Тема. Таблиці в текстових документах
Скачати 125.4 Kb.
НазваТема. Таблиці в текстових документах
Дата конвертації15.03.2013
Розмір125.4 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Текстовий процесор Microsoft Word.

Тема. Таблиці в текстових документах.

Мета. Ознайомитись із основними поняттями про елементи таблиці, прийомами роботи зі створення, редагування, проведення обчислень у таблицях; набути практичних навичок у створенні та редагуванні таблиць різними способами, виконання обчислень у них.

Час. 2 навчальні години.

Теоретичні відомості.

Анкетні чи статистичні дані, дані виробничого характеру тощо доцільно формувати у вигляді таблиць. Таблиці призначенні для наочного подання інформації, а також для специфічного розташування текстових блоків на сторінці документу.

Елементами таблиці є:

 • Комірки (ячейки).

 • Рядки.

 • Стовпці.

 • Межі (рамки, границі).

 • Дані, розміщені в комірках.Таблиця – це об’єкт, який складається із сукупності комірок, рядків та стовпчиків та може містити структуровані та певним чином розміщені по комірках текстові, числові або графічні дані.

У текстовому процесорі Word можна створювати таблиці різними способами. Перший спосіб – це створення пустої таблиці із наступним заповненням комірок потрібними даними. Другий спосіб – подання уже наявного тексту у вигляді таблиці. Також можна імпортувати таблиці із інших додатків.

Текстовий процесор Word також надає можливість подавати дані у вигляді діаграм, які опрацьовуються програмою як об’єкти, для роботи з якими використовується метод OLE. Цей об’єкт створює та опрацьовує додаткова програма Microsoft Graph.

Для роботи з таблицями потрібно виконати пункт Таблица головного меню:Корисними також є кнопки, розміщені на панелі Стандартная: Панель границ , Вставить таблицу .

Для обумовлення меж таблиці потрібно скористатись пунктом головного меню Формат – границы и заливкаПід час опрацювання таблиць комірку можна вважати фрагментом документу, над яким можна виконувати всі дії, що застосовні до текстових фрагментів. Комірка може вміщувати довільну кількість рядків і абзаців тексту, може містити графічні об’єкти. Текст у комірках можна форматувати так само, як і будь-який інший текст документу.

Створення таблиць.

Перший спосіб – малювання таблиці за допомогою мишки. Натиснути на панелі Стандартная кнопку Панель границта намалювати у потрібному місці макет таблиці, який складається із однієї комірки. Після цього натиснути кнопку Разбить ячейки , після чого в діалоговому вікні вказати кількість стовпців та кількість рядків.

Якщо потрібно об’єднати декілька комірок в одну, їх потрібно виділити та натиснути кнопку Объединить ячейки .

Зайві границі можна також вилучити за допомогою інструменту ЛастикПід час створення таблиці чи у подальшій роботі з нею можна змінювати параметри ліній та комірок за допомогою кнопок панелі інструментів Таблицы и границы:

, ,

Створення таблиці методом перетворення тексту.

Для створення таблиці цим методом слід спочатку структурувати текст майбутньої таблиці на окремі рядки та комірки, тобто, вміст кожної майбутньої комірки потрібно відділити знаками табуляції (за допомогою клавіші ТАВ). Після цього виділити весь текст майбутньої таблиці та виконати команду головного меню Таблица – Преобразовать текст в таблицу. У вікні, що з’явилося, вказати кількість рядків та стовпців майбутньої таблиці та натиснути ОК. Після виконання таких дій виділений текстовий фрагмент буде перетворений на таблицю.Створення таблиці за допомогою команд меню.

Найбільш зручно створювати таблиці за допомогою команди меню Таблица – Вставить - Таблица.У вікні, що з’являється, потрібно вказати кількість стовпчиків та рядків майбутньої таблиці, параметри її оформлення, ширини тощо та натиснути ОК.Найпростіший спосіб створення таблиці – за допомогою кнопки Вставить таблицу у панелі Стандартная.Натискання на цю кнопку викликає додаткову панель, на якій слід мишкою обвести потрібну кількість рядків (програмою пропонується від 1 до 4) та кількість стовпців (програмою пропонується від 1 до 5). У тому місці документу, де розміщено курсор, з’явиться таблиця на всю ширину сторінки з обраною кількістю рядків та стовпців, після чого до неї можна вносити дані.

Переміщення по таблиці.

Для переміщення курсору по комірках таблиці використовується клавіша ТАВ. Гарчі клавіші для переміщення по таблиці та їх призначення наведені в наступній таблиці:

Гарячі клавіші

Призначення

TAB

Переміщення на одну комірку праворуч

Shift+TAB

Переміщення на одну комірку ліворуч

Alt+Home

Переміщення у першу комірку рядка

Alt+End

Переміщення в останню комірку рядка

Alt+PgUp

Переміщення на верхню комірку стовпчика

Alt+PgDn

Переміщення на нижню комірку стовпчика

Ctrl+TAB

Вставка символу табуляції в комірці

Виділення тексту в таблиці.

Для виділення окремих символів всередині комірки можна використовувати клавіші Shift+стрілки або мишку. Для виділення окремої комірки потрібно зробити потрійний клік лівою кнопкою мишки по вмісту цієї комірки (або одинарний – у нижньому лівому кутку комірки). Для виділення всього рядка зробити клік лівою кнопкою мишки з лівої сторони таблиці напроти потрібного рядка. Для виділення окремого стовпця потрібно зробити клік лівою кнопкою мишки зверху над потрібним стовпчиком таблиці.

Також ці дії можна виконати за допомогою пункту головного меню Таблица – Выделить – Таблица (Столбец, Строка, Ячейка).


Форматування таблиць.

Для форматування таблиці використовують такі самі способи, що й для форматування абзаців тексту. Всі команди форматування таблиці можна виконувати як до її виділених частин, так і до всієї таблиці. Розміри всієї таблиці або окремих її комірок можна здійснювати за допомогою команди Таблица – Свойства таблицы.

За допомогою цієї ж команди можна виконувати вирівнювання таблиці відносно сторінки та задавати формат обтікання таблиці ззовні текстом.Зміна ширини стовпців та відстані між ними.

При створенні нової таблиці за допомогою команди головного меню Таблица – Вставить – Таблица можна задати ширину стовпців за допомогою опції Авто – програма самостійно визначить ширину стовпців залежно від їх кількості у таблиці та розміру сторінки документу. Відстань між стовпцями при цьому встановлюється рівною 0,25 см. Можна коригувати ширину виділених стовпців, обираючи оптимальне значення, тобто, визначити таку ширину, при якій текст у комірці міститиметься в один рядок, а стовпчик не міститиме зайвого простору.

Тонке форматування рядків таблиці здійснюється за допомогою команди Таблица – Свойства таблицы – Строка.Тонке форматування стовпців таблиці здійснюється за допомогою команди Таблица – Свойства таблицы – Столбец.Тонке форматування комірки таблиці здійснюється за допомогою команди Таблица – Свойства таблицы – Ячейка, при потребі – виконати опцію Параметры…Редагування таблиці.

Перед тим, як виконувати будь-які дії з редагування вмісту комірок, слід обов’язково виділити потрібний фрагмент. У вже створених таблицях можна змінювати кількість і розміри стовпців та рядків, об’єднувати комірки або розбивати одну комірку на декілька, вставляти нові комірки у будь-яке місце таблиці. Можна змінювати висоту та ширину комірок таблиці, переміщуючи границі за допомогою мишки. Можна додавати нові рядки чи стовпці, вилучати непотрібні рядки чи стовпці.

Додавання цілого рядка наприкінці таблиці можна виконати за допомогою команди Добавление строк панелі Стандартная (при цьому курсор повинен бути розміщений у наступному після таблиці рядку).Щоб додати рядок всередині таблиці, потрібно у вже готовій виділити рядок, після якого буде здійснено додавання, та виконати команду Вставить таблицу панелі Стандартная.Щоб додати стовпчик, потрібно виділити у готовій таблиці стовпчик, де буде здійснено додавання, та виконати команду Вставить таблицу панелі Стандартная.Вилучення усієї таблиці, а також рядків, стовпців, комірок таблиці можна здійснити за допомогою команди Таблица – Удалить - …Повторення заголовку таблиці на кожній сторінці. Якщо таблиці досить об’ємна, тобто, займає місця більше, ніж поміщується на одній сторінці, то можна забезпечити повторення заголовка таблиці («шапки таблиці») на початку кожної сторінки. Для цього необхідно виділити потрібний рядок (чи декілька) та виконати команду головного меню Таблица – Заголовки.Аналогічний результат можна отримати за допомогою команди Свойства таблицы – Строка – повторять как заголовок на каждой странице:Розбивка таблиці. Розбити таблицю на дві незалежні частини можна наступним чином: встановити курсор на рядку таблиці, який буде першим рядком у відокремленій частині, та виконати команду Таблица – Разбить таблицу:Сортування даних у таблицях. Дані, розміщені в таблиці, можна сортувати – впорядковувати за заростанням чи спаданням. Для цього виділити інформацію у таблиці, яку потрібно відсортувати, та виконати команду Таблица – Сортировка… Після цього в діалоговому вікні вказати необхідні параметри (до 3-х) для сортування:Обчислення у таблицях.

У таблицях, створених у текстовому процесору Word, забезпечено можливість виконувати найпростіші математичні обчислення за наперед заданими формулами. Важливо при цьому пам’ятати, що програма сприймає таблицю, як двовимірний масив даних із наступними посиланнями на комірки:Текстовий процесор Word має засоби для введення формул та проведення обрахунків за ними. Щоб розпочати створювати формули, потрібно виконати команду Таблица – Формула…, після чого з’явиться відповідне діалогове вікно:Будь-яка формула розпочинається зі знаку =. Формула може містити посилання на комірки, математичні знаки, функції.

Допустимі математичні знаки:

Знак

Математичні оператори та оператори порівняння

+

Додавання

-

Віднімання

*

Множення

/

Ділення

%

Обчислення процентів

^

Степені та корені

=

Дорівнює

<

Менше

<=

Менше або дорівнює

>

Більше

>=

Більше або дорівнює

<>

Не дорівнює

Допустимі функції:

Функція

Дія функції

ABS (x)

Повертає абсолютне значення числа (формули) без знаку

AND (x,y)

Повертає значення 1, якщо обидва вирази х та у істинні, або 0, якщо хоча б один із виразів хибний

^ AVERAGE ()

Повертає середнє значення зі списку аргументів

COUNT ()

Повертає кількість елементів у списку

^ DEFINED ()

Повертає значення 1, якщо вираз х допустимий, або 0, якщо вираз х не може бути обчислений

FALSE

Повертає значення 0

TRUE

Повертає значення 1

INT (x)

Повертає цілу частину числа або значення формули х

MIN ()

Повертає найменше значення у списку

MAX ()

Повертає найбільше значення у списку

MOD (x,y)

Повертає залишок від ділення х на у (при діленні націло)

NOT (x)

Повертає значення 0, якщо логічний вираз х істинний, або значення 1, якщо логічний вираз х хибний

OR (x,y)

Повертає значення 1, якщо хоча б один із двох логічних виразів х та у істинний, або значення 0, якщо обидва вирази хибні

^ PRODUCT ()

Повертає добуток значень, що входять до списку

ROUND (x,y)

Повертає значення х, заокруглене до вказаного десяткового розряду у; х може бути числом або значенням формули

SIGN (x)

Вказує знак числа: повертає значення 1, якщо х>0, або -1, якщо x<0

SUM ()

Повертає суму значень або формул, які входять до списку

LEFT

Повертає суму значень, що стоять лівіше від комірки-результату

RIGHT

Повертає суму значень, що стоять правіше від комірки-результату

ABOVE

Повертає суму значень, що стоять вище від комірки-результату

BOLOW

Повертає суму значень, що стоять нижче від комірки-результату

Посилання на комірки таблиці.

У таблицях, створених за допомогою текстового процесора Word, можна використовувати у формулах посилання на вміст комірок, наприклад: А1, А3, А1:В4. Як роздільник окремих комірок, використовують крапку з комою (при перерахуванні) чи двокрапку (при вказівці діапазону комірок). На відміну від таблиць, створених у табличному процесорі Excel, посилання на комірки завжди абсолютні, хоча на екрані вони й не містять символу $.

Текстовий процесор Word забезпечує можливість виконувати обчислення з даними, які містяться у різних таблицях документу. Щоб використати під час обчислень посилання на комірки з інших таблиць документу, необхідно встановити закладку на потрібну таблицю за допомогою команди Вставка – Закладка. Наприклад, формула =AVERAGE (Таблиця2 С2:С4) визначає середнє значення вмісту комірок С2, С3, С4 таблиці Таблица2.

Редагування формул у таблицях. Для виконання редагування формул, слід виділити таблицю та натиснути Shift+F9 – після цього в комірках, де розміщені формули, замість результатів роботи формул будуть відображатись самі формули. По натискуванні Shift+F9 ще раз формули приховаються, а на їхньому місці з’являться результати роботи.

Для редагування конкретної формули слід встановити курсор у комірці з формулою та виконати команду Таблица – Формула. У вікні Формула в полях Формула, Формат числа та інших виконати необхідні зміни та натиснути ОК.

Питання для самоконтролю

 1. Як перетворити текст у таблицю?

 2. Як виділити окремий стовпчик у таблиці?

 3. Як задати точний розмір (у сантиметрах) ширини стовпця?

 4. Як задати ширину стовпчиків?

 5. Як змінювати положення й розміри таблиці?

 6. Як створити заголовок великої таблиці так, щоб він повторювався на всіх інших сторінках документу?

 7. Як додати ще один стовпчик у таблицю?

 8. Як вирівняти текст у таблиці?

 9. Як додати ще один рядок у таблицю?

 10. Як задати висоту рядка?

 11. Як виконати об’єднання комірок таблиці?

 12. Що відбувається зі вмістом комірок після їх об’єднання?

 13. Як створити формулу для обчислення у таблиці?

 14. Як переглянути формулу, якщо обчислення вже виконано?

 15. Як змінити формулу у комірці?

 16. Як у формулах застосовуються посилання на дані з інших комірок?

 17. Як у формулах використовуються дані з інших таблиць документу?

 18. Як можна знайти найбільше значення серед чисел, що стоять правіше від комірки з формулою?

 19. Які операції над комірками виконують функції ABS(), MAX(), MIN()?

Практичне завдання

 1. Завантажити текстовий процесор Word.

 2. Зберегти документ у власній папці під іменем Таблица.doc

 3. Внести до документу (із дотриманням вимог щодо оформлення документів; після виконання усіх завдань здійснити перевірку та забезпечити максимальний розмір – 1 аркуш) наступну інформацію:

Текстовий процесор Microsoft Word.

Практична робота «Робота з таблицями у текстовому документі».

Виконавці:

Клас:

Дата виконання роботи:

Завдання 1. Створити таблицю, яка містить Ваш розклад на навчальний тиждень. Зразок таблиці наведено на малюнку.Завдання 2. Створити таблицю, яка містить інформацію про області України у складі економічних районів (доцільно скористатись даними Вікіпедії). Зразок таблиці наведено на малюнку. У випадку розміщення цієї таблиці на двох сторінках забезпечити повторення на кожній сторінці «шапки таблиці» - назв стовпців.По завершенні введення усіх даних підрахувати загальну кількість населення усієї України, а також кількість населення, яке проживає в обласних центрах (із точністю до 1 знаку після коми).

Завдання 3. Створити бланк (ширина 14 см, висота – відповідно до вмісту), використовуючи таблицю з невидимими, пунктирними та розграфленими межами комірок (дивись малюнок). 1. По завершенні формування документу написати зі своєї поштової скриньки листа на адресу solone01@yandex.ru (із дотриманням вимог щодо оформлення такого типу документу), до якого прикріпити файл Таблица.doc

 2. Завершити роботу із усіма програмами, що були Вами використані при виконанні завдання. Навести порядок на робочому місці. Якщо у Вас залишився вільний час до завершення заняття, його доцільно використати для самопідготовки до складання тесту (із використанням ІКТ) з теми «Текстовий процесор Word», який опубліковано на сторінці Тести у рубриці Інформатика сайту СШЛНІТ.

СШЛНІТ-2011 - -

Схожі:

Тема. Таблиці в текстових документах iconУрок №6. Тема
Тема: Таблиці в текстових документах. Вставлення зображень в текстовий документ І налаштування їх властивостей
Тема. Таблиці в текстових документах iconТема. Введення формул у текстових документах
Мета. Ознайомитись із основними прийомами роботи із редактором формул; набути практичних навичок у створенні та редагуванні формул...
Тема. Таблиці в текстових документах iconТема. Зображення в текстових документах
Мета. Ознайомитись із основними прийомами робота з графічними об’єктами, порядком упровадження об’єктів у текстовий документ; набути...
Тема. Таблиці в текстових документах iconТема. Тема. Робота з таблицями І зображеннями у текстових документах
Мета роботи. Відпрацювати навики створення документів з таблицями та зображеннями
Тема. Таблиці в текстових документах icon«Робота з таблицями І зображеннями в текстових документах»
За допомогою якого пункту меню можна здійснити доступ до додаткових інструментів програми ms word?
Тема. Таблиці в текстових документах iconДля чого використовуються таблиці?
Таблиці використовуються при створенні текстових документів, які містять, наприклад, велику кількість числових даних або однотипних...
Тема. Таблиці в текстових документах iconТема: Імпорт таблиць. Встановлення зв'язків між таблицями
Мета: навчитися імпортувати таблиці ms excel в таблиці Ms Access, а також навчитися зв'язувати таблиці
Тема. Таблиці в текстових документах iconЗалікові завдання з маркетингу
Написати процедуру для перетворення стандартних текстових даних пртокольного файлу Інтернет-сервера у таблиці
Тема. Таблиці в текстових документах iconРобота з таблицями
У word таблиці використовуються в комбінованих документах, які складаються із звичайного тексту І однієї або декількох таблиць. Створити...
Тема. Таблиці в текстових документах iconУрок №6 Тема. Робота з таблицями у текстовому процесорі. Практична...
Тема уроку робота з таблицями у текстовому процесорі. На сьогоднішньому уроці ми навчимося створювати таблиці, працювати із рядками...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка