху та руху. Ця можливість сприяє належній якості рецепції та процесу запам’ятання іншомовного матеріалу.

На початковому етапі велику роль для розвитку образного та образно-логічного мислення відіграє унаочнення. Саме сучасні ППС пропонують як статичне, так і динамічне унаочнення. Анімаційні представлення допомагають презентувати нові лексичні одиниці та мовленнєві зразки функціонально, тобто в контексті мікро ситуації, що дозволяє проводити процес навчання у комунікативно орієнтованому ключі.

Візуалізація навчального матеріалу у такий спосіб надає можливість здійснювати безперекладну семантизацію. Знайомство і розуміння значень назв предметів, їх ознак, дій, мовленнєвих кліше тощо усвідомлюється учнями за допомогою малюнків та анімації. Так забезпечується розвиток учнів до мовної і мовленнєвої здогадки, що є важливим у процесі навчання спілкування іноземною мовою.

Другою значною перевагою застосування ІКТ у викладанні англійської є створення умов для індивідуалізації, інтенсифікації та диференціації процесу навчання за рахунок виконання різних по складності вправ усіма учнями одночасно. Це дозволяє збільшити обсяг індивідуального тренування та своєчасної індивідуальної корекції процесу формування мовних і мовленнєвих навичок учня.

Заслуговує на увагу ППС, розроблений Інститутом педагогічних інформаційних технологій (ІПІТ) для початківців „Happy English” 1. Процес перших років навчання англійської базується на застосування української мови. Одним із загально дидактичних принципів, на яких базується ППС, є принцип поступового нарощування труднощів, тому навчальні завдання формулюються українською. Поступове звикання до роботи з „Happy English” дозволить учню у подальшому розуміти характер завдань і тоді, коли його формулювання буде звучати англійською. Додатково цьому сприяють відповідні символи. Перехід до без перекладного навчання матеріалу у подальшому сприяє більшому зануренню в іншомовне середовище, яке дозволяє оволодівати мовними та мовленнєвими навичками й уміннями імпліцитно, що є одною із характерних рис, притаманних характеру засвоєння іноземної мови молодшими школярами.

В той самий час переклад кожної лексичної одиниці, задіяної в ППЗ, представлено в інтегрованому словнику, до якого учень завжди звернутись у разі нерозуміння або для самоперевірки. Глибокий аналіз ППЗ підтверджує узгодженість з діючою навчальною програмою з англійської для початкової школи. При цьому означений ППЗ передбачає можливість створення вчителем власних уроків на базі мовного та мовленнєвого матеріалу, розташованого у банку даних, а також додавання власних ілюстрацій, звукових файлів, слайдових презентацій.

Значні можливості для вдосконалення уроку англійської мови надають Інтернет-ресурси для вчителів та батьків молодших школярів. Прикладом таких сайтів може бути сайт з різноманітними інтерактивним вправами для початківців (http://www.starfall.com/). За допомогою завдань, розташованих на сайті діти легко навчатися читати англійською, а вчителі отримають безліч пісень, віршів, мультфільмів для застосування на уроці.

Проте анкетування вчителів дає змогу стверджувати, що не завжди існуючі ППЗ для вивчення англійської на початковому ступені навчання та Інтернет-сайти філологічного напряму відповідають цілям та завданням уроку, тому вчителі мають вміти розробити власну комп’ютерну підтримку англійської мови в початковій школі.

Таким чином, ІКТ мають величезний потенціал щодо викладання англійської мови для початківців, але не слід підміняти роботу з електронними підручниками, ППС або Інтернетом процес реального використання мови як засобу спілкування між учнями в класі.

Резюме. Статья посвящена проблеме использования информационно-коммуникационных технологий для изучения английского языка в начальной школе. Анализируются педагогические программные средства и Интернет-ресурсы по английскому языку для учащихся начальной школы.

^ Ключевые слова. Информационно-коммуникационные технологии, начальная школа, изучение английского языка.

Summary. The given article is devoted to the problem of using information and communication technologies for teaching English in primary school. The pedagogical programs and Internet-resources of studying English for primary students for are analyzed as well.

Keywords. Information and communication technologies, primary school, studying of English.

Резюме. Статтю присвячено проблемі застосування інформаційно-комунікаційних технологій для вивчення англійської мови у початкової школі. Аналізуються педагогічні програмні засоби та Інтернет-ресурси з англійської мови для учнів початкової школи.

Ключові слова. Інформаційно-комунікаційні технології, початкова школа, вивчення англійської мови.

Список використаних джерел:

1. Happy English. [Електронний ресурс] : Педагогічний програмний засіб. Іноземна (англійська) мова для початківців. – К. : ЗАТ „Мальва”, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-800 ; 128 Mb RAM ; CD-ROM ; Windows 98/2000/XP. – Назва з контейнера.

Схожі:

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі – кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconМетодичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій
Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconПоложення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (далі кіікт, кабінет) призначений для формування інформаційно-освітнього...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconВпровадження інформаційно-комунікаційних
Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті є обов’язковою передумовою формування інформаційного суспільства у...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconНа уроках англійської мови в початковій школі Виконала
На початковому ступені освіти відбувається становлення особистості молодшого школяра, виявлення І розвиток його здібностей, формування...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconІ. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconДержавна підсумкова атестація в початковій школі
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення...
Використання інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалення уроку фізики з метою формування ключових компетенцій ( з досвіду...
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconДержавний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Я, Приходько Олександр Анатолійовіч, проходив практику у відділі інформаційних технологій тов „Торгового Дому ПромФінІнвест”
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні англійської мови у початковій школі iconПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний...
Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка