Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Скачати 57.69 Kb.
НазваРегламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Дата конвертації13.03.2013
Розмір57.69 Kb.
ТипРегламент
uchni.com.ua > Інформатика > Регламент
Розділ 2: Законодавство про компанії

ІІІ. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards

OJ L 243, 11.09.2002 p. 1

Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

OВ L 243, 11.09.2002 С. 1

Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE)

OJ L 294 10.11.2001 p.1

Регламент Ради (ЄС) № No 2157/2001 від 8 жовтня 2001 року щодо статуту Європейської компанії (ЄК)

ОВ L 294 10.11.2001 p.1

Council Regulation (EC) No 2533/98 of 23 November 1998 concerning the collection of statistical information by the European Central Bank

OJ L 318, 27.11.1998 p. 8

Регламент Ради (ЄС) № No 2533/98 від 23 листопада 1998 року щодо збирання статистичної інформації Європейським Центральним Банком

OВ L 318, 27.11.1998 С. 8

Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to impose sanctions

OJ L 318, 27.11.1998 p. 4

Регламент Ради (ЄС) № No 2532/98 від 23 листопада 1998 року щодо компетенції Європейського Центрального Банку накладати санкції

OВ L 318, 27.11.1998 С. 4

Council Regulation (EC) No 2531/98 of 23 November 1998 concerning the application of minimum reserves by the European Central Bank

OJ L 318, 27.11.1998 p. 1

Регламент Ради (ЄС) № No 2531/98 від 23 листопада 1998 року щодо застосування мінімальних резервів Європейським Центральним Банком

OВ L 318, 27.11.1998 С. 1

Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG)

OJ L 199 31.07.1985 p.1

Регламент Ради (ЄЕС) № 2137/92 від 25 липня 1985 року щодо Європейської Групи з економічних інтересів

ОВ L 199 31.07.1985 p.1

Convention on the mutual recognition of companies and bodies corporate

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 7

Конвенція від 1969 року щодо взаємного визнання компаній та юридичних осіб

^ BULL. SUPPL. NO 2-1969 С. 7

Protocol on the convention on the mutual recognition of companies and bodies corporate

BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15

Протокол Конвенції від 1969 року щодо взаємного визнання компаній та юридичних осіб

^ BULL. SUPPL. NO 2-1969 p. 15

Council Directive 2001/86/EС of 8 October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees

OJ L 294 10.11.2001 p.22

Директива Ради 2001/86/ЄС від 8 жовтня 2001 року, що доповнює Статут Європейської компанії стосовно участі робітників

ОВ L 294 10.11.2001 p.22

Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions

OJ L 200, 08.08.2000 p. 35

Директива 2000/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 червня 2000 року щодо боротьби з затриманням платежів при здійсненні комерційних операцій

OВ L 200, 08.08.2000 С. 35

Council Directive 90/435/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States

OJ L 225, 20.08.1990 p. 6

Директива Ради 90/435/ЄEC від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках, коли материнські та дочірні компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

OВ L 225, 20.08.1990 С. 0006 - 0009

Council Directive 90/434/EEС of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different Member States

OJ L 225 20.08.1990 p. 1

Директива Ради 90/434/ЄEC від 23 липня 1990 року щодо загальної системи оподаткування, що застосовується у випадках злиття, розділу, передачі активів та обміну акціями, коли компанії знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

ОВ L 225 20.08.1990 С. 1

Twelfth Council Company Law Directive 89/667/CEE of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies

OJ L 395 30.12.1989 p. 40

Дванадцята Директива Ради 89/667/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо компанії з обмеженою відповідальністю ї одним учасником

ОВ L 395 30.12.1989 С. 40

Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State

OJ L 395 30.12.1989 p. 36

Одинадцята Директива Ради 89/666/ЄЕС від 21 грудня 1989 року щодо умов розкриття інформації щодо філій, створених в одній державі-члені компаніями різних типів, які підпадають під юрисдикцію іншої держави

ОВ L 395 30.12.1989 С. 36

Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents

OJ L 126 12.05.1984 p. 20

Восьма Директива Ради 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 року що базується на статті 54 (3) (g) Угоди щодо надання дозволу особам, які здійснюють офіційні перевірки бухгалтерських документів

ОВ L 126 12.05.1984 С. 20

Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts

OJ L 193 18.07.1983 p. 1

Сьома Директива Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року що базується на статті 54 (3) (g) Угоди щодо консолідованих звітів

ОВ L 193 18.07.1983 С. 1

Sixth Council Directive 82/891/CEE of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies

OJ L 378 31.12.1982 p. 47

Шоста Директива Ради 82/891/ЄЕС від 17 грудня 1982 року що базується на статті 54 (3) (g) Угоди і стосується поділу публічних акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю

ОВ L 378 31.12.1982 С. 47

Third Council Directive 78/855/CEE of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies

OJ L 295 20.10.1978 p. 36

Третя Директива Ради 78/855/ЄЕС від 9 жовтня 1978 року що базується на статті 54, параграфу 3, пункту g) Угоди та стосується злиття публічних акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю

ОВ L 295 20.10.1978 С. 36

Fourth Council Directive 78/660/CEE of 27 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies

OJ L 222 14.08.1978 p. 11

Четверта Директива Ради 78/660/ЄЕС від 27 липня 1978 року що базується на статті 54 (3) (g) Угоди і стосується річних бухгалтерських звітів деяких типів компаній

ОВ L 222 14.08.1978 С. 11

Second Council Directive 77/91/CEE of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent

OJ L 026 31.01.1977 p. 1

Друга Директива Ради 77/91/ЄЕС від 13 грудня 1976 року щодо узгодження заходів безпеки паїв учасників та інших осіб, які вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого параграфу статті 58 Договору, з огляду на створення публічних компаній з обмеженою відповідальністю та підтримання, зміни їх капіталу з метою встановлення еквівалентних заходів безпеки

ОВ L 026 31.01.1977 С. 1

First Council Directive 68/151/CEE of 9 May 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community

OJ L 065 14.03.1968 p. 8

Перша Директива Ради 68/151/ЄЕС від 9 травня 1968 року щодо координації заходів безпеки для захисту паїв учасників та інших осіб, які вимагаються державами-членами від компаній у значенні другого параграфу статті 58 Договору з метою встановлення еквівалентних заходів безпеки на всій території Співтовариства

ОВ L 065 14.03.1968 С. 8

Commission Recommendation 2002/590/EС of 16 May 2002 Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles

OJ L 191 19.07.2002 p.22

Рекомендація Комісії 2002/590/ЄС від 16 травня 2002 року щодо незалежності офіційного аудитора: фундаментальні принципи

ОВ L 191 19.07.2002 С.22

Commission Recommendation 2001/453/CE of 30 May 2001 on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of companies

OJ L 156 13.06.2001 p.33

Рекомендація Комісії 2001/453/ЄС від 30 травня 2001 року про визнання, вимірювання та виявлення екологічних питань у щорічних доповідях і звітах компаній

ОВ L 156 13.06.2001 С.33

Commission Recommendation 2001/256/CE of 15 November 2000 on quality assurance for the statutory audit in the European Union: minimum requirements

OJ L 091, 31.03.2001 p. 91

Рекомендація Комісії 2001/256/ЄС від 15 листопада 2000 року щодо мінімальних вимог до якості контролю офіційним аудитором у ЄС

OВ L 091, 31.03.2001 С. 91

Communication from the Commission of 20 September 1997 Participation of European Economic Interest Groupings (EEIGs) in public contracts and programmes financed by public funds

OJ C 285 20.09.1997 p.17

Повідомлення Комісії від 20 вересня 1997 року щодо участі Європейської Групи з економічних інтересів в державних замовленнях та у програмах, що фінансуються публічними фондами

ОВ C 285 20.09.1997 С.17

Statement by the representatives of the governments of the Member States of 17 December 1973 concerning the removal of legal barriers to the linking-up of undertakings

OJ C 117 31.12.1973 p.15

Звіт представників урядів держав-членів від 17 грудня 1973 про знищення юридичних бар’єрів для ведення підприємницької діяльності

ОВ C 117 31.12.1973 С.15Перелік ініціатив ЄС щодо розвитку права ЄС

COM (2002) 279 final

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 68/151/EEC, as regards disclosure requirements in respect of certain types of companies (presented by the Commission)Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін до Директиви Ради 68/151/ЄЕС, що стосується обов’язків оприлюднення інформації деякими типами компаній (представлена Комісією)

COM (2002) 0259 final

Proposal for a Directive of the Еuropean Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies and insurance undertakingsПропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін в Директиви Ради: 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС та 91/674/ЄЕС, що стосуються річної бухгалтерської звітності та консолідованих звітів деяких типів компаній та страхових компаній

COM (2000) 80

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companiesПропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради стосовно внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС щодо правил підрахунку річних та консолідованих звітів деяких типів компаній

COM (1998) 0067

Proposal for a Council Directive on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member StatesПропозиція щодо прийняття Директиви Ради стосовно єдиної системи оподаткування, що застосовується до виплат процентів та платежів роялті між афілійованими компаніями, які знаходяться в межах юрисдикції різних держав-членів

Схожі:

Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconРегламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) n 1606/2002 від 19...

Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconРегламент Ради (ЄС) №1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації...
Регламент Ради (ЄС) №2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconРегламент (ЄС) n 2560/2001 Європейського Парламенту та Ради від 19...
Директива Європейського Парламенту та Ради 2002/47/єс від 6 червня 2002 року щодо угод про використання фінансових активів в якості...
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconНака з
Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 року та Положень (стандартів)...
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку icon«Про облікову політику на підприємстві»
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-хіу, національних положень...
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconВитрати підприємства та їх облік
Входження України в світову економічну систему включає, поряд з іншим, необхідність побудови бухгалтерського обліку із урахуванням...
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconРозділ 12: Захист прав споживачів ІІІ. Опис законодавства єс
Директива 2002/58/єс європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року стосовно обробки персональних даних та захисту права...
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 7
Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 989 від 25. 11. 2002
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Регламент Ради (ЄС) № No 1606/2002 від 19 липня 2002 року щодо застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку iconРегламент Ради (ЄС) n 2836/98 від 22 грудня 1998 року щодо інтеграції...
Регламент Ради (ЄС) n 23/97 від 20 грудня 1996 року щодо статистики рівня та структури витрат на оплату праці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка