Технологія інтерактивного навчання
Скачати 71.49 Kb.
НазваТехнологія інтерактивного навчання
Дата конвертації12.03.2013
Розмір71.49 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Технологія інтерактивного навчання
«Передати інформацію - це не навчання.

Насамперед треба намагатися довести до того,

щоб кожний сам думав та робив усе сам»
Картер Вудсон
Існують різні форми навчання. І вчитель, свідомий того, що більшість учнів потребують різних методів навчання, для досягнення успіху повинен пам’ятати про це. Від уроків, де в центрі уваги перебуває вчитель, в епоху інформації слід переходити до уроків, де учні діють і самі доходять висновків з допомогою вчителя.

За таких умов учні прагнуть бути почутими, намагаються висловлюватися з порушеної теми, пропонувати, не боячись помилитися, свої варіанти.

На сучасному уроці доцільно використовувати різноманітні форми і методи організаційної роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх суб’єктивного досвіду із запропонованої теми. Ретельно продумувати чергування видів робіт, типів завдань для уникнення стомлюваності учнів, прагнути до створення ситуації успіху для кожного школяра.

Важливе місце в особистісно-орієнтованому навчанні посідають інтерактивні технології.

Інтерактивне навчання
Суть технології

Навчання відбувається шляхом взаємодій всіх, хто навчається. Це спілкування (колективне, кооперативне, навчання у співпраці), у якому і вчитель, і учні є суб’єктами. Учитель виступає лише в ролі координатора, організатора процесу навчання.

Інтерактивне навчання найбільше відповідає особистісно-орієнтованому підходу до навчання. Моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного розв’язання, застосовуються рольові ігри.
Прогнозовані результати

Формування в учнів основних пізнавальних і громадянських умінь, а також навичок і зразків поведінки в суспільстві. Розвиток ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями.

Сучасна методика має багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозаїка», «Мозковий штурм», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати.

Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засоби створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, зняття з душі дитини почуття страху, зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості.

Систематичне засвоєння інноваційних форм роботи дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього треба:

визначити рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології;

 • провести достатню попередню підготовку;

 • забезпечити послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи;

 • дати учням інструктивні матеріали.Методист міського методичного центру О.Г. Ряска
1. «Робота в парах»
(Один проти одного, один – вдвох –всі разом, « Думати працювати в парі, обмінятися думками»

Технологія особливого ефективна на початкових етапах навчання учнів роботи у малих групах . Робота в парах дає час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучити свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння вести дискусію й переконувати співрозмовника. Під час роботи в парах можна швидко виконувати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу:

 • Обговорити короткий текст, завдання;

 • узяти інтерв`ю і визначити ставлення партнера до тої чи іншої навчальної діяльності;

 • зробити редагування письмової роботи один одного;

 • сформулювати підсумок уроку;

 • протестувати та оцінити один одного;

 • дати відповіді на запитання вчителя;

 • порівняти записи, зроблені в класі.2. « Карусель»


Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань. Ця технологія застосовується:

 • для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально протилежних позицій ;

 • для збирання інформації з якої-небудь теми;

 • для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (напрямку, термінів);

 • для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.3. «Ротаційні (змінювані) трійки»


Діяльність учнів у цьому випадку є подібною до роботи в парах. Цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговоренню нового матеріалу з метою цього осмислення, закріплення та засвоєння.

4. « Акваріум»
Ще один варіант кооперативного навчання , що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малих групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають добрі навички гру роботи.

5. « Ажурна пилка»
Технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного(базисного) уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися навчаючи.


Домашні групи


Експертні групи


2 2 2

4 4 4Домашні групи


6. «Дерево рішень»Як варіант технології вирішення проблем можна використовувати « Дерево рішень», яке допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень.

Проблема
Рішення I

Рішення II

Рішення III

Позитивні наслідки

позитивні наслідки

позитивні наслідки7. „ Мікрофон”
Різновидом загально групового обговорення є технологія „ Мікрофон” , яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

8. „ Незакінчене речення”
Цей прийом часто поєднується з „ Мікрофоном” і дає можливість працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

^ 9. „ Обговорення проблеми в загальному колі”

Ця технологія, яка застосовується, як правило, в комбінації з іншими. Її метою є прояснення певних положень , привертань уваги учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивації пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань.


10. „ Мозковий штурм”
Інтерактивна технологія колективного обговорення, що використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Спонукає учнів проявити уяву та творчість , дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Мета „ Мозкового штурму „ чи „ Мозкової атаки” в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.


11. „ Навчаючи – навчаю”
Метод використовується при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість учням узяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання.


Список літератури до теми
1. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання.-К., 2007
2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок :інтерактивні технології навчання - К.,2003.
3.Пилипенко В., Коваленко О. Особистісно орієнтовані технології у школі. – Харків, „Основа”, 2007
4.Токмань Г. Методи викладання літератури в їхній особистісній спрямованості на учня // Дивослово. – 2004 - №2
5.Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи викладання. Інноваційні технології : модульно – розвивальна система навчання //Дивослово - 2002. -№11
6.Фасоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання : шлях становлення // Українська мова і література в школі.-2006.№5
7. Фасоля А. Проблема методичного інструментарію.- //Дивослово. – 2005. - №9.
8. Фасоля А. Особистісно-зорієнтований урок літератури – мета, зміст, технологія уроку // Дивослово. -2004 - №8.
9. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні технології в системі особистісно – зорієнтованої освіти // Дивослово. - 2006. - № 4.
10. Гриценко Л. Основні ідеї інтерактивного особистісно орієнтованого навчання // Завуч. – 2003. - №15.


Схожі:

Технологія інтерактивного навчання iconТема: Робота з програмою інтерактивного спілкування
Мета: Ознайомитись, навчитися працювати та налаштовувати різні програми інтерактивного спілкування
Технологія інтерактивного навчання iconМетодика І практика форми та методи інтерактивного навчання
За визначенням О. Я. Савченко, "форма ор­ганізації навчання" означає певну взаємодію вчителя та учнів, що регулюється встановленим...
Технологія інтерактивного навчання iconТема: Калинець Ігор
Використані сучасні технології навчання. Інформаційна технологія навчання. Урок з використанням програмно методичного забезпечення...
Технологія інтерактивного навчання iconВесел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації...
Манізацію, загальнорозвивальний характер. Особистісно орієнтоване навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги...
Технологія інтерактивного навчання iconОсобистісно зорієнтована технологія це освітня технологія, головною...
Основне завдання — надання допомоги учневі у визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, своєї професійної...
Технологія інтерактивного навчання iconНовою концепцiєю навчання, починаючи з 50-х poкiв ХХ столiття, є...
Сам тepмiн «технологiя» стосовно навчаль­ного процесу було вперше вжито 1886 року американцем Дж. Саллi
Технологія інтерактивного навчання iconПедагогічна технологія та основний результат ефективного навчання основ здоров’я та обж

Технологія інтерактивного навчання iconКомп’ютерні технології на уроках трудового навчання
На сьогодні, назріла переорієнтація підготовки школярів до трудової діяльності від уніфікованого, усередненого підходу до індивідуалізованої...
Технологія інтерактивного навчання iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Технологія зберігання І переробки зерна»
Технологія інтерактивного навчання iconПсихолого-педагогічні умови реалізації інтерактивного навчання
«зону комфорту», де відчуває себе у відносній безпеці. Вихід за рамки цієї зони породжує спочатку стан непевності, тривоги, почуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка