Іськов тетяна володимирівна
Скачати 93.29 Kb.
НазваІськов тетяна володимирівна
Дата конвертації12.03.2013
Розмір93.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЛОПУШНЕНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІНФОРМАТИКА

9 КЛАС

ВЧИТЕЛЬ

ІСЬКОВ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

(1 година на тиждень, всього 35 годин)


уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

1
Вступ. Інформатика. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером.
^ Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)

2
Інформація та її властивості.

Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні повідомлення. Види інформаційних повідомлень. Властивості інформації. Способи оцінювання кількості інформації. Довжина двійкового коду. Об’єкти та їх властивості.
3
Інформаційні системи та інформаційні технології.

Інформаційна революція. Інформаційна система. Принципи класифікації інформаційних систем. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій. Сфери застосування інформаційних технологій. Інформаційна культура та інформатична компетентність.
^ Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)

4
Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

Історія обчислювальної техніки.

Структура комп’ютера за фон Нейманом. Архітектура комп’ютера.
5
Характеристика основних вузлів комп’ютера.

Процесор. Пам’ять. Пристрої введення інформації. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 1. «Робота з маніпулятором миша та клавіатурним тренажером».
6
Пристрої виведення інформації. Мультимедійне обладнання.

Відеосистема комп’ютера. Інші пристрої виведення інформації. Мультимедійне та комунікаційне обладнання.
7
Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем».^ Тематична №1.

Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год.)

8
Програмне забезпечення. Операційні системи.

Призначення та види програмного забезпечення. Операційні системи. Призначення та класифікація операційних систем.
9
Інтерфейс користувача операційної системи.

Базові поняття операційної системи Windows. Елементи вікон налаштування параметрів і особливості роботи з різними типами вікон та їх елементами. Запуск програм на виконання. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 2. «Робота з інтерфейсом користувача операційної системи Windows»
10
Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи.

Запуск програм на виконання. Файли та папки. Файлові системи.
11
Робота з об’єктами операційної системи Windows.

Виділення групи об’єктів. Створення та видалення об’єктів. Копіювання та перенесення файлів та папок. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 3. «Робота з об’єктами файлової системи».
12
Встановлення та видалення програм.

Встановлення та видалення програм за допомогою Панелі керування. Встановлення та видалення програм за допомогою програм інсталяції та деінсталяції.
13
Пошук інформації на комп’ютері.

Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 4. «Пошук інформації на комп’ютері».
14
Додаткові можливості операційної системи.

Спеціальні можливості операційної системи: пошук та виправлення помилок на диску; очищення дисків; дефрагментація дисків. Відновлення системи.
^ Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год.)

15
Комп’ютерні віруси та антивірусні програми.

Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером. Практична робота № 5. «Захист комп’ютера від вірусів».
16
Форматування та записування дисків. Стискання, архівування та розархівування даних.

Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером. Практична робота № 6. «Архівування та розархівування даних».
17
Підсумковий урок з тем «Системне програмне забезпечення», «Службове програмне забезпечення»Тематична №2.

Тема 5. Комп’ютерні мережі (6 год.)

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)

18
Комп’ютерні мережі. Принципи побудови та основні поняття локальних мереж.

Причини виникнення та історія створення комп’ютерних мереж. Основні поняття комп’ютерних мереж. Локальна та глобальна комп’ютерні мережі: спільне та відмінне. Топологія комп’ютерних мереж. Пакети даних та протоколи.
19
Основи роботи в локальній мережі.

Робочі групи та домени. Перевірка під’єднання до мережі. Мережне оточення. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання файлів та папок. Віддалене керування комп’ютером.
20
Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером. Практична робота № 7. «Спільне використання ресурсів локальної мережі».
^ 5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)

21
Виникнення та принципи функціонування Інтернету. Всесвітня павутина.

Причини виникнення Всесвітньої мережі. Принципи, покладені в основу функціонування Інтернету.

Всесвітня павутина. Призначення браузера. Основи навігації у Всесвітній павутині.
22
Пошук у Всесвітній мережі.

Призначення пошукових систем. Принципи пошуку інформації. Правила роботи з пошуковою системою. Найпоширеніші служби Інтернету. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 8. «Пошук інформації в Інтернеті».
23
Підсумковий урок з теми «Комп’ютерні мережі»^ Тематична №3.

Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)

24
Основи роботи з текстом.

Програмні засоби готування текстових документів: призначення та класифікація. Знайомство з текстовим процесором MS Word. Використання довідкової системи текстового процесора.
25
Введення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів.
26
Форматування тексту.

Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 9. «Введення, редагування й форматування тексту».
27
Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 10. «Робота з текстовими фрагментами».
Тема 7. Комп’ютерна графіка (7 год.)

^ 7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)

28
Поняття комп’ютерної графіки.

Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.
^ 7.2. Основи растрової графіки (3 год.)

29
Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним.
30
Інструменти малювання растрового графічного редактора.
31
Операції з фрагментами зображень. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 11. «Створення растрових зображень».
^ 7.3. Основи векторної графіки (3 год.)

32
Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об’єктами.
33
Форматування фігур. Настроювання параметрів графічних об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень. Переміщення об’єктів у площині та за шарами. Робота з групами об’єктів. Правила техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

Практична робота № 12. «Створення векторних зображень».
34
Підсумковий урок з тем «Основи роботи з текстовою інформацією», «Комп’ютерна графіка».Тематична №4.

35
Підсумковий урок курсу «Інформатика. 9 клас».
Схожі:

Іськов тетяна володимирівна iconІськов тетяна володимирівна
Вступ. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером
Іськов тетяна володимирівна iconІськов тетяна володимирівна
Вступ. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером
Іськов тетяна володимирівна iconРозвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconДіагностика творчої уяви старших дошкільників. Яценко Тетяна Володимирівна
...
Іськов тетяна володимирівна iconМ. Вільногірськ Мотуз Тетяна Володимирівна 2 м. Дніпропетровськ

Іськов тетяна володимирівна iconПостановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconПсихолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconМультісенсорне середовище, особистісно-орієнтована освітня технологія....
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconРозвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі...
Чабаненко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №63 Криворізької міської...
Іськов тетяна володимирівна iconВідділ освіти Миронівської райдержадміністрації Районний методичний...
Сувенір – подарунок на згадку або річ, пов’язана зі спогадами. Сувенір на згадку – зазвичай про якусь подію або подорож. З розвитком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка