«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”»
Скачати 476.39 Kb.
Назва«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”»
Сторінка6/6
Дата конвертації04.03.2013
Розмір476.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6

^ Дослідження ефективності програми


У даній курсовій роботі розроблено програму для операційної системи Windows 9x/NT/XP на мові С++ в середовищі Microsoft Visual C++ 6.0. Для створення заставки використано графічну бібліотеку OpenGL, яка дозволяє швидко зображувати на екрані тривимірні об’єкти і виконувати ряд функцій над ними. Для полегшення розробки програми використовувався вбудований в середовище MVC++ 6.0 MFC Application Wizard. За його допомогою було створено основний каркас програми який забезпечує високу швидкодію виконання програми. Структура ПЗ представлена у таблиці 5.1

Основний модуль програми займає всього 650 кілобайт пам’яті. Це досягнуто тим що програми використовує динамічно завантажувані бібліотеки (DLL), що завантажуються по мірі необхідності і вивантажуються з пам’яті коли потреба в них відпадає. Але основна причина швидкодії є те що програма написана в середовищі Visual C++, яке відрізняється високою швидкодією і компактністю программ написаних в ньому.

Середній час запуску програми на комп’ютері з процесором AMD Duron(tm), processor 999MГц 0,2 сек. В программы використовують багато локальних змінних, які відомі тільки в середині функції. Таким чином локальні змінні зберігаються в стекі пам’яті, допомогаючи ефективності програми за допомогою економї пам’яті.

У данній программи також використано передачу по значенням: аргументи перед main функції локальні та по відношенню даної функції зміни внесені в аргумент під час виконання функції не впливают на фактичні параметри, значення яких передається в main, тобто main про ці зміни нічого не знає.

Використовуються також статичні змінні, які незважаючи на те, що вони можуть використовуватися за границями дії, дозволяють програмі займати менше ОП. На відміну від стека статичні змінні ячейкам динамічної пам’яті не можна присвоїти ім’я. Тому доступ до таких ячейок виконується за допомогою указателів (pointer), в якій міститься адреса потрібної ячейки. На відміну від стеку, динамічна пам’ять не очищається до завершення роботи програми. Тому у програмі розроблено спеціальні функції, які очищають пам’ять. А все це дозволяє програмі ефективно, швидко та надійно працювати і водночас займати мало місця в ОП.
Таблиця 5.1 Структура програмного забезпечення

Ім’я файла

Розширення

Призначення

Розмір

clients

.txt

Текстовий документ

1Кб

stock

.txt

Текстовий документ

1кб

OrderFrm

.срр

Функція програми

2Кб

ClientFrm

.срр

Функція програми

4Кб

Font

.срр

Функція програми

3Кб

msflexgrid

.срр

Функція програми

29Кб

StdAfx

.срр

Функція програми

1Кб

StockFrm

.срр

Функція програми

4Кб

Picture

.срр

Функція програми

2Кб

rowcursor

.срр

Функція програми

1Кб

picture

.h

Бібліотека

8Кб

Rowcursor

.h

Бібліотека

2Кб

TIMI

.h

Бібліотека

2Кб

OrderFrm

.h

Бібліотека

2Кб

Resource

.h

Бібліотека

2Кб

TIMIDlg

.h

Бібліотека

2кб

StdAfx

.h

Бібліотека

3кб

OrderFrm

.h

Бібліотека

2кб

Resource

.h

Бібліотека

3кб

TIMI

.ncb

Допоміжний файл

49кб

TIMI

.Aps

Допоміжний файл

30кб

TIMI

.opt

Допоміжний файл

52кб

TIMI

.dsp

Допоміжний файл

6кб

TIMI

.dsw

Головний файл

1кб

TIMI

.rc

Допоміжний файл

18кб


^ 6 Інструкція програміста
Моя програма може дуже допомогти менеджерам аптекам магазинів, кіосків, в яких продаються ліки, Адже їм можуть робити замовлення, при цьому вони можуть заплатити не одразу за замовлений товар, а потім, при чому їх заборгованість не повинна перевищувати кредит 1000 грн. Ім. При цьому видається чек, де показується інформація про дане замовлення.

Дана програма складається з 6 файлів. Це є файли clients.txt, stock.txt, space.ipg, wall.ipg, logo, TIMI.

Файл clients.txt—це текстовий документ, в якому міститься вся інформація про клієнтів.

Файл stock.txt— це текстовий документ, в якому міститься вся інформація про склад товарів.

Файл space.bmp—це точковий малюнок для авторської заставки, який містить зображення космосу.

Файл wall.bmp— це точковий малюнок для авторської заставки, який містить зображення планети.

Файл logo—це додаток до програми (авторська заставка).

Файл TIMI—це файл запуску програми (TIMI MFC Application)

Щоб запустити програму, на комп’ютері потрібно мати середовище Microsoft Visual C++ 6.0, а для запуску авторської заставки графічну бібліотеку OpenGL.

7 Інстрікція користувачеві
7.1 Дана програма може стати в пригоді менеджерам по замовленням товарів зі списку ліків.

7.2 До початку роботи з програмою потрібно всі файли, що знаходяться на дискеті скопіювати у папку на жорсткому диску.

7.3 Для запуску робочого файла натискуємо подвійним клацанням миші на TIMI.exe, або ж іншим чином:

Microsoft Visual C++ 6.0File\OpenWorkspace\A:\TIMI\TIMI.dsw

7.4 При запуску даного файла на екрані з’являється авторська заставка з всесвітом, в якому обертається Планета „Земля”, на якій є зображення назви моєї фірми та знак медицини, який символізує призначення моєї фірми.

7.5 При закритті заставки, автоматично запускається й сама програма. Для видання покупцеві наряду на продаж (документу про його покупку), потрібно поперед заповнити всі поля в програмі, а то програма не зможе видати необхідний покупцеві чек.

7.4 Для окремого запуску заставки потрібно запустити файл Logo

7.5 Перехід по пунктах меню відбувається за допомогою клавіш управління курсором або курсором або клацанням миші.

7.6 Програма працює в інтерактивному режимі, тобто реагує на кожну дію користувача.

7.6 Для виходу з програми потрібно в головному меню вибрати пункт “вихід” і натиснути або ліву кнопку миші.

7.7 Стуктура дискети:

Clients.txt, OrderFrm.cpp, ClientFrm.cpp, Font.cpp, msflexgrid.cpp, StdAfx.cpp, StockFrm.cpp, Picture.cpp, rowcursor.cpp, picture.h, Rowcursor.h, TIMI.h, OrderFrm.h, Resource.h, TIMIDlg.h, StdAfx.h, OrderFrm.h, Resource.h, TIMI.ncb, TIMI. Aps, TIMI. Opt, TIMI. Dsp, TIMI. Dsw, TIMI. Rc, Wall.bmp, spase.bmp, Logo.exe.
^ Висновки по роботі
В першій главі було розглянуто рішення таких задач як розробка баз даних, багатоієрархічного меню, бібліотек та модулів користувача.

В другій главі розглянуто алгоритм рішення задачі, тобто зроблено планування вхідних та вихідних даних, описано алгоритм рішення керуючої програми та її структури. Побудована схема керуючої програми, подана структура кожної функції. Проведено розробку структура запису файлів, зроблено опис авторської заставки.

В третій главі подано лістинг всієї програми, а саме головної програми та лістинг двох фіукцій.

В четвертій главі проведенно тестування меню та тестування самої програми. Всього зроблено 9 тестів, з яких чотири – це тестування меню, а інші - тестування програми.

В п’ятій главі зроблено дослідження на ефективність програми.

В шостій главі подана інструкція системному програмісту, описані мінімальні характеристики комп’ютера для роботи даної курсової, зроблено перелік файлів без яких неможлива робота програми, які драйвера повинні бути на комп’ютері щоб програма працювала без збоїв.

Сьома глава присвячена інструкції користувачеві. В ній розказано: як установити програму на комп’ютер, як запустити програму з комп’ютера та як користуватися меню.

Отже, описано курсову роботу за допомогою семи глав, двох додатків, анотації та подано використану літературу. Розроблена програма допоможе менеджерам в магазинах, лікарнях, аптеках в цілях зменшення робочого часу та збільшення швидкості обробки інформації. За допомогою даного проекту вони приймати всі замовлення швидко та ефективно, а також автоматично видавати чек на їхнє замовлення. Це набато покращить працю менеджерів та допоможе їм у вирішенні інших проблем.

Використана література


  1. Міщенко С.М. Конспект лекцій

  2. В.В. Подбельский, С.С.Фомин Програмирование на Яыке СИ. –Москва. Финансы и статистика. 2001 г.

  3. Адреса сайтів по Інтернету:

4. Microsoft Visual C++\Help

Додаток А
Структура дискети
Диск А

Programa

Clients.txt

Textov OrderFrm.cpp

ClientFrm.cpp

Dodatok _А.doc Font.cpp

Glava1.doc msflexgrid.cpp

Glava2_21.doc StdAfx.cpp

Glava3.doc StockFrm.cpp

Glava4.doc Picture.cpp

Glava5.doc rowcursor.cpp

Instr.doc picture.h

Literature.doc Rowcursor.h

TIMI.h

OrderFrm.h

Resource.h

TIMIDlg.h

StdAfx.h

OrderFrm.h

TIMI.ncb

TIMI. Aps

TIMI. Opt

TIMI. Dsp

TIMI. Dsw

TIMI. Rc

Wall.bmp

spase.bmp

Logo.exe
1   2   3   4   5   6

Схожі:

«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconРозробка комплексу маркетингу фірми “Джаст Бі”
Вступ
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» icon1. мета І порядок виконання та оформлення комплексної контрольної роботи
«Організація праці менеджера» студентами заочної форми навчання є самостійна робота над сучасною літературою та навчальними посібниками....
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТести з дисципліни «організаці праці менеджера»
Наукова організація праці апарату управління здійснюється за наступними напрямками
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconКонфедерація праці україни секретар І а т
Україні, пропонуємо направити нам для публікації в профспілковій газеті “впередъ !” повний перелік програмного забезпечення (найменування...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТема: Розробка програм зі складеними типами даних
Ціль: виробити практичні навички в написанні програм з використанням комбінованих типів даних
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconМікроконтроллери фірми microchip будуються на гарвардській архітектурі,...
Завдяки цьому можна одночасно зчитувати код чергової команди з пам’яті програм І дані з пам’яті даних. Це сприяє підвищенню швидкості...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТема: Розробка програм з функціями. Оголошення, визначення І виклик функцій
Ціль роботи: виробити практичні навички в написанні програм з виділенням функцій, їхнім оголошенням, визначенням І використанням
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconУдосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів...
Ого забезпечення засобів зв'язку І автоматизації враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconТема: Розробка програм з циклічними обчислювальними процесами
Ціль роботи: Вивчити написання програм мовою С, використовуючи ітераційні (циклічні) методи, освоїти основні оператори, що підтримують...
«Розробка комплексу програм автоматизації праці менеджера торгової фірми „тімі”» iconРозробка комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка