Первый Международный научно-практический семинар
Скачати 53.66 Kb.
НазваПервый Международный научно-практический семинар
Дата конвертації12.03.2013
Розмір53.66 Kb.
ТипПрактический семинар
uchni.com.ua > Інформатика > Практический семинар

Первый Международный научно-практический семинар

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МОЖЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Майєр Н.В.1, Драглюк О.В.2, Панченко Р.В.2

1Київський Національний лінгвістичний університет)

2НЦЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”
В наш час відбувається постійне збільшення мінімального обсягу знань, необхідного людині, що навчається. У зв’язку з цим актуальною проблемою є зміна інформаційно-репродуктивного підходу в системі освіти через впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу створювати сучасні засоби (електронні конспекти, енциклопедії, тести, глосарії, анкети, віртуальні лабораторії тощо) і застосовувати їх у навчальному процесі. Одним із варіантів використання таких методів і технологій є пакет Moodle (модульно об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що представляє собою систему управління сайтом, спеціально розробленим для створення якісних on-line-курсів викладачами.

Система дистанційного навчання (СДН) Moodle проектувалася на засадах соціального конструктивізму, що включає спільну роботу студентів, активне навчання з метою формування рефлексивних умінь самонавчання та самоконтролю і базувалася на таких принципах:

  • адаптивності: Moodle містить засоби, які постійно розвиваються без перебудови системи, та методи, які забезпечують індивідуалізацію навчання;

  • довгостроковості: навчальна платформа відповідає розробленим стандартам щодо інформаційних навчальних систем і надає можливість вносити зміни до навчальних матеріалів без перепрограмування;

  • доступності: дає можливість працювати дистанційно із будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет;

  • економності: поширюється безкоштовно [2, с. 356].

Простий, ефективний, сумісний з більшістю браузерів інтерфейс не вимагає спеціальних навичок. СДН Moodle може бути установлена на будь-яку платформу. Курси можуть бути розбиті на категорії, за їх назвами може проводитися пошук, що дає можливість використання великої кількості курсів у системі. Істотна увага приділена безпеці системи (схову паролів, обробці даних форм, зберігання даних). Наявність готових тем дозволяє гнучко змінювати зовнішній вигляд системи. Інтерфейс системи має переклад більш ніж на 20 різних мов.

Практично у всіх ресурсах та елементах курсу в якості полів вводу використовується зручний і інтуїтивно зрозумілий ^ WYSIWYG HTML редактор, крім того, існує можливість введення формул у форматі TeX. За допомогою фільтрів системи на всіх сторінках курсу здійснюється автоматичне створення посилань на існуючі ресурси і записи в словниках. Для всіх елементів курсу можливе оцінювання, в тому числі за довільними, створеним викладачем, шкалами, що дозволяє підібрати шкали оцінювання, згідно Європейській кредитно-трансферній системі (ECTS). Всі оцінки можуть бути переглянуті на сторінці оцінок курсу, яка має безліч налаштувань по виду відображення й групуванню оцінок. Для курсу існує зручна сторінка перегляду останніх змін в курсі, де за вибраний проміжок часу викладач може побачити нових зарахованих студентів, нові повідомлення у форумах, закінчені спроби проходження тестів та інших елементів курсу. Крім того, на сторінці статистики можна детально переглянути, які дії виконувалися в курсі різними учасниками. Кожен студент може контролювати проходження курсу на вкладці «Звіт про діяльність».

Таким чином, система Moodle дозволяє реалізувати всі основні механізми спілкування: перцептивний (відповідає за сприйняття один одного); інтерактивний (відповідальний за організацію взаємодії); комунікативний (відповідає за обмін інформацією). Її використання для створення засобів навчання має низку переваг, а саме:

• величезний мотиваційний потенціал;

• конфіденційність;

• вищий рівень інтерактивності, порівняно з роботою в аудиторії;

• відсутність «боязні помилок»;

• можливість багаторазових повторень досліджуваного матеріалу;

• модульність;

• динамічність доступу до інформації;

• доступність;

• наявність постійно активної довідкової системи;

• можливість самоконтролю;

• відповідність принципом розвивального навчання;

• індивідуалізація;

• забезпечення наочності і багатоваріантність подання інформації.

Аналіз можливостей та призначень СДН Moodle дозволив дійти висновку про можливості її використання для створення електронних засобів навчання з метою формування іншомовної комунікативної компетентності студентів у різних видах мовленнєвої діяльності. Виходячи з цього, розроблено навчальні матеріали для самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням (http://org.ukraine.edu.ua) майбутніми документознавцями, де використано такі засоби СДН Moodle:

1. ^ Засіб тести, за допомогою якого створюються завдання для самонавчання, самоконтролю та самокорекції результатів самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів, серед яких: альтернативний вибір (вибір правильної та не правильної відповіді), множинний вибір (вибір правильної відповіді із кількох запропонованих, де одна є правильною), коротка відповідь (написання слова, словосполучення чи речення, де одна відповідь є правильною), завдання на встановлення відповідності (вибір коректної відповіді на запитання, вибір адекватного перекладу слова, словосполучення і т. ін.), текст (переписування тексту листа з виправленням помилок, написання цілісного тексту листа та відправка викладачу на перевірку).

2. ^ Засоби оцінювання навчальних досягнень використовуються з метою збору поточної та результативної інформації про навчальні досягнення студентів у процесі самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням.

3. ^ Засобом комунікації є форум, який розміщений на головній сторінці навчальної платформи і призначений для діяльнісної, комунікативної взаємодії студенів між собою та з викладачем.

Багаторічний досвід використання названих навчальних матеріалів у процесі педагогічної діяльності у вищому навчальному закладів дозволив дійти певних висновків. Насамперед, це сприяє підвищенню рівня сформованості франкомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Робота з електронними навчальними матеріалами, створеними на основі СДН Moodle забезпечує часткову автономію студента у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності, вільне планування часу, індивідуальний вибір тривалості та темпу заняття. Така організація роботи студента сприяє його вмотивованості до навчання, формуванню індивідуального стилю самостійної навчально-пізнавальної діяльності, що є важливим в контексті сучасних тенденцій підготовки студента вищого навчального закладу до самоосвіти впродовж життя.
Література

1. А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев «Система дистанционного обучения Moodle», СПб. 2007. – кількість сторінок

2. Коваль Т. І., Сисоєва С. О., Сущенко Л. П. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: Навч.-метод. посібник / Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, Л. П. Сущенко. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 380 с.

3. http://www.moodle.org

4. http://iot.ru

5. http://school.iot.ru


Киев, 27 января 2012

Схожі:

Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Нтернет-форум – як засіб міждисциплінарного погляду на рецензування наукових статей
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Удосконалення організації проведення сезонного обслуговування у військовій частині зв’язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Шляхи створення захисту радіоелектронної апаратури від дії електромагнітного випромінювання
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Стан та тенденції розвитку ринку послуг з надання в користування каналів електрозв'язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Аналіз стану питання по розробці І експлуатування цифрових транкінгових систем радіозв’язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Аналіз стану питання по розробці І експлуатування аналогових транкінгових систем радіозв’язку
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Пропозиції щодо впровадження агрегатного методу ремонту у військових частинах зв’язку вмс зс україни
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Для підвищення швидкості доступу до мережних ресурсів існує два варіанти рішення даної проблеми: інтенсивний І екстенсивний
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Отримані аналiтичнi залежності для оцінки погіршення якості обробки через наявність шумів в опорному сигналі на етапі програмування...
Первый Международный научно-практический семинар iconПервый Международный научно-практический семинар
Щоб цього уникнути, також обійтися без додаткового встановлення нових базових станцій пропонується метод, який полягає в застосуванні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка