07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
Назва07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
Сторінка5/5
Дата конвертації12.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5

^ КАРТКА

обліку видачі документа (справи)
_________________________________________________________________

(вид документа (справи) його стислий зміст, реєстраційний номер,

_________________________________________________________________

гриф обмеження доступу, номер примірника (тому) кількість аркушів)


^ Дата видачі

Прізвище

виконавця,

найменування підрозділу

Номери аркушів документа (справи), з якими ознайомився виконавець

Підпис про отримання або ознайомлення, дата

^ Підпис

про повернення, дата

1

2

3

4

5


Форма 14 Додаток 14 до Інструкції
^ ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

щодо обмеження доступу до службової інформації

Обмеження доступу до службової інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» при дотримання сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації прав або інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Форма 15 Додаток 15 до Інструкції


Найменування організації
Фонд № _______

Опис справ постійного

зберігання №________
за ____________________ рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

посада керівника організації

__________________________________

підпис прізвище та ініціали

__________________________________

дата


__________________________________________________________________

найменування організації (структурного підрозділу)
п/п

Індекс

справи

(тому, частини)

Заголовок справи

(тому, частини)

Дата справи

(тому, частини)

Кількість сторінок у справі (томі, частині)

Примітка


У цей розділ опису внесено _______________ справ з № _____ по

№ _____, у тому числі:

літерні номери:

пропущені номери:

Посада особи,

яка склала опис ____________ ___________________

підпис прізвище та ініціали

Дата _________
Керівник канцелярії ____________ ___________________

підпис прізвище та ініціали

Дата _________
Керівник архівного підрозділу ____________ ___________________

підпис прізвище та ініціали

Дата _________
^ ЗАТВЕРДЖЕНО СХВАЛЕНО
Протокол ЕПК Протокол ЕК організації

державної архівної установи від _______ №_________

від _______ № _________
Всього у цьому описі пронумеровано, прошнуровано та опечатано

_____________________________ с., у тому числі:

цифрами і літерами

літерні номери: _______________________________

пропущені номери: ____________________________

_____________________________________________________

(посада працівника архівного підрозділу,

відповідального за ведення обліку) ____________ __________________

підпис прізвище та ініціали

Дата ______________
Форма 16 Додаток 16 Інструкції
ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

посада керівника організації

__________________________________

підпис прізвище та ініціали

__________________________________

дата

Найменування організації

^ АКТ

про знищення документів і справ,

що не підлягають зберіганню
від ____________ №_____________

________________________________

місце складення


На підставі ________________________________________________________

назва і вихідні дані переліку документів

__________________________________________________________________

із зазначенням строків їх зберігання
відібрані для знищення як такі, що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, справи і документи фонду №

__________________________________________________________________

найменування фонду№ п/п

Заголовок справи

(документа) або спіль- ний заго- ловок справ (документів)

Дата справи (документа) або крайні дати справ (докумен- тів)

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Термін зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка


Разом __________________________________ справ за ______________ роки

літерами і цифрами
Описи справ постійного зберігання за __________________ роки затверджені,

а з особового складу – погоджені з ЕПК

__________________________________________________________________

найменування державної архівної установи
Протокол від ____________________ № ______________
Експертизу проводив

___________________ _______________ ______________________

посада особи підпис прізвище та ініціали
Дата ______________
СХВАЛЕНО
Протокол ЕК

від ___________ № __________
Документи у кількості _________________________________________ справ

цифрами і літерами

вагою __________ кілограмів здано ___________________________________

__________________________________________________________________

найменування організації
на переробку за приймально-здавальною накладною від ______ №_____

_______________________ ____________ ________________________

посада особи, яка здала підпис прізвище та ініціали

документи

______________________

дата
Форма 17 Додаток 17 до Інструкції

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

посада керівника організації

__________________________________

підпис прізвище та ініціали

__________________________________

дата
Найменування організації
^ АКТ

перевірки наявності та

стану документів і справ
від _____________ № _____________

_________________________________

місце складення
Складений на підставі наказу від ________________ №_____ _____________

комісією:

голова комісії __________________________________________ ___________

посада, прізвище, ініціали

члени комісії ______________________________________________________

посада, прізвище, ініціали

Перевіркою встановлено:

1. Усього за описами (номенклатурою справ, журналами обліку) налічується ________________________________________ документів, справ

Із них наявні_________________________________________________

Не виявлено _________________________________________________

індекси (номери) документів, справ, видань

2. Знайдено не внесених до описів (номенклатури справ, журналів обліку) ____________________________________________________________
3. Характеристика стану документів, справ та видань:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Пропозиції:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Голова комісії: ___________ _______________________

Члени комісії: ___________ _______________________

Форма 18 Додаток 18 до Інструкції

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

посада керівника організації

__________________________________

підпис прізвище та ініціали

__________________________________

дата
ПРОГРАМА

проведення роботи ____________________________

найменування організації

з_____________________________________________

іноземною делегацією, групою, окремими іноземцями
фахівцями в галузі____________________________


Відомості про іноземцівпрізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
посада, рік народження, громадянство, стать


Підстави прийому


Мета прийому

Строк перебування
днів з
поВідповідальні за прийом
прізвище, ім'я та по батькові, посада,
номер телефону
Перелік питань, що плануються для обговорення,


Перелік структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено

відвідати


Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші

технічні засоби, і порядок їх застосування


Маршрути та порядок переміщення іноземців на території організації


Перелік службової інформації, яка планується для передачі іноземцям

Робота з іноземцями:


1-й день

10 год. ПрибуттяЗустрічають
число, місяць,

місце прибуттядень тижня


2й день

10 год. БесідаПроводить
число, місяць,

Обговорення питанняПрисутні
день тижня

14 год. ВідвідуванняОрганізовує

ПрисутніВечір – вільний__й день

8 год. Виліт доСупроводжує
число, місяць,

9 год. 30 хв. Прибуття до

день тижня

10 год. Бесіда

Обговорення питання


14 год. Заключна бесіда
Проводить

Присутні18 год.


ВідвідуванняСупроводжує10 год. Від’їзд
Організовує
____________________________ __________ ____________________________________________

посада керівника підрозділу підпис ініціали та прізвище

міжнародних відносин
ПОГОДЖЕНО

____________________________ __________ ____________________________________________

посада керівника, підпис ініціали та прізвище

найменування структурного

підрозділу
"___" ___________ 20__ р.
Форма 19 Додаток 19 до Інструкції


^ ЖУРНАЛ

обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями,

групами та окремими іноземцями
______________________________________

найменування організації


п/п

Час перебування

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) іноземця, держава, підприємство установа, організація

^ Мета прийому, ініціали та прізвище посадових осіб, відповідальних за прийом

Підрозділи організації, з роботою яких ознайомилися іноземці

Ініціали та прізвище працівників організації, які брали участь у прийомі

Підсумки прийому (зазначаються відомості про виконання програми проведення роботи з іноземцями, у разі передачі службової інформації – відомості про неї, ким видано дозвіл на передачу такої інформації

Номер справи, тому, аркушів, що передані іноземцям

1

2

3

4

5

6

7

8
1   2   3   4   5

Схожі:

07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconНаказ
«Для службового користування» (протокол №1 від 20. 06. 2011) на підставі Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання...
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconНака з начальника генерального штабу
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 “Про затвердження інструкції про порядок обліку,...
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconПорядок обліку, використання, зберігання печаток І штампів у Великобурлуцькій...
Цей Порядок визначає процедуру обліку, використання та зберігання печаток І штампів в апараті та структурних підрозділах Великобурлуцької...
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconРозпорядження
З метою визначення порядку оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Великобурлуцькій районній державній...
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconПоложення про загальний відділ апарату районної державної адміністрації
Положенням про архів Великобурлуцької районної державної адміністрації, Порядком обліку, використання, зберігання печаток І штампів...
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconПерелік відомостей, що становить службову інформацію
Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до...
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconПоложення про Центр надання адміністративних послуг при Великобурлуцькій...
Центр надання адміністративних послуг при Великобурлуцькій районній державній адміністрації (далі центр) утворюється з метою забезпечення...
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconРішення засідання колегії Великобурлуцької районної державної адміністрації
Про підсумки роботи з контрольними документами у Великобурлуцькій районній державній адміністрації за 2010 рік
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconРозпорядження
Про затвердження регламенту Центру надання адміністративних послуг при Великобурлуцькій районній державній адміністрації
07. 07. 2011 №215 інструкція про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію iconПерелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій присвоюється...
Відомості про ліміт вилучення техніки для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на рівні міста
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка