Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів
Скачати 123.52 Kb.
НазваЙосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів
Дата конвертації25.03.2013
Розмір123.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
П  Л  А  Н

РОБОТИ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів

 на  2008-2009  навчальний  рік

                                                                                   Керівник:  Петровський А.П.

 

  

ПРОБЛЕМА  ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ

Йосипівської ЗОШ І – ІІ ступенів

 

 

“Творче спрямування діяльності педагогічного колективу школи на всебічний розвиток юної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності” на вирішення таких пріоритетних завдань:

1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:

·       забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;

·       здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

·       створення передумов для: підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу його професії та соціального статусу;

·       зміцнення навчально-матеріальної бази школи, її комп`ютеризації;

·       забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань дошкільної освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

·       забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

·       максимального забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками і навчальними посібниками;

·       оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

·       особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

·       впровадження елементів експерименту та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, у творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання;

·       розробки програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій навчання;

·       спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних НКК (навчальних комп’ютерних комплексів) у навчальному процесі, тобто на успішну реалізацію державної програми “Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006-2008 р.р.;

·       оновлення та сучасного оснащення навчальних кабінетів фізики, біології, історії, зарубіжної літератури,бібліотеки, інформатики, шкільної майстерні ;

·       посиленої уваги на якісну реалізацію державної програми розвитку і функціонування української мови у сфері освіти;

·       забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, їх соціальної адаптації;

·       створення власного іміджу навчального закладу;

·       вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду;

·       координації дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в школі;

·       оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

2. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань як необхідної форми  громадянського виховання:

·       удосконалення діяльності шкільної дитячої організації «Промінь»;

·       удосконалення системи позанавчальної діяльності школярів;

3.    Розвиток творчої активності педагогів: підвищення  кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності працівників школи за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

^ ПРОБЛЕМНЕ  ПИТАННЯ  ШКОЛИ

 «Впровадження інноваційних технологій у формування та розвиток життєвої компетентності учнів в умовах 12-річної середньої школи»

 

С  П  И  С  О  К

^ ЧЛЕНІВ  МЕТОДИЧНОЇ  РАДИ

  

 

1.  Петровський А.П.               -  голова  методичної  ради;

2.  Кириченко В.В.             -  заступник  голови  методичної  ради;

3.  Шульга Т.М.                -  керівник  метододоб’єднання  вчителів 

початкових  класів”;

4.  Ільєнко В.М.          -  керівник  методоб’єднання  вчителів

гуманітарного циклу”;

5.  Марчук Л.І.           -  керівник  методоб’єднання  класних  керівників”;

6.  Кириченко І.В.            -  керівник  методоб’єднання  вчителів 

природничо-математичного циклу”;

7. Петровська А.В.       -  зав.бібліотекою;

8. Грищенко К.Л.              -  секретар  методичної  ради

 

  

^ ЗАСІДАННЯ   І

                                                                                                    ВЕРЕСЕНЬ  26.09.2008 р.

 п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Підсумки  роботи  методичної  ради

за  2007-2008  навчальний  рік. 

ПетровськийА.П.

2.

Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2008-2009  навчальний  рік.

ПетровськийА.П.

3.

Розподіл  обов’язків  між  членами  методичної  ради.

ПетровськийА.П.

4.

Затвердження  плану  роботи  щодо  підготовки  учнів  до  проведення  І  та  ІІ  турів  олімпіад  з  базових  дисциплін  (шкільних  і  районних).

 ПетровськийА.П.

5.

Обговорення  і  затвердження  планів  роботи  шкільних  МО  на  2008-2009  навчальний  рік.

Керівники  МО

6.

Затвердження  плану  проведення  предметних  декад  в  2008-2009  навчальному  році.

ПетровськийА.П.

7.

Обговорення  нових  навчальних  програм  з  базових  дисциплін,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів.


ПетровськийА.П.

8.

Організація  роботи  школи  молодого  вчителя.

ПетровськийА.П.


10.

Поновлення  інформаційних  матеріалів  (на  стендах)  в  методичному  кабінеті.

ПетровськийА.П.

ПетровськаА.В.

11.

Інформація  про  нормативні  документи  з  питань  організації  навчально-виховного  процесу.

ПетровськийА.П.

ПетровськаА.В.

12.

Огляд  методичної  літератури  за  літній  період.

ПетровськаА.В.

 

 

^ ЗАСІДАННЯ  ІІ

                                                                                                                      ЖОВТЕНЬ 

 п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Робота  з  обдарованими  дітьми.  Звіт  учителів  про  науково-дослідницьку  роботу  учнів  та  учителів  у  районному  територіальному  відділенні  МАН  України.

ПетровськийА.П.

Кириченко І.В.

2.

Обговорення  і  затвердження  списків  учнів  для  участі  у  районних  олімпіадах  з  базових  дисциплін.

ПетровськийА.П.,  керівники МО

3.

Про  участь  учителів  школи  в  шкільному  та  міському  конкурсах  “Учитель  року”.

Марчук Л.І.

4.

Затвердження  плану  підготовки  та  проведення  атестації  педагогічними  працівниками  школи.

Петровський А.П.

5.

Курсова  перепідготовка  вчителів  протягом  навчального  року.

Петровський А.П.

6.

Організація  взаємовідвідування  уроків.  Аналіз  особливостей  сучасного  уроку.

Петровський А.П.

Левченко  І.В.

7.

Огляд  нормативних,  директивних  документів,  новинок  психолого-педагогічної  літератури.

Петровська А.В.

 

^ ЗАСІДАННЯ   ІІІ

                                                                                                                                  ЛЮТИЙ 

 п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз  участі  учнів  у  І  та  ІІ  турах  олімпіад з  базових  дисциплін,  конкурсах,  творчих  робіт  МАН

Петровський А.П.

2.

Гурткова  та  позакласна  робота  з  предметів.

Члени  ради

3.

Самоосвіта  учителів  школи.

Керівники  МО

4.

Методичні  рекомендації  щодо  випуску  друкованої  продукції  вчителями  школи.

Кириченко І.В.

5.

Звід  про  роботу  МО  учителів  гуманітарного циклу

Ільєнко В.М.

6.

Ознайомлення  з  новинами  методичної  літератури.

Петровська А.В.

 

 

^ ЗАСІДАННЯ   ІV

                                                                                                                      ТРАВЕНЬ 

 п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Результати  чергової  атестації  вчителів  школи  та  підсумки  курсової  перепідготовки.

Петровський А.П.

2.

Підготовка  та  організація  проведення  державної  підсумкової  атестації.

Петровський А.П.

3.

Стан  навчально-виховного  процесу  в  школі.

Петровський А.П.

4.

Робота  з  молодими  вчителями.

Петровський А.П.

5.

Робота  шкільних  факультативів (російська мова, «Сходинки до компютерних знань», поглиблене вивчення математики (8 клас).

Петровський А.П.

Ільєнко В.М.

Кириченко В.В.

6.

Обговорення  нормативних  документів.

Петровський А.П.

7.

Сучасні  педагогічні  технології,  комп’ютеризація  у  навчально-виховному  процесі.

Петровський А.П.

8.

Огляд  методичної  літератури.

Петровська А.В.

 

^ ЗАСІДАННЯ  V

                                                                                                                      ЧЕРВЕНЬ п/п

Зміст

Відповідальні

1.

Діяльність  роботи  шкільних  МО  щодо  вдосконалення  педагогічної  майстерності  та  фахового  рівня  педагога.

Керівники  МО

2.

Підведення  підсумків  проведення  державної  підсумкової  атестації  в  школі.

Петровський А.П.

3.

Стан  проведення  предметних  тижнів.

Петровський А.П.

4.

Виконання  наказу  про  методичну  роботу  в  школі.

Марчук Л.І.

5.

Інформаційні  зведення  з  періодичної  преси,  методичних  видань.

Петровська А.В.

6.

Аналіз  роботи  педколективу  над  проблемними  питаннями  школи.

Марчук Л.І.

7.

Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного  плану  роботи  школи  та  планування  методичної  роботи  на  наступний  навчальний  рік.

Члени  методичної  ради


^ ПРЕДМЕТНІ  ТИЖНІ

Йосипівської загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів 

в  2008-2009 навчальному  році

 

 

 

Дата  проведення

 

Тиждень

 

листопад

етико-правознавчий

 

грудень

малювання та музики

 

лютий

математики і фізики

 

березень

української мови і літератури

 

Схожі:

Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconПоложення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи I iii ступенів №1 8
Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи,...
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconВідділ освіти павлоградської райдержадміністрації привовчанської загальноосвітньої школи
Посада, місце роботи вчитель початкових класів, привовчанської загальноосвітньої школи 1 – 3 ступенів
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconПоложення про офіційний сайт Маловільшанської загальноосвітньої школи...
Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconПоложення про учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи
Учнівське самоврядування Миколаївської загальноосвітньої школи і-ш ступенів №36 діє на підставі Конституції України, чинного законодавства,...
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconДиректора Софіївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Це звіт директора школи перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, громадськістю селища
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconТ. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи
Вербівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенського району Черкаської області
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconПедагогічних працівників Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, які атестуються в 2013 році
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconПланробот и маловодянської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Маловодянської загальноосвітньої школи І ііі ступенів (2006 – 2007 навчальний рік)
Йосипівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів iconЛюботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка