Затверджено
Скачати 189.45 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації15.03.2013
Розмір189.45 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


Міністерство освіти і науки України

Промислово-економічний коледж НАУ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора

З навчальної роботи

___________ Л.В.Тандир “ __ ” ______ 2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Технічне редагування»

для підготовки молодших спеціалістів

за спеціальністю: 5.092708 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»Розподіл навчальних годин

Загальна кількість годин

Аудиторні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Контрольні роботи

Курсовий проект

Вид підсумкового контролю знань

на 7 семестр

87

40

12

29

6

-

Залік

Всього з дисципліни

87

40

12

29

6

-

ЗалікПрограма складена на підставі навчальної програми дисципліни, затвердженої заст. директора ПЕК НАУ “__28__”__08__2007 р.


Розглянуто на засіданні

циклової комісії

Комп’ютерної обробки ОГТ інформації

Протокол № _1__

від “_30_” __серпня__ 2007 р.

Голова ЦК _

О. В. Родіонова
Підготувала викладач
__________ О. В. Родіонова

(підпис)

"_28_" _серпня__ 2007 р.
№ п/п


Д

а

т

а


Розділ. Тема. План лекцій.

Питання семінарських занять.Вид

заняття

Год.

Ауд.

Год.

Лаб.

Год.

Сам.

Методична та навчальна

література


Форма контро-лю

Міжпредметні

зв`язки

Домашнє

завдання

7 семестр.Тема 1. Авторські та видавничі текстові оригінали

(1 заняття).

1.1. Оригінали для поліграфічних видань.

1.2. Класифікація авторських і видавничих текстових оригіналів.

1.3. Авторські текстові оригінали.

Склад авторського текстового оригіналу.

Оформлення титулу та нумерація сторінок.

Основні вимоги до авторського текстового машинописного оригіналу.

Авторський текстовий друкований оригінал для перевидання без змін (повторний).

Авторський текстовий друкований оригінал для перевидання зі змінами.

Роздруківки цифрового та текстового матеріалів, виконані на алфавітно-цифровому друкувальному пристрої.

Авторський текстовий рукописний оригінал.


Лекція

№ 1


2
1

Л.1

с. 16

опитування
Конспект

Л.1 с. 16

 1. .
Тема 1. Авторські та видавничі текстові оригінали

(2 заняття).
1.4. Авторські зображальні оригінали.

1.5. Видавничі текстові оригінали.

1.6. Технічне редагування видавничого оригіналу.

1.7. Видавничо-поліграфічне оформлення і розмітка видавничих текстових оригіналів.

1.8. Документація, що супроводжує видавничі текстові оригінали.

1.9. Правила здачі та приймання видавничих текстових оригіналів.Лекція

№ 2


2
1

Л.1

с. 23

опитування
Конспект

Л.1 с. 23


Тема 2. Основні дані паспорта художньо-технічного оформлення видання

(1 заняття).

2.1. Формати паперу і формати видань.

2.2. Сторінка складання. Формати сторінок складання, їх визначення і розрахунок.

2.3. Шрифти та їх класифікація.

Розвиток шрифтів.

Класифікація шрифтів.

Комп’ютерні шрифти.

Властивості шрифтів.

Вибір шрифту.


Лекція

№ 3


2
1

Л.1

с. 33

опитування
Конспект

Л.1 с.33


Тема 2. Основні дані паспорта художньо-технічного оформлення видання

(2 заняття).

2.3. Шрифти та їх класифікація.

Розвиток шрифтів.

Класифікація шрифтів.

Комп’ютерні шрифти.

Властивості шрифтів.

Вибір шрифту.


Лекція

№ 4


2
1

Л.1

с. 38

опитування
Конспект

Л.1 с. 38


Тема 2. Основні дані паспорта художньо-технічного оформлення видання

(3 заняття).

2.4. Обсяг видання.

Фізичний друкований і паперовий аркуші.

Умовний друкований аркуш.

Авторський аркуш.

Обліково-видавничий аркуш.

Тираж і кількість аркушів у виданні.

Ємність друкованого аркуша та її коефіцієнт.

Лекція

№ 5


2
1

Л.1

с. 54

опитування
Конспект

Л.1 с. 54


Лабораторна робота № 1. Заповнення паспорту художньо-технічного оформлення видання.


Лаб. роб.
2

1

Клас ПЕОМ

звіт
звіт


Тема 3. Основні етапи оформлення та опрацювання текстової інформації, елементів зовнішнього оформлення і титулів видань. Сучасні комп’ютерні видавничі системи

(1 заняття).
3.1. Організація редакційно-видавничого процесу у видавництві та випуску друкованої продукції на поліграфічному підприємстві.

Формування задуму та плану оформлення видання.

Основні етапи оформлення та опрацювання тексту.

Редакційно-технічна підготовка видань. Основні вимоги до оформлення видань і критерії оцінювання їхньої якості.

Основні вимоги до поліграфічного відтворення тексту.


Лекція

№ 6


2
1

Л.1

с. 60

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 60


Тема 3. Основні етапи оформлення та опрацювання текстової інформації, елементів зовнішнього оформлення і титулів видань. Сучасні комп’ютерні видавничі системи

(2 заняття).
3.2. Робота над оригіналами елементів зовнішнього оформлення видань.

Оформлення суперобкладинок і футлярів.

Оформлення обкладинок і палітурок.

Розмітка складної обкладинки.

3.3. Робота над оригіналами титулів.

Верстання та розмітка авантитулу, колонтитулу і фронтиспісна.

Верстання та розмітка звороту титульної сторінки.


Лекція

№ 7


2
1

Л.1

с. 68

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 68Лабораторна робота № 2. Оформлення обкладинок і палітурок. Оформлення титулів.


Лаб. роб.
2

1


Клас ПЕОМ

звіт
звіт


Тема 3. Основні етапи оформлення та опрацювання текстової інформації, елементів зовнішнього оформлення і титулів видань. Сучасні комп’ютерні видавничі системи.

(3 заняття).
3.4. Традиційна додрукарська підготовка видання.

3.5. Сучасні комп’ютерні видавничі системи.

Лекція

№ 8


2
1

Л.1

с. 91

л.5.

опитування
Конспект

Л.1 с.91


Тема 4. Робота технічного редактора над ілюстраціями.
4.1. Загальний хід роботи.

4.2. Попередня розмітка авторських ескізів.

4.3. Розмітка ілюстрацій.

4.4. Робота над оригіналами підписів до ілюстрацій.


Лекція

№ 9


2
1

Л.1

с. 101

л.5.

опитування
Конспект

Л.1 с. 101Лабораторна робота № 3. Розмітка ілюстрацій.


Лаб. роб.
2

1

Клас ПЕОМ

звіт
звіт


Тема 5. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів сторінок видання

(1 заняття).

5.1. Технологічні параметри складання та технологія верстання сторінок.

Технологічні параметри складання.

Абзацні відступи.

Відбивки та виділення.

Інтерліньяж.

Кернінг.

Технологія верстання сторінок.

Особливості складання простого й ускладненого текстів.


Лекція

№ 10


2
1

Л.1

с.109

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 109Лабораторна робота № 4. Робота над заголовками.Лаб.роб.
2

1

Клас ПЕОМ

звіт
звіт


Тема 5. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів сторінок видання

(2 заняття).
5.2. Робота над оригіналами спускних і кінцевих сторінок.

5.3. Робота над заголовками.

Особливості складання заголовків. Призначення заголовків у виданні та їхній склад. Способи оформлення заголовків. Шрифтове оформлення заголовків. Композиційне оформлення заголовків. Розмітка заголовків.


Лекція

№ 11


2
1

Л.1

с. 115

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 115


Тема 5. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів сторінок видання

(3 заняття).
5.4. Робота над виділеннями в тексті.

5.5. Робота над додатковими текстами:

Анотація, посвята, епіграф, передмови, примітки, післямова та заключна стаття, покажчики, бібліографічні списки, додатки, зміст, випускні дані.


Лекція

№ 12

2
1

Л.1

с. 127

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 127


Тема 5. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів сторінок видання.

(4 заняття)

5.6. Робота над оригіналами таблиць і виводів:

Особливості складання таблиць і виводів;

Складання заголовної частини таблиці та виводу;

Складання боковика таблиці та виводу;

Складання про графіки таблиці та виводу;

Складання шпальтових і розгорнутих таблиць;

Формат складання текстових даних у колонках таблиці;

Особливості оформлення виводів.

Лекція

№ 13


2
1

Л.1

с. 139

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 139


Лабораторна робота № 5. Оформлення таблиць та виводів.


Лаб.роб.
2

1

Клас ПЕОМ

звіт
звіт


Тема 5. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів сторінок видання.

(5 заняття)
5.7. Робота над оригіналами формул:

Особливості складання формул;

Вимоги до написання математичних і хімічних формул в авторських та видавничих текстових оригіналах;

Складання символів, цифр, знаків і скорочень;

Складання дужок і приставних знаків;

Складання математичних формул із перенесеннями;

Складання структурних хімічних формул.

5.8. Формульні тексти.

5.9. Акцидентне складання.


Лекція

№ 14


2
1

Л.1

с. 147

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 147


Тема 5. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів сторінок видання.

(6 заняття)
5.10. Оформлення текстів довідкового призначення:

Зміст. Колонцифри. Колонтитули, колон- лінійки. Сигнатура. Норма.


Лекція

№ 15


2
1

Л.1

с. 158

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 158


Тема 5. Особливості та основні принципи складання і верстання різних видів сторінок видання.

(7 заняття)
5.11. Способи оформлення і правила розмітки віршованого тексту:
Вибір сторінки складання віршованого тексту. Розташування віршів на сторінках складання. Верстання віршових текстів. Складання і композиція заголовків, колонцифр та додаткових текстів у віршованих виданнях. Особливості розмітки віршових текстів.


Лекція

№ 16


2
1

Л.1

с. 163

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 163


Тема 5. Драматичний текст.


Сам.роб.
1

Тема 5. Технологічна специфікація для верстання книг і журналів. Видавнича специфікація.

Сам.роб.
2

Лабораторна робота № 6.

Оформлення технологічної специфікації для верстання книг і журналів. Оформлення видавничої специфікації.Лаб. Роб.
2

1

Клас ПЕОМ

звіт
звіт


Тема 6. Робота над пробними відбитками.

6.1. Робота над гранками та ілюстративними відбитками.

6.2. Робота над версткою, звіркою, чистими аркушами, сигнальним примірником та оцінювання якості випущеного видання.
Робота над версткою. Робота над звіркою. Підпис видання до друку. Робота над чистими аркушами і сигнальним примірником. Оцінювання якості випущеного видання.


Лекція

№ 17


2
1

Л.1

с. 175

опитування
Конспект

Л.1 с. 175


Тема 7. Технічне редагування журналу та газети

(1 заняття)

7.1. Технічне редагування журналу.

Класифікація та особливості оформлення журналів. Загальні технічні вимоги. Робота над текстовим журналом.


Лекція

№ 18


2
2

Л.2

с.1 194

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.2 с. 194


Тема 7. Технічне редагування журналу та газети

(2 заняття)

7.2. Технічне редагування газети.
^

Вимоги до оригіналів. Вимоги до поліграфічного виконання газет. Критичні дефекти, за якими бракують примірник газети.

Лекція

№ 19


2
1

Л.1

с. 205

Л. 3, 4

опитування
Конспект

Л.1 с. 205


^ Тема 8. Робота технічного редактора над некнижковими видами друкованої продукції.

Етикетка та упаковка. Ділова поліграфічна продукція (звітність, бланки). Спеціальна продукція міністерств та відомств (цінні папери, марки, бланки документів строгої звітності). Вироби та напівфабрикати для інших галузей промисловості (шпалери, текстурні матеріали).


Лекція

№ 20


2
1

Л.1

с. 210

Л.8.

опитування
Конспект

Л.1 с. 210


Всього по плану 87 год., з них: лекцій - 40 год., лабораторних – 12 год., сам. роб. – 29 год.

Література


 1. Ярема С. М. Технічне редагування: Навчальний посібник - К.: Університет «Україна», 2003. – 284 с.: 32 іл.

 2. Гавенко С., Кулік Л., Мартинюк М. Конструкція книги: Навч. Посібник. – Л.: «Фенікс», 1999.

 3. Гиленсон П. Г., Справочник художественного и технического редактирования. – М.: Книга, 1988.

 4. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. М.: Юристь, 1998.

 5. Рывчин В.И., Леонардова Е. И., Овчинников А. И. Техническое редактирование. – М.: Книга, 1977.

 6. ГСТУ 29.2-97. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл та інших типів середніх навчальних закладів. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

 7. ГСТУ 29.3-2000. Газета. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

 8. ГСТУ 29.4-2000. Обкладинки та палітурки. Типи.

 9. ГСТУ 29.4-97. Журнали. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

 10. ГСТУ 29.5-2001. Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги.

 11. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – Чинний від 01. 01. 96.

 12. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. - Чинний від 01. 01. 96.

 13. ДСТУ 3017-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та виконання. Терміни та визначення. - Чинний від 01. 01. 96.

 14. ДСТУ 3582-97. інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. - Чинний від 01. 01. 98.

 15. ДСТУ 3772-98. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні умови.

 16. ДСТУ 3814-98. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг. - Чинний від 01. 01. 2000. К.: Держстандарт України.. – 4 с.Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка