Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну
Скачати 39.83 Kb.
НазваСуспільство знання, ікт та цінності пстмодерну
Дата конвертації13.03.2013
Розмір39.83 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
СУСПІЛЬСТВО ЗНАННЯ,

ІКТ ТА ЦІННОСТІ ПСТМОДЕРНУ
М.М.Ведмедєв

зав. кафедри

кандидат філософських наук, доцент

СумДПУ ім. А.С.Макаренка
Визначаючи тип прийдешньої людської спільності, дослідники здебільшого концентрують свою увагу на характеристиках, пов’язаних з інформацією, знанням, інформаційно-комунікативними технологіями (ІКТ). В англомовній літературі для опису відповідних феноменів використовуються, з одного боку, вираз “information society” (Ф. Махлуп, Т.Умесао, У.Дайзард, Р.Кац, Й.Масуда та ін.), а з іншого – звороти “knowledge society” (Д.Белл, Д.Діксон, Н.Стер), “knowledge-based society”, “knowledgeable society” (Р. Лейн), “knowledge-value society” (Т. Сакайя). При перекладі, як правило, ризниці між ними не проводиться і вживається – якщо не брати до уваги нечисленні винятки – вираз “інформаційне суспільство”. Проте доцільно проводити чітке розмежування цих феноменів. До суспільств знання можна віднести ті, «що виробляє усі необхідні для життєдіяльності і розвитку наукові знання, високі технології, наукоємні артефакти й послуги та які живуть в основному за їхній рахунок»[3, 91]. Інформаційним же можна вважати суспільство, що досягло певного рівня насиченості ІКТ на душу населення.

Сьогодні можна з упевненістю твердити, що суспільство (яким би терміном його не позначали), змальоване в працях Д.Белла, Й.Масуди, Е.Тоффлера, П.Дракера, З.Бжезінського та інших ніде не відбулося. Не виправдалися, зокрема, сподівання, що визначальним фактором людського життя буде теоретичне знання і наука, а базовим суспільним інститутом стане університет, як центр виробництва, переробки й накопичення знань. І відбулося таке, як це не парадоксально звучить, у зв’язку з розповсюдженням ІКТ та цінностей постмодерну.

У роботі «Ситуація постмодерну» Ж.-Ф.Ліотар зосереджується на питанні про докорінну зміну способу легітимації науки. За доби Просвітництва наука здобувала соціальне визнання, використовуючи посилання на кшталт: служіння інтересам прогресу, народу, емансипація особистості. Але подібні сентенції відверто розходилися з її іманентним принципом емпіричного обґрунтування. І на зміну старому принципу легітимації прийшла легітимація ринкова як єдиний аргумент, на який можна серйозно зважувати. Принцип, згідно з яким знання невіддільно від формування розуму і самої особистості, застаріває й буде виходити з ужитку. Знання виробляється й буде вироблятися для того, щоб бути проданим, воно споживається й буде споживатися щоб набути вартості в новій продукції [2, 18]. Новий статус знання призводить до докорінної трансформації ролі освіти: університет втрачає функцію формування ідеалів, а продукує лише компетенції. Студента вже не повинно турбувати питання «Чи є це істинним?», а лише питання «Для чого це потрібно й чи можна це продати?» Володіння продуктивною компетенцією має бути таким, що продається. Отже «припиняє існування… компетенція, що визначається за іншими критеріями: істинне-хибне, справедливе-несправедливе тощо…» [2, 124].

Близькі до поглядів. Ж.-Ф.Ліотара думки висловлює З.Бауман. Університет, що сягають своїм корінням у добу Середньовіччя, набув своєї класичної форми в епоху Модерну. Носії знання, дослідники нових і розповсюджувачі старих істин наближалися до влади або навіть вступали з нею в конкуренцію, опиняючись в центрі інституціональної мережі і в ранзі вищого духовного авторитету [1, 162].

Сьогодні стан справ докорінним чином змінився під впливом низки причин – стихійних ринкових сил, медійного середовища, ціннісних орієнтирів постмодерну. Технологічна гонка перетворює набуті знання та навички в непотрібний тягар, швидко скорочуючи термін їхньої придатності. Університети невпинно втрачають функцію професійної підготовки. Їм все тяжче конкурувати з різноманітними формами професійної перепідготовки на робочому місці і навіть з короткостроковими курсами та семінарами, що проводяться у вихідні дні. Навіть та обставина, що останнім часом бажаючих вступити до вузів не поменшало, не додає оптимізму. Фахівці небезпідставно вбачають в університеті місце тимчасового притулку для молоді в умовах хронічного безробіття.

З сучасним медійним середовищем пов’язана серйозна проблема соціального статусу науки та усіх , хто до неї причетний. Сьогодні ЗМІ перетворилися на головне джерело та засіб здобуття авторитету. Репутація все частіше досягається за межами університету, а роль наукового товариства неухильно знижується. Але ЗМІ не вистачає часу щоб плекати славу, проте їм добре вдається культивувати популярність. Тривалий і тяжкий пошук істини не придатний для того, щоб відбуватися на очах публіки, увагу якої він навряд чи приверне. Викладачі коледжів вимушені змагатися із спортсменами, зірками естради, переможцями лотерей, терористами і в таких перегонах у них мало шансів на успіх [1, 168].

Інші міркування Ж.-Ф.Ліотара розкривають прихований глибинний зв’язок ціннісних орієнтацій постмодерну із сучасним комп’ютерно-комунікативним середовищем. Пропонується порівняти два випадки:1) гра з неповною інформацією, де переваги отримує той, хто може отримати додаткові знання; 2) гра з вичерпною інформацією, коли не йдеться про отримання додаткових даних Перша ситуація передбачає здобуття нового невідомого знання, друга – пошук вже готового в існуючих банках інформації [2, 126]. Процес здобуття нового знання поступається місцем більш надійній системі пошуку готових даних, а романтики періоду розвитку класичної науки змінюються винахідливими операторами систем Інтернету, як резервуару існуючого знання.

Наука, та її соціальні інститути під впливом ринкових домінант та факторів сучасного інформаційного середовища зазнають суттєвих деформацій. Культ високоспеціалізованого знання, популярності та інших ціннісних настанов постмодерну призводить до помітного зниження соціального авторитету науки й освіченості.
Література:

  1. Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2005. – 390 с.

  2. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: Ин-т эксперимент. социологии, Спб.: Алетейя, 1988.- 160 с.

  3. Ракитов А.И. Регулятивный мир: знание и общество, основанное на знаниях // Вопросы философии. – 2005. – №5. – С. 82 – 94.

Схожі:

Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну iconОсновні поняття
Суспільство, індустріальне суспільство, аграрне суспільство, інформаційне суспільство, суспільні відносини
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну iconПрофесійна компетентність вчителя
Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа та ін Під професійною компетентністю вчителя ми розуміємо здатність фахівця...
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну iconС. М. Бондаренко Використання ікт на уроках англійської мови Кременчук...
До посібника увійшли поурочні плани (уроки-презентації) з програмних тем з використанням ікт у навчально-виховному процесі
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну iconВступ 3
А оскільки саме об’єктивні закономірності розвитку суспільства, його потреби й інтереси є критерієм, мірилом цінності чи анти цінності...
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну icon«Київський політехнічний інститут» Факультет менеджменту І маркетингу
За визначенням американського дослідника Б. Твіст інноваційний процес – це перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів...
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну icon1). Соціологія як наука. Предмет І метод соціології Термін «соціологія»...
«societas» (суспільство) та грецького «logos» (слово, вчення). Впровадив його до наукового вжитку у 30-х роках XIX ст французький...
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну iconВиховна година на тему
Формувати усвідомлене розуміння поняття «життя», його унікальності, цінності, значущості для кожної особистості; спонукати учнів...
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну iconБесіда на тему: Життя — це шанс кожного
Формувати усвідомлене розуміння понят­тя «життя», його унікальності, цінності, значу­щості для кожної особистості; спонукати учнів...
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну icon“Поняття про суспільство”
Суспільство в широкому змісті: сукупність історично сформованих форм спільної діяльності людей, у вузькому змісті – історично конкретний...
Суспільство знання, ікт та цінності пстмодерну iconБесіда на тему: Юність — це пік вашого життя
Формувати усвідомлене розуміння понят­тя «життя», його унікальності, цінності, значу­щості для кожної особистості; спонукати учнів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка