Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації
Скачати 68.76 Kb.
НазваЛекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації
Дата конвертації12.03.2013
Розмір68.76 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Інформатика > Лекція
Лекція №1

Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації.

Моделі даних
План

 1. Моделі БД.

 2. Концепція системи баз даних.

 3. Головні компоненти системи баз даних.

 4. Користувачі системи бази даних.

 5. Необхідність використовування бази даних.


Дані, що зберігаються в базі, мають певну логічну структуру, тобто представлені деякою моделлю, підтримуваною СУБД. До числа найважливіших відносяться наступні моделі даних:

 • ієрархічна;

 • мережева;

 • реляційна;

 • об'єктно-орієнтована.

У ієрархічній моделі дані представляються у вигляді деревовидної (ієрархічної) структури. Вона зручна для роботи з ієрархічно впорядкованою інформацією і громіздка для інформації з складними логічними зв'язками.

Мережева модель означає представлення даних у вигляді довільного графа. Гідністю мережевої і ієрархічної моделей даних є можливість їх ефективної реалізації за показниками витрат пам'яті і оперативності. Недоліком мережевої моделі даних є висока складність і жорсткість схеми БД, побудованої на її основі.

Реляційна модель даних (РМД) назву одержала від англійського терміну relation — відношення. Її запропонував в 70-е роки співробітник фірми IBM Едгар Кодд. При дотриманні певних умов відношення представляється у вигляді двовимірної таблиці, звичної для людини. Більшість сучасних БД для персональних ЕОМ є реляційними.

Об'єктно-орієнтовані БД об'єднують в собі дві моделі даних, реляційну і мережеву, і використовуються для створення крупних БД з складними структурами даних.
^

Концепція системи баз даних


Виділяються два основні напрями використовування комп'ютерної техніки.

Напрям 1. Застосування обчислювальної техніки для виконання розрахунків з високою трудомісткістю обчислень.

Напрям 2. Використовування засобів обчислювальної техніки в автоматизованих інформаційних системах, зокрема, в системах ухвалення рішень.

Інформаційна система є програмним комплексом, що забезпечує виконання наступних функцій.

Функція 1. Підтримка надійного зберігання інформації в пам'яті комп'ютера.

Функція 2. Виконання специфічних для даного додатку перетворень інформації и/или обчислень.

Функция3. Надання користувачам зручного і легко освоюваного інтерфейсу.

Інформаційні системи можуть бути розроблені двома способами:

Спосіб 1. Засобами звичних мов програмування, із зберіганням інформації у файлах даних. Такі системи називаються файловими.

Спосіб 2. Використовування концепції баз даних. Такі системи називаються системами баз даних.


Система баз даних.

Визначення 1. Система баз даних – це комп'ютеризована система зберігання записів, основна мета якої містити інформацію і надавати її на вимогу.

Визначення 2. До інформації відноситься все, що заслуговує увагу користувача або підприємства, що використовує систему баз даних.

Головні компоненти системи баз даних:

Компонент 1. Дані (база даних).

Компонент 2. Апаратне забезпечення (сервер, робочі станції).

Компонент 3. Програмне забезпечення (СУБД, прикладні програми)

Компонент 4. Користувачі (вказані тільки кінцеві користувачі).

Визначення 3. Опис послідовності різних взаємозв'язаних явищ реального миру називаються даними.

У системах баз даних дані і їх інтерпретація розділені.

Визначення 4. Розрахована на одного користувача система – це система, в якій в один і той же час до бази даних може дістати доступ не більш один користувач.

Визначення 5. Систему, в якій до бази даних можуть дістати доступ відразу декілька користувачів, назвемо розрахованою на багато користувачів.

Визначення 6. Якнайменшу (тобто неподільну) одиницю пойменованих даних назвемо полем (або елементом даних).

Визначення 7. Пойменовану сукупність елементів даних усередині запису, що розглядається як єдине ціле, назвемо агрегатом даних.

Наприклад, агрегат даних DATE (дата) може складатися з елементів даних MONTH, DAY, YEAR (місяць, день, рік). Існують два типи агрегатів даних:

Тип 1. Вектори – одновимірна впорядкована сукупність елементів даних.

Тип 2. Що повторюються група – сукупність даних, які зустрічаються кілька разів в екземплярі запису.

Визначення 8. Пойменована сукупність елементів або агрегатів даних називається записом. При виконанні команди читання з бази даних прочитується один логічний запис.

Визначення 9. Під терміном логічна розуміється призначене для користувача представлення запису у вигляді сукупності елементів або агрегатів даних, а не “фізичне” уявлення у вигляді бітів інформації.

Визначення 10. Пойменована сукупність всіх екземплярів логічних записів заданого типу називається файлом.

Визначення 11. База даних – це сукупність екземплярів різних типів записів і відносин між записами, агрегатами даних, елементами даних.

Визначення 12. Інтегрованістю даних назвемо представлення бази даних у вигляді об'єднання декількох окремих файлів даних, повністю або частково не пересічних.

^ Визначення 13. Спільністю даних називається можливість використовування окремих областей даних в базі даних декількома різними користувачами.

Різні користувачі можуть мати доступ до однієї і тієї ж області даних в один і той же час (ця ситуація називається одночасний доступ).

Визначення 14. До апаратного забезпечення системи баз даних відносяться сервери і робочі станції, що включають в свій склад:

- накопичувачі для зберігання інформації разом з приєднаними пристроями введення - висновку, контроллерами пристроїв, каналами введення – висновку і т. д.;

- процесор разом з основною пам'яттю, яка використовується для підтримки роботи програмного забезпечення системи.

База даних визначена на логічному рівні. Тим самим задається спосіб представлення бази даних з погляду користувача, а не спосіб представлення бази даних на фізичному носії інформації (фізичний рівень).

^ Визначення 15. Система управління базами даних - це програмне забезпечення, розташоване між власне фізичною базою даних і користувачами системи.

Всі запити користувача на доступ до бази даних обробляються СУБД. Основна функція СУБД – предоставленіє користувачу бази даних можливості працювати з нею, не вникаючи в деталі на рівні апаратного забезпечення.

Серед інших програмних компонент системи баз даних – утиліти, засоби обробки додатків, засоби проектування, генератори звітів і ін.

Користувачів системи бази даних можна розділити на три великі групи:

Група 1. Прикладні програмісти, що відповідають за написання прикладних програм, що використовують базу даних.

Прикладні програми виконують над даними наступні операції:

Операція 1. Вибірку існуючої інформації.

Операція 2. Вставку нової інформації.

Операція 3. Видалення існуючої інформації.

Операція 4. Оновлення існуючої інформації.

Ці операції виконуються через відповідний запит до СУБД. Програми можуть виконуватися в пакетному режимі, а також оперативними додатками, функції яких полягають в підтримці роботи кінцевого користувача, що має безпосередній оперативний доступ до бази даних через робочу станцію або термінал.

Група 2. Кінцеві користувачі, що працюють з системою баз даних безпосередньо через робочу станцію або термінал.

Кінцевий користувач дістає доступ до бази даних, або використовуючи один з оперативних додатків, або скориставшися інтегрованим інтерфейсом програмного забезпечення системи баз даних. Таке програмне забезпечення поставляється розробниками СУБД, і воно є вбудованим в систему баз даних. У більшості систем є, принаймні, один такий вбудований додаток, а саме: процесор мови запитів, який дозволяє користувачу указувати команди або вирази високого рівня (такі як SELECT або INSERT) для даної СУБД. Мова SQL - типовий приклад мови запитів для бази даних.

Окрім мови запитів в більшості систем надаються додаткові вбудовані інтерфейси, в яких користувач в явному вигляді не використовує таких команд, як SELECT. Для роботи з базою даних користувач вибирає необхідні команди меню або заповнює поля у формах. Інтерфейси, засновані на меню і формах, полегшують роботу з базами даних тим, хто не має досвіду роботи з інформаційними технологіями (ІТ). Командний інтерфейс, тобто мова запитів, навпаки, вимагає деякого досвіду роботи з ІТ. Він більш гнучкий, ніж інтерфейс, заснований на меню і формах; крім того, в мовах запитів звичайно є певні функції, які не підтримуються інтерфейсами, заснованими на меню і формах.

Група 3^ . Адміністратори бази дани.

Необхідність використовування бази даних. Розглянемо переваги, які одержує користувач при роботі з системою баз даних в розрахованій на одного користувача системі баз даних в порівнянні з традиційним паперовим методом змісту записів:


Перевага 1. Компактність, оскільки відпадає необхідність зберігання багатотомних паперових карток.

Перевага 2. Швидкість, оскільки комп'ютер може вести пошук і змінювати дані набагато швидше за людину.

Перевага 3. Низькі трудовитрати, оскільки немає необхідності в утомливій ручній роботі над картотекою. Механічну роботу машини завжди виконують краще.

Перевага 4. Застосовність, оскільки можливо використовування достовірної інформації в оперативному режимі.

У розрахованій на багато користувачів системі, де база даних більше і складніше розрахованою на одного користувача, вказані переваги є ще вагоміше. Крім того, розрахована на багато користувачів система має додаткову перевагу:

Перевага 5. Централізоване управління даними підприємства.

Для реалізації концепції централізованого управління даними в системі баз даних здійснюється адміністрування даних і адміністрування баз даних.

Література:

Системы баз данных: Экон. Прил.: Учеб. Пособие / Андриенко В.Н., Берсуцкий Я.Г., Скобелев В.Г.,: Донецкий гос. Университет. – Донецк: ДонГУ, 1999. [4], 20-23
Контрольні запитання:

 1. Яка функція невластива інформаційним системам?

 2. Що є головними компонентами системи баз даних?

 3. Що відноситься до апаратного забезпечення системи баз даних?

 4. Перелічите концептуальні моделі даних у порядку їхнього історичного формування в процесі розвитку теорії і практичного використання баз даних?

 5. Чим відрізняється однокористувальницька система від багатокористувальницької системи БД?
Схожі:

Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconУроку
Тема уроку Бази даних. Фактографічні І документальні бази даних. Ієрархічна, мережевна, реляційна модель бази даних. Основні об’єкти...
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Поняття баз даних. Моделі баз даних....
Зберігання інформації – одна з найважливіших функцій комп’ютера. Одним з самих найпоширеніших способів такого зберігання інформації...
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconЛекція №17 Тема: Проектування багатовимірних Баз Даних
Проектування бази даних. Процес створення проекту бази даних, призначеної для підтримки функціонування підприємства І сприяючої досягненню...
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconТема: Access 2007 програма для обробки інформації
Рядок заголовку – в ньому є назва бази даних: ім’я бази даних І слова “база данных”. Основні фонди: база данных
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconЛекція №10 Тема: Нормалізація відношень
Остаточна мета нормалізації зводиться до отримання такого варіанту структури бази даних, в якому кожен факт з'являється лише в одному...
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconЛекція №8 Тема: Мета та технологія проектування
Мета Нормалізація відносин бази даних для вирішення проблем, пов'язаних з оновленням І видаленням даних
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconНаказ
Хмельницької обласної державної адміністрації від 15. 11. 2011р №78-но "Про створення єдиного інформаційного простору в області",...
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації icon3 Проектування реляційної бази даних
Проектування зазвичай доручається людині (або групі осіб) – адміністратору бази даних (абд). Адміністратором бази даних може бути...
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconКонспект уроку в 11 класі Тема: «Створення бази даних. Створення...
Тема: «Створення бази даних. Створення схеми даних та таблиць. Практична робота №6 «Створення бази даних «Клас»»»
Лекція №1 Тема: Бази даних як основа інформаційного простору, структуризація інформації iconТема: програмні засоби роботи зв структурованими документами
Завдання Теоретичні виклади для створення бази даних в ms excel. Створення допоміжної таблиці для бази даних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка