Донецької міської ради Донецької області
Скачати 241.71 Kb.
НазваДонецької міської ради Донецької області
Дата конвертації15.03.2013
Розмір241.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Донецька загальноосвітня школа I-III ступенів № 106

Донецької міської ради

Донецької області

Філологічного напряму
ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

ШКОЛИ ФІЛОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ

на 2012 – 2021р.р.


 Обгрунтування вибору проблеми : У зв’язку з соціальним замовленням, потребами учнів та їх батьків, враховуючі напрацювання суб’єктів округу в організації профільного навчання виникла потреба в удосконаленні на базі Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 106 профільного та допрофільного навчання учнів філологічним напрямком (профіль української філології).


Мета: Модернізувати та постійно удосконалювати мережу профільного навчання в Донецькій загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 106 як однієї із складових освітнього округу шкіл Петровського району (№ 103, 106, 116). Спрямувати профільне навчання на задоволення освітніх потреб і розвитку здібностей учнів, зорієнтованих на продовження освіти в Вищих навчальних закладах філологічного напрямку.


Зміст перетворень:

 • Здійснення організаційних заходів щодо створення профілю української філології;

 • Удосконалення системи діагностики освітніх запитів учнів округу допрофільної школи.

 • Запровадження різноманітних форм одержання профільної освіти у старшій школі.

 • Впровадження очно-заочної та дистанційної форми навчання, курсів за вибором, факультативів, спецкурсів.

 • Активна взаємодія, партнерство, освітня співпраця з Вищими навчальними закладами філологічної спрямованості.


^ 1 етап. Підготовка до проектування школи профільного навчання філологічного напрямку.
Завдання. Визнання вчителями і керівництвом необхідності модернізації школи профільного навчання філологічного напрямку. Розробка загальної концепції допрофільного та профільного навчання філологічного напрямку.

Процедури. Осмислення сутності профільного навчання середньої освіти. Прийняття рішення про моделювання школи профільного навчання філологічного напрямку. Розробка концепції проектування, програми та плану проектування. Формування проектної групи. Визначення необхідних для проектування фінансових, матеріально-технічних, інформаційних, методичних, кадрових ресурсів.

Інструментарій. Аналіз літератури. Фокус-група, «Мозковий штурм», дискусії.
^ 2 етап. Предпроектний аналіз.

Завдання. Діагностика актуального стану школи. Визначення ії проблем та здобутків. Попередня оцінка актуального стану та можливостей розвитку профільного навчання філологічного напрямку. Визначення першочергових напрямків проектування школи профільного навчання філологічного напрямку.

Процедури. Аналіз стратегічних напрямків розвитку школи, її структурних елементів, їх відповідностей становлення школи профільного навчання філологічного напрямку. Формулювання конкретних пропозиції щодо розвитку школи. Визначення першочергових напрямків проектування окреслення провідних проектних цілей.

Інструментарій. Аналіз документів, фокус-група, опитування, дискусія, «Мозковий штурм», SWOT-аналіз
^ 3 етап Вироблення проблемних рішень. Розроблення проектів та програми його реалізації. Визначення шляхів реалізації проектів.

Завдання. Визначення домінантних проектних цілей, засобів, шляхів та термінів її реалізації, документальне оформлення проекту.

Процедури. Накопичення масиву проектних цілей. Визначення засобів реалізації кожної цілі. Розширення проектної групи, формування профільних підгруп. Визначення критеріїв та методів перевірки ефективності проекту.

Інструментарій. Педагогічне проектування, критичний аналіз, методів перевірки ефективності проекту.

^ 4 етап Відпрацювання механізмів реалізації проектів. Пілотні дослідження.

Завдання. Відпрацювання механізмів розбудови школи профільного навчання філологіічного напрямку, передбачених проектом. Проведення пілотажних досліджень. Виявлення та усунення перепон на шляху реалізації проекту.

Процедури. Моделювання змін у школі, пов’язаних із становленням школи профільного навчання філологічного напрямку. Аналіз результатів, корегування проекту відповідно до результатів пілотажних досліджень.

Інструментарій. Педагогічне проектування та моделювання. Аналіз документів, спостереження, опитування
^ 5 етап Системні зміни профільної школи філологічного напрямку передбачені проектом

Завдання. Реалізація довготривалих проектів.

Процедури. Поетапна реалізація проектних цілей. Моніторинг змін профільної школи філологічного напрямку.

Інструментарій. Організаційно-корекційні методи, інноваційні методи навчання та виховання.
^ 6 етап. Аналіз очікуваних результатів.

Завдання. Визначення переваг та можливих недоліків, пов’язаних з новим підходом до розвитку і функціонування школи профільного навчання філологічного напрямку.

Процедури. Аналіз нового стану профільної школи філологічного напряму. Визначення переваг і недоліків. Формування пропозицій щодо корекції системи. Співвідношення дійсних та очікуваних результатів.

Інструментарій. Аналіз документації, спостереження, опитування, метод експертних оцінок, методи мовної статистики.
^ 7 етап. Корекція результатів.

Завдання. Виправлення недоліків системи. Оптимізація функціонування школи профільного навчання.

Процедури. Визначення недоліків у функціонування школи профільного навчання. Окреслення засобів та шляхів їх усунення. Реалізація практичних заходів, спрямованих на усунення вад функціонування та розвитку школи профільного навчання філологічного напрямку.
З А Х О Д И

щодо виконання програми


№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні

І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1.

Проведення інструктивно-методичної нараду з питань модернізації школи

Листопад

2011 р.

Директор

ДЗОШ № 106

2.

Створення творчої групи по модернізації школи

Листопад

2011 р.

Адміністрація школи

3.

Вивчення та опрацювання інструктивно-методичної бази з питань профілізації навчання

Грудень

2012 р.

Адміністрація школи, творча група

4.

Створення моделі модернізації школи

Квітень

2012 р.

Адміністрація школи

5.

Презентація моделі Концепції розвитку ДЗОШ І-ІІІ ступенів №106 філологічного напряму на педагогічній раді, обговорення її педагогічними працівниками

27.04.2012р.

Адміністрація школи

6.

Презентація моделі Концепції розвитку ДЗОШ І-ІІІ ступенів №106 філологічного напряму перед громадськістю

01.06.2012р.

Адміністрація школи

7.

Створення Концепції розвитку ДЗОШ І-ІІІ ступенів №106 філологічного напряму

Липень

2012 р.

Адміністрація школи

8.

Затвердження Концепції розвитку ДЗОШ І-ІІІ ступенів №106 філологічного напряму на педагогічній раді

Серпень

2012 р.


Адміністрація школи

9.

Вивчення потреб щодо впровадження профільного навчання;

 • думка учителів про профільне навчання;

 • професійне зростання учителя;

 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

 • аналіз стану здоров’я учнів;

 • нормалізація навчального навантаження учнів;

 • створення комфортних умов у школі;

 • удосконалення викладання профільних предметів .

Серпень

2012 р.

Адміністрація школи

10.

Підготовка робочих навчальних планів відповідно до філологічного напряму (профіль: українська філологія) та до профільної підготовки

Травень-червень

2012р.

Заступник директора з НВР Сташевська І.Є.

11.

Розміщення інформації щодо профілізації закладу (філологічний напрям, профіль: українська філологія) в засобах масової інформації, на сайті закладу

Квітень

2012 р., щомісяця

Учитель інформатики Волканова О.В.

12.

Забезпечення можливості вибору освітнього маршруту учнями старшої школи

Вересень

2014 р.

Адміністрація школи

^ П. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ ШКОЛИ

1.

Організація роботи постійно діючого семінару для педагогів, що працюють в профільних класах з проблем особистісно зорієнтованого навчання

Щороку

Адміністрація школи

2.

Організація роботи батьківського всеобучу з проблеми професійного самовизначення особистості

Щороку

Заступник директора з ВР, практичний психолог

3.

Впровадження тестових комп’ютерних технологій для визначення нахилів та обдарувань школярів.

Щороку

вересень

Практичний психолог

^ Ш. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА

1.

Робота ШОР з української мови для 5-7, 8-9 класів (розподіл годин, кадрове забезпечення)

2012-2014рр.

Адміністрація

2.

Розробка лінгвістичних конкурсів


Вересень- жовтень

2012 р.

Творча група

3.

Випуск шкільної газети

2012-2014рр.

Творча група

4.

Вивчення та апробація програмно – методичного забезпечення навчально - виховного процесу та приведення його у відповідність до потреб реалізації профільного навчання (підручники, методична література, довідники програми, методичні рекомендації МОНУ)

Щороку

вересень

Адміністрація школи,

творча група

5.

Здійснення аналізу доцільності та якості використання годин варіативної складової робочих навчальних планів

Травень

щорічно


Адміністрація школи

6.

Проведення науково-практичних семінарів

1 раз на семестр

Адміністрація школи

7.

Введення факультативів гуманітарної спрямованості

2012-2014рр.

Адміністрація школи

8.

Проведення конкурсу серед учнів профільних класів на кращу учнівську науково-дослідницьку роботу, кращий проект

2012-2014рр.

Заступник директора з НВР

9.

Моніторинг і корегування процесу впровадження філологічного напрямку

Щороку

травень

Заступник директора з НВР

10.

Моніторинг ефективності впровадження профільного та до - профільного навчання

Щороку

травень

Пед. колектив

11.

Розширення науково-дослідницького простору з залученням представників ВНЗ

Щороку

Адміністрація школи

12.

Створення авторських програм з урахуванням державних стандартів освіти

2012-2014рр.

Вчителі -предметники

13.

Реалізація проектів: «Школа розвитку самостійності», «Лінгвістичні сходинки», «Основи мовознавства», «Свідомий вибір професії», «Мій майбутній шлях», «Моделювання науково- методичної роботи школи сучасного українознавства», «Я – громадянин України», «Я – духовна особистість»

2012-2014рр.

Адміністрація школи, вчителі –предметники, керівники гуртків, педагог-орг.

^ ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ШКОЛИ

1.

Проведення опитування й анкетування учнів та їхніх батьків щодо прогнозування та визначення профільності навчання

Щороку

квітень

Практичний психолог

2.

Впровадження тестових комп’ютерних технології для визначення нахилів і обдарувань школярів.

Щороку

вересень

Практичний психолог

3.

Проведення діагностики інтересів, здібностей, які зможуть визначити характер і успішність освітньої діяльності учнів; діагностика готовності учнів до самостійного вибору профілю навчання та галузі професії, професійного самовизначення як ключового етапу самоосвітньої діяльності

Щороку

квітень

Практичний психолог

^ V. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

1.

Участь у щорічному проведенні ярмарку професій для учнів 9-11 класів

Щороку

лютий

Заступник директора з НВР,

практичний психолог

2.

Поповнення банку професій філологічного напрямку

Щороку

протягом року

Заступник директора з НВР,

практичний психолог

3.

Оновлення куточку профорієнтації „Моя майбутня професія”

Щороку

лютий

Заступник директора з НВР,

практичний психолог

^ VІ. МІЖГАЛУЗЕВА СПІВПРАЦЯ

1.

Визначення шляхів інтеграції профільного навчання, організації спільної роботи школи і ВНЗ в аспектах впровадження профільного навчання філологічного напрямку

Щороку

вересень

Адміністрація школи

2.

Розробка спільної програми профорієнтаційної роботи між закладами освітнього округу і ВНЗ

Щороку

вересень

Адміністрація школи,

практичний психолог

3.

Проведення спільних заходів освітнього округу з управлінням сім’ї та молоді з питань профорієнтаційної роботи

2012-2014 рр.

Адміністрація школи,

управління сім’ї та молоді

4.

Організація спільної роботи школи і теле- та радіостудій, друкарні, театрів

Щороку протягом року

Адміністрація школи, педагог-організатор, керівники шк. гуртків

^ VП. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Створення та оновлення інформаційної бази даних щодо профілів навчання в освітньому окрузі

Щороку

вересень

Адміністрація школи

2.

Забезпечення відкритого доступу громадян до інформації щодо профільного навчання

Щороку

протягом року

Адміністрація школи

3.

Впровадження в практику роботи проведення шкільних науково-практичних конференцій з проблем профільного навчання

Щороку

січень

Адміністрація школи

4.

Участь в районний, обласних, Всеукраїнських семінарах з проблем впровадження в практику роботи профільного навчання

Щороку

протягом року

Адміністрація школи

5.

Оновлення банку даних пакетом документів нових програм, підручників, посібників для організації навчання профільних класів

Щороку

серпень

Адміністрація школи

6.

Поповнення бібліотеки літературою, словниками та електронними посібниками з урахуванням профільності навчання

Щороку

протягом року

Адміністрація школи, бібліотекар

7.

Здійснення передплати періодичних видань з урахуванням профілю навчання

Щороку

червень,

грудень

Адміністрація школи, вчителі-предметники

^ VШ. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ШКОЛИ

1.

Використання різноманітних методик для формування основних мовленнєвих компетентностей учнів на уроках української мови

Щороку

протягом року

Вчителі -предметники

2.

Використання алгоритмів

Щороку

протягом року

Вчителі -предметники

3.

Впровадження методу моделювання, складання моделі «Майбутніх знань»

Щороку

протягом року

Вчителі -предметники

4.

Дослідницька робота в групах

Щороку

протягом року

Вчителі предметники

5.

Метод проблемного навчання

Щороку

протягом року

Вчителі предметники

6.

Метод евристичного навчання

Щороку

протягом року

Вчителі-предметники

7.

Метод критичного мислення

Щороку

протягом року

Вчителі-предметники

8.

Впровадження мережі елективних курсів, факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8-9 класів з метою поглибленого вивчення окремих предметів

2012-2014 рр.

Адміністрація школи


^ ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Залучення коштів спонсорів до відкриття нового кабінету інформатики з мультимедійним обладнанням

2012-2014 рр.

Адміністрація школи, РВО

2.

Модернізація навчальних кабінетів у напрямку сучасного українознавства

2012-2014 рр.

Адміністрація, учителі-предметники

3.

Приведення кабінету української мови у відповідність сучасним вимогам

До 01.01.2013р.

Адміністрація, кафедра філології


4.

Відкриття кабінету українознавства

До 01.09.2012р.

Адміністрація, кафедра філології

5.

Відкриття кабінету духовності


До 01.09.2013р.

Адміністрація, викладач христ. етики

6.

Придбання ліцензійного програмного забезпечення

За потребою

Адміністрація, учителі-предметники

7.

Впровадження єдиної форми учнівського щоденника та шкільної атрибутики із символікою школи сучасного українознавства

До 01.09.2012р.

Адміністрація, класні керівники, учнівське самоврядув.

8.

Переобладнання спортивної зали в залу для занять лікувальною фізкультурою (придбання профілакторів Євмінова, гімнастичних килимків, обручів, виготовлення масажних доріжок для стоп )

2013-2014н.р.

Адміністрація

^ Х. РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДКІСТЮ

1.

Організація в освітньому окрузі роботи щодо надання консультацій батькам з питань профільної та професійної підготовки школярів

1 раз на семестр на загальношкільних батьківських зборах

Адміністрація школи

2.

Проведення анкетування батьків з метою вивчення їх побажань та запитів

Щорічно

вересень

Практичний психолог, класні керівники

3.

Організація інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками щодо необхідності та можливостей школи у відкритті того чи іншого напрямку (профілю)

1 раз на семестр на загальношкільних батьківських зборах

Адміністрація школи, класні керівники

4.

Розміщення інформації щодо профілізації закладу (філологічний напрям, профіль: українська філологія) в засобах масової інформації, на сайті закладу

щомісяця

Учитель інформатики Волканова О.В.

^ ХІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Вивчення питання готовності педагогічних кадрів до роботи в профільних класах

Щорічно

травень

Адміністрація школи


2.

Вивчення стану організації самоосвітньої роботи педагогічних кадрів та забезпечення її випереджаючо-моделюючого характеру у роз’ясненні проблем профільного навчання

Щорічно

жовтень

Адміністрація школи

3.

Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що працюють в профільних класах через:

 • курси підвищення кваліфікації в ОблІППО;

 • участь педагогічних працівників в районних та обласних семінарах з питань профільної та допрофільної освіти

 • участь педагогічних працівників в онлайн-конференціях

Щорічно

протягом року

Адміністрація школи

4.

Залучення до співпраці викладачів ВНЗ, до наукового керівництва програмою розвитку школи.

Щорічно

протягом року

Адміністрація школи

5.

Організація співпраці з освітніми установами району, ВНЗ, ЗНЗ з поглибленим вивченням української мови, ДІСО, ДонНУ, Національною спілкою журналістів України, телестудіями, радіостудіями, Українським культурологічним центром

Щорічно

протягом року

Адміністрація школи^ Кадровий потенціал школи. Сталий компетентний колектив школи, який захоплений своєю роботою, не боїться труднощів, реформування загальноосвітнього навчального закладу.
^ Склад робочої групи:ПІБ

Посада

Стаж

Категорія

Результативність роботи

1

Горшовенко Олена Миколаївна

директор

23

вища

підвищення іміджу навчального закладу, створення якісних умов для навчання та роботи, покращення навчально-

матеріальної та матеріально-

технічної бази закладу

2

Сташевська

Ірина

Євгенівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

14

вища

Підвищення якості освіти учнів закладу, підвищення рівня кваліфікації вчителів школи

3

Косматенко

Олена

Іванівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи

32

вища

підвищення рівня культури мовлення вихованості, учасників НВП

4

Крижановська Вікторія Анатоліївна

Учитель української мови та літератури

22

Вища, Старший учитель

Призери районного етапу, учасники обласних олімпіад, призові місця в обласному етапі конкурсу-захисту МАН, переможці районних мовно-літературних конкурсів

5

Мачуха

Оксана Анатоліївна

Учитель української мови та літератури

14

Вища

Призери районного етапу олімпіад, переможці районних мовно-літературних конкурсів

6

Ляднова

Світлана Володимирівна

Учитель російської мови та літератури

13

І категорія

Призери районного етапу олімпіад, призові місця в районному турнірі шкіл, переможці районних мовно-літературних конкурсів, участь в апробації підручників

7

Герасьова

Ольга

Анатоліївна

Учитель російської мови та літератури, педагог-орг.

21

І категорія

Призери районного етапу олімпіад та призові місця у виховних конкурсах

8

Балак

Яна

Олегівна

Учитель англійської мови

7

ІІ категорія

Призери Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «Грінвіч»

9

Шавкун

Вікторія Анатоліївна

Учитель англійської мови

16

І категорія

Призери районного етапу олімпіад, призери Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «Грінвіч», участь в апробації підручників

10

Байдак Олександра Євгенівна

Вчитель початкових класів,

22

Вища

Високий рівень якості знань учнів та підготовки до конкурсів та олімпіад

11

Міщерякова Олена

Іванівна

Вчитель початкових класів,

25

Вища, Старший учитель

Високий рівень якості знань учнів та підготовки до конкурсів та олімпіад


Кадровий потенціал вчителів гуманітарного циклу – це запорука, гарантія успіху в розбудові моделі школи профільного навчання філологічного напрямку.
^ Виконання програми дасть змогу:

* Забезпечити якісну профільну освіту для всіх старшокласників.
* Створити профіль української філології у відповідністі до потреб учнів і
батьків, особливостей регіону.

* Забезпечити системність інноваційної навчальної та управлінської діяльності у організації профільного навчання.

* Створити сучасну навчально-матеріальну базу профільного навчання.

* Сприяти формуванню конкурентоспроможної, соціально-ефективної особистості, яка володіє міцними і  глибокими знаннями, дослідницькими уміннями, сформованими за програмами підвищеного рівня в умовах індивідуалізації навчального процесу, побудованого з дотриманням  принципів комфортності.

Схожі:

Донецької міської ради Донецької області iconЦентралізована бухгалтерія Микитівського району при управлінні освіти...
Реєстраційний рахунок замовника: Централізована бухгалтерія Микитівського району при управлінні освіти Горлівської міської ради Донецької...
Донецької міської ради Донецької області iconСтатут
Донецька спеціалізована з інформаційних технологій загальноосвітня школа і–ііі ступенів №61 донецької міської ради донецької області...
Донецької міської ради Донецької області iconДонецької міської ради Донецької області
Визначені національні пріоритети освіти цілком співпадають з вимогами глобального інноваційного суспільства, яке надає кожній людині...
Донецької міської ради Донецької області iconВ ідділ освіти Петровської районної у місті Донецьку ради Донецька...
Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення
Донецької міської ради Донецької області iconВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька...
У кожній сукупності з n множин, де загальна кількість елементів перевищує n, є принаймні одна множина, в якій міститься не менше...
Донецької міської ради Донецької області iconВідділ освіти петровської районної у місті донецьку ради донецька...
Реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній...
Донецької міської ради Донецької області iconМетодичні рекомендації управління освіти Донецької міської ради щодо...
Донецької міської ради від 13. 07. 2011 №01/10-1113 «Про проведення єдиного уроку, присвяченого відзначенню 20-річниці незалежності...
Донецької міської ради Донецької області iconКраматорська зош І ііі ступенів №10 з профільним навчанням Краматорської...
Краматорська зош І – ІІІ ступенів №10 з профільним навчанням Краматорської міської ради Донецької області
Донецької міської ради Донецької області iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України Донецький ліцей...
Шевченка, перевірити глибину знань текстів, збагатити запас учнів поетовими творам різних періодів, розвивати гнучкість мислення,...
Донецької міської ради Донецької області iconДонецький навчально-виховний комплекс «корн» донецької міської ради...
Спланувати роботу шкільного методичного кабінету на розв`язання науково методичної проблеми «Консолідація зусиль педагогів, родини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка