«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.)
Скачати 342.51 Kb.
Назва«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.)
Сторінка1/3
Дата конвертації12.03.2013
Розмір342.51 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3
Методичний бюлетень

«Інтерактивні вправи

на уроках інформатики»

Вправа „ПРАВИЛА"

(тривалість - 15 хв.)

Послідовність проведення:

Проведення вправи дисциплінує та полегшує у майбутньо­му роботу вчителя,

Необхідною умовою вправи є послідовне подання правил з їхніми роз'ясненнями та їх позитивне спрямування.

Перші правила пропонує вчитель, а інші - учні. Після запису кожного-правила необхідно запитати: Чи всі погоджуються із цим правилом? Чи всі розуміють, що означає це правило?

Приклади ПРАВИЛ:

1. Приходити вчасно;

2. Бути позитивними;

3. Говорити від себе;

4. Говорити по черзі;

5. Дотримуватись добровільності;

6. Бути конфіденційним.

Запропонуйте використовувати в разі порушення правил жест - „піднятих рук".

Питання для обговорення вправи :

1. Чи хочете Ви щось додати?

2. Навіщо ми робили цю вправу?

Поясніть, що ця вправа дає можливість навчитись дотримува­тись правил не тільки під час занять, а й у повсякденному житті.
^ Вправа „ ЗНАЙОМСТВО"

(тривалість —15-20 хв.)

Мета проведення вправи: створити доброзичливу, невимушену атмосферу для роботи; спро­бувати з'ясувати особистісні риси та професійні якості учасників групи, спрямувати роботу семінару на досягнення поставленої мети.

Послідовність проведення: (оберіть один з варіантів):
^ ВАРІАНТ -1

 • попросіть учнів назвати своє ім'я та розповісти свою історію (чому батьки так назвали);

 • назвати рису власного характеру, що починається з лі­тер, які є в імені;

 • вказати, за що його (її) поважають інші люди.

Для проведення вправи скористайтеся методом незакінченого речення та уявного мікрофона. Щоб уникнути затягування часу, обов'язково наголосіть, що у представленні має бути лише 1 речення та для зразка розпочніть вправу. ("Мене звуть Наталія. Народившись у Полтаві, я за логікою своїх батьків, мала бути Наталкою-Полтавкою", "Моє ім'я Петро, я - толерантний").
^ ВАРІАНТ - ІІ

Поділіть аудиторію на пари й попросіть протягом 2 хв. роз­повісти один одному про себе (місце проживання, інтереси тощо). Представлення кожного учня у великому колі робить його партнер.

Обмежте час для представлення (до 1 хв.)

Питання для обговорення вправи:

1. Навіщо ми робили цю вправу?

2. Які почуття вона у Вас викликала?

3. Чому Ви особисто навчилися?

4. Які труднощі можуть виникнути при проведенні цієї впра­ви?
Як працювати в малих групах

Робота в малих групах дозволить вам набути навичок спілку­вання та співпраці. Обговорення в малій групі - це діяльність, яка дозволяє слуха­чам обмінюватися досвідом та враженнями чи вирішувати про­блему.

Учні об’єднуються у групи по 4-6 осіб і отримують завдання у вчите­ля. Встановлюється певний визначений учителем час для виконання цього завдання.

Організовується робота в групі так:

Учням слід швидко розподілити ролі у групі.

1. Спікер (керівник групи);

зачитує завдання групи;

організовує порядок виконання;

пропонує учасникам групи висловитися по черзі;

заохочує групу до роботи;

підводить підсумки роботи;

за згодою групи визначає доповідача.

2. Секретар:

веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;

як член групи має бути готовим висловити думку групи під час підведення підсумків або допомогти доповіда­чеві.

3. Посередник:

слідкує за часом;

заохочує групу до роботи.

4. Доповідач:

чітко висловлює спільну думку, до якої дійшла група;

доповідає про результати роботи групи.

Інструкції для учнів:

 • Починайте висловлюватися спершу за бажанням, а потім по черзі.

 • Дотримуйтесь одного з правил активного слухання, головне, — не перебивайте один одного.

 • Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.

 • Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.

 • Намагайтесь у групі прийти до спільної думки, хоча в деяких випадках у когось з групи може бути особлива думка і вона має право на існування.

^ Магічні дрібнички

(рекомендації, які допоможуть вам побудувати навчання найефективнішим шляхом):

Намагайтеся уникати слова "роз­поділятись", "розподіляти" дітей на пари, трійки, групи тощо. Па­м'ятайте: учні об’єднуються! З об'єднаних учнів виростають дорослі, здатні об'єднуватися і працювати разом, виростає об'єд­нана країна, держава або нація.

Все, що пропонують учні, має бути прийняте й обговорене. Не слід казати їм, що це „правильна чи неправильна відповідь”, варто лише допомогти опанувати інфор­мацію і прийняти власні рішен­ня. Стежте, щоб ніхто з учнів не залишався поза обговоренням.

Рішення учнів треба сприймати серйозно, якщо ви бажаєте нала­годити процес навчання взаємодії й розвитку навичок критичного мислення.

Деякі учні готові активно працю­вати й у великій групі, але по-справжньому ефективною групова робота буде в групі, що не переви­щує 5 - 6 учасників. Великі групи потребують інших технологій!

^ Мета план”

(план обміну думками)

Цей метод обміну думками особливий у тому, що учасники не можуть спорити між собою.

Робота виконується на невеликих листках паперу із чітким викладом думок. Цей метод використовується для проведення аналізу ситуації, якою у даний момент займається група.

^ Організація роботи. Обирається певна проблема. Учасники об’єднуються у групи. У цих групах вони складаються відповіді на питання пов’язані із цією проблемою за 4-ма позиціями:

 • Реальний стан справ,

 • Як повинно бути,

 • Чому у дійсності саме так, а не як повинно бути,

 • Пропозиції.

Завдання виконується на плакаті за схемою (всі чотири поля заповнює кожна група):

Проблема

Реальний стан справ.

Як повинно бути?

Чому у дійсності саме так, а не як повинно бути?

Пропозиції.^ Як працювати в парах

Робота в парах є різновидом роботи в малих групах. Вона дозво­лить учням оволодіти вміннями висловлюватися та активно слухати.

Робота учнів організовується таким чином (інструктаж вчителя):

 • Разом прочитайте надане завдання та інформацію до його виконання.

 • Визначте, хто говоритиме першим.

 • Висловіть свої думки, погляди на проблему по черзі.

 • Прийдіть до спільного рішення.

 • Визначте, хто представлятиме результати роботи класу та підготуйтеся до представлення.

Для ефективного спілкування в парах:

Зверніть увагу на мову тіла: сідайте обличчям до того, з ким говорите, нахиляйтеся вперед, установіть контакт очима.

Допомагайте співрозмовнику говорити, використовуючи зву­ки та жести заохочення: кивок головою, доброзичлива посмішка, слова "так-так".

Якщо необхідно, ставте уточнювальні запитання (запитан­ня, які допомагають прояснити ситуацію, уточнити дещо з того, що вже відомо. Наприклад, такі: "Ти маєш на увазі, що ...?", "Чи я правильно зрозумів, що...?").

Під час висловлювання говоріть чітко, по суті справи, наво­дячи приклади і пояснюючи свої думки.

Під час активного слухання не слід:

 • давати поради;

 • змінювати тему розмови;

 • давати оцінки людині, яка говорить;

 • перебивати;

 • розповідати про власний досвід.


Кожна пара обмінюється своїми ідеями й аргументами з усім класом, що допомагає провести дискусію.
Ротаційні (змінювані) трійки

Діяльність учнів у цьому разі подіб­на до роботи в парах. Цей варіант коопе­ративного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу й обговоренню нового матеріалу з метою осмис­лення, засвоєння, закріплен­ня його.

Як організувати роботу?

Розробіть різноманітні питання, аби допомогти учням почати обговорення но­вого або роз'ясненого матеріалу. Вико­ристовуйте переважно питання, що по­требують неоднозначної відповіді.

Об'єднайте учнів у трійки. Розмістіть трійки так, щоб кожна з них бачила трійку праворуч і трійку ліворуч. Разом усі трійки мають утворити коло.

Поставте кожній трійці відкрите пи­тання (однакове для всіх). Кожен у трійці має відповісти на це питання по черзі.

Після короткого обговорення запро­понуйте учасникам розрахуватися від 0 до 2. Учні з номером 1 переходять до наступної трійки за годинниковою стрілкою, а учні з номером 2 переходять через дві трійки проти годинникової стрілки. Учні з номером 0 залишаються на місці й є постійними членами трійки. Результатом буде зовсім нова трійка.

Ви можете змінювати трійки стільки разів, скільки у вас є питань. Так, на­приклад, коли проходить три ротації, ко­жен учень зустрічається із шістьма інши­ми учнями.
^ Пошук інформації”

Різновидом роботи в малих групах є командний по­шук інформації (зазвичай тієї, що допов­нює раніше прочитану вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, до­машнє завдання), а потім відповіді на за­питання.

Використовують з метою по­жвавлення сухого, іноді нецікавого мате­ріалу.

Для груп розробляють запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах інформації. Ними можуть слу­гувати:

 • роздатковий матеріал;

 • документи;

 • підручники;

 • довідкові видання;

 • доступна інформація на комп'ю­тері(мережа Інтернет);

Учнів об'єднують у групи. Кожна група отримує запитання з теми уроку. Визначають час на пошук та аналіз інфор­мації. Наприкінці уроку заслуховують по­відомлення від кожної групи, які потім повторюються або доповнюються всім класом.
^ Мозковий штурм”

Це – ефективний метод заохочення творчої активності швид­кого генерування великої кількості ідей. Він спонукає учнів розвивати уяву і творчість, відверто висловлювати думки, знаходити кілька рішень конкретної проблеми. Його слід застосовувати саме для вирішення конкретних проблем або пошуку відповіді на якесь питання.

Порядок проведення:

 • Запропонуйте учням сісти так, щоб вони почувалися зручно і невимушено.

 • Визначте основні правила (див. нижче).

 • Повідомте їм проблему, яку треба вирішити.

 • Запропонуйте учасникам висловити свої ідеї.

 • Записуйте їх в порядку надходження. Не вносьте в ідеї жодних коректив.

 • Спонукайте учасників до висування нових ідей. Додаючи при цьому свої власні.

 • Намагайтеся уникати глузування, коментарів або висміювання будь-яких ідей.

 • Продовжуйте доти, доки надходитимуть нові ідеї.

 • Наостанку обговоріть та оцініть запропоновані ідеї.

Правила проведення „мозкового штурму”, які варто запропонувати учням:

Почніть висувати ідеї щодо розв'язання проблеми. Ідеї мо­жуть бути будь-якими, навіть фантастичними.

Один з вас записуватиме їх на дошці.

Коли кожен і кожна вважатимуть кількість поданих ідей дос­татньою, їх висування припиняється.

Після того як ідеї зібрано, вони групуються, аналізуються, розвиваються всім класом.

Відбираються ті ідеї, що, на думку класу, допоможуть вирішенню поставленої проблеми.

Під час "мозкового штурму":

 • намагайтеся зібрати якомога більше ідей;

 • заставте працювати свою уяву: не відкидати ніяку ідею тільки тому, що вона суперечить загальноприйнятій думці;

 • можете подавати скільки завгодно ідей або розвивати ідеї інших;

 • не обговорюйте і не критикуйте висловлення інших.


^ Займи позицію

Цей метод допоможе вам обговорення чи дискусію зі спірного питання, надасть можливість висловитися кожному і кожній, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або навіть перейти на іншу в будь-який час, якщо аргументи протилежної сторони були переконливими. Слід використовувати дві протилежні думки, які не мають однозначної (правильної) відповіді.

^ Порядок проведення:

Розмістіть плакати в протилежних кінцях кімнати. На одному з них написано „Згоден (згодна)”, на іншому – „Не згоден (не згодна)”, на третьому – „Не визначився (не визначилася)”. Як інший варіант , - на плакатах можна викласти протилежні позиції щодо проблеми: наприклад „пробувати наркотики заборонено” і „пробувати наркотики дозволено всім”......

Вивісьте (розкажіть) правила проведення вправи (див. нижче) з можливим обговоренням.

Після того як учитель назве тему учні стають біля відповідного плакату, залежно від їхньої думки з обговорюваної проблеми.

Дається кілька хвилин для підготування до обґрунтування своєї позиції.

Вислуховуються різні точки зору по кілька учасників від кожної позиції (учні обираються довільно, за власним бажанням).

Вислухавши різні точки зору, запитайте чи не змінив хтось із учасників своєї думки, чи не бажає перейти до іншого плакату? Якщо такі учні є, слід попросити їх обґрунтувати причини свого переходу.

Попросіть учнів назвати найпереконливіші аргументи своєї та протилежної сторони.

Правила проведення вправи, що пропонується учням:

 • Говорити по черзі, не переривати.

 • Одночасно говорить тільки одна людина.

 • Не сперечатися між собою. Наводити нові причини або ідеї.

 • Перейти від одного плакату до іншого можна у бідь0який час. Будьте готові пояснити причини зміни своєї позиції.

 • Вислухайте аргументи й ідеї інших. Якщо вас запитають, будьте готові сказати, які аргументи або ідеї вам сподобалися найбільше.

^ Шкала думок

Різновидом методу "займи позицію" є метод "шкала думок". Підготувавши аргументи щодо проблеми, яка обговорюється, роз­ташуйтеся однією лінією у будь-якому вільному місці класу (на­приклад, біля дошки). Визначити вам ваше місце допоможуть пла­кати, що розміщуватимуться на початку, посередині та у кінці шкали ("згодна, згоден на 100%", "згодна, згоден на 50%", "згод­на, згоден на 0%"). Після аргументації всіма, хто вишикувався по шкалі, ви можете змінити свою позицію, пояснивши, які саме аргу­менти вплинули на ваше рішення.
^ Навчаючи — вчуся

Цей метод надасть учням можливість взяти участь у навчанні та передачі знань своїм однокласникам.

Порядок організації роботи:

Після того як учитель роздасть учням картки із завданням, слід ознайомитися з інформацією, що міститься на них.

Якщо учневі щось незрозуміле, слід запитати про це в учителя, перевіривши, чи правильно він розуміє інформацію.

Учень ознайомлює зі своєю інформацією у доступній формі інших однокласників.

Слід говорити тільки з однією особою. Переказавши їй свою інформацію, та уважно вислухавши інформацію від неї;

Коли час виконання вправи сплине, учні розказують у класі, про що вони дізналися від інших.
Мікрофон

Метод "мікрофон" надасть можливість кожному й кожній сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

^ Правила проведення:

Вчитель учням: „уявіть, що у вас в руках мікрофон і вам потрібно висловити думку”.

Говорить тільки той або та, у кого "уявний" мікрофон;

Подані відповіді не коментуються і не оцінюються.
  1   2   3

Схожі:

«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) iconПравила безпеки та поведінки в кабінеті інформатики!
Використовувати кабінет інформатики з метою освоєння засобів ікт на уроках інформатики
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) icon„Життя суспільства”, с. 41-53, виписати всі нові слова в словник,...
Укр мова – повторити §13–16; опрацювати §17, §18, вправа 103, вправа 114,115,119
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) iconУроках інформатики та математики
Яковишина Аліна Володимирівна, вчитель математики та інформатики Калюсецької зош І-ІІ ступенів
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) iconПравила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних...
Ади) незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування, які здійснюють навчання учнів (студентів) на персональних комп'ютерах...
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) iconВправи для зняття стресу Вправа 1
Цей комплекс дуже простий І ефективний, для його виконання вам не потрібно нічого, окрім стіни
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) iconПлан семінару-практикуму вчителів інформатики
Сучасні інноваційні педагогічні технології. Інтерактивні технології. Організаційно діяльнісна гра
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) icon«Формування громадянської компетентності учнів на уроках інформатики...
Чителем 28 роки. З них 18 років викладаю інформатику. Маю вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший учитель». Останні два...
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) iconЗа законодавством України існує розмежування робочого часу на види
При розгляді мною курсової роботи можна зазначити те що: законодавство про працю встановлює нормальну тривалість робочого дня, скорочену...
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) icon7 клас «Починаємо вивчати фізику»
Тривалість одного тайму футбольного матчу 45 хв. Ви­разіть цю тривалість у годинах
«Інтерактивні вправи на уроках інформатики» Вправа „правила (тривалість 15 хв.) iconПозакласний захід з інформатики
Вітаю вас шановні учасники й уболівальники! На уроках інформатики ми навчилися працювати, мислити та застосовувати набуті знання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка