Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи
Скачати 59.71 Kb.
НазваРекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи
Дата конвертації11.03.2013
Розмір59.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи

1. Кабінет іноземних мов — це навчальний підрозділ школи, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями та пристроями, в якому проводяться уроки, поза-класні і факультативні заняття, виховна робота з учнями, систематичне підвищення фахової та методичної кваліфікації вчителів.

Вся ця робота здійснюється з допомогою комплексного використання засобів навчання, проведення практичних робіт, роботи з книгою, довідковим і роздавальним матеріалом.

Зміст роботи кабінету визначається згідно ^ Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого Наказом Міносвіти і науки України № 601 від 20.07.04 (,,Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України” №21-22/2004р.), навчальними планами і програмами, планами позакласної роботи з іноземних мов.

Свою роботу кабінет іноземних мов проводить у тісному взаємозв'язку з іншими навчальними кабінетами.

2. Кабінет іноземної мови оснащується:

 • державними документами про освіту, нормативними документами;

 • бібліотечкою соціально-політичної, науково-популярної, енциклопедичної, художньої, довідково-інформаційної і методичної літератури, книгами для позакласного читання, словниками, журналами, газетами на іноземній мові тощо;

 • підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

 • комплектом навчального обладнання з іноземним мов, комплектом технічних засобів навчання та пристроями для їх використання, комплектом навчально-методичних посібників для вчителів відповідно до «Переліків типових навчально-наочних посібників і навчального обладнання для загальноосвітніх шкіл»;

 • зразками кращих письмових робіт, виконаних учнями; тематичною картотекою аудіовізуальних засобів навчання;

 • інструментами та матеріалами для ремонту і виготовлення посібників;

 • інструкціями з техніки безпеки;

 • інвентарною книгою;

 • матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів.

3. Кабінету іноземних мов виділяється відповідно обране приміщення для навчальних занять, а також для зберігання матеріальних цінностей.

Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою (додаток 1).

4. Обладнання робочих місць учителя та учнів:

 • робоче місце вчителя - стіл з пультом керування технічними засобами навчання;

 • класна дошка з рухомими щитами, оснащена магнітною дошкою і пристроями для демонстрування друкованих посібників (середній щит може бути екраном і магнітною дошкою, один з щитів може використовуватись як набірне полотно);

 • робочі місця учнів — двомісні столи (парти) оснащені необхідним лінгафонним обладнанням. Стіл вчителя має радіотелефонний зв'язок з робочими місцями учнів.

Робочі місця вчителя та учнів обладнуються з урахуванням особливостей їх трудової діяльності та відповідно до вимог наукової організації праці, техніки безпеки та естетики.

5. Навчальні посібники і навчальне обладнання зберігаються в кабінеті за темами програми і по класах.

Для зберігання посібників та обладнання кабінет оснащується відповідними меблями тa пристроями:

 • спеціальні шафи-ящики для зберігання таблиць і картин;

 • шафи-стелажі (секційні шафи) для зберігання навчально-наочних посібників, книг за темами та розділами програми;

 • аудіовізуальні посібники зберігаються на полицях шафи, грампластинки та касети - в коробках у вертикальному положенні, діафільми та діапозитиви - на полицях з гніздами або у решітчастому ящику (з відділенням для кожного пронумерованого діафільму); матеріали для стендів і роздаткового матеріалу зберігаються в окремих папках.

У кабінеті створюється тематична картотека всіх навчально-наочних посібників і методичних матеріалів відповідно до нової програми з іноземних мов.

6. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: ,,Кабінет англійської мови” тощо.

Оформлення кабінету іноземних мов поділяється на постійне й змінне. В кабінеті повинні бути:

портрети відомих письменників, мова яких вивчається (4—5),

плакати з висловлюваннями визначних людей, цитатами з відомих творів,

крилаті виразами про іноземну мову,

карта країни, мова якої вивчається,

алфавіт (для початкового етапу навчання), які розміщуються на передній, бічній і задній стінах.

Для короткочасного експонування навчально-наочних посібників кабінет оснащується змінними пластинчастими, перфорованими або решітчастими стендами невеликого розміру, які розміщуються на бічній стіні.

На змінних експозиційних стендах розміщуються матеріали до тем, що вивчаються, до суспільно-політичних і літературних ювілеїв, кращі роботи учнів, поради і рекомендації учням щодо вивчення програмного матеріалу, про додержання єдиного орфографічного режиму, пропонуються орієнтовані тестові завдання з усіх видів мовленнєвої діяльності та використання мови до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови, державної підсумкової атестації. Матеріали експозиції змінюються при переході до вивчення нової теми.

 1. Робота з обладнанням кабінету повинна проводитися з дотриманням правил техніки безпеки.

 2. Роботою кабінету керує вчитель, який виконує обов'язки завідуючого кабінетом і призначається директором школи з числа досвідчених учителів іноземних мов.

Завідуючий кабінетом несе відповідальність за організацію та зміст роботи кабінету, збереження й правильне використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей, які є в кабінеті.

До обов'язків завідуючого кабінетом входить:

 • складання перспективного і річного планів роботи кабінету;

 • систематичне поповнення та удосконалення навчально-матеріальної бази кабінету;

 • організація виготовлення і використання в навчально-виховному процесі саморобних наочних посібників;

 • створення належних умов для проведення уроків, позакласних заходів і самопідготовки учнів;

 • забезпечення систематизації наявних в кабінеті навчально-наочних посібників і матеріалів;

 • надання консультацій вчителям і учням з питань вивчення іноземних мов, пропаганда перспективного досвіду вчителів іноземних мов;

 • забезпечення безвідмовної роботи приладів, діючих моделей технічних засобів навчання з дотриманням техніки безпеки, правил санітарії та гігієни, протипожежної безпеки і поводження з електричним струмом;

 • організація активу учнів;

 • ведення інвентарних книгу складення кошторису на придбання нового обладнання, наочних посібників;

 • звітність про роботу кабінету на педагогічній раді школи.

9. План роботи кабінету складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні методичного об'єднання вчителів іноземних мов і затверджується директором школи. У плані передбачаються такі заходи:

— раціональне використання вчителями наявних у кабінеті навчально-наочних посібників у комплексі;

— проведення консультацій з питань користування технічними засобами навчання, методики викладання іноземних мов;

 • організація самостійної роботи учнів, позакласних занять;

— організація постійного й змінного обладнання кабінету;

— виготовлення учнями саморобних навчальних посібників і ремонт наявного в кабінеті унаочнення;

— проведення конкурсів на краще виготовлення наочних посібників та організація виставок саморобних наочних посібників.

10. Матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка.

Облік та списування застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

^ 11. Паспорт кабінету відповідного зразка повинен бути затверджений директором навчального закладу та погоджений методистом ММК.
Додаток 1

до п.3

Форма інвентарної книги
з/п

Назва

предмета

Інвентарний

номер

Коли придбано

Кількість і

вартість

Час і причина

списання

Схожі:

Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету біології
На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних мо, кафедр пропонуємо матеріали, що...
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх...
Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні:...
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2011/2012 н р
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconПоложення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи I iii ступенів №1 8
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconТворчий конкурс з іноземних мов «Іноземні мови ХХІ століття відповіді...
Значення іноземних мов для між культурного взаєморозуміння прав людини І демократичної культури
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconПрограма для середньої загальноосвітньої школи. Початкова школа 1-4...
Програма для середньої загальноосвітньої школи. Початкова школа 1-4 клас, К.: Перун,2006
Рекомендації щодо оформлення навчального кабінету іноземних мов середньої загальноосвітньої школи iconПрограма для середньої загальноосвітньої школи. Початкова школа 1-4...
Програма для середньої загальноосвітньої школи. Початкова школа 1-4 клас, К.: Перун,2006
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка