Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури
Скачати 34.61 Kb.
НазваВиховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури
Дата конвертації15.03.2013
Розмір34.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

ШКОЛЯРІВ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Рекомендаційний список літератури

(25 джерел інформації за 1988-2008 рр.)

Укладач: О.А.Садохіна

Головний недолік традиційної шкільної освіти полягає в тому, що вміння мислити і діяти за певним алгоритмом, зразком, запропонованим вчителем, визначається головною цінністю. Але для людини важливо не тільки засвоювати навчальну інформацію, запам’ятовувати і відтворювати її, але й осмислювати, відчувати, переживати. Всі зусилля вчителів спрямовані на формування розумових умінь, а не менш важливий аспект становлення особистості – формування свідомості учня, його емоційної культури – залишається нерідко поза увагою педагога. Освіта при цьому протікає як знеособлений процес, стає механічною, виконує свої функції без урахування емоцій, інтересів і можливостей школяра. Переведення знань в цінності неможливе тільки на основі інтелектуальних дій, і без урахування опори на емоційну сферу особистості в навчанні.

Рекомендаційний список складений на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ і є вибірковим. Представлено 25 джерел інформації українською та російською мовами (книги, статті з журналів і збірників). Хронологічно охоплено період 1988 – 2008 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Список рекомендований викладачам, студентам, аспірантам, слухачам ФПК.
1. 15

В 57 Васильева И.А. Эмоции в системе мыслительной деятельности / И.А.Васильева // Эмоциональная регуляция учебной деятельности. - М., 1988. – С. 11 – 16.

2. Вовчик-Блакитна О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дитини: стратегії педагогічного супроводу / О.Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. - № 4. – С. 1 – 4.

3. Громовий В. Педагогіка відкритого серця: Чи стане українська школа імперією почуттів?: Складові емоційного інтелекту / В.Громовий // Директор школи. – 2006. - № 33. – С. 6 – 10.

4. Дерев’янко С. Актуалізація емоційного інтелекту в емоційних умовах / С.Дерев’янко // Соціальна психологія. – 2008. - № 1. – С. 96 – 104.

5. Калошин В. Вплив емоцій на ефективність навчального процесу / В.Калошин, О.Безносюк // Практична психологія і соціальна робота. – 2006. - № 1. – С. 70 – 74.

6. Калошин В. Емоції в навчанні - важливий чинник його ефективності / В.Калошин, В.Заєць // Управління школою. – 2008. - № 14. – С. 2 - 5.

7. 37.025 (075.8)

К 64 Кондрашова Л.В. Гармонізація інтелектуального і емоційного факторів навчання у забезпеченні якісної освіти учнів / Л.В.Кондрашова, Н.Е.Федоринова, А.Г.Міняйленко. – Кривий Ріг, 2008. – 274 с.

8. Красько С. Гармонія із самим собою: Умови емоційного благополуччя школярів / С.Красько, В.Мартиненко // Шкільний світ. – 2007. - № 35. – С. 4 - 6.

9. Кульчицька О. Почуття та емоції в розвитку особистості / О.Кульчицька // Обдарована дитина. – 2007. - № 1. – С. 3 – 17.

10. Локтіонов В.В. Емоційне стимулювання в процесі пошуково-творчої роботи учнів / В.В.Локтіонов // Географія. – 2007. - № 4. – С. 4 – 6.

11. Лучина Т. Организация работы по формированию эмоциональной культуры подростков / Т.Лучина // Воспитание школьников. – 2005. - № 1. – С. 32 – 37.

12. Лю Хуэйин. Исследование функций эмоций в учебной деятельности учеников / Лю Хуэйин // Вестник МУ. Сер. Педагогическое образование. – 2008. - № 2. – С. 91 – 100.

13. 37

В 53 Мислейко В. Вплив емоцій на продуктивність пізнавальної діяльності у підлітків // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина, мова, культура» / В.Мислейко. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 8. – С. 214 – 220.

14. Момот Л. Формування досвіду емоційно-оцінної діяльності в процесі навчання / Л.Момот, Л.Ломако // Освіта і управління. – 2005. - № 2. – С. 100 – 104.
15. 159.922.7

Э 57 Москальова А. Функції і особливості емоційної сфери особистості дитини / А.Москальова // Емоційний розвиток дитини. – К., 2004. – С. 32 – 49.

16. 378 (082)

П 24 Нікіфорова Л. Змістовна наповненість категорії «емоційна культура особистості» в сучасних педагогічних дослідженнях / Л.Нікіфорова // Педагогіка вищої і середньої школи. – Кривий Ріг, 2006. – Вип. 15. – С. 328 – 334.

17. Порох Л. Емоційні стани школярів під час навчально-виховного процесу: проблеми і можливості / Л.Порох // Рідна школа. – 2003. - № 12. – С. 39 – 42.

18. 37

В 53 Рева Ю.В. Позитивні емоції – могутня сила засвоєння знань і становлення духовного світу школяра / Ю.В.Рева, І.Приходько // Вісник Міжнародного дослідного центру «Людина, мова, культура». – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 6. – С. 113 – 128.

19. Сорокіна О. Стимулювання емоцій, почуттів та інтересів учнів засобами театральної педагогіки / О.Сорокіна // Початкова освіта. – 2004. - № 18. – С. 2 - 5.

20. Тимофєєва Т. Дорога до успіху: Розвиток емоційного інтелекту дитини / Т.Тимофєєва // Психолог. – 2006. - № 9. – С. 12 – 15.

21. Турська О. Соціально-педагогічні умови виховання педагогічної культури підлітків / О.Турська // Практична психологія і соціальна робота. – 2007. - № 5. – С. 52 – 56.

22. Шамигулова О. Педагогические условия воспитания эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру / О.Шамигулова // Начальная школа. – 2007. - № 8. – С. 55 – 60.

23. Шевчук Т. Виховання емоційної культури молодших школярів / Т.Шевчук // Початкова школа. – 1999. - № 3. – С. 5 – 6.

24. Шпак М. Емоційність як принцип навчання / М.Шпак // Шлях освіти. – 2003. - № 3. – С. 37 – 41.

25. Яновская М. Эмоциональное стимулирование в педагогическом взаимодействии / М.Яновская // Педагогическая техника. – 2005. - № 5. – С. 88 – 95.

Схожі:

Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconРезультати психологічної діагностики ціннісно-емоційної сфери учнів...
Б класу, яка мала завдання виявити динаміку змін ціннісно-емоційної сфери учнів, рівень особистісної орієнтації школярів як домінуючий...
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconВиховання громадянина: проблеми, структури, функції рекомендаційний список літератури
Конституція України ( 254к/96-вр ), схвалена п'ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (Преса України. 1997. 80 с.)
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconПам’ятки писемної культури України Рекомендаційний список літератури
Велике значення літописи мають для вивчення історії української літературної мови. Мова більшості літописів книжна, близька до церковнослов'янської,...
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconСучасна лекція у вищій школі: Рекомендаційний список літератури
Думки щодо лекційної діяльності викладача є предметом дискусії. Лекція має нести в собі не лише інформаційний потенціал, а й соціально-педагогічний,...
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconДіагностика І контроль у виховному процесі в школі
Систематичне виявлення рівня вихованості дає можливість розглядати проблему вивчення ефективності виховання головним чином в школі....
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconДемократія: реалії І утопія рекомендаційний список літератури
Ознакою демократії є визнання за всіма громадянами права на участь у формуванні органів державної влади, контроль за діяльністю цих...
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconУкраїнська та російська народна керамічна іграшка рекомендаційний список літератури
Для багатьох поколінь народна іграшка слугувала одним із важливим засобів виховання. У дитячому світі вона поставала першим духовним...
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Виховання емоційної культури школярів в навчальному процесі рекомендаційний список літератури iconНака з
«Про проведення міської спартакіади школярів у 2012-2017 рр.»з метою залучення школярів до фізичної культури як складової частини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка