Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки
Скачати 168.56 Kb.
НазваРайонна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки
Дата конвертації15.03.2013
Розмір168.56 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Красилівської районної ради

від _______________ №___
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Красилівської районної ради

від _______________ №___

РАЙОННА ПРОГРАМА

Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці”

на 2008-2010 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Районна програма „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2008-2012 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153 „Про затвердження Державної програми Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки”, рішення 5 сесії 5 скликання обласної ради від 20.12.2006 року “Про програму „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці області” на 2006-2010 роки ” та наказу Міністерства освіти і науки України № 126 від 15.02.2007 р., який затверджує нові вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів навчальних закладів.

Важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті. Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і освітніх послуг.

Період переходу від постіндустріального до інформаційного суспільства зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів щодо впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки.

Реалізація програми «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти Красилівського району на 2001-2006 р.р.» та відповідних додаткових заходів у 2006-2007 роках, затверджених наказом відділу освіти сприяли створенню комп’ютерної бази закладів освіти, обладнанню сучасних кабінетів інформатики, покращенню володінням комп’ютерною технікою учнями загальноосвітніх закладів, зростанню інформаційної культури вчителів.

В даний час в навчальних закладах району використовуються 480 комп’ютери, в тому числі 49 комп’ютерних комплексів, які придатні для використання сучасних електронних засобів. Загальноосвітні школи І-ІІІ ст., відділ освіти та будинок творчості підключені до мережі Інтернет, 32 шкіл мають власні локальні мережі, 7 шкіл району, відділ освіти та будинок творчості об’єднані в локальну освітянську мережу, решта шкіл мають можливість під’єднуватись до неї комутовано. В комп’ютерних класах шкіл І-ІІІ ступенів встановлено від 9 до 17 комп’ютерів, в школах І-ІІ ступенів по 2-5 комп’ютери. У 20 школах району встановлено ліцензійне системне забезпечення.

За минулий 2007 рік в 7 школах району встановлено нові навчально- комп’ютерних комплекси за кошти державного бюджету, в інших модернізовано вже існуючі НКК. В 10 школах встановлюється альтернативна можливість підключення мобільного Інтернету. Забезпечено комп’ютерною технікою працівників відділу освіти та райметодкабінету. Організовано доступ працівників відділу освіти до мережі Інтернет.

Сьогодні інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено розширити доступ до інформації, урізноманітнюють технології. Застосування інформаційних технологій докорінно змінює роль і місце педагога та учня, вчитель перестає бути просто «ретранслятором» знань, а є співтворцем сучасних технологій навчання. Позитивні зрушення по ефективному використанню комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі є в окремих школах. Так у Красилівській ЗОШ І-ІІІ ст..№3, Антонінській, Михайловецькій, Волицькій, Митинецькій, Западинській школах проходить апробація електронних навчальних посібників. На базі комп’ютерних комплексів міських загальноосвітніх шкіл проводяться курси по навчанню педпрацівників району інформаційно-комунікаційним технологіям. Зокрема, по реалізації програм "Intel. Навчання для майбутнього" та "Партнерство в навчанні". Станом на 01.09.2008 року навчання за програмою "Intel®-Навчання для майбутнього" пройшли 155 педпрацівників району, та за програмою "Партнерство в навчанні" проведено курси для 180 вчителів.

Однак, не всі школи забезпеченні сучасними мультимедійними засобами навчання, ліцензованим програмним забезпеченням які повинні відповідати новим вимогам до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів навчальних закладів. Потребує покращення комп’ютеризації шкіл І ступенів та забезпечення комп’ютерною технікою дошкільних навчальних закладів. Сучасні тенденції у розвитку інформаційних і комунікаційних технологій вимагають нових підходів і подальших кроків у розв’язання даної проблеми на що і розроблена дана програма.

^ МЕТА ПРОГРАМИ
Метою програми є створення умов для розвитку освіти і науки в районі, підвищення ефективності управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, здійснення підготовки відповідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів, вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

^ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні забезпечити:

 • підвищення загальної інформаційної грамотності населення;

 • оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів навчально-комп'ютерними комплексами;

 • оснащення всіх загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня та базових дитячих дошкільних навчальних закладів комп’ютерами нового покоління;

 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів мультимедійним обладнанням;

 • поновлення, модернізація та доукомплектування комп’ютерних класів і навчальних кабінетів комп’ютерною технікою;

 • підключення до мережі Інтернет шкіл І-ІІ ступенів;

 • розширення районної локальної мережі;

 • впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес, проведення наукових досліджень, забезпечення доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;

 • розроблення і впровадження програмного забезпечення викладання базових дисциплін;

 • створення районної дистанційної школи юного програміста на базі Красилівського БТДЮ;

 • створення баз даних (електронних бібліотек) в кожному закладі І-ІІІ ступенів;

 • функціонування сайтів відділу освіти, райметодкабінету та веб-сторінок усіх загальноосвітніх навчальних закладів;

 • ширше використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській діяльності;

 • подальше вдосконалення навчання інформатики;

 • проходження всіма педагогічними працівниками курсової підготовки за однією із діючих програм;


Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком 1.
^ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування районної програми здійснюватиметься за рахунок коштів, які щороку передбачаються в державному бюджеті, за позабюджетні кошти та спонсорську допомогу в придбанні комп’ютерної техніки, а також в межах асигнувань, передбачених районним бюджетом на освіту.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання програми дасть можливість:


 • підняти навчально - виховний процес на новий якісний рівень;

 • підвищити якість, доступність та конкурентоспроможність закладів освіти району на освітньому ринку послуг;

 • організувати дистанційне навчання дітей та вчителів;

 • підвищити ефективність науково-дослідницької роботи в школах, створити рівні умови доступу до якісної освіти;

 • підвищити ефективність управління за рахунок впровадження інформаційних та комунікаційних технологій;

 • забезпечення ЗНЗ району сучасною комп’ютерною технікою, доступом до мережі Інтернет;

 • завершити створення єдиної освітньої комп’ютерної мережі району;

 • поповнити фонди педагогічних програмних засобів ЗНЗ району;

 • створити електронні картотеки;

 • забезпечити підготовку та перепідготовку педпрацівників району для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційно-комунікаційними технологіями;

 • забезпечити реалізацію права людини на вільний по­шук, одержання, передачу, виробництво і поширення інфор­мації;

 • виховати конкурентноспроможну особистость.


Додаток 1.

Напрями діяльності та заходи районної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"

на 2008-2010 роки
^ Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

^ Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.Оснащення комп’ютерною технікою, програмними засобами

Оснащення універсальними навчально-комп’ютерними комплексами, персональними комп’ютерами:

загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, установ освіти

2008-2010

відділ освіти

районний бюджет

державний бюджет

50,0
350,0Забезпечення комп’ютерною технікою кабінетів адміністрації шкіл, шкільних бібліотек, тощо.

2008-2010

відділ освіти

районний бюджет

110,0Модернізація навчально-комп’ютерних комплексів ЗОШ І-ІІІ ступенів.

2008-2010

відділ освіти

районний бюджет

50,0Оснащення мобільними навчально-комп’ютерними комплексами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, установ освіти.

2008-2010

відділ освіти

районний бюджет


80,0Створення і модернізація локальних мереж у навчальних закладах, установах освіти

2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


8,0Підключення загальноосвітніх, позашкільних закладів, установ освіти до мережі Інтернет, в тому числі:

за технологією Dial-up

за технологією ADSL, xDSL, тощо

2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


15,0Забезпечення роботи в мережі Інтернет загальноосвітніх, позашкільних закладів, установ освіти


2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


30,0Оснащення ліцензійними україномовними програмами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, установ освіти

2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


20,0Проведення аналізу стану наявної комп’ютерної техніки, доцільності та ефективності її використання в навчально-виховному процесі, відповідності сучасним вимогам.

2008-2010

РМК, керівники ЗНЗ


районний бюджет


-Проведення та оновлення паспортизації комп’ютерних класів.

2008-2010

керівники ЗНЗ


районний бюджет


-Посилення контролю за впровадженням комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес, підвищенням комп’ютерної грамотності вчителів і учнів.

2008-2010

РМК, керівники ЗНЗ


районний бюджет


-Забезпечення педагогічними програмними засобами загальноосвітніх навчальних закладів

Забезпечення ліцензованими україномовними програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


7,0Створення та поновлення банку даних електронних підручників, енциклопедій навчального призначення, навчальних фільмів, тощо.

2008-2010

РМК

районний бюджет


-Створення банку даних електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення освіти.


2008-2010

РМК

районний бюджет


-Організація розробки та апробації на базі шкіл району методичних програмних засобів та програмних засобів навчального призначення.

2008-2010

РМК

районний бюджет


-Організація районних конкурсів з розробки педагогічних програмних засобів.

2009

РМК

районний бюджет


-Забезпечення доступу до освітніх телекомунікаційних мереж

Розширення районної освітньої мережі.

2008-2010

відділ освіти

районний бюджет


40,0Підключення до обласної освітньої мережі.

2008

відділ освіти

районний бюджет


20,0Забезпечення доступу до національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (URAN).

2009

відділ освіти

районний бюджет


10,0Забезпечення доступу до європейської науково-дослідницької мережі (GEANT)

2011

відділ освіти

районний бюджет


10,0Створення, зберігання та доступ до інформаційних ресурсів

Функціонування сайтів закладів району

2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


10,0Забезпечення використання ресурсів мережі Інтернет для участі в конкурсах, предметних олімпіадах, роботі МАН.


2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


-Забезпечення участі учнів ЗНЗ району в заочних Інтернет – олімпіадах, конкурсах, турнірах, тощо.

2008-2010

керівники ЗНЗ

районний бюджет


-Використання систем забезпечення інформаційної безпеки

2008-2010

відділ освіти

районний бюджет


-Інформаційне забезпечення управління освітою району

Впровадження автоматизованої системи управління загальноосвітніми навчальними закладами.

2008-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


25,0Впровадження автоматизованої системи обліку підручників у загальноосвітніх навчальних закладах.

2009-2010

відділ освіти, керівники ЗНЗ

районний бюджет


15,0Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

Забезпечення підготовки та перепідготовки вчителів, керівних кадрів ЗНЗ, методистів РМК для роботи з програмними засобами навчального призначення та інформаційно-комунікаційними технологіями в тому числі:

2008-2010

відділ освіти, РМК

районний бюджет


40,0
за програмою "Intel. Навчання для майбутнього."

2008-2010за програмою "Партнерство у навчанні"


2008-2010за іншими програмами

2008-2010

районний бюджет
Активізація роботи по розробці методик проведення уроків з різних предметів на основі мультимедійних та інформаційно-комунікаційних технологій.2008-2010

РМК, керівники ЗНЗ

районний бюджет


-Розширення сфери застосування автоматизованого тестування та оцінювання рівня компетентності учнів, використання тестових та контролюючих програм.


2008-2010

відділ освіти

районний бюджет


-Створення районної дистанційної школи

2008-2010

відділ освіти

районний бюджет


5,0

Всього

895,0

Схожі:

Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconПро затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні...
Затвердити Державну програму “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006–2010 роки (далі — Програма), що...
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconІнформаційні мережеві технології в науці та освіті
Використання мережевих технологій у наукових дослідженнях
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconРозділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття...
Аналіз програми курсу «Основи економіки» та психологічна характеристика групи навчання; 15
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconІнформаційно-комунікаційні технології
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconІнформаційно-комунікаційні технології
Евм, аудіо, кіно, відео. З появою комп'ютерів з'являється новий термін — «нові інформаційні технології навчання». Термін «інформаційно-комунікаційні»...
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconВідділ освіти золочівської районної державної адміністрації
Золочівської районної державної адміністрації про виконання Програми «Інформаційно-комунікаційні технології в закладах та установах...
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconПрограма „Створення єдиного інформаційного освітнього простору закладів...
Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни І її місце світовій спільноті. Інформаційні та комунікаційні...
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconПрограма роботи з обдарованою молоддю чернігівського району на 2008-2010 роки
Обдарованою молоддю на 2007-2010 роки”, наказ Міністерства освіти І науки України від 08. 10. 2007 №886 „Про план заходів щодо виконання...
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconІнформаційно-комунікаційні системи І технології у менеджменті бодяєва...
Саме інформаційні системи І технології дозволяють одержати максимально корисну І оперативну інформацію для внутрішніх та зовнішніх...
Районна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки iconПрограма “обдарована дитина” на 2007-2010 роки
Програма “Обдарована дитина ” на 2003-2010 роки розроблена з метою створення у закладі пошуку, розвитку й педагогічної підтримки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка