«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”»
Скачати 476.39 Kb.
Назва«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”»
Сторінка1/6
Дата конвертації04.03.2013
Розмір476.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України Вінницький державний технічний університет

Інститут автоматики; електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп'ютерних систем управління Кафедра комп'ютерних систем управління
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Алгоритмічні мови та програмування.”

на тему «Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „ТІМІ”»

Курсова робота допущена до захисту

Керівник _______________

2007 р. к.т.н.,доц. Міщенко С.М.

Курсова робота захищена з оцінкою ____________

Підписи членів комісії _______________________

Студентка гр. 4АС-04 Петровська Т.М.
2007

Зміст
Вступ

1 Варіантний аналіз та вибір методів розв’язування

1.1 Основі поняття та визначення

1.2 Особливості розробки баз даних

1.3 Особливості розробки багатоієрархічного меню

1.4 Опис об’єкта дослідження

Алгоритм рішення задачі

2.1 Планування вхідних та вихідних даних

2.2 Описовий алгоритм головної програми та її структури

2.3 Схема алгоритму управляючої програми

2.4 Опис авторської заставки

2.5 Структура модулів та опис функцій

2.6 Опис файлів та розробка структур запису файлів

3 Лістинг керуючої програми

3.1 Лістинг головної програми TIMIDlg

3.2 Лістинг програми StockFrm.Cpp

3.3 Лістинг програми ClientFrm.cpp

3.4 Лістинг програми TIMI.cpp

4 Тестування програми

4.1 Опис тестів

4.2 Аналіз результатів тестування

5 Дослідження ефективності програми

6 Інструкція системному програмісту

7. струкція користувачеві

Висновки по роботі

Література

Додаток А

Анотація
В данній курсовій роботі знаходяться розробки програмного забезпечення для розробки комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „ТІМІ” по замовленню зі складу фірми списку ліків і виконаних замовлень покупців.

Розглянуто сучасні підходи до розробки аналогічних завдань, принципи розробки бази даних і багатоієрархічних меню. Розроблено алгоритм рішення данної задачі, а саме: алгоритм головної програми та її структури. Показана схема управляючої програми, опис різних функцій.

Розробленно авторську аставку. Розглянуто розробку структури запису файлу. Показано лістинг всієї програми.

Проведено тестування: меню, та всієї програми в цілому. Тести показали, що програма готова до використання. Проведено дослідження на ефективність програми, що дало змогу визначити швидкодію програми.

Даний проект розробленно для менеджерів в магазинах, лікарнях, аптеках в цілях зменшення робочого часу та збільшення швидкості обробки інформації. Даний проект допоможе їм у виданні інформації клієнту-покупцю, про наявність товару на складі, їх кількість та ціну; менеджер при постачанні нового товару може дописувати його в склад, або ж навпаки видаляти його зі списку. Тобто ефективність за допомогою даного проекту робота менеджерів набагато покращиться!!!

Вступ
Стрімкий розвиток компютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення – це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства. Технології , основним компонентом яких є компюткр,проникають практично в усі сфери людської діяльності. те, що недавно вважалось фантастикою, тепер, завдяки науково-технічному прогресу,особливо прогресу в області компютерних технологій,стало реальністю.

Компютерні технології використовують у видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у банках і на складах, у системах зв’язку і системах управління транспортом, у податкових інспекціях і у сфері розваг, тощо. Тепер практично неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Особливо популярними є доваідкові системи.

Інформаційно-довідкові системи - це програми-оболонки, службовці для керування масивами і базами даних. У наше століття загальної комп'ютеризації інформаційно-довідкові системи значно полегшують працю людини у всіх галузях народного господарства. Бухгалтерам підприємств і фірм тепер не потрібно перебирати гори паперів, щоб одержати всі дані про співробітника: досить завантажити інформаційно-довідкову систему і вона в зручній формі видасть усю необхідну інформацію.

Області застосування інформаційно-довідкових систем по-істині безмежні: це ведення статистики удою худоби на фермі, складання каталогів книг у бібліотеках і творів мистецтва в музеях, збір даних про наявність робочих вакансій у даному регіоні і багато чого іншого.

Метою данної курсової роботи є набрання навичок професіонального програмування саме на прикладі прогнрамування довідкової системи.

  1. Найменування та галузь застосування об'єкта розробки

Дана робота присвячена розробці програмного забезпечення автоматизованої системи обробки комплексу програм праці менеджера по замовленню зі складу фірми списку ліків і виконаних замовлень покупців. Таке програмне забезпечення може використовуватися в магазинах, торгових фірмах та підприємствах.

 1. Підстава для проведення робіт:

Підставою для розробки такого програмного забезпечення є навчальний план спеціальності _______ , робота програм дисципліни "Алгоритмічні мови та програмування", індивідуальне завдання.

 1. Дата початку роботи: " " " " 2007 р.

 2. Дата закінчення роботи: " " " " 2007 р.

 1. Мета призначення розробки: Метою даної роботи є розробити програмне забезпечення автоматизованої системи обробки результатів змагань по футболу в ВДТУ та дослідити роботуцього програмного забезпечення.

 2. Вимоги до надійності: Надійність даного проекту забезпечується використанням структурного програмування; тим, що програма працює під керівництвом єдиного меню; в ній передбачені переривання, тобто програма реагує на невірні дії користувача, вказуючи на дії, які необхідно виконати.

Все програмне забезпечення та супроводжуюча технічна документація повинні задовольняти наступним ГОСТам:

ГОСТІ 9.701-90

ИСО 5807 - 85 ГОСТ на розробку програмних документів, схем алгоритмів програм, даних та систем.

ГОСТ 19.781 - 74 - Вимоги до розробки програмного забезпечення.

ГОСТ 19.101 - 77 (СТ СЗВ 1626 - 79) - Держстандарт на розробку програмної документації, видів програм та програмних документів.

ГОСТ 29.401 - 78 - Текст програми. Вимоги до змісту та оформлення.

ГОСТ 19.106 - 78 - Вимоги до програмної документації.

ГОСТ 7.1 - 84 та ДСТУ 3008 - 95 - Розробка технічної документації.

  1. Стадії та етапи розробки:

1.Уточнення постановки задачі та розробка технічного завдання на виконання розробки програмного забезпечення автоматизованої системи автоматизованої системи обробки результатів змагань по футболу в ВДТУ. (до ).

2. Варіантний аналіз існуючих методів поставленої задачі та вибір СУБД та програмного середовища для роботи з БД (до ).

3. Розробка структури програми та наповнення ключової бази даних (ДО ).

 1. Розробка програмного забезпечення для автоматизованої системи
  автоматизованої системи обробки результатів змагань по футболу в ВДТУ. (до ).

 2. Розробка інтерфейсу, планування, тестування розробленої програми
  та створення бази даних (до ).

 3. Демонстрація програмного забезпечення (до ).

 4. Розробка пояснювальної записки (до ).

 5. Захист курсової роботи (до).

 6. 1.8 Вимоги до безпеки: Розроблене програмне забезпечення повинно відповідати сучасним вимогам СНІП та ДЕСТів до робочого місця операторів ЕОМ.

1. Варіантний аналіз та вибір методів розв’язання комплексної програми автоматизації праці менеджера по замовленню зі складу фірми списку ліків і виконаних замовлень покупців
^ 1.1 Основні поняття та визначення.
Використання сучасних персональних комп’ютерів охоплює майже всі сфери людської діяльності і поступово підпорядковує собі всі інформаційні технології.

Для того щоб комп’ютер міг виконати певні дії, необхідно скласти для комп’ютера програму, тобто точну послідовність інструкцій на зрозумілій комп’ютеру мові, як обробляти інформацію, тобто данні. Але довгий час для розв’язування задачі використовувалась тільки своя сукупність даних. Дані, що використовувалась в одній програмі, як правило не могли використовуватись в іншій. Ці обставини і були основною причиною розробки баз даних (БД).

База даних – це єдине, централізоване сховище даних певної предметної області, до якої мають доступ багато програм. Кожна програма має доступ до конкретних даних бази даних за допомогою спеціальних програм.

БД поділяють на такі 3 типи:

 1. реляційна (РБД);

 2. мережева;

 3. ієрархічна.

Файл – це іменована область на диску або іншому носії інформації.. В файлах можуть зберігатися тексти, документи, готові до виконання програм і будь-які інші дані.

Розрізняють два типи файлів: фізичний та логічний. Для обробки інформації в більшості випадків використовують логічний файл.

Часто файли розділяють на дві групи: текстові та виконавчі. Текстові файли призначені для читання людиною. Вони, як правило, містять тексти програм, командні файли DOS і т.д. Кожна програма містить в своєму складі файл, який запускає цю програму. Такий файл називається керуючим файлом. По традиції керуючі файли мають розширення .EXE або .COM.

В практиці програмування доводиться мати справу з даними, які складаються з інших даних. Наприклад, данні про покупця складають прізвище, ім’я, домашню адресу, і т.д.

Запис (RECORD) – це структура даних, яка складається з окремих компонентів різного типу, що називаються полями. Запис можна порівняти з масивом, але на відміну від нього, в записові можуть зберігатись данні різних типів. Як і кожний тип, що задається програмою, тип “запис” повинен бути об’явлений в розділі “TYPE”. Цей тип даних дозволяє об’єднувати в одну структуру різні по типу елементи (поля), причому елементами записів можуть бути і структуровані типи даних (масиви, вкладені записи. В деяких програмах для економії пам’яті, а також щоб надати програмі коректного вигляду широко використовують варіантні записи. Записи є найкращим засобом для обробки інформації у базах даних.

За допомогою запису представляється деяка структура статистичних даних, яку можна роздивлятися як картку в каталозі або деякий бланк.
^ 1.2 Особливості розробки багатоієрархічного меню
Меню – це інтерфейсний елемент або список об’єктів з якого необхідно зробити вибір. Для програми, що підтримує багатодокументний інтерфейс, присутність визначеного меню є обов’язковою.

Є такі види меню:

 • вертикальне:
 • горизонтальне:

Меню також поділяється на:

 • Однорівневе:

 • Двухрівневе:

Головне меню
Підменю

 • Багато ієрархічне:

1-й рівень

2-й рівень


3-й рівень

Підменю – це випливаюче меню, що з’являється при виборі якого –небудь елемента з меню. Меню, що розгортається донизу, являє собою комбінацію стрічкового меню і декількох випливаючих меню.

Меню може працювати в:

—текстовому режимі;

—графічному режимі.

Існує ряд функцій, які дозволяють прикладній програмі працювати з меню. Ці функції призначені для:

- Дозволу /відміни ряду команд меню;

- Вставлення /зняття спеціальних відміток для коменд меню;

- Добавлення /змінення та видалення команд меню;

- Використання зображень в якості команд меню;

- Заміщення елементів меню;

- Створення та ініціалізація меню.

Функції для роботи з меню:
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconРозробка комплексу маркетингу фірми “Джаст Бі”
Вступ
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» icon1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
«Організація праці менеджера» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками....
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТести з дисципліни «організаці праці менеджера»
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за наступними напрямками
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconКонфедерація праці україни секретар І а т
Україні, пропонуємо направити нам для публікації в профспілковій газеті “впередъ !” повний перелік програмного забезпечення (найменування...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТема: Розробка програм зі складеними типами даних
Ціль: виробити практичні навички в написанні програм з використанням комбінованих типів даних
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconМікроконтроллери фірми microchip будуються на гарвардській архітектурі,...
Завдяки цьому можна одночасно зчитувати код чергової команди з пам’яті програм І дані з пам’яті даних. Це сприяє підвищенню швидкості...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТема: Розробка програм з функціями. Оголошення, визначення І виклик функцій
Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з виділенням функцій, їхнім оголошенням, визначенням І використанням
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconУдосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів...
Ого забезпечення засобів зв'язку І автоматизації враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТема: Розробка програм з циклічними обчислювальними процесами
Ціль роботи: Вивчити написання програм мовою С, використовуючи ітераційні (циклічні) методи, освоїти основні оператори, що підтримують...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconРозробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка