Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Скачати 377.96 Kb.
НазваДержавний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою
Сторінка1/5
Дата конвертації04.03.2013
Розмір377.96 Kb.
ТипДержавний стандарт
uchni.com.ua > Інформатика > Державний стандарт
  1   2   3   4   5
МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

Система стандартів за інформацією, бібліотечною і видавничою справою

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ЗАПИС. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ.
Загальні вимоги і правила складання
МІЖДЕРЖАВНА РАДА
Із СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ
Мінськ

1 ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Справжній стандарт встановлює загальні вимоги і правила складання бібліографічного опису електронного ресурсу: набір областей і елементів бібліографічного опису, Послідовність їх розташування, наповнення і спосіб представлення елементів, застосування умовних розділових знаків. Стандарт розповсюджується на електронні ресурси, опис яких складається бібліотеками, органами науково-технічної інформації, центрами державної бібліографії, Кругами установами, що бібліографують.

^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У справжньому стандарті використані посилання на наступні стандарти:
ГОСТ 7.0-99 Система стандартів за інформацією, бібліотечною і видавничою справою. Інформаційно-бібліотечна діяльність, бібліографія. Терміни і визначення.
ГОСТ 7.1-84 Система стандартів за інформацією, бібліотечною і видавничою справою. бібліографічний опис документа. Загальні вимоги і правила складання
ГОСТ 7.11-78 Система стандартів за інформацією, бібліотечною і видавничою справою. Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі
ГОСТ 7.12-93 Система стандартів за інформацією, бібліотечною і видавничою справою. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги і правила
ГОСТ 7.76-96 Система стандартів за інформацією, бібліотечною і видавничою справою. Комплектування фонду документів. Бібліографує. Каталогізація. Терміни і визначення
ГОСТ 7.80-2000 Система стандартів за інформацією, бібліотечною і видавничою справою. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги і правила складання

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У справжньому стандарті застосовують терміни по ГОСТ 7.0 і ГОСТ 7.76.

^ 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 ОБ'ЄКТ ОПИСУ

4.1.1 Об'єктом для складання бібліографічного опису є електронні інформаційні ресурси, керовані комп'ютером, зокрема ті, які вимагають використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронні ресурси є електронні дані (інформацію у вигляді чисел, букв, символів або їх комбінацій), електронні програми (набори операторів або підпрограм, що забезпечують виконання певних завдань, включаючи обробку даних) або поєднання цих видів в одному ресурсі. Залежно від режиму доступу електронні ресурси ділять на ресурси локального доступу (з інформацією, зафіксованою на окремому фізичному носієві, який повинен бути поміщений користувачем в комп'ютер) і видаленого доступу (з інформацією на вінчестері або інших пристроях, що запам'ятовують, або розміщеною в інформаційних мережах, наприклад в Інтернеті).
4.1.2 У контексті справжнього стандарту матеріали, що містяться в електронних ресурсах локального і видаленого доступу, вважаються опублікованими.

^ 4.2 СТРУКТУРА І СКЛАД ОПИСУ

4.2.1 Бібліографічний опис електронного ресурсу є основною частиною бібліографічного запису і містить бібліографічні відомості, що приведені за встановленими правилами і дозволяють ідентифікувати електронний ресурс, а також отримати уявлення про його зміст, призначення, фізичні характеристики, системні вимоги, режим доступу, спосіб розповсюдження і т.п.
4.2.2 Бібліографічний опис електронного ресурсу складається з елементів, об'єднаних в області і розташованих у встановленій послідовності (по ГОСТ 7.1).
4.2.3 Елементи бібліографічного опису підрозділяють на обов'язкові і факультативні. Факультативні елементи особливо відмічені в переліку областей і елементів.
4.2.4 Опис, створений відповідно до справжнього стандарту, доповнюється різними елементами бібліографічного запису (по ГОСТ 7.76) - заголовком, наочними рубриками і т. п., які є об'єктами інших стандартів СИБИД.
Правила приведення заголовка - по ГОСТ 7.80.
Приклади повних бібліографічних записів приведені в додатках А-Г.

^ 4.3 ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

4.3.1 Інформація для складання бібліографічного опису електронного ресурсу береться з певних елементів вихідних відомостей відповідно до наказаної черговості їх використання.
4.3.2 Джерела інформації, що містяться в електронному ресурсі, переважні всім іншим. Така інформація повинна бути формально присутньою, наприклад, на титульному екрані, основному меню, у відомостях про програму, в першому виведенні інформації на екран, а також в будь-яких чітко виділених ідентифікуючих відомостях. Якщо використовують декілька згаданих вище джерел, то їх комбінація розглядається як єдине основне джерело.
4.3.3 Якщо внутрішніх джерел недостатньо, а також у разі, коли вони не доступні для прочитання, використовують інші джерела в наступному порядку:

  • етикетку або маркіровку на фізичному носієві ресурсу;

  • технічну документацію, інший супровідний матеріал або контейнер (коробку, конверт, теку і т. п.);

  • довідкові видання і інші джерела поза електронним ресурсом, наприклад метадані.

4.3.4 Наказані джерела інформації для областей опису електронного ресурсу.

Область

Наказане джерело
Область заголовка і відомостей про відповідальність Внутрішні джерела, етикетка, маркіровка на фізичному носієві, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер.

Область заголовка і відомостей про відповідальність Внутрішні джерела, етикетка, маркіровка на фізичному носієві, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер.

Область видання

Внутрішні джерела, етикетка, маркіровка на фізичному носієві, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер.

Область вигляду і об'єму ресурсу

Область вигляду і об'єму ресурсу Будь-яке джерело.

Область вихідних даних

Область вихідних даних Внутрішні джерела, етикетка, маркіровка на фізичному носієві, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер.

Область фізичної характеристики

Область фізичної характеристики Будь-яке джерело.

Область серії

Область серії Внутрішні джерела, етикетка, маркіровка на фізичному носієві, технічна документація, інший супровідний матеріал або контейнер.

Область примітки

Область примітки Будь-яке джерело.

Область стандартного номера

Будь-яке джерело.


4.3.5 Відомості, приведені не з наказаного для даної області джерела, а також сформульовані на основі аналізу електронного ресурсу, беруть в квадратних дужок.

^ 4.4 МОВА ОПИСУ

4.4.1 Опис складається на тій мові і в тій графіці, на яких приведені дані в ресурсі.
4.4.2 Зведення про загальне позначення матеріалу, про вигляд, об'єм ресурсу, інших його фізичних характеристиках, а також примітки і відомості, що поміщаються в області стандартного номера, можуть бути приведені на мові установи, що бібліографує.
4.4.3 Опис ресурсу на мові або в графіці, відмінних від мови або графіки установи, що бібліографує, може бути дане в транслитерации або транскрипції і приведене без квадратних дужок.

4.5 ПУНКТУАЦІЯ

4.5.1 Кожному елементу опису, окрім першого елементу першої області, передують або його укладають наказані знаки пунктуації. Розділовий знак (до і після) відокремлюють пропуском, відповідним одній букві при друкуванні друкарським способом, за винятком коми і крапки, які відділяються одним подальшим пропуском. Дужки розглядаються як єдиний знак і відділяються пропуском перед першою і після останньої дужки.
4.5.2 Кожній області, за винятком першої, передує крапка і тире (. -), з пропусками по обидві сторони тире. Якщо ця область починається з абзацу, виділена поліграфічними засобами або відступом, крапку і тире замінюють крапкою в кінці попередньої області.
4.5.3 В межах областей наказані наступні розділові знаки:

. крапка
, кома
: двокрапка
; крапка з комою
/ коса межа
// дві косі межі
() круглі дужки
[] квадратні дужки
+ знак плюс
= знак рівності

Особливості застосування розділових знаків див. у відповідних розділах.
4.5.4 Пунктуацію в межах елементів бібліографічного опису або окремих фраз застосовують відповідно до норм мови, на якій складений опис.
^ 4.6 СКОРОЧЕННЯ. ПРОПИСНІ БУКВИ. ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ

4.6.1 У бібліографічному описі застосовують скорочення окремих слів і словосполучень відповідно до ГОСТ 7.11 і ГОСТ 7.12, а також приводять загальноприйняті скорочення позначень одиниць фізичних величин і уніфіковані скорочення деяких фізичних характеристик електронного ресурсу.
4.6.2 З прописних букв починається перше слово кожної області. У решті випадків прописні букви застосовують відповідно до особливостей мови або графіки опису.
4.6.3 За наявності на документі явних помилок і друкарських помилок, що не спотворюють сенсу тексту, відомості в бібліографічному записі приводять у виправленому вигляді і не обумовлюють виправлення. Друкарські помилки або орфографічні помилки, що змінюють сенс тексту, відтворюють з електронного ресурсу без змін. Після них в квадратних дужках приводять правильне написання з попереднім скороченням "т. е." або його еквівалентом на іншій мові або в іншій графіці. Пропущені букви або цифри можна вставити, уклавши їх в квадратні дужки.
4.6.4 Символи, які неможливо відтворити доступними поліграфічними засобами, замінюють їх еквівалентами у вигляді букв або слів, увязнених в квадратні дужки, наприклад:
[3-е видавництво] (порядковий номер видання був позначений трьома ромбами).

^ 5 ОБЛАСТІ І ЕЛЕМЕНТИ ОПИСУ

5.1 ПЕРЕЛІК ОБЛАСТЕЙ І ЕЛЕМЕНТІВ ОПИСУ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ

Область заголовка і відомостей про відповідальність
Основний заголовок
[Загальне позначення матеріалу]

= Паралельний заголовок
: Відомості, що відносяться до заголовка

Відомості про відповідальність

/ Перші відомості
; Подальші відомості

Область видання

Відомості про видання
= Паралельні відомості про видання

Відомості про відповідальність, що відносяться до видання

/ Перші відомості
; Подальші відомості
, Додаткові відомості про видання

Область вигляду і об'єму ресурсу

Позначення виду ресурсу
(Об'єм ресурсу)

Область вихідних даних

Місце видання, виробництва і (або) розповсюдження
Перше місце видання
; Подальше місце видання
: Ім'я видавця, виробника і (або) розповсюджувача
, Дата видання, виробництва і (або) розповсюдження
( Місце виготовлення
: Ім'я виготівника
, Дата виготовлення)

Область фізичної характеристики

Специфічне позначення матеріалу і кількість фізичних одиниць
: Інші фізичні характеристики
; Розмір
+ Відомості про супровідний матеріал

Область серії

( Основний заголовок серії або підсерії
= Паралельний заголовок серії або підсерії
: Відомості, що відносяться до заголовка серії або підсерії
Відомості про відповідальність, що відносяться до серії або підсерії
/ Перші відомості
; Подальші відомості
, Міжнародний стандартний номер серії або підсерії (ISSN)
; Нумерація усередині серії або підсерії)

Область примітки

Область стандартного номера (або його альтернативи) і умов доступності стандартний номер (або його альтернатива)
= Ключовий заголовок
: Умови доступності і (або) ціна

Примітки

1 Розділовий знак області в переліку не вказано.
2 Факультативні елементи позначені курсивом.
3 елементи, що Повторюються, помічені зірочкою (*).
4 Про можливість повтору областей див. у відповідних розділах.
5 Відомості, що відносяться зазвичай до певної області або елементу, але граматично зв'язані попередньою областю або елементом, приводяться з попередніми відомостями.
^ 5.2 СХЕМА ОПИСУ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ

Основний заголовок [Загальне позначення матеріалу] = Паралельний заголовок : відомості, що відносяться до заголовка / відомості про відповідальність. - Відомості про видання = Паралельні Кенія про видання / відомості про відповідальність, що відносяться до видання, додаткові 1ения про видання. - Позначення виду ресурсу (об'єм ресурсу). - Місце видання: ім'я видавця, дата видання (Місце виготовлення : ім'я виготівника, дата виготовлення). - Специфічне позначення матеріалу і кількість фізичних одиниць : інші фізичні характеристики ; розмір + відомості про супровідний матеріал. - (Основний заголовок серії або підсерії = Паралельний заголовок серії або підсерії : відомості, що відносяться до заголовка серії або підсерії / відомості про відповідальність, що відносяться до серії або підсерії, ISSN ; нумерація усередині серії або підсерії). - Примітка. - Стандартний номер = Ключовий заголовок : умови доступності і (або) ціна.

^ 5.3 ОБЛАСТЬ ЗАГОЛОВКА І ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.3.1 Основний заголовок - перший елемент опису, навіть якщо в наказаному джерелі інформації йому передують інші відомості.
Основний заголовок є головним заголовком електронного ресурсу і відтворюється в тому вигляді, в якому воно приведене в джерелі інформації. Основний заголовок може мати різні форми.
5.3.1.1 Основний заголовок може бути тематичним або типовим, таким, що складається тільки з терміну, що позначає вид документа або жанр твору.

Електронний рубрикатор Історія чемпіонатів світу по футболу Промислові каталоги Юридичний довідник для всіх
Графіка і живопис
5.3.1.2 Основний заголовок може складатися з імені особи, найменування організації (повного або скороченого), а може включати названі і інші граматично пов'язані із заголовком відомості.

Олександр і Наполеон Велика енциклопедія Кирила і Мефодія Матеріали ЮНЕСКО

5.3.1.3 Основний заголовок може полягати або включати набір ініціалів або акрони-... Ь, цифр або інших символів. Повна форма, наявна в джерелі, але не вибрана як основний заголовок, приводиться як відомості, що відносяться до заголовка.

БД ГОСТ
Секрети Exel
Microsoft NSDN library
DATAPRO worldwide I Tanalyst
ORUMM 92 [Electronic resource] : Ouk Ridge uranium market model

5.3.1.4 Основний заголовок може складатися з двох рівноправних заголовків, зв'язаних союзом "або" або його еквівалентом (альтернативний заголовок).

Золотий ключик, або Пригоди Буратіно

5.3.1.5 Основний заголовок може складатися з декількох пропозицій.

Атлетизм. Бодибилдинг
Третій Рим. Боротьба за престол
Комп'ютери і що комплектують. Оргтехніка. Периферія. Аудіо-, видео- і побутова техніка. Засоби зв'язку. Автомобілі

5.3.1.6 Якщо в наказаному джерелі є заголовки окремих творів і загальний заголовок всього електронного ресурсу в цілому, перевага віддається загальному заголовку; заголовки окремих творів приводять в області примітки.

Великий тлумачний словник англійської і російської мов
(У примітці: Содерж.: Великий оксфордський словник. Тлумачний словник живої мови великороса / Володимир Даль)

5.3.1.7 Основний заголовок може складатися із загального і залежного заголовка, якщо залежний заголовок недостатньо самостійно для його ідентифікації. Такі заголовки розділяють крапкою.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт україни система стандартів безпеки праці пожежна безпека
Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять ложежної техніки у галузі безпеки праці
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної...
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconСистема стандартів безпеки праці пожежна техніка
Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconВитяг
Державний стандарт базової І повної середньої освіти (далі — Державний стандарт) визначає вимоги до освіченості учнів І випускників...
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зо­рієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого І компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної...
Державний стандарт система стандартів за інформацією, бібліотечною І видавничою справою iconДержавний стандарт україни
Внесено державним науково-дослідним інститутом метрології вимірювальних І управляючих систем (днді «Система») спільно з Технічним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка