Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі”
Скачати 69.11 Kb.
НазваІі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі”
Дата конвертації25.03.2013
Розмір69.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ КНУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ НТУ УКРАЇНИ «КПІ»

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
23 червня, вівторок, 14.00- 18.00

(вул. Бастіонна, 9, Інститут вищої освіти АПН України,

зал засідань, 8-й поверх)

(вул. Бастіонна, 9)

ІІ Міжнародний круглий стіл

„МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ”Питания для обговорення:

Медіакультура і медіаграмотність

Медіаосвіта як інтелектуально-комунікативна мережа

Розвиток медіаосвіти в Україні та за рубежем

Термінологічний апарат і основні моделі медіаосвіти

Медіавиховання у световому освітньому просторі

Медіалогія – нова галузь наукового знання
Головуючі: Онкович Г. В., Олексюк О.М., Тріщук О.В., Федоров О.В.
^

Секретарі: Ольга Галайко, Ганна Морозова, Тетяна Троснікова


 1. Баканов Р.П. (Казань, Росія) Телекритика и повышение медиаграмотности населения: проблемы российской практики

 2. Баришполець О.Т. (Київ, Україна) Медіа-освіта: практика потребує теорії.

 3. Бужиков Р.П. (Миколаїв, Україна) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищих закладах освіти – шлях інтенсифікації навчального процесу

 4. Бужикова Р.І. (Миколаїв, Україна) Інтернетдидатика у навчанні іноземних мов

 5. Галайко О.В. (Київ, Україна) Опанування журналістським фахом засобами медіаосвітніх технологій

 6. Голубєва О.Є. (Київ, Україна) Дитячо-юнацька студія мультиплікації як соціально-психологічна модель медіа-освіти

 7. Гончаренко Д. М. (Київ, Україна) Медіатехнології у формуванні образу повсякденності у сучасної молоді

 8. Горпинич Людмила (Київ, Україна) Елементи медіаосвіти в сучасних підручниках

 9. Дівінська Н.О. (Київ, Україна) Формування міжкультурної компетентності студентів мистецьких ВНЗ засобами інформаційних технологій навчання

 10. Духаніна Н.М. (Київ, Україна) Основні поняття, концепції та технології мадіаосвіти

 11. Заруба Д.А. (Київ, Україна) Філософія медіаосвіти і навчальний процес у вищій школі.

 12. Карачун В.Я. (Київ, Україна) Проблеми написання власних назв у друкованих та електронних засобах масової інформації.

 13. Коновалова И.В. (Росія) Общие параметры виртуальной реальности в Интернете

 14. Костомаров В.Г. (Москва, Росія) К рассуждениям о формах текста в общении

 15. Костюк В.В. (Запоріжжя, Україна) Журналістика для всіх: запорізький досвід

 16. Куценко Е.В. (Сімферополь, Україна) Формирование медиаграмотности детей и подростков средствами экранных искусств

 17. Лесик Г.В. (Київ, Україна) Роль педагогічних фахових видань у формуванні особистості педагога

 18. Макаренко О.П. (Кременець, Україна) Використання ІКИ в освітньо-виховному процесі дітей у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу.

 19. Мироненко Г.В. Медіа-гігієна як профілактика виникнення розладів здоров’я, пов’язаних із патологічним використанням комп’ютерних мереж

 20. Морозова А.В. (Київ, Україна). Розвиток Веб 2.0 сектору в освіті України.

 21. Найдьонова Л.А. Місце медіа-психології в системі медіа освіти: ресурси та ризики впровадження медіа технологій в навчання.

 22. Новикова А.А. (Таганрог, Росія) Развитие медиакомпетентности студентов на занятиях по английскому язику.

 23. Олексюк О.М. (Київ, Україна) Засоби масової інформації у формуванні художньо-естетичної компетентності учнівської молоді.

 24. Онкович А.Д. (Київ, Україна) Медіаосвіта і педагогічна періодика української діаспори.

 25. Онкович Г. В. (Київ, Україна) Медіалогія і медіаосвіта: входження до науково-освітнього простору.

 26. Орлов А.П. (Полтава, Україна) Радіомовлення у системі медіаосвіти.

 27. Орлова О.В. (Полтава, Україна) Радіодидактика і навчальний процес у вищій педагогічній школі.

 28. Савченко В. (Київ, Україна) Образотворче мистецтво в українській журнальній періодиці: медіаосвітній контекст

 29. Сійарто Імре (Угорщина) Медіаосвіта в Угорщині.

 30. Ситих В.М. (Гродно, Білорусь) Музей університету в медіапросторі регіону

 31. Сташук Д. І. Медіа-освіта як інструмент формування критичного автономного мислення особистості

 32. Тріщук О.В. (Київ, Україна) Методика дослідження науково-інформаційного дискурсу

 33. Федоров А.В. (Москва, Росія) Анализ персонажей медиатекстов на занятиях в студенческой аудитории

 34. Череповська Н.І. (Київ, Україна) Вітчизняна модель медіа-освіти для старшокласників

 35. Чиженко О.М. (Київ, Україна) Медіаосвіта: особливості корпоративних періодичних видань журнального типу

 36. Шубенко Н. О. (Харків, Україна) Екранні мистецтва у формуванні медіакультури майбутнього вчителя музики

 37. Якименко О.В. (Київ, Україна) Українська журнальна періодика туристичного плану: культурознавчий аспект

 38. ^ Янишин О.К. (Івано-Франківськ, Україна) Медіаосвітні технології у підготовці документознавців-менеджерів

МЕДІАОСВІТА В РОСІЇ: ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАНЬ З МЕДІАОСВІТИ, ПОДАНИХ НА ВСЕРОСІЙСЬКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШАЯ КНИГА ПО КОММУНИКАТИВНЫМ НАУКАМ И ОБРАЗОВАНИЮ» (2008-2009 АКАДЕМІЧНИЙ РІК)

^ УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ

Баканов Роман Петрович, кандидат філологічних наук, заступник декана з соціальної та виховної роботи факультету журналістики та соціології Казанського державного університету ім. В.І.Ульянова-Ленніна (Казань, Росія)

^ Баришполець Олексій Трохимович, канд.істор.наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти (ПМКтаМО) Інституту соціальної та політичної психології (ІСПП) АПН України

^ Бужиков Роман Петрович, кандидат педагогічних наук, доцент Миколаївського державного університету імені Василя Сухомлинського (Миколаїв, Україна)

Бужикова Раїса Іванівна, викладач Миколаївського міжрегіонального інституту ВМУРоЛ „Україна”, здобувач Інституту вищої освіти (ІВО) АПН України (Миколаїв, Україна)

^ Галайко Ольга Володимирівна, студентка Видавничого-поліграфічного інституту НТУ України „КПІ” (Київ, Україна)

Голубєва Олена Євгенівна, м.н.с. лабораторії ПМКтаМО ІСПП АПН України, керівник дитячо-юнацької студії анімації “Червоний собака”

Гончаренко Д. М., м.н.с. лабораторії ПМКтаМО ІСПП АПН України

Горпинич Людмила, студентка ВПІ НТУ України „КПІ”

^ Дівінська Наталя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу теорії та методології гуманітарної освіти (ТМГО) ІВО АПН України (Київ, Україна)

^ Духаніна Наталя Мар’янівна, викладач НТУ України „КПІ”, аспірантка відділу ТМГО ІВО АПН України .М. (Київ, Україна)

Заруба Дарина Анатолівна, здобувач ІВО АПН України (Київ, Україна)

^ Карачун Валерій Якович, с.н.с. відділу ТМГО ІВО АПН України (Київ, Україна)

Костомаров Віталій Григорович, академік РАО, президент Державного інституту російської мови імені О.С.Пушкіна, доктор філологічних наук, професор (Москва, Росія)

^ Костюк Віктор Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики Запорізького національного університету (Запоріжжя, Україна)

^ Куценко Олена Вільєнівна, старший викладач факультету журналістики Таврійського гуманітарно-екоглогічного інституту; оргсекретар правління Асоціації деячів кіноосвіти та медіапедагогіки України (Сімферополь, Україна)

^ Лесик Ганна Володимирівна, аспірантка відділу ТМГО ІВО АПН України (Київ, Україна)

Макаренко Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного Інституту імені Тараса Шевченка (Кременець Тернопільської обл., Україна)

Мироненко Г.В. к.п.н., с.н.с. лабораторії ПМКтаМО ІСПП АПН України

^ Морозова Анна Вікторівна, науковий співробітник відділу ТМГО ІВО АПН України (Київ, Україна).

Найдьонова Любов Антонівна, канд. психол. наук, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії ПМКтаМО Інституту соціальної та політичної психології АПН України

^ Новикова Анастасія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри реклами Таганрозького інституту управління та економіки (Таганрог, Росія)

^ Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу ТМГО Інституту вищої освіти АПН України (Київ, Україна)

^ Онкович Артем Дмитрович, кандидат педагогічних наук, викладач Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (Київ, Україна)

Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних, професор, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти (МАНПО), завідувач відділу ТМГО Інституту вищої освіти, професор ВПІ НТУ України «КПІ» (Київ, Україна)

^ Орлов Андрій Петрович, викладач кафедри слов’янського мовознавства та журналістики Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (Полтава, Україна)

^ Орлова Ольга Василівна, старший викладач кафедри Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка (Полтава, Україна)

Савченко Віра, студентка НТУ України „КПІ” (Київ, Україна)

^ Ситих Володимир Михайлович, директор Музею Гродненського державного університету імені Янки Купали, викладач кафедри журналістики (Гродно, Білорусь) Музей університету в медіапросторі регіону

Сійарто Імре (Угорщина)

Сташук Д. І., м.н.с. лабораторії ПМКтаМО ІСПП АПН України

^ Тріщук Ольга Володимирівна, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри видавничої справи та редагування НТУ України „КПІ” (Київ, Україна)

Федоров Олександр Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, президент Російської асоціації кіноосвіти та медіапедагогки (Москва, Росія)

Череповська Н.І. Вітчизняна модель медіа-освіти для старшокласників (к.п.н., с.н.с.)

Череповська Наталія Іванівна, канд. психол. наук, с.н.с. лабораторії ПМКтаМО Інституту соціальної та політичної психології АПН України

Чиженко О.М., керівник медіапроекту (Київ, Україна)

Шубенко Н.О. (Харків, Україна)

Якименко Ольга, студентка НТУ України „КПІ” (Київ, Україна)

Янишин Ольга Каролівна, ст. викладач Івано-Франківського національного університету нафти і газу, аспірантка ІВО АПН України (Івано-Франківськ, Україна)

Схожі:

Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconПрограма Відкриття туристичного сезону
Круглий стіл «Екскурсійно-туристична діяльність на заповідних територіях: бачення проблеми та перспективи розвитку»
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconЗасідань методичного об’єднання класних керівників
Круглий стіл «Конфліктні ситуації – вчителі – батьки – діти – варіанти розв’язку»
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconТема: «Дієва команда запорука успіху діяльності профспілкового лідера»
Круглий стіл "Досягнення, проблеми та перспективи розвитку студентських профспілкових організацій"
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” icon«Люди перестають мислити, коли перестають читати»
Круглий стіл «Що сучасна молода людина може відкрити для себе в світовій літературі»
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconПодатківці запросили крупних платників податків за «круглий стіл»
Нещодавно в дпі у Кіровському районі м. Донецька в рамках особистої зустрічі податківців з представниками бюджетоутворюючих підприємств...
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерстві освіти І науки відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему "Вивчення курсів духовно-морального спрямування: досвід,...
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconІнститут мовознавства ім.  О. О. Потебні нан україни
Передбачається обговорити проблеми, які стосуються життя І наукової діяльності великого славіста, а також провести Круглий стіл «Кирило Мефодіївські...
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconЗаходи Бібліотеки української літератури Жовтень 2006 р Бібліотека...
Круглий стіл «І близький, І дорогий нам». Зустріч читачів, співробітників Бібліотеки з членами громадської Ради з пропаганди творів...
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconКруглий стіл для вчителів “До проблем шкільного підручника” вівторок
Мета: Дати учням загальні відомості про довідкову літературу та навчити користуватися словниками, довідниками та енциклопедіями....
Іі міжнародний круглий стіл „медіаосвітні технології у навчальному процесі” iconКруглий стіл "Правила, важливі для всіх"
Мета: розширити знання учнів про спілкування з людьми, вчити правилам етикету, познайомити з корисними рекомендаціями з питань спілкування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка