Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна”
Скачати 75.61 Kb.
НазваМіжнародний проект „Громадянська освіта Україна”
Дата конвертації12.03.2013
Розмір75.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


Міжнародний проект „Громадянська освіта - Україна”

Програма міні-грантів для підтримки позакласної роботи з розвитку демократії у загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності у позакласній роботі.
Методика соціального проектування спрямована на набуття досвіду громадянських дій та демократичної поведінки при вирішенні соціально-важливих проблем. В основі методики соціального проектування лежить інтеграція та безпосереднє застосування набутих знань під час практичної проектної діяльності.

Головною метою використання методу проектів у навчальній та виховній роботі є розвиток пізнавальних навичок, умінь самостійно конструювати свої знання, вміння діяти в інформаційному просторі використовуючи його можливості та розвиток критичного мислення учнів.

Характерним для методу проектів є самостійна діяльність учнів – індивідуальна чи у складі малої групи – під час якої вони виконують певну діяльність, спрямовану на досягнення конкретного результату. Сама ж діяльність містить елементи навчання та набуття певного досвіду через використання технологізованих дій та прийомів. Для такого виду діяльності є характерним кооперативне чи групове навчання, за якого діє принцип “навчаючи – вчуся”, бо ж у процесу діяльності навчальні надбання учня неодмінно стають надбанням усієї групи.

Для методу проектів притаманним і те, що результат діяльності завжди є конкретним і вимірюваним.
Реалізація такої форми діяльності школярів потребує кваліфікованої та постійної допомоги вчителя, яка під час реалізації проекту вкрай необхідна. Проте участь у проекті буде найбільш корисною для школярів у тому випадку, коли вчитель візьме на себе функції консультанта-порадника, а головну ініціативу у процесі його реалізації будуть проявляти учні. Бажано до процесу реалізації проекту залучати інших дорослих - батьків, вчителів школи, представників громадськості та владних структур тощо)
^ Працювати над проектом цілком самостійно без сторонньої допомоги учням дуже складно. Тому необхідно сконцентрувати увагу саме на тих моментах, де школярі найбільше потребують допомоги дорослих, а саме:

 • Планування діяльності;

 • Вибір найбільш оптимальних шляхів розв’язання проблеми;

 • Прогнозування результатів діяльності;

 • Набуття навичок ділової комунікації , толерантної поведінки

 • Навчання презентації результатів діяльності

 • Порівняння отриманих результатів із запланованими;

 • Об’єктивна оцінка роботи над проектом.


Дорослі можуть поділитися власним життєвим досвідом, допомогти школярам відшукати різнобічні джерела інформації щодо проблеми дослідження, посприяти у контакті із жителями громади, спеціалістами, представниками влади чи самоврядування. Проте вони не повинні виконувати основну роботу: писати за школярів листи, телефонувати від їхнього імені, готувати матеріали чи ілюстрації тощо.
Будь яка діяльність стає успішною, якщо вона заздалегідь продумана і організована. Як правило учнівські соціальні проекти реалізуються поетапно. Такими етапами можуть бути :
^ 1 етап - підготовчий
Цей етап має на меті теоретичну підготовку учасників проекту. Для ефективної, продуманої діяльності учні мають отримати певні знання з теми, яка стала предметом дослідження та діяльності.


 • Необхідно отримати принципову згоду адміністрації закладу на початок проекту, передбачити відповідний час у плані роботи.

 • Продумайте, допомога кого з колег Вам може знадобитися, які навчальні завдання різних навчальних дисциплін ви вирішуєте в проекті.

 • Чітко з’ясуйте, чому ви вирішили організувати цей проект.

 • Запишіть, чого ви очікуєте як результату.

 • Напишіть які знання, уміння, навички набудуть учні, становленню яких цінностей та етичних пріоритетів підпорядкований проект.

 • Враховуючи план навчального закладу, сплануйте діяльність у проекті: відповідно до етапів визначте час та потрібні ресурси.

 • Доберіть потрібну навчальну , енциклопедичну, краєзнавчу літературу

 • Зробіть відповідні закладки, якими зможете скористатися пізніше.

 • Оголосіть про проект у школі через яскраве оголошення та усні повідомлення в класах

 • Призначте час першої зустрічі для усіх, хто виявить бажання брати в ньому участь

 • Проведіть таку зустріч та сформуйте групу учасників проекту.

 • Підготуйте та проведіть перше заняття з учнями.

 • Проведіть з учнями ряд вправ, що спрямовані на формування навичок командності та лідерства.

^ 2 етап – Визначення напрямків збору матеріалів. Збір матеріалів.
Цей етап має на меті не лише збір інформації , вивчення джерел та нагромадження матеріалів, але й безпосереднє навчання і набуття учнями досвіду активної діяльності. Саме в цей період учні, з допомогою вчителя, навчаються аналізувати джерела, ефективно комунікувати як між собою так і з дорослими, обговорювати складні проблеми

Вчитель в цей період може організувати цікаві заняття – тренінги по складанню анкет, опитувальників, написання листів; провести спільне обговорення зібраних джерел, проаналізувати зібрану інформацію, застосовуючи прийоми розвитку критичного мислення.

^ 1.Визначення джерел інформації.

Обговоріть з учнями джерела інформації. Визначте, котрі з них є доступними у Вашій ситуації. Школярі можуть запропонувати додаткові джерела інформації, які також слід обговорити в класі. Запитайте учнів, чим може бути корисне кожне джерело інформації.

Допоможіть учням визначити, хто відповідно до чинного законодавства. Відповідає за вирішення обраної вами проблеми.

^ 2. Розподіл обов’язків по збору та опрацюванню інформації. Після того, як учні визначили основні джерела інформації, потрібно об’єднати їхв у дослідницькі групи. Кожній групі доручається збір необхідної інформації із окремого її джерела. Визначте старших у кожній групі та переконайтесь, чи правильно зрозуміли учні своє завдання. Нагадайте учням про те, що вони будуть звітуватися про виконану роботу перед колективом класу, тому результати своєї роботи вони повинні підтверджувати письмово. Одержану інформацію школярі зберігають також для того, щоб використати її згодом при формуванні презентаційних матеріалів.
^ 3 етап - Аналіз інформації. Вибір шляху розв’язання проблеми.
Даний етап має на меті визначення найбільш прийнятного шляху розв’язання проблеми, котре підтримує більшість групи.

Головним завданням цього етапу є систематизація та аналіз отриманого матеріалу, планування діяльності по розв’язанню проблеми..

 • Групи школярів презентують зібрані матеріали, наводять факти, статистичні дані, висновки спеціалістів. що доводять наявність самої проблеми, її актуальність.

 • Запропонуйте учням визначити серед місцевої громади тих , хто зацікавлений у розв’язані визначеної проблеми, а також форми їхньої можливої участі у акції. Продумайте, як уникнути перешкод та залучити до вашої справи широкий загал громадськості.

 • Критично аналізуючи зібраний матеріал, учасники робочої групи над проектом визначають різноманітні шляхи розв’язання проблеми та обирають посильні і найбільш оптимальні.

 • Школярі спільними зусиллями складають список добрих справ, які б могли сприяти процесу розв’язання проблеми, та вибирають серед них найбільш ефективні та прийнятні (один або декілька) у залежності від реальних можливостей.

 • Поясніть учням, що для успішної діяльності , запобіганням втрат часу необхідно спланувати роботу. Наголосіть, що планування не лише заощаджує час, але й допомагає ефективно організувати свою роботу^ 4 етап - Розв`язання проблеми.
Реалізація цього етапу передбачає спробу повністю чи частково реалізувати свій варіант розв’язання проблеми, організовуючи різноманітні акції школярів (наприклад, звернення із офіційною петицією у місцеві органи законодавчої чи виконавчої влади, публікація своїх пропозицій у засобах масової інформації, виступи по радіо чи телебаченню, звернення до громадських організацій, залучення до цієї роботи комерційних структур, усіляких фондів тощо).

З іншого боку, школярі, якщо це їм під силу, можуть самостійно розв’язати проблему безпосередньо через свою практичну участь у різноманітних толоках, доброчинних акціях, фестивалях тощо.

Найбільш оптимальним є такий шлях розв’язання проблеми, котрий поєднував би діяльність владних структур із участю школярів, громади тощо.

Можливо також, що одна лише презентація результатів роботи над проектом перед широкою громадськістю і стане успішною завершальною стадією практичної реалізації проекту.
^ 5 етап - Підготовка до представлення проекту
Презентація матеріалів дослідження перед широкою аудиторією є неодмінною умовою роботи над проектом. Успішне представлення результатів дослідження може дати поштовх для подальшого розв’язання проблеми. Представлення проекту може відбуватися також перед учнівським колективом школи, громадськістю свого населеного пункту або безпосередньо перед державними чи іншими структурами (Наприклад: батьківські збори, робоча нарада представників місцевої влади, сесія народних депутатів тощо).
^ 6 етап - Представлення матеріалів дослідження
Цей етап ставить перед собою наступні завдання:

 1. поінформувати широку аудиторію про важливість обраної проблеми;

 2. ознайомити присутніх із результатами етапу збору та аналізу інформації;

 3. представити обрані шляхи розв’язання проблеми;

 4. розповісти про практичну діяльність у ході реалізації проекту


^ 7 етап - Оцінювання успішності проекту. /1 заняття/

Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого учні матимуть змогу оцінити проектну діяльність в цілому та особистий внесок кожного у загальну справу.

Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, учні можуть відповісти на такі запитання:

 • які знання вони отримали?

 • чого і як вони навчилися?

 • яких умінь і навиків вони набули?

 • які переваги надає групова співпраця?

 • що вдалося найкраще?

 • чим важливою була їхня діяльність для громади?

На обговорення результатів роботи над проектом Ви можете запросити усіх дорослих, які допомагали учням чи безпосередньо брали участь у проекті.

Схожі:

Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconМіжнародний проект „Громадянська освіта Україна”
Програма міні-проектів для підтримки позакласної роботи з розвитку демократії у загальноосвітніх навчальних закладах
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconПроект з курсу «Я І Україна. Громадянська освіта»
Проблема проекту: сформувати в учнів поняття про українську мову як державну мову; розкрити красу І мелодійність рідної мови; виховувати...
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconРозклад уроків 3–А класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Понеділок Четвер
...
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconЯ І україна. Громадянська освіта
Синє озеро Синяк. Волинське чудо. Робота з картою. Де ми побували. Робота з словником
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” icon-
У посібнику вміщено матеріали для використання в прочаткових класах на уроках “я І україна”, “Громадянська освіта”, у виховній роботі...
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconВикористання матеріалів Народного календаря на уроках
У посібнику вміщено матеріали для використання на уроках «я І україна», «Громадянська освіта» по темі «Народний календар» в початкових...
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconКомплексно цільова програма «Громадянська освіта та виховання в школі»...
Вивчення найбільш важливих проблем у навчанні та вихованні, обґрунтування їх актуальності
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconУрок. Математика. Громадянська освіта
Мета: повторити вивчені прийоми додавання й віднімання трицифрових чисел; опрацювати розв’язання задач на зведення до одиниці; розвивати...
Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconПроект «курс: Освіта»

Міжнародний проект „Громадянська освіта Україна” iconЗатверджено
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка