Інтерактивні методи в малокомплектних класах
Скачати 79.15 Kb.
НазваІнтерактивні методи в малокомплектних класах
Дата конвертації25.03.2013
Розмір79.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Інтерактивні методи в малокомплектних класах.
Говорячи про інтерактивні технології навчання та методику їх використання за різних форм організації навчання, слід пам'ятати , що діти вчаться ефективно:

 • коли мають мотивацію до навчання;

 • у приязному комфортному середовищі,

 • коли використовуються методи, які відповідають різним стилям і способам навчання,

 • коли використовуються їхні знання і вміння,

 • коли мають почуття контролю над процесом навчання,

 • коли досягають успіхів,

 • коли мають можливість випробовувати нові знання на практиці й використовувати одержану інформацію;

 • коли повністю залучаються до процесу навчання;

 • коли мають достатньо часу на засвоєння нових знань і вмінь;

 • коли можуть побачити використання здобутих знань та вмінь на практиці.


Інтерактивна модель навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності,яка має конкретну, передбачувану мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність,інтелектуальну спроможність.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Технологія інтерактивного навчання – така організація навчального процесу, за якої неможлива відмова від участі у процесі пізнання:

- кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно відзвітуватися;

 • від діяльності кожного учня залежить якість виконання поставленого

перед групою завдання.

Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагогу.

Кооперативна форма навчальної діяльності.
Кооперативна форма навчальної діяльності - це форма організації навчання в малих групах учнів, об’єднаних спільною навчальною метою.

Співробітництво сприяє більш високим досягненням і більшій продуктивності; формує більш турботливі, чуйні та віддані взаємини; забезпечує психологічне здоров’я дітей, соціальну компетентність і самоповагу.

Об’єднані для виконання завдання в групи, учні отримують нові можливості для навчання та виховання. Отже, збільшується ймовірність того, що вони висловляться всі. Спілкуючись одне з одним. Діти розвивають вміння слухати, думати і працювати разом.

Коли діти працюють разом, вони формують навички, необхідні для самостійного життя:

 • вміння активно слухати;

 • разом вирішувати проблеми,

 • приймати рішення;

 • проводити дослідження;

 • аналізувати матеріал;

 • розв’язувати конфлікти;

 • засвоюють навички демократичного способу життя, які знадобляться у сім’ї, на роботі, в суспільному житті.


Кооперативне навчання сприяє активному засвоєнню матеріалу. Спільні дії в малих групах, обговорення матеріалу з іншими, навчання одне одного дають можливість краще зрозуміти, опанувати матеріал.

Працюючи у групі, діти будуть виконувати різні ролі:

- Як мислителі, діти будуть обмірковувати свої дії і шукати зв’язок між новими та вже здобутими знаннями.

- У ролі людей, які вирішують проблеми, вони будуть приймати альтернативні рішення, робити відкриття.

- Записуючи події, діти будуть розвивати певні навички та вміння, обговорювати свої спостереження та ідеї.

- Як слухачі, діти будуть навчатись зосереджувати свою увагу та бути активними в аудиторії.

- Спілкуючись, діти будуть формулювати та виражати власні ідеї і думки за допомогою різноманітних засобів.

- Як організатори, діти будуть планувати власне навчання та брати на себе відповідальність за свої рішення.

- Як партнери, вони будуть навчатись співробітництва та уміння враховувати іншу позицію.

- Як друзі, діти будуть навчатись довіряти та піклуватись про інших, доходити висновку, що до них ставляться так само, як вони до інших.
Кооперативне навчання може здійснюватися не тільки в групах, а й у парах. Робота в парах застосовується і як окрема самостійна технологія навчання, і як підготовчий етап до роботи в групах.
Застосування інтерактивних методів висуває певні вимоги до структури уроку:

- мотивація;

- оголошення теми та очікування навчальних результатів;

- актуалізація знань, надання необхідної інформації;

- усвідомлення;

- рефлексія.
Мотивація

Мета – звернути увагу учнів на проблему й викликати інтерес до обговорюваної теми. Слід використати прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, подив, інтерес до змісту знань та процесу їх отримання.

Вправа 1.Вилучи зайве.

Наприклад: Силтриа передодин розудвамом никшістьне.

( Сила перед розумом никне)

Вправа 2. Роз’єднай слова.

Наприклад:Мудримніхтоневродився,анавчився.
Вправа 3. Криголам.

Наприклад: тема « Різнокольорові вірші».

Корова червона, Корова співає,

І кінь голубий, Кінь слуха її,

І біла ворона, Ворона сідає,

І кіт золотий. На руки мої.
Вправа 4. Банани.

Наприклад: тема « Іменник»

Закресліть головні слова в реченні й отримаєте ключове слово уроку.

Головінімслеованнвречиеннік

(Закреслюється фраза « головні слова в реченні», і залишається ключове слово

« іменник».

Вправа 5. Мікрофон.

Вправа 6. Задом наперед.

Наприклад: « Людина – частина неживої природи».
Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.
Для того, щоб почати з учнями спільний процес руху до результатів навчання, потрібно:

 • назвати тему уроку або попросити когось з учнів прочитати її;

 • якщо назва теми містить нові слова або проблемні питання, звернути на це увагу учнів,

 • попросити когось з учнів оголосити очікувані результати за записом на дошці, зробленим заздалегідь, пояснити необхідне, якщо йдеться про нові поняття, способи діяльності тощо;

 • нагадати учням, що наприкінці уроку ви будете перевіряти, наскільки вони досягли таких результатів;

 • пояснити, як ви будете оцінювати їхні досягнення в балах.


Вправа 1.Дешифрувальник.

( Наприклад: ключове слово теми уроку зашифроване за допомогою цифр).
Вправа 2. Мікрофон.

( Діти висловлюють мету уроку: « Сьогоднішній урок навчить мене...».

Прикріпити на дошку аркуш паперу з конкретними очікуваними результатами )

Вправа 3. « Загадкові будиночки».

( Тема уроку зашифрована у будиночках за допомогою чисел та дій з ними).

Надання необхідної інформації ( Актуалізація знань) .

Задачі:


 • дати учням достатньо інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час;

 • залучити та зосередити учнів на процесі пізнання;

 • виявити помилки учнів;

 • дати можливість учням відчути свої сили та більшу впевненість, опановуючи новий матеріал: « Я вже щось знаю»;

 • зібрати інформацію, як можна було б використати знання учнів щодо теми уроку.

Це може бути:

 • міні - лекція;

 • читання роздавального матеріалу;

 • виконання домашнього завдання;

 • опанування інформації за допомогою ТЗН або наочності.


Вправа 1 « Мозковий штурм».

( робота в групах або фронтально зі всім класом)( Велика кількість ідей)

Вправа 2. « Мозкова атака – карусель)

( Кожна група передає свої таблиці по колу, щоб дати відповіді на всі запитання).
Вправа 3.Кути.( Різні точки зору щодо теми уроку пронумеровуються на аркушах паперу, розміщуються покутах, а діти, відповідно своєї точки зору, розподіляються по кутах і доводять свої думки).
Вправа 4. Гронування.

( Запис слів та фраз, які спадають на думку з обраної теми.)
Усвідомлення змісту.
Задачі:

 • учні мають оволодіти інформацією та усвідомити її значення в результаті своєї конструктивної діяльності;

 • підтримка замученості, зацікавленості, імпульсу учня, отриманого на етапі актуалізації;

 • підтримка зусиль учня перевірити власне розуміння.


Інтерактивна вправа – центральна частина уроку, її метою є засвоєння навчального матеріалу, досягнення результату уроку.
Вправа 1. система позначок « Поміч»

Групова « Мозкова атака» з теми. Читаючи текст, діти роблять позначки: « +»-« Я це знав»; « - « - « Я це не знав»; « !» - « Це цікаво».
Вправа 2. « Ажурна пилка».

Діти розподіляють ролі і об’єднуються в експертні групи. Кожен учень по черзі за визначений час має донести інформацію до членів інших груп та сприйняти нову інформацію від представників інших груп.
Вправа 3. Читання з передбаченням.
Вправа 4. Метод « Прес».

« Я вважаю, що...»; « ... тому що...»; « ...наприклад...»; « Отже, я вважаю...».
Вправа 5. Займи позицію.

Оголошується проблемне питання. На дошці плакати: «За», « Проти», « Не знаю».Діти стають біля обраного плаката і обґрунтовують свою позицію.
Вправа 6. Добре – погано.

У даному предметі Обі проблемі з різних точок зору назвати всі гарні і погані сторони.
Вправа 7. Навчаючись – учусь.

Картки з інформацією роздати дітям. Протягом кількох хвилин учні читають інформацію і знайомлять інших дітей групи.
Рефлексія

Задачі:

 • пояснити зміст опрацьованого;

 • порівняти реальні результати з очікуваними;

 • проаналізувати, чому сталося так чи інакше;

 • зробити висновки;

 • закріпити чи відкоригувати засвоєння;

 • намітити нові теми для обмірковування;

 • установити зв’язок між відомим і тим, що потрібно засвоїти, чого навчитись у майбутньому,

 • скласти план подальших дій.


Вправа 1. Сенкан.

 • Тема ( іменник)

 • Опис ( прикметник)

 • Дія ( дієслова)

 • Ставлення ( ставлення до теми)


Вправа 2. Незакінчене речення.

 • На сьогоднішньому уроці для мене найбільш важливим відкриттям було...

 • Ця інформація дозволяє нам робити висновок, що...

 • Сьогоднішній урок навчив мене...


Вправа 3. Інтерв’ю.
Вправа 4. Тестування.
Вправа 5. Трихвилинне есе. Крісло автора.

Підсумовуючи прочитаний текст, діти пишуть протягом 3 хвилин те, що їм спадає на думку про прочитаний твір. В « Кріслі автора» бажаючі читають свої твори для всього класу.

Модельні уроки
Задачі:

 • створення умов для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів;

 • гуманістична спрямованість;

 • особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу;

 • інноваційний характер змісту діяльності;

 • технологічність;

 • розвиток позитивної мотивації до процесу навчальної діяльності як основи виховання активної життєвої позиції;

 • виховання здатності до навчання упродовж життя.

Схожі:

Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconІнтерактивні методи навчання в початковій школі Дай мені рибку, І...
Одним з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово "інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”....
Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconУрок узагальнення знань
Методи: словесний (розповідь, бесіда, пояснення); наочний ( використання комп’ютера, проектора); практичний (виконання дослідів);...
Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconІнтерактивні методи навчання

Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconІнтерактивні методи роботи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
В 2009-2010 н р. Мо вчителів природничого циклу Шепетівської сзош №2 І –ііі ст працювали над проблемою: Шляхи модернізації навчально-виховного...
Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconУрок у системі особистісно орієнтованого навчання. Інтерактивні технології...
Розділ методологічні особливості особистісно орієнтованого навчання молодших школярів
Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconПоложення конкурсу «портфоліо класного керівника»
Положення визначає мету, завдання, основні засади організації та проведення конкурсу серед класних керівників, які активно впроваджують...
Інтерактивні методи в малокомплектних класах icon1. Методи розподілу пам'яті без використання дискового простору
Усі методи керування пам'яттю можуть бути розділені на два класи: методи, що використовують переміщення процесів між оп І диском,...
Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Інтерактивні методи в малокомплектних класах icon5 Методи аналізу І прогнозування розвитку середовища організації
У стратегічному аналізі досить широко застосовуються різноманітні методи прогнозування параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища...
Інтерактивні методи в малокомплектних класах iconЛекція на тему: “ загальна фізіологія цнс ”
Цнс: сенсорної, рухової І вегетативної. Застосовуються методи дослідження стану вищої нервової діяльності (внд), в тому числі методи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка