Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об'єму даних. Способи кодування І подачі повідомлень, двійкове кодування»
Скачати 60.86 Kb.
НазваУрок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об'єму даних. Способи кодування І подачі повідомлень, двійкове кодування»
Дата конвертації13.03.2013
Розмір60.86 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Урок №1.

Тема: «Інформація. Поняття про інформацію і способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об'єму даних. Способи кодування і подачі повідомлень, двійкове кодування».

Цілі уроку:

- допомогти таким, що вчиться засвоїти поняття інформації, властивості інформації, одиниці вимірювання об'єму інформації, дати перші основні поняття

- виховання інформаційної культури що вчаться, уважності, акуратності, дисциплінованості, посидючості.

- розвиток пізнавальних інтересів, навиків роботи з мишею і клавіатурою, самоконтролю, уміння конспектувати.
Устаткування:

дошка, комп'ютер, комп'ютерна презентація.
^ План уроку:

I. Орг. момент. Правила БЖ в кабінеті інформатики (Інструкція № 41) (3 мін)

II. Актуалізація знань. (3 мін)

III. Теоретична частина. (15 мін)

IV. Практична частина. (10 мін)

V. Д/з (2 мін)

VI. Питання учнів. (5 мін)

VII. Підсумок уроку. (2 мін)
^ Хід уроку:

I. Орг. момент.

Вітання, перевірка присутніх. Пояснення ходу уроку.
II. Актуалізація знань.
Раніше ми говорили про появу терміну «інформатика». Давайте пригадаємо, звідки відбувається «інформатика», що це за наука, що вона вивчає і що таке комп'ютер.
Інформатика – це технічна наука, що визначає сферу діяльності, пов'язану з процесами зберігання, перетворення і передачі інформації за допомогою комп'ютера.
Комп'ютер – універсальний прилад для обробки інформації.
Тобто ми вчимося працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. Тому сьогодні ми поговоримо про те, що таке інформація.
^ III. Теоретична частина.
Пізнаючи навколишній світ, кожен з нас формує своє уявлення про нього. Щодня ми дізнаємося щось нове — отримуємо інформацію. Термін «інформація» в перекладі з латинського означає «роз'яснення, виклад, набір відомостей». Інформація — це дуже ємке і глибоке поняття, якому не просто дати чітке визначення.


Інформацію ви отримуєте з різних джерел: коли читаєте, слухаєте, дивитеся телепередачу або роздивляєтеся картину, доторкаєтеся до предмету або пробуєте яку-небудь їжу.

Інформація несе людині знання про навколишній світ. В наші дні людство накопичила величезна кількість інформації! Підраховано, що загальна сума людських знань до недавнього часу подвоювалася кожні 50 років. Зараз об'єм інформації подвоюється через кожні два роки. Уявіть собі колосальну бібліотеку, що містить ці відомості! Від уміння людини правильно сприймати і обробляти інформацію залежить багато в чому його здібність до пізнання навколишнього світу.
Мир навколо нас повний всіляких образів, звуків, запахів, і всю цю інформацію доносять до свідомості людини його органи чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик. З їх допомогою чоловік формує своє перше уявлення про будь-який предмет, живу істоту, витвір мистецтва, явищі і ін.

Очима люди сприймають зорову інформацію;

Органи слуху доставляють інформацію у вигляді звуків;

Органи нюху дозволяють відчувати запахи;

Органи смаку несуть інформацію про смак їжі;
Органи дотику дозволяють отримати тактильну інформацію.

Види інформації, які людина отримує за допомогою органів чуття, називають органолептичною інформацією. Практично 90% інформації чоловік отримує за допомогою органів зір, приблизно 9% — за допомогою органів слуху і лише 1% — за допомогою решти органів чуття.
Люди, обмінюючись між собою інформацією, постійно повинні ставити собі питання: зрозуміла, актуальна і чи корисна вона для тих, що оточують, чи достовірні отримані відомості. Це дозволить краще зрозуміти один одного, знайти правильне рішення в будь-якій ситуації. Ви постійно аналізуєте властивості інформації, часто не надаючи цьому значення. У повсякденному житті від властивостей інформації часто залежать життя і здоров'я людей, економічний розвиток суспільства.
Сприймаючи інформацію за допомогою органів чуття, людина прагне зафіксувати її так, щоб вона стала зрозумілою і іншим, представляючи її в тій або іншій формі.
Музичну тему композитор може награти на піаніно, а потім записати за допомогою нот. Образи, навіяні все тією ж мелодією, поет може утілити у вигляді вірша, хореограф виразити танцем, а художник — в картині.
Людина виражає свої думки у вигляді пропозицій, складених із слів. Слова, у свою чергу, складаються з букв. Це — алфавітне представлення інформації.
Форма представлення однієї і тієї ж інформації може бути різною. Це залежить від мети, яку ви перед собою поставили.

Таким чином, інформацію можна представити в різній формі:

у знаковій письмовій

символьну у вигляді тексту, чисел, різних символів (текст підручника);

графічну (географічна карта);

табличну (таблиця по фізиці);

у вигляді жестів або сигналів (світлофор);

усною словесною (розмова).
Форма представлення інформації дуже важлива при її передачі. У різні часи люди передавали інформацію в різній формі з допомогою: мови, диму, забавного бою, дзвону дзвонів, листа, телеграфу, радіо, телефону, факсу. Незалежно від форми уявлення і способу передачі інформації, вона завжди передається за допомогою якої-небудь мови.
Основу будь-якої мови складає алфавіт — набір однозначно певних знаків (символів), з яких формується повідомлення.

Мови діляться на природних (розмовні) і формальних. Алфавіт природних мов залежить від національних традицій. Формальні мови зустрічаються в спеціальних областях людської діяльності (математиці, фізиці, хімії і т. д.). В світі налічується близько 10 000 різних мов, діалектів, говору. Багато розмовних мов відбулися від однієї і тієї ж мови. Наприклад, від латинської мови утворилися французький, іспанський, італійський і інші мови.
Кожен народ має своя мова, що складається з набору символів (букв): російський, англійський, японський і багато інших. Ви вже познайомилися з мовою математики, фізики, хімії. Представлення інформації за допомогою якої-небудь мови часто називають кодуванням.
Код — набір символів (умовних позначень) для представлення інформації.
Кодування — процес представлення інформації у вигляді коди.
Ви зустрічаєтеся з кодуванням інформації під час переходу дороги по сигналах світлофора. Код визначає кольори світлофора — червоний, жовтий, зелений, основу природної мови, на якій спілкуються люди, теж покладений код. Тільки в цьому випадку він називається алфавітом. При розмові цей код передається звуками, при письмі — буквами. Одну і тугіше інформацію можна представити за допомогою різних код. Наприклад, запис розмови можна зафіксувати за допомогою російських букв або спеціальних стенографічних значків.

У міру розвитку техніки з'являлися різні способи кодування інформації. У другій половині XIX століття американський винахідник Семюєль Морзе винайшов дивовижний код, який служить людству до цих пір. Інформація кодується трьома «буквами»: довгий сигнал (тире), короткий сигнал (крапка) і відсутність сигналу (пауза) для розділення букв. Таким чином, кодування зводиться до використання набору символів, розташованих в строго певному порядку.
Люди завжди шукали способи швидкого обміну повідомленнями. Для цього посилали гінців, використовували поштових голубів. У народів існували різні способи сповіщення про небезпеку, що насувається: барабанний бій, дим костриць, прапори і так далі Проте використання такого представлення інформації вимагає попередньої домовленості про розуміння повідомлення, що приймається.

Знаменитий німецький учений Готфрід Вільгельм Лейбніц запропонував ще в XVII столітті унікальну і просту систему представлення чисел. «Обчислення за допомогою двійок... є для науки основним і породжує нові відкриття... при зведенні чисел до простих початків, які 0 і 1, скрізь з'являється чудовий порядок».
Сьогодні такий спосіб представлення інформації, за допомогою мови що містить два символи 0 і 1, широко використовується в технічних пристроях.
Ці два символи 0 і 1 прийнято називати бітами (від англ. binary digit – двійковий знак).
1 байт — це обсяг, який може займати на комп'ютерному носії один символ алфавіту, що містить до 256 різних символів (літер, цифр, символів операцій, розділових знаків тощо).
Наприклад, фраза «Ми любимо інформатику» містить 21 символ, у тому числі два пропуски (їх також уважають символами), тому кажуть, що обсяг фрази 21 байт.
Між байтом і бітом таке співвідношення: 1 байт = 8 бітів.
Для вимірювання значних обсягів інформації на носіях використовують такі одиниці: 1 кілобайт, 1 мегабайт, 1 гігабайт, 1 терабайт (тут 1 кіло = 210 = 1024):
1 кілобайт = 1 Кбайт = 1024 байти наближено 103 байтів;
1 мегабайт = 1 Мбайт= 1024 Кбайти наближено 10е байтів;
1 гігабайт = 1 Гбайт = 1024 Мбайти наближено 109 байтів;
1 терабайт = 1 Тбайт = 1024 Гбайти наближено 1012 байтів.

III. Практична частина.
Проглядання презентації. Складання конспекту
IV. Д/з

Знати, що таке інформація, властивості інформації, одиниці вимірювання об'єму інформації.
V. Питання учнів.

Відповіді на питання учнів.
VI. Підсумок уроку.
Підбиття підсумку уроку. Виставляння оцінок.

На уроці ми дізналися, що ж таке інформація, обговорили властивості і форми представлення інформації, познайомилися з двійковим кодом і дізналися в яких одиницях вимірюється інформація.

Схожі:

Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)
Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання І кодування повідомлень, двійкове кодування....
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\1.Інформація. Інформаційні процеси та системи
Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Способи подання І кодування повідомлень, двійкове кодування....
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\3. Системне програмне забезпечення (7 год) Загальні відомості про...
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Вимірювання обсягу даних. Способи подання І кодування повідомлень, двійкове кодування....
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\Урок №2. Тема
Тема: Інформація та її властивості. Інформація. Інформаційні процеси. Інформаційні повідомлення. Види інформаційних повідомлень....
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\План загальні поняття про систему штрихового кодування товарів та...
Постанова Кабінету Міністрів України від 11. 03. 93 р. №180 "Про організацію виробництва електронних касових апаратів, ваго-касових...
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\Інформація та інформаційні процеси. Системи числення. Повідомлення....
Системи числення. Повідомлення. Способи передачі й збереження інформації. Носії інформації. Кодування інформації. Історія розвитку...
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\Способи кодування інформації
Сьогодні ми вирушимо у далекий космічний простір до невідомої нам планетиКодуляндії та познайомимося з її мешканцями. Подорожувати...
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\Питання до екзамену з предмету «от та програмування» для групи 323
Визначити поняття даних. Розповісти про можливості кодування інформації, інформаційні технології та сфери їх застосування
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\Кодування інформації. Представлення інформації в комп’ютері
Кодування – це перетворення інформації у зручну для передачі або збереження форму
Урок №1. Тема: «Інформація. Поняття про інформацію І способи її уявлення. Види інформаційних повідомлень. Вимірювання об\Урок № Тема : Статистичнi данi. Способи подання даних. Характеристики...
Тема : Статистичнi данi. Способи подання даних. Характеристики варiацiйних рядiв. Середнi величини. Мода, медiана вибiрки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка