Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації)
Скачати 64.89 Kb.
НазваВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації)
Дата конвертації25.03.2013
Розмір64.89 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації

Центральна районна бібліотека

ім. Т.Г. Шевченка
(методичні рекомендації)


м. Вознесенськ, 2011 р.
Шановні колеги!

Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії.

День бібліографії - комплексний захід з популяризації бібліографічних знань, вироблення навиків користування бібліографічними посібниками, бібліографічного пошуку та покращення бібліотечного обслуговування.

Цикл заходів, що сплановані для різних категорій читачів на протязі Дня бібліографії повторюється декілька разів через певний проміжок часу. Екскурсії до бібліотеки можуть бути різнопланові у залежності від уподобань, мети читацьких запитів користувачів бібліотеки: довідково-бібліографічний апарат бібліотеки; каталоги і картотеки; книжковий фонд; книжково-ілюстративні виставки бібліотеки; краєзнавчі джерела; та ін. Участь читачів у бібліографічних заходах потрібно фіксувати, а після проведеного заходу – здійснити облік видачі первинних і вторинних документів, згаданих у бесідах, оглядах, вікторинах проведених під час екскурсій.

Інформ-досьє, тематичні теки, книжкові виставки - допоможуть спеціалістам у підготовці до проведення Дня бібліографії, оскільки на їх основі доречно скласти інформаційні і рекомендаційні списки для учнів, вчителів, адже бібліотеки  є  основними  джерелами   інформації широких  верств населення.

У ході підготовки Дня бібліографії обов`язково складається план підготовки і проведення, розподіл обов`язків, передбачених програмою Дня за такою формою:Зміст роботи

Година проведення

Місце проведення

Категорія читачів

Відповідальний

Примітки

Плануючи кожну позицію програми потрібно зважати на індивідуальні та професійні особливості слухачів, їхні інтереси та можливості, рівень бібліографічних знань.

Бажано кожний пункт програми обдумати і обмотивувати, яку форму подачі матеріалу краще взяти для проведення. У цей день рекомендується проводити анкетування, опитування, спостереження. Заплановані заходи потрібно обдумати й добре підготувати: будь-то текст бесіди про ДБА бібліотеки, чи план екскурсії, бібліографічний огляд чи план виставки, анкета читача чи написання оголошення.

Мета Дня бібліографії - детальне ознайомлення читачів з документами бібліотеки, формування навиків використовувати їх у процесі бібліографічного пошуку. Потрібно пам`ятати, що поєднання усної розповіді з наочною ілюстрацією сприяє виробленню у слухачів навиків застосовувати одержані знання на практиці. Проте, тематику Днів бібліографії треба обирати, виходячи з інформаційних потреб читачів та можливостей ДБА конкретної бібліотеки.

За тиждень до проведення заходу потрібно вивісити оголошення про дату, тему та години проведення, а зацікавлених читачів запрошують персонально.

Правильно буде запланувати й індивідуальні бесіди про бібліографічні посібники, адже бібліотекар знає якого конкретно читача цікавить дана тема, у якому об`ємі (для навчання, для роботи, для самоосвіти, для поглиблення знань, для проведення цікавого дозвілля й т.д.)

Постійнодіючі виставки бібліографічних джерел можуть організовуватися за темою, галуззю, по персоналіях або краєзнавчі,. Бажано використовувати при оформленні таких виставок пояснювальні тексти та розробляти плани виставок, виходячи з фондів бібліотеки, доцільності оглядів і бесід біля виставок.

Якщо у бібліотеці є покажчики, то потрібно на такі посібники скласти анотації з рекомендаціями щодо їх використання, щоб полегшити роботу читачам.

Під час проведення екскурсії бібліотекар спочатку знайомиться з аудиторією, нагадує тему Дня бібліографії, визначає маршрут екскурсії, називаючи й теми інших екскурсій по ДБА бібліотеки цього дня. Відповіді на запитання можна давати або в процесі екскурсії, або ж після її закінчення.

Обов`язково розпочинати екскурсію з короткої історичної довідки про бібліотеку і її місце у мережі ЦБС, охарактеризувати бібліографічні послуги бібліотеки. Висвітлюючи тему, обов`язково потрібно дати поради, щодо її втілення у практику. Потрібно рекомендувати літературу, яка розширює отримані знання про бібліографічні джерела.

Бібліографічні консультації є традиційною формою, яка часто використовується в програмах Днів бібліографії. Тематика бібліографічних консультацій може бути пов'язана:

- з історією книги і бібліотек;

-з вивченням навиків самостійного пошуку потрібної інформації за допомогою різних частин ДБА бібліотеки: каталогів, картотек, бібліографічних посібників і довідкової літератури;

- з вихованням культури читання і опануванням прийомів самостійної роботи з книгою для самоосвіти.

Аналізуючи бібліографічний покажчик потрібно звернути увагу слухачів на бібліографічний опис, ким підготовлено, значення теми та її актуальність, функціональне призначення посібника, характеристику видів видань та типів літератури, відображених у посібнику, хронологічні рамки джерел, зібраних у покажчику, форми групування літератури за розділами і у межах розділу, наявність допоміжних покажчиків, можливості їх використання.

Дні бібліографії можуть бути універсальними і тематичними.

Універсальні Дні бібліографії

В програму універсальних Днів бібліографії може бути включена ціла низка заходів щодо самих різних напрямів бібліотечно-бібліографічної підготовки читачів:

- історія книги і бібліотек;

- навики самостійного пошуку інформації в   АК, СК,  ККС,  СКС, картотеці лауреатів премій;

- знайомство з ББК;

- навики самостійного вибору книг у бібліотечному фонді;

- методи самостійної роботи з книгою;

- правильне оформлення  читацького запиту;

- робота з довідковими виданнями та періодикою;

-  складання бібліографічних списків книг для читання;

-  складання записів про прочитане;

-  використання бібліографічних посібників при виборі літератури.

 

День бібліографії може бути універсальним якщо його завданням буде допомога школярам в освоєнні предметів шкільної програми, а метою - знайомство з бібліографічними посібниками з найрізноманітніших галузей знань і наук, що вивчаються в школі: математиці, астрономії, біології, хімії, історії, літературі, географії.

Тематичні Дні бібліографії

Перед складанням програми тематичних Днів бібліографії бібліотекар повинен враховувати:

- провідну тему в роботі бібліотеки;

- провідні теми року;

- читацькі групи;

- склад книжкового фонду бібліотеки;

-наявність потрібних бібліографічних посібників в довідково-бібліографічному фонді.

 Основою будь-якого Дня бібліографії є бібліографічні посібники.

Що стосується визначення читацької адреси тематичних Днів бібліографії, то захід краще проводити не для масового читача, а для певної читацької групи. «Безадресні» Дні бібліографії, як і інші форми роботи по інформаційно-бібліографічній культурі, які проводяться для читачів, що випадково зібралися, малоефективні, і від них краще відмовитися. В той же час, якщо заняття проводиться для спеціально організованої групи читачів, то воно буде більш ефективним.

При проведенні Дня бібліографії використовуються самі різні усні та наочні форми роботи з підвищення інформаційно-бібліографічної культури читачів: виставки-перегляди, виставки по одному бібліографічному посібнику, виставки бібліографічних посібників, презентації бібліографічних посібників, бібліотечні плакати, консультації, бесіди про окремі видання, огляди бібліографічних покажчиків, конкурси, вікторини.

При підготовці Дня бібліографії важливо пам'ятати, що будь-яка з форм роботи з формування інформаційно-бібліографічної культури читачів вимагає поєднання з іншими. Успіх консультацій, оглядів, бесід залежить від наочності, а всі наочні форми роботи вимагають живого слова бібліотекаря. Тому книжкові виставки та виставки-перегляди обов'язково повинні супроводжуватися рекомендаційними (або інформаційними) бібліографічними оглядами. У них бібліотекарі розповідають про літературу, представлену в розділах і підрозділах виставок, звертають увагу читачів на найбільш цікаві видання та актуальні публікації в періодичних виданнях.

Упорядник: методист по роботі з дітьми Саган В. Л.

Комп’ютерний набір: оператор ЦБ Сеннікова О. М.


Схожі:

Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
У випуску представлено рекомендації щодо методики підготовки та проведення активних форм популяризації книги серед юнацтва
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconР айонний відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна...
Волонтерська діяльність – це добровільна, неприбуткова, суспільно корисна діяльність, що здійснюється у вільний від основної роботи...
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Дорий день, шановні гості нашого свята! Сьогодні ми зібралися в цій залі щоб відсвяткувати Всеукраїнський день бібліотек
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Акція спрямована на популяризацію здорового способу життя серед дітей та молоді, профілактику негативних явищ та шкідливих звичок...
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Бібліотекарі Вознесенської цбс постійно перебувають у творчих пошуках, прагнуть створити умови для самореалізації користувачів, їхнього...
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Серед наочних форм популяризації документів найважливіше місце посідає книжкова виставка традиційна форма роботи бібліотек, один...
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВ ідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
До Вашої уваги інформаційно-методичні матеріали, які допоможуть змінити діяльність вашої бібліотеки та створити Опікунську раду при...
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Тому так важливо сьогодні не обмежуватися традиційними формами роботи, а шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів. У...
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
На жаль, останні роки в Україні характеризуються збереженням негативних тенденцій зниження основних показників життєдіяльності населення,...
Відділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (методичні рекомендації) iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
На сьогоднішній день усе більше роботодавців використають Інтернет для пошуку співробітників. Каталоги вакансій мають дуже зручну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка