Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)
Скачати 404.9 Kb.
НазваПідтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси)
Сторінка1/4
Дата конвертації13.03.2013
Розмір404.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4


Підтримка та розвиток відновлювальних

джерел енергії (біомаси)

Проект фінансується Європейським Союзом

EuropeAid/119152/C/SV/UA – Службовий контракт 2005/100-604
ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КВАЛІФІКАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса»

(ЕСКО-Б)

1. ^ ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КВАЛІФІКАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ЕСКО-Б
2. ІНСТРУКЦІЇ заявникам
3. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ
4. ФОРМА ЛИСТА-ЗАЯВИ ТА ФОРМИ ДОДАТКІВ

06 лютого 2007 р.

Київ

^ 1 ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У КВАЛІФІКАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ЕСКО-Б

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) та Делегація Європейської Комісії в Україні (ДЄК) запрошують приватні компанії, що мають досвід роботи в України у використанні відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та комбінованому виробництві теплової і електричної енергії (когенерації), взяти участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б), яку буде засновано у формі закритого акціонерного товариства, що повністю належатиме Акціонерам.
Відбір Акціонерів заплановано наступним чином:
Подання Кваліфікаційної документації 28 лютого 2007 р.

Відбір та повідомлення 7 березня 2007 р.
Заяви про участь у відборі Акціонерів приймаються від компаній з будь-яких країн.
Документацію щодо участі у відборі Акціонерів можна отримати за зазначеною нижче адресою. У відповідній Заяві повинно бути чітко зазначено: «Заява на участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б)». Документацію щодо участі у відборі Акціонерів можна отримати за зазначеною адресою починаючи з 7 лютого 2007 року. Цю Документацію також розміщено на сайті Проекту TACIS за адресою: www.escob.com. Зацікавлені компанії можуть отримати подальшу інформацію, а також «Запрошення до участі у кваліфікації Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б), за адресою:
Офіс Проекту TACIS

Світлана Шевченко або Дмитро Строкон

вул. Гонти, буд. 1, кімната 25

Київ, 04112, Україна

Тел./Факс: (+380 44) 458 0435

Електронна пошта: office@escob.org.ua

2 ІНСТРУКЦІЇ заявникам
^ 2.1 Загальна інформація
Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) та Делегація Європейської Комісії в Україні (ДЄК) мають намір провести кваліфікацію та відбір компаній, які стануть Акціонерами ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б) у відповідності до вимог, визначених в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані”.
Календарний план заходів міститься в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.2).
^ 2.2. Відповідність вимогам та критерії кваліфікації
Кваліфікація та відбір Акціонерів є відкритими для компаній з будь-яких країн.
Кваліфікація та відбір Акціонерів будуть здійснюватися на підставі відповідності Заявника мінімальним прохідним критеріям у форматі «Так/Ні» щодо загального і спеціального досвіду та фінансового стану за визначенням в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.3) за відповідями Заявника у Листі-заяві, інших формах, що до нього додаються, та подальших документах, що подаються на вимогу.
^ 2.3. Підготовка та подання Заяв
Потенційні Заявники можуть звернутись в письмовій формі за поясненням вимог та критеріїв кваліфікації та відбору Акціонерів у будь-який час до настання кінцевого строку подачі заяв.
Вся інформація, що подається з метою кваліфікації та відбору Акціонерів, надається на мові, визначеній в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.4). У випадку, якщо інформація надається на іншій мові, вона має супроводжуватись перекладом на мову, зазначену в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.4). Такий переклад буде визначальним для тлумачення інформації. Інформація подається за формами, визначеними у цій Документації щодо участі у відборі Акціонерів.
Заява про участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів складається з:

(а) Листа-заяви та (б) форм та документів, визначених в Розділі 4.
Ненадання інформації, що є важливою для оцінки кваліфікації Заявника, або невчасне надання роз’яснень чи підтверджень наданої інформації можуть призвести до дискваліфікації Заявника.
Подана Заява про участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів повинна надійти в запечатаному конверті з кур’єром або рекомендованим листом на адресу, зазначену в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.6) не пізніше дати, зазначеної в тому ж розділі (пункт 3.7), і повинна бути позначеною так, як визначено в тому ж розділі (пункт 3.8). Документи, що надходять з запізненням, не приймаються до розгляду і повертаються невідкритими.
На конверті повинні бути чітко зазначеними назва та поштова адреса Заявника.
^ 2.4. Кваліфікація та відбір Акціонерів
Комітет з відбору зберігає за собою право:
- відмовити у прийнятті або прийняти будь-яку заяву; та
- відмінити процедуру відбору Акціонерів та відмовити по всім заявам.
Комітет з відбору не несе відповідальності і не є зобов’язаним інформувати Заявника про підстави таких дій.
Протягом часу, визначеного в Розділі 3 “Кваліфікаційні дані” (пункт 3.4), заявникам буде письмово повідомлено листом, факсом або електронною поштою про результати розгляду їх заяв з зазначенням переліку відібраних Заявників без зазначення будь-яких причин прийняття Комітетом з відбору такого рішення.
Комітет з відбору може визнати Заявника таким, що умовно пройшов кваліфікацію, тобто кваліфікованим за умови виконання Заявником певних вимог до настання встановленого строку.
3 Кваліфікаційні дані
^ 3.1 Відбір Акціонером ЕСКО-Б
Комітет з відбору запрошує приватні компанії, що мають досвід роботи в України у використанні відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та комбінованому виробництві теплової і електричної енергії (когенерації), взяти участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б).
Напрямки діяльності ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б):

Розвиток біомасового сектору було визначено як один з ключових пріоритетів Національної енергетичної стратегії України, що забезпечує низку переваг: зменшення залежності від імпортованих енергетичних ресурсів; створення нових робочих місць у сільській місцевості; створення нових ринків для вітчизняних виробників обладнання для збору біомаси та її утилізації, а також зменшення впливу на навколишнє середовище шляхом заміщення викопних видів палива місцевими паливами біомасового походження.

На сприяння впровадженню біомасових технологій Уряд України отримав підтримку з боку Європейського Союзу у створенні біомасової енергетичної сервісної компанії (ЕСКО-Б) спеціально для вирішення цих питань. Перевага віддається створенню закритого акціонерного товариства з можливою міноритарною участю в ньому Уряду України.

Структуру цього нового підприємства буде побудовано за моделлю бізнес-структури енергетичних сервісних компаній (ЕСКО), що діють в Центральній та Східній Європі. ЕСКО є відносно новим явищем в Україні, при цьому УкрЕСКО є першою комерційно життєздатною компанією, створеною в 1996 році та досі успішно діючою в Україні. ЕСКО є поширеними в Західній Європі та Північній Америці, де за останні тридцять років з застосуванням цієї концепції було здійснено велику кількість енергетичних проектів з реконструкції.

ЕСКО надає своїм клієнтам послуги з постачання або збереження енергії шляхом здійснення своїм власним коштом або за кошти третіх сторін капіталовкладень в енергетичне обладнання, що знаходиться на об’єктах замовників, і, таким чином, зменшення витрат на постачання енергії та/або обсягів її споживання. Повернення інвестованих коштів до ЕСКО здійснюється з фактичної економії. Підхід з орієнтацією на послуги означає, що замовник замість здійснення власних інвестицій одержує від ЕСКО гарантії того, що суми його фактичних платежів не будуть вище тих, що він продовжував би сплачувати за рахунками за постачання енергії. Після повернення до ЕСКО інвестицій (з прибутком), замовник починає отримувати повний обсяг вигод від своєї нової енергетичної системи.

Для стимулювання інтересу серед приватних інвесторів Європейська Комісія (за програмою ТАСІS) планує надати грант в розмірі 600 000 євро для здійснення капітальних інвестицій в обладнання двох демонстраційних проектів з подальшим поверненням цих коштів до ЕСКО-Б.

Однією з головних переваг цього нового ЕСКО є те, що Європейська Комісія (за програмою ТАСІS) на початковому етапі надає кошти для фінансування діяльності з підтримки ЕСКО-Б з боку досвідчених європейських та місцевих експертів. Це дозволить створити в Україні біомасову енергетичну сервісну компанію світового рівня з самого початку роботи проекту і забезпечити передачу необхідних навичок українським працівникам протягом початкового періоду діяльності компанії.
^ 3.2 Календарний план заходів
Відбір Акціонерів заплановано наступним чином:
Подання Кваліфікаційної документації 28 лютого 2007 р.

Відбір та повідомлення 7 березня 2007 р.
^ 3.3 Кваліфікаційні критерії
Для того, щоб пройти кваліфікацію і стати відібраним Акціонером, Заявник має довести Комітету з відбору свою відповідність визначеним нижче вимогам щодо досвіду, фінансового стану та участі у судових спорах в минулому:
- ^ Загальний досвід.
Заявник має відповідати наступним мінімальним критеріям:


 • середній річний оборот або операції у використанні ВДЕ та/або когенерації за останні три роки на суму 5 мільйонів гривень або еквівалентну,
 • три роки управління та ведення активної господарчої діяльності у використанні ВДЕ та/або когенерації в ролі приватного власника або концесіонера,
 • досвід у залученні фінансування з кредитних та власних коштів та здійсненні інвестиційних програм в енергетиці на суму принаймні 5 мільйонів гривень.


- ^ Фінансовий стан
Доступність або наявність ліквідних активів, необтяженого майна, кредитних ліній, інших фінансових засобів, достатніх для залучення інвестиційного капіталу для ЕСКО-Б в розмірі принаймні 5 мільйонів гривень (чи його еквіваленту).
Ревізовані баланси за останні три роки, що підтверджують стійкість фінансового становища Заявника і відображають довгострокову прибутковість. (В разі необхідності, Комітет з відбору може звертатися з відповідним запитом до банку Заявника.)
- ^ Участь у судових спорах в минулому
Заявник надає точну інформацію за три останні роки про будь-які поточні чи минулі судові чи арбітражні спори, що виникли з виконаних договорів, або договорів, що зараз виконуються.
3.4 Мова
Повинна використовуватись англійська, або українська, або російська мова.
3.5 Заява про участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів
Відповідні форми містяться в Розділі 4.
Лист-заява повинен супроводжуватися відповідними заповненими формами та копіями останніх документів, як це вимагається у формах. Всі папери (лист, форми та документи) мають знаходитись у запечатаному конверті.

^ 3.6 Адреса Комітету з відбору
Офіс Проекту TACIS

Комітет з відбору

до уваги Світлани Шевченко

вул. Гонти, буд. 1, кімната 25

Київ, 04112, Україна
^ 3.7 Останній день подання Заяв
28 лютого 2007 р.
3.8 Позначення Заяви
Заявник має позначити конверт з листом, формами та документами наступним чином: «Заява на участь у кваліфікації з метою відбору Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б)».
^ 3.9 Результати роботи Комітету з відбору
До 7 березня 2007 року Заявники будуть поштою, факсом або електронною поштою проінформовані про результати роботи Комітету з відбору.

^ 4. ФОРМА ЛИСТА-ЗАЯВИ ТА ФОРМИ ДОДАТКІВ


 • Форма Листа-заяви

 • Заявник - Загальна інформація

 • Заявник - Річний оборот

 • Заявник - Наявність спеціального досвіду

 • Заявник - Фінансова інформація

 • Заявник - Участь в судових спорах в минулому

 • Заявник – Додатки


ЛИСТ-ЗАЯВА
[ Бланк заявника, включаючи повну поштову адресу, номер телефону, номер факсу, адресу електронної пошти. ]
Дата:______________________
Офіс Проекту TACIS

Голові Комітету з відбору

Панове,
Будучи належним чином уповноваженим представляти і діяти від імені __________________ (“Заявник”) на підставі _____________________________, та переглянувши і повністю розуміючи всю інформацію, що міститься у «Запрошенні до участі у кваліфікації Акціонерів ЕСКО-Б» щодо кваліфікації та відбору Акціонерів, нижчепідписаний цим подає Заяву про участь у кваліфікації з метою відбору Вами Акціонерів ЗАТ «Енергетична сервісна компанія Біомаса» (ЕСКО-Б).
До цього листа додаються копії оригінальних документів, що визначають:
(a) юридичний статус Заявника;


 1. місце його основної господарської діяльності; та
 1. місце його заснування (для Заявників, які є корпораціями); або місце його реєстрації (для Заявників, які є товариствами чи компаніями, що мають одного власника).


Ви та Ваші уповноважені представники цим уповноважуєтесь надсилати будь-які запити чи проводити розслідування з метою перевірки тверджень, документів та інформації, наданої у зв’язку з цією Заявою, а також уточнювати у наших банків та замовників будь-які фінансові та технічні аспекти наданих нами даних. Цей Лист-заява також становить дозвіл будь-якій особі чи повноважному представнику будь-якої інституції, що згадується в супровідній інформації, надавати таку інформацію, яка вважається за потрібну і запитується Вами з метою перевірки тверджень та інформації, наданих в цій Заяві, як то інформації щодо можливостей, досвіду та компетенції Заявника.
Ви та Ваші уповноважені представники з метою отримання додаткової інформації можуть звертатися до нижчезазначених осіб:


^ Загальні запити та запити з управлінських питань

Контактна особа 1


Телефон 1

Контактна особа 2


Телефон 2^ Запити щодо співробітників

Контактна особа 1


Телефон 1

Контактна особа 2


Телефон 2
^ Запити з технічних питань

Контактна особа 1


Телефон 1

Контактна особа 2


Телефон 2^ Запити з фінансових питань

Контактна особа 1


Телефон 1

Контактна особа 2


Телефон 2


Цю Заяву складено з повним розумінням того, що Ви залишаєте за собою право:
 вносити зміни в критерії кваліфікації; та
 відхиляти чи приймати будь-які заяви, відміняти процедуру кваліфікації та відбору Акціонерів ЕСКО-Б, а також відхиляти всі заяви.
Ви не будете нести відповідальності за будь-які такі дії і не є зобов’язаними інформувати Заявника про причини таких дій.
Той, що нижче підписався, засвідчує, що всі твердження та інформація, що надаються в належним чином оформленому Листі-заяві та інших формах, що додаються, є повними, правдивими та вірними щодо найменшої дрібниці.


Підпис


ПІБ


Від імені (назва Заявника)
Печатка

^ Додаток - Форма (1)
  1   2   3   4

Схожі:

Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconЕнергетика України: можливості, проблеми та перспективи Зміст Вступ
Техніко-економічна та екологічна оцінка нетрадиційних І відновлювальних джерел енергії
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconАльтернативні види палива та енергії
Потенціал відновлюваних (екологічно чистых) джерел енергії в Україні (джерело – Інститут відновлюваної енергетики нан україни)
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconКонспект уроку з фізики на тему: «екологічні проблеми електроенергетики....
Мета: формування знань про сучасне виробництво електроенергії та проблеми екології, які при цьому виникають, пошук І використання...
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconЕкономічні аспекти двостороннього співробітництва між україною та...

Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconАтлас
Характерною прикметою сучасної енергетики України є рух в напряму розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та...
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconЗакон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику»
«Шляхи використання відновлюваних джерел енергії та зменшення споживання природного газу в системах теплопостачання»
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconЗакон збереження механічної енергії
Розкрийте суть понять «кінетична» та «потенціальна» енергія. Наведіть та поясніть приклади перетворення одного виду механічної енергії...
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) icon1. Використання ефективних джерел світла
Основний потенціал енергозбереження в освітлювальних установках лежить підвищенні ефективності перетворення електричної енергію в...
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconЛічильник електричної енергії нік 2104 Паспорт аашх. 411152. 014 Пс
Лічильник електричної енергії нік 2104 (далі лічильник), є електронним І призначений для вимірювання активної енергії по одному,...
Підтримка та розвиток відновлювальних джерел енергії (біомаси) iconПро електроенергетику
Споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка