Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Скачати 318.84 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки
Сторінка3/3
Дата конвертації15.03.2013
Розмір318.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3

^ 5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ДРУГИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


 1. Архітектура експертної системи.

 2. База правил.

 3. Визначення структури фрейму як моделі подання знань про поняття.

 4. Визначте переваги та недоліки фреймів.

 5. Використання метазнань для обмеження області пошуку рішень.

 6. Впровадження в промислову експлуатацію.

 7. Евристичний пошук.

 8. Етап інтерпретації. Етап концептуалізації. Етап тестування.

 9. Етапи проектування експертної системи. Етап формалізації. Дослідна експлуатація.

 10. За допомогою яких дій можливо виразити ієрархію фреймів?

 11. За заданим висловом створіть фрейм–опис або рольовий фрейм поняття, події.

 12. Інтерпретатор правил.

 13. Інтерфейс користувача експертної системи.

 14. Класифікація фреймів.

 15. Концепція “швидкого прототипу”.

 16. Машина логічного виведення.

 17. Механізм виведення в продукційній системі.

 18. Модель бази знань в поєднанні фреймового і мережного подання.

 19. Модуль придбання знань.

 20. Назвіть області людської діяльності в який застосовуються експертні системи.

 21. Особливості модифікації і супроводу в експлуатації експертної системи.

 22. Підсистема роз'яснень.

 23. Принципи наслідування інформації у фреймовій мережній моделі

 24. Продукційні моделі: Основні визначення.

 25. Процедури-демони та процедури-слуги.

 26. Пряме та зворотне виведення.

 27. Робоча область.

 28. Робоча пам'ять у продукційній системі.

 29. Склад розроблювачів експертної системи, роль і задачі кожного з членів групи.

 30. Стратегії керування виведенням.

 31. Структури даних фрейму.

 32. У чому різниця між експертною системою та системою, що ґрунтується на знаннях?

 33. Управління виведенням у продукційній системі.

 34. Формальний опис фрейму.

 35. Фреймові мережі.

 36. Фреймові моделі.

 37. Характеристика продукційних моделей.

 38. Цикл роботи інтерпретатора правил.

 39. Що зветься приєднаною процедурою?

 40. Що зветься сценарієм?

 41. Як ви розумієте термін "простір пошуку"?

 42. Як здійснюється пошук інформації в базі знань, створеній на основі фреймів?

 43. Як здійснюється пошук інформації в мережній базі знань?

 44. Яка інформація може бути представлена у слотах фреймів?

 45. Яка різниця між фреймом-прототипом та фреймом-екземпляром?

 46. Які властивості предметної області (об'єкта автоматизації) є передумовою для створення експертної системи?

 47. Які типи відношень існують між фреймами в у мережі?

^ 6 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА третій МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


 1. Багатозначність та методи її усунення.

 2. Властивості нечітких операцій та закони нечіткої логіки.

 3. Дайте визначення та наведіть приклади понять: чітка підмножина функція приналежності, нечітка підмножина, множина приналежностей, нечітка змінна, лінгвістична змінна, терм-множина, терм, семантична процедура, нечітке число, нечітке число (L-R)-типу, функція приналежності нечітких чисел (L-R)-типу, нечітке n-арне відношення, нечітке відношення на множині.

 4. Де і для яких задач доцільно застосовувати нечітку логіку?

 5. Інженерія знань та нечіткість.

 6. Ненадійні знання та виведення.

 7. Неповні знання та немонотонна логіка.

 8. Нечіткі множини та виведення.

 9. Нечіткі операції у пакеті MATLAB.

 10. Операції над нечіткими множинами: доповнення, включення, рівність, об'єднання, перетинання, різниця, симетрична різниця, диз'юнктивна сума, алгебраїчний добуток, алгебраїчна сума, обмежена сума, обмежена різниця, обмежений добуток, драстичне перетинання, драстичне об'єднання,-сума, зведення в ступінь, СОN, DIL, множення на число, опукла комбінація, декартовий добуток, нормалізація, нечітке включення.

 11. У чому відмінності звичайних та нечітких чисел?

 12. Функції приналежності нечітких множин: аналітичний запис, формат виклику у пакеті MATLAB, графіки.

 13. Характеристики та властивості нечітких множин: висота, чи є множина нормальною, субнормальною або порожньою; чи є множина унімодальною, ядро, носій, межі, точки переходу, найближча чітка множину, чи є множина опуклою, міра нечіткості Ягера, міра нечіткості Коско, чітка множина альфа-рівня.

 14. Що таке нечітка множина?

^ 7 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА четвертий МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


 1. Дефазифікація: загальне призначення та методи: середній з максимальних, найбільший з максимальних, найменший з максимальних, центр тяжіння, метод медіани, висотна дефазифікація.

 2. Застосування нейро-нечітких мереж для видобування знань з даних.

 3. Методи нечіткого виведення.

 4. Методи побудови нечіткого логічного виводу Мамдані та Сугено.

 5. Моделі на базі нейро-нечітких мереж.

 6. Моделі на базі теорії нечітких множин.

 7. Недетермінованість управління виведенням та евристичні знання.

 8. Нечітка кластеризація як підхід до подання знань.

 9. Нечіткі відношення та операції з ними.

 10. Порівняння методів побудови нечіткого логічного виведення Мамдані та Сугено.

 11. Редактор anfisedit.

 12. Створення нечітких моделей у пакеті MATLAB.

 13. Структура та елементи нейро-нечітких мереж.

 14. Функції пакету MATLAB для створення нейро-нечітких мереж.

 15. Які вимоги мають пред’являтися до навчальної вибірки та як це вплине на процес навчання?


ДОПОВНЕННЯ І ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ
на 2007- 2008 навчальний рік

У робочу програму вносяться такі зміни:


Робоча програма схвалена на засіданні кафедри

"___"____________ 20___р.

Завідувач кафедри _______________________


Внесені зміни ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи (декан) _______________________

"___"_____________ 20__р.
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол №9 від 30. 05. 2005 р
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...
Програмне забезпечення автоматизованих систем" напряму 050103 “Програмна інженерія” від 17. 07. 2007 р за Міжнародним проектом "Європейсько-український...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України національний технічний університет...

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України

Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Д. Кожарін – к т н., ст н с., секція №2, тел. 454-9478, e-mail: Kozharin @psf ntu-kpi kiev ua
Міністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний університет Інститут інформатики та радіоелектроніки iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка