Іськов тетяна володимирівна
Скачати 152.12 Kb.
НазваІськов тетяна володимирівна
Дата конвертації12.03.2013
Розмір152.12 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЛОПУШНЕНСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІНФОРМАТИКА

11 КЛАС

АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ
ВЧИТЕЛЬ

ІСЬКОВ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

(2 години на тиждень, всього 70 годин)


уроку

Дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Домашнє завдання

1
Вступ. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером.
Тема 1. Інформаційні технології в навчанні (8 год.)

1.1. Програмні засоби навчання математики (6 год.)

2
Призначення математичних процесорів.
3
Огляд середовища математичного процесора.
4
Автоматизація математичних обчислень.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Практична робота № 1. Автоматизація математичних обчислень.
5
Побудова графіка функції однієї змінної.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Практична робота №2. Побудова графіків функції.
6
Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 3. Знаходження наближених значень розв’язків рівнянь і систем рівнянь.
7
Розв’язування задач на пошук екстремумів.
^ 1.2. Програмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії та біології (2 год.)

8
Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.
9
Підсумкове заняття з теми «Інформаційні технології в навчанні».Тематична №1.
Тема 2. Основи алгоритмізації та програмування (28 год.)

^ 2.1. Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм (9 год.)

10
Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.
11
Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Графічне подання алгоритмів.
12
Поняття мови програмування, програмного коду, середовища розробки програм, компілятора.

Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.
13
Поняття програми як автоматизованої системи. Складові програми: дані, логіка, інтерфейс. Поняття об’єкта у програмуванні. Властивості об’єкта. Елементи інтерфейсу користувача як об’єкти. Поняття події та обробника події. Поняття про методи об’єкта.
14
Принципи роботи у візуальному середовищі розробки програм. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Відкриття програмного проекту, його компіляція, збереження, виконання. Структура й складові елементи програм, записаних певною мовою програмування.

Редагування коду обробників подій, пов’язаних з елементами управління. Створення найпростішого програмного проекту.
15
Поняття оператора. Різновиди операторів. Виведення даних. Використання вікон повідомлень.

Конструювання інтерфейсу користувача. Надання значень властивостям елементів управління. Відтворення на формах зображень.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №5. Створення й виконання програмного проекту. Використання елементів управління.

16
Поняття змінної. Оголошення змінної. Типи даних. Оператор надання значень. Змінювання значень властивостей елементів управління в ході виконання проекту. Константи. Введення даних.

Поняття операції та виразу. Основні правила запису, обчислення та використання виразів. Надання значень виразів змінним. Пріоритет операцій. Арифметичні операції.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером. Практична робота №6. Введення й виведення даних, робота зі змінними.
17
Покрокове виконання та аналіз роботи готових програм. Розробка власних програм на обчислення значень виразів. Використання налагоджувача програм. Різновиди помилок, методи їх пошуку та виправлення. Коментарі у програмному коді.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №7. Налагодження програм.
18
Підсумкове заняття з теми «Базові поняття програмування. Засоби візуальної розробки програм».Тематична №2.
^ 2.2. Основи структурного програмування (19 год.)

19
Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази.
20
Логічні операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Табличні істинності.
21
Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння.
22
Алгоритмічна конструкція розгалуження та її графічне подання. Оператори розгалуження.
23
Прапорці та групи перемикачів. Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №8. Складання програм з розгалуженнями.
24
Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і фактичні параметри підпрограм.
25
Стандартні підпрограми та підпрограми користувача.
26
Створення і виклик підпрограм.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №9. Використання підпрограм.
27
Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання.
28
Оператори циклів.
29
Складання та програмна реалізація алгоритмів з циклами. Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №10. Програмування циклічних обчислень.
30
Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву.
31
Введення даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для введення даних у масив та їх відображення.
32
Пошук даних у масиві.
33
Обчислення підсумкових показників для числового масиву.
34
Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певним властивостям.
35
Вибирання елементів з масиву за певним критерієм.
36
Сортування масивів. Пошук елементів у відсортованому масиві.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №11. Опрацювання одновимірних масивів.
37
Підсумкове заняття з теми «Основи структурного програмування».^ Тематична №3.
Тема 3. Бази даних. Системи управління базами даних (14 год.)

38
Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних.
39
Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок».
40
Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою.
41
Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі.
42
Поняття таблиці, поля, запису.
43
Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних.
44
Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №12. Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД.
45
Форми.
46
Сортування, пошук і фільтрація даних.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №13. Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних.
47
Поняття запиту до реляційної бази даних.
48
Поняття про віти в базі даних.
49
Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №14. Створення запитів і звітів.
50
Редагування запитів, звітів і форм з використанням конструктора.
51
Підсумкове заняття з теми «Бази даних. Системи управління базами даних».Тематична №4.
Тема 4. Інформаційні технології персональної та колективної комунікації (19 год.)

^ 4.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (8 год.)

52
Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.
53
Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему управління вмістом сайту. Поняття хостингу.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту.
54
Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.
55
Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів.
56
Основи веб-дизайну.
57
Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.
58
Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 16. Створення й ведення власного блогу.
59
Підсумкове заняття з теми «Автоматизоване створення та публікація веб-ресурсів».Тематична №5.
^ 4.2. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)

60
Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.
61
Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями.
62
Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №17. Створення інформаційного бюлетеня або буклету.
^ 4.3. Опрацювання мультимедійних даних (3 год.)

63
Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.
64
Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів.
65
Розробка сценарію відеокліпу.

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №18. Створення відеокліпу.
^ 4.4. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.)

66
Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою управління базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №19. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.
67
Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.
^ 4.5. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (3 год.)

68
Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.
69
Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №20. Розробка проекту.
70
Підсумкове заняття з теми «Інформаційні технології персональної та колективної комунікації».Тематична №6.
Схожі:

Іськов тетяна володимирівна iconІськов тетяна володимирівна
Вступ. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером
Іськов тетяна володимирівна iconІськов тетяна володимирівна
Вступ. Інформатика. Правила поведінки в комп’ютерному класі та техніка безпеки при роботі з комп’ютером
Іськов тетяна володимирівна iconРозвиток уяви обдарованих дошкільників шляхом використання тематичного...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconДіагностика творчої уяви старших дошкільників. Яценко Тетяна Володимирівна
...
Іськов тетяна володимирівна iconМ. Вільногірськ Мотуз Тетяна Володимирівна 2 м. Дніпропетровськ

Іськов тетяна володимирівна iconПостановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології імені Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconПсихолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників...
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconМультісенсорне середовище, особистісно-орієнтована освітня технологія....
Яценко Тетяна Володимирівна – аспірантка Інституту психології ім. Г. С. Костюка напн україни
Іськов тетяна володимирівна iconРозвиток інноваційної особистості, становлення власного „Я” в системі...
Чабаненко Тетяна Володимирівна, вчитель початкових класів, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №63 Криворізької міської...
Іськов тетяна володимирівна iconВідділ освіти Миронівської райдержадміністрації Районний методичний...
Сувенір – подарунок на згадку або річ, пов’язана зі спогадами. Сувенір на згадку – зазвичай про якусь подію або подорож. З розвитком...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка