Урок №8. Тема
Скачати 52.79 Kb.
НазваУрок №8. Тема
Дата конвертації12.03.2013
Розмір52.79 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
УРОК №8.

ТЕМА: Програмне забезпечення. Операційні системи. Призначення та види програмного забезпечення. Операційні системи. Призначення та класифікація операційних систем.

Тема: Програмне забезпечення. Операційні системи. Призначення та види програмного забезпечення. Операційні системи. Призначення та класифікація операційних систем.

Мета: Подати учням матеріал про програмне забезпечення комп’ютера, його призначення та види, про операційні системи, призначення та класифікацію операційних систем.

Тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу.
План викладу:

Вивчення нового навчального матеріалу.

 1. Програмне забезпечення. Призначення та види програмного забезпечення (системне, службове і прикладне).

 2. Операційні системи, їх призначення та класифікація.

Закріплення вивченого матеріалу (запитання).

Домашнє завдання.
Вивчення нового навчального матеріалу:

 1. Програмне забезпечення. Призначення та види програмного забезпечення (системне, службове і прикладне).

Ознайомимося з програмною складовою, яку ще називають програмним забезпеченням (скорочено ПЗ). Тільки під керуванням програмного забезпечення комп’ютер здатний опрацьовувати різноманітні дані.

Сучасне програмне забезпечення різнопланове. Його можна розподілити на такі види:

Системне програмне забезпечення призначене для керування роботою складових комп’ютера та обміном даними між ними, діагностування та усунення недоліків у роботі комп’ютера, автоматизації процесу обробки даних, організації обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Серед системного програмного забезпечення особливе місце займають операційні системи (скорочено ОС). Без операційної системи робота сучасного комп’ютера неможлива.

Службове програмне забезпечення – це програми, які призначені для діагностування апаратної і програмної складових комп’ютера, розширення можливостей ОС. За необхідності вони усувають недоліки та оптимізують роботу комп’ютера. Ці програми називають утилітами (англ. utility – корисність). Такими програмами, наприклад, є: комплекс програм Norton Utilities, SiSoft Sandra, Dr. Hardware, антивірусні програми, програми-архіватори, файлові менеджери FAR manager, Total Commander та ін.

Прикладне програмне забезпечення – це програми, призначенні для розв’язання завдань у різних предметних галузях. Їх поділяють на прикладні програми загального і спеціального призначення. Типовими прикладами програми є навчальні програми, видавничі системи, бухгалтерські пакети, текстові редактори тощо.

Системи програмування – це програми, призначенні для розробки різноманітних програм, наприклад Turbo Pascal 7.0, Delphi 2009, Borland C++ 3.1, Visual C#.NET 2008, Visual Basic 6.0 та ін.

На рисунку наведена схема роботи користувача з програмним забезпеченням і апаратною складовою комп’ютера. Користувач працює з певною програмою. Операційна система здійснює запуск цієї програми на виконання, забезпечує її правильне функціонування, введення даних, потрібних для роботи програми, із зовнішніх пристроїв (наприклад, з клавіатури), виведення результатів на екран монітора або принтер, їх зберігання на зовнішньому носії та ін.


 1. Операційні системи, їх призначення та класифікація.

Операційна система – це комплекс програм, що забезпечують:

керування роботою пристроїв комп’ютера та обмін даними між ними;

зберігання даних в оперативній пам’яті та на зовнішніх носіях;

виконання інших програм;

розподіл ресурсів комп’ютера між окремими програмами, які працюють одночасно;

організацію обміну даними між користувачем і комп’ютером.

Операційна система приховує від користувача складні подробиці роботи апаратного і програмного забезпечення. Це надає користувачу більше часу для творчої діяльності.

У сучасних комп’ютерах використовуються операційні системи Windows, Linux, Unix, MacOS, Netware, Palm OS та ін.

Залежно від способу організації обміну даними між користувачем і комп’ютером розрізняють операційні системи з текстовим (командним) і графічним інтерфейсом (англ. interface – засоби узгодження).

В ОС з текстовим інтерфейсом обмін даними між користувачем і комп’ютером реалізується з використанням команд, які користувач уводить із клавіатури у вигляді тексту. До операційних систем з текстовим інтерфейсом відносяться MS DOS та окремі версії Unix і Linux, які не мають інтегрованих графічних оболонок.

В ^ ОС з графічним інтерфейсом обмін даними між користувачем і комп’ютером реалізується з використанням маніпулятора або клавіатури. Цей вид інтерфейсу значно спрощує взаємодію користувача і комп’ютера. В основу цього виду інтерфейсу покладена ідеологія WIMP (англ. Windows, Icons, Menus, Pointer – вікна, значки або піктограми, меню, вказівник). Її суть полягає в тому, що користувач працює з моделями об’єктів операційної системи – значками, які відображаються у вікнах на екрані. Дії над об’єктами здійснюються командами меню, які вибираються вказівником. Це робить «спілкування» з комп’ютером простим і зручним. До операційних систем з графічним інтерфейсом належать операційні системи Windows, MacOS та ін.

За кількістю задач, що можуть виконуватись ОС одночасно, виділяють однозадачні (наприклад, MS DOS) та багатозадачні (наприклад, Windows XP Professional) операційні системи.

Залежно від можливостей організації роботи комп’ютерної мережі та керування її ресурсами виділяють серверні операційні системи, наприклад Unix, Linux, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Solaris, та операційні системи, що призначені для забезпечення потреб індивідуальних користувачів, наприклад MS DOS, Windows 98, Windows XP Home Edition та ін. Деякі серверні операційні системи (наприклад, Unix, Linux) можуть використовуватися і в персональних комп’ютерах.

Основними складовими операційної системи є:

базова система введення/виведення – BIOS – незалежний від конкретної версії операційної системи набір базових команд, які використовуються для забезпечення обміну даними між пристроями;

ядро операційної системи – набір програм, які організовують виконання команд, розподіляють ресурси між пристроями і програмами, надають розширені можливості по керуванню пристроями комп’ютера та ін.;

файлова система – структура збереження даних на зовнішніх носіях і сукупність програм, які забезпечують роботу з цією структурою. Як правило, операційна система може працювати з кількома файловими системами;

драйвери пристроїв (англ. driver – водій, керуючий пристроєм) – програми, які забезпечують обмін даними між операційною системою і конкретною моделлю пристрою;

інтерфейс користувача – сукупність засобів, які забезпечують обмін даними між користувачем і ОС.

Для встановлення ОС на комп’ютері потрібно виконати спеціальну операцію, яка називається інсталяцією операційної системи. Під час інсталяції відбувається розміщення складових ОС на вибраному диску, налагодження її взаємодії з апаратною складовою комп’ютера. Диск, на який установлено операційну систему, називається системним.
Закріплення вивченого матеріалу (запитання):

 1. Які види програм входять до програмного забезпечення комп’ютера?

 2. Охарактеризуйте призначення кожного виду програмного забезпечення.

 3. Поясніть різницю між системним, службовим і прикладним програмним забезпеченням.

 4. Які функції виконує операційна система?

 5. Як називається диск, на який установлено операційну систему?

 6. Які види інтерфейсів операційних систем ви знаєте? Охарактеризуйте кожний з них.

 7. Поясніть різницю між однозадачною і багатозадачною ОС.

 8. Назвіть основні складові операційної системи та опишіть їх призначення.


Домашнє завдання:

 1. Вивчити конспект.

 2. Опрацювати матеріал §6 (6.1, 6.2) на ст. 106-111.

 3. Опрацювати запитання на ст. 108, ст.111.

Схожі:

Урок №8. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №8. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №8. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №8. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №8. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №8. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №8. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №8. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №8. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №8. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка