Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року
НазваІнформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року
Сторінка1/5
Дата конвертації13.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління праці

та соціального захисту населення

Селидівської міської ради

_________________І.М.Гришкова

«10» липня 2012

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання плану роботи

управління праці та соціального захисту населення міської ради

за ІІ квартал 2012 року
з/п

Назва питання

Дата проведення

Виконавці

Контроль за виконанням

Інформація про

виконання

1

2

3

4

5

6

І.Питання для вивчення та внесення на розгляд міської ради, виконкому міської ради

1
ІІ. Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління

2.1

Підготувати розпорядження міського голови про повідомну реєстрацію колективних договорів

протягом кварталу

МартищенкоН.В., Чиркова Н.А.

Сирих Л.А.

Підготовлено 5 розпоряджень міського голови:

№ 62-р від 20.04.2012

№ 65-р від 04.05.2012

№ 69-р від 11.05.2012

№ 75-р від 25.05.2012

№ 79-р від 08.06.2012

2.2

Підготувати проект рішення міської ради

„Про надання допомоги окремим

категоріям громадян”

щомісячно

Капкіна С.М.,

Сінько М.Ю.

Сирих Л.А.

Рішення № 70 від 11.04.2012

Рішення № 81 від 11.05.2012


2.3

Підготовка проектів наказів:

  • з особового складу (про прийняття, переведення, звільнення, стажування, заохочення, сумісництво працівників, присвоєння рангів, встановлення надбавок);

  • про накладення стягнень на працівника, відрядження працівників, з адміністративно – господарських питань;

  • про надання відпусток;

  • з основної діяльності

за потребою


Єрмак М.Н.Гришкова І.М.

Підготовлено:

8 наказів

27 наказів

19 наказів

10 наказів

ІІІ. Основні організаційні заходи по виконанню функціональних повноважень управління

3.1

Забезпечити в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію

протягом кварталу

Мартищенко Н.В., Чиркова Н.А.

Сирих Л.А.

Проведено 6 перевірок

Забезпечено у межах своїх

повноважень дотримання чинного законодавства з питань оплати праці.

при перевірках підприємств, розташованих на території міської ради

3.2

Сприяти органам місцевого самоврядування в вирішенні питань соціально – економічного розвитку міської ради

протягом кварталу

Мартищенко Н.В., Чиркова Н.А.

Сирих Л.А.

Сприяли на протязі кварталу в

вирішенні питань соціально –

економічного розвитку міської ради

3.3

Аналізувати ситуацію в соціально – трудовій сфері на території міської ради

протягом кварталу

Мартищенко Н.В., Чиркова Н.А.

Сирих Л.А.

При перевірках колективних

договорів підприємств наданих на реєстрацію перевірено

10 колективних договорів,

внесено 15 змін та доповнень, надано 8 листів з рекомендаціями для виконання

3.4

Проводити роботу щодо підвищення ефективності погашення заборгованості із заробітної плати

щомісячно

Мартищенко Н.В., Чиркова Н.А.

Сирих Л.А.


Проведена певна робота з виплати заборгованості по заробітній платі в місті, яка склала на 01.06.2012 – 1437,5 тис.грн.

3.5

Аналіз перспектив погашення заборгованості на підприємствах – банкрутах

щомісячно

Мартищенко Н.В., Чиркова Н.А.

Сирих Л.А.

Проведено певну роботу в місті по підприємствам –банкрутам станом 01.06.2012 заборгованість складає 683,6 тис. грн.

3.6

Здійснювати контроль в органі ПФУ по пенсійним справам за напрямками:

а) правильність та своєчасність призначення

(відмову у призначенні) пенсій;

б) правильність призначення пенсій особам, які проживають у будинках – інтернатах для престарілих інвалідів;

в) правильність та своєчасність нарахування, виплати та припинення виплати пенсій;

г) правильність застосування законодавства при призначенні пенсій або відмову в призначенні пенсій;

д) перевірка правильності здійснення індексації пенсії;

є) перевірка правильності виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера;

ж) перевірка правильності і відрахувань з пенсій та утримання надміру виплачених сум пенсій;

з) перевірка виплати пенсій за разовим дорученням при зміні місця проживання, виїзд на постійне місце проживання за кордон та інші.

36 днів протягом кварталу

Вегілін С.Б.,

Лапчук О.С.

Сирих Л.А.

Здійснено перевірку:

1) правильності призначення нових пенсійних справ – 210;

2) своєчасність проведення перерахунків – 586 пенсійних справ,

3) перевірку правильності закриття особових рахунків у зв’язку зі смертю одержувачів пенсій – 163. Виявлено 3 помилки, з них: 3 випадки недоплати на суму 209,71 грн.

3.7

Готувати акти про роботу сектору:

а) оформляти акти перевірок;

б) складати звіти про результати проведення перевірок.

протягом двох днів після закінчення проведення перевірок до 1 числа місяця, що настає за звітним місяцем

Вегілін С.Б.,

Лапчук О.С.

Сирих Л.А.

Підготовлено 3 акти перевірок і

2 звіту про результати перевірок

3.8

Здійснювати прийом та оформлення документів для встановлення статусу учасника війни відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

протягом кварталу

Вегілін С.Б.,

Лапчук О.С.

Сирих Л.А.

Прийнято і оформлено 6 справ

3.9

Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед населення з питань надання соціальної допомоги.

по вівторкам

1 тиждень місяця –

м. Українськ

2 тиждень місяця -

смт. Курахівка

3 тиждень місяця –

м. Гірник

4 тиждень місяця - смт.Цукурине

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Проведено виїзні прийоми в:

м. Українськ: 05.04, 05.06, прийнято 20 осіб;

смт. Курахівка: 12.06, прийнято 5 осіб;

м. Гірник: 17.04, 15.05, 19.06, прийнято 29 осіб;

смт. Цукурине: 26.06, прийнято 7 осіб.

Всього прийнято 43 особи.

3.10

Надання фізичним та юридичним особам консультацій з питань призначення всіх видів соціальної допомоги

в міру необхідності протягом кварталу


Рогулько Л.П.

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Надано фізичним особам 209 консультацій з питань призначення всіх видів допомоги

3.11

Проведення вибіркових перевірок особових справ з числа тих видів соціальної допомоги, при визначенні права на які законодавством передбачено здійснення перевірок державним соціальним інспектором

протягом кварталу

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Здійснено вибіркову перевірку

особових справ отримувачів

соціальної допомоги. В 9 виявлено надання невірної інформації про доходи

3.12

Складання актів за підсумками вибіркових перевірок справ з висновками щодо правильності призначення соціальної допомоги

протягом кварталу

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Складено 9 актів за підсумками вибіркових перевірок

3.13

Підготовка пропозицій щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством

в міру необхідності протягом кварталу

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Підготовано 14 пропозицій

щодо припинення чи здійснення перерахунку розміру призначеної

соціальної допомоги


3.14

Підготовка, у разі потреби, позовних заяв до судових органів щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням законодавства соціальної допомоги

в міру необхідності протягом кварталу

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Необхідності протягом кварталу не було

3.15

Проведення обстежень матеріально – побутових умов заявника ( за його згодою), згідно з діючим законодавством.

протягом кварталу

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Проведено 340 обстежень

матеріально-побутових умов

заявника (за його згодою), згідно з діючим законодавством

3.16

Проведення співбесіди із заявником та/або членами його сім`ї

протягом кварталу

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Проведено 340 співбесід з заявниками, які звернулися за призначенням соціальної допомоги

3.17

Складання актів матеріально – побутових умов сімей, що звернулися за отриманням допомоги, з метою визначення сім’ї , ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для існування

в міру необхідності протягом кварталу

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Складено 243 акти обстеження

матеріально-побутових умов

сімей, що звернулися за отриманням допомоги, з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та

можливостей знаходження додаткових джерел для існування

3.18

Здійснення моніторингу призначення та виплати державної соціальної допомоги і проводження аналізу причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги

щоквартально

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Здійснено моніторинг призначення та

виплати державної соціальної

допомоги і проведено аналіз

причин порушення законодавства з питань надання державної соціальної допомоги

3.19

Підготовка щоквартальних звітів про результати діяльності сектору

за встановленим строком

Рогулько Л.П.,

Єлісєєва М.В.

Сирих Л.А.

Підготувлено «Оперативну інформацію щодо діяльності соціальних інспекторів», «Інформацію про стан перевірок цільового використання особами та випадки припинення виплати допомоги при народженні дитини» станом на 01.07.2012 та аналіз виконання програми економічного і соціального розвитку за 2 кв. 2012

3.20

Здійснення реєстрації, обліку особових рахунків за формою № 3 отримувачів усіх видів соціальних допомог та компенсацій

протягом кварталу

Голобокова О.В.,

Саламаха С.Л.,

Гладушко Н.І.

Сергєєва Т.П.

Зареєстровано 325 особових рахунків
  1   2   3   4   5

Схожі:

Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconІнформація про виконання плану роботи управління праці та соціального...
Про виконання делегованих повноважень управлінням праці та соціального захисту населення міської ради за 2012 рік
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconІнформація про виконання плану роботи управління праці та соціального...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconІнформація про виконання плану роботи управління праці та соціального...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconІнформація про виконання плану роботи управління праці та соціального...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconПлан роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconПлан роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconПлан роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Підготовка проектів рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, наказів управління
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconНаказ
З метою організації роботи та виконання покладених на управління завдань, керуючись п 2 Положення про управління праці та соціального...
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconРозпорядження
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення...
Інформація про виконання плану роботи управління праці та соціального захисту населення міської ради за ІІ квартал 2012 року iconПоложення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Україні ”, є підзвітним І підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка