В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко
Скачати 41.22 Kb.
НазваВ. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко
Дата конвертації15.03.2013
Розмір41.22 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

Техніка

В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України

В. Костенко, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України
РОЗРОБКА АЛГОРИТМІВ НА ОСНОВІ ПРОДУКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

ПОДАННЯ ЗНАНЬУ рамках системи алгоритмічних алгебр запропоновано підхід і продемонстровано можливості розробки алгоритмів, що використовують декларативні знання, подані за допомогою продукційної моделі.

Within the frameworks of algorithmic algebras system there is offered the approach and there are shown the possibilities of the development of algorithms, using declarative knowledge presented by means of productive model.
² ² ² ² ² ² ²

Г. Головінов, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри транспортних систем та технологій у митній справі Академії митної служби України

А. Черняєв, старший викладач кафедри транспортних систем та технологій у митній справі Академії митної служби України

М. Терещенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Дніпропетровського державного аграрного університету

^

ТРИБОТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЯГОВИХ ПРИВОДІВ ЛОКОМОТИВІВДано оцінку функціонування й інтенсифікації антифрикційних процесів у важконавантажених триботехнічних елементах тягових приводів. Надані науково-практичні рішення з формування антифрикційних процесів з високим захисним ефектом у різних кліматичних зонах та екстремальних умовах експлуатації.

Analysis of functioning and intensification processes in high loaded trybotehnical elements of locomotives pull-dzivers is given. Scientific and practical decisions on anti-frictional processes with protective effect formation for different climate zones and extreme conditions of maintenance are proposed.

О. Бабенко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії матеріалів і технологій кафедри безпеки та життєдіяльності Фізико-технічного інституту Дніпропетровського національного університету

О. Шаповалов, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри товарознавства та митної експертизи Академії митної служби України
^ КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ УМІСТОМ ВОДНЮ

З ДОМІШКАМИ ПРОНИКНЕННЯ ТА ТВЕРДІСТЮ ТИТАНОВИХ ПОРОШКІВ
Висвітлюються теоретичні та практичні питання взаємної дії титану з домішками проникнення. Визначено послідовності кореляційного зв’язку титану з атомами газових домішок, побудовано на просторі тривимірні залежності твердості від складу домішок проникнення.

The theoretical and practical questions of the titanium interaction with admixtures of inculcation are considered. Sequences of correlation connection of titanium with atoms of gas mixtures are determined, the three-dimensional dependences between the hardness and the content of admixtures of inculcation are constructed in space.
² ² ² ² ² ² ²
О. Волик, старший викладач кафедри вищої математики та інформатики Академії митної служби України

В. Говоруха, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики та інформатики Академії митної служби України

О. Кащеєва, старший викладач кафедри вищої математики та інформатики Академії митної служби України
^ МІНІМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ ШЛЯХОМ ПОШУКУ

ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ

ВІД ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ДО СПОЖИВАЧА
У період ринкового реформування української економіки без свідомого, цілеспрямованого управління матеріальними потоками неможливо забезпечити асортиментний вибір продукції, успішне просування товарів на ринку, оптимальну організацію транспортування продукції та її розподіл.

У статті розглянуто проблему мінімізації витрат на транспортування руди від ГЗК до споживача. Авторами пропонується розв’язувати завдання за допомогою зручних і простих у використанні інструментів Microsoft Excel. Запропонований варіант розв’язання такого завдання може бути з успіхом запропонований для фахівців у галузі транспортної логістики та економістів, що досліджують проблеми транспортування.

It is impossible to provide the assortment choice of the commodity, successful promotion of goods on the markets, optimal organization of production transportation and its distribution without conscious and purposeful management of material flows at period of market reforming of Ukrainian economy.

Problem of minimization of the expenses on transportation of ore from mining-concentrate combinates to consumer is considered in the article. The authors offer to solve this problem with the help of suitable and simple in use instruments of Microsoft Excel. Such decision of the problem can be offered to specialists in the sphere of logistics and economists, concerning exactly the problem of transportation.
² ² ² ² ² ² ²

О. Шаповалова, доктор технічних наук, професор, завідуюча НДЛМІТ, науковий керівник науково-дослідної лабораторії нових матеріалів та безвідходних технологій Фізико-технічного факультету Дніпропетровського національного університету

Т. Носова, кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії нових матеріалів та безвідходних технологій Фізико-технічного факультету Дніпропетровського національного університету
^ КОМПЛЕКСНИЙ ВПЛИВ ГРУПИ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ 07ЮТ,

ОБРОБЛЕНОЇ РОЗКИСЛЮВАЧАМИ-МОДИФІКАТОРАМИ


Досліджено комплексний вплив групи елементів на властивості сталі 07ЮТ, обробленої розкислювачами-модифікаторами. Вперше вивчено взаємодію легуючих елементів і домішок у багатокомпонентній системі маловуглецевої сталі 07ЮТ. Застосування нових технологічних добавок для позапічної обробки досліджуваної сталі у промислових умовах суттєво підвищило і стабілізувало рівень її механічних властивостей.

Оптимізовано концентрації алюмінію, вуглецю, кремнію, титану для одержання заданих механічних властивостей сталі 07ЮТ. Достовірність отриманих результатів підтверджено великим масивом статистичних даних 150 промислових плавок по 150 т кожна сталі 07ЮТ, обробленої новими розкислювачами на металургійних підприємствах України з позитивним ефектом.

Complex influence of group elements on properties steel 07ЮТ, which processed deoxidizers-modifiers is researched. For the first time interaction of alloying elements and admixtures in multicomponent system of low-carbon steel 07ЮТ is studied.

The application of the new technological additives for unfurnace processing of researched steel in industrial conditions essentially has increased and stabilized a level of it mechanical properties.

Concentrations of aluminium, carbon, silicon, titanium for reception of the given mechanical properties industrial steel 07ЮТ are optimized. The reliability of the received results is confirmed by the large massif of the statistical data: 150 industrial melts, each consisting of 150 t of the steel 07ЮТ. This steel is processed by new deoxidizers on the metallurgical enterprises of Ukraine with a positive effect.


Вісник Академії митної служби України, № 2(30), 2006

Схожі:

В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconВ. Дюбко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних...
В. Поліщук, старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconІ. Г. Бережнюк, кандидат технічних наук, проректор з науково-педагогічної...
П. В. Пашко, кандидат технічних наук, доцент, заступник Голови Служби Державної митної служби України
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconІ сторія митної справи
О. В. Морозов, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави І права Академії митної служби України
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби...
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconТ ехніка
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconЯк структурний елемент транспортно-логістичного центру
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconА. М. Пасічник
А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії наук України, професор кафедри...
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconКандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави...
У статті аналізується еволюція митно-тарифного законодавства Росії в добу правління Олександра І. Розглядаються зовнішні та внутрішні...
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconТ ехніка
А. М. Пасічник, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби
В. Акуловський, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Академії митної служби України В. Костенко iconМетодичні рекомендації Київ 2005
Автор – Ляхоцька Л. Л., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри систем відкритої освіти ціппо апн україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка