Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки
Скачати 58.44 Kb.
НазваДодаток 2 до листа Міністерства освіти І науки
Дата конвертації26.03.2013
Розмір58.44 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


Додаток 2 до листа Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 08. 02. 2013 р. № 1/9-92

ІНФОРМАТИКА
Білет № 1

 1. Опишіть інформаційні системи та технології. Охарактеризуйте види інформаційних систем їх апаратне та програмне забезпечення. Назвіть етапи розвитку інформаційних технологій та галузі їх застосовування.

 2. Обґрунтуйте призначення та опишіть принцип дії, класифікацію та застосування антивірусних програм. Опишіть правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.

 3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.


Білет № 2

 1. Охарактеризуйте відеосистему комп’ютера. Опишіть призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Наведіть приклади мультимедійного обладнання.

 2. Опишіть правила та алгоритм стискання, архівування та розархівовування даних. Охарактеризуйте архіватори та операції з архівами.

 3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.


Білет № 3

 1. Охарактеризуйте поширені файлові системи та відмінності між ними. Опишіть поняття файлу, каталогу, імені файлу та каталогу, розширення імені файлу. Назвіть імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. Опишіть правила визначення шляху до файлу.

 2. Опишіть використання та налагодження браузера. Поясніть вибір системи кодування символів під час перегляду веб-сторінок. Опишіть алгоритм збереження веб-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері.

 3. Практичне завдання на побудову растрових


Білет № 4

 1. Назвіть види оптичних носіїв даних. Опишіть алгоритм запису даних на оптичні носії та копіювання дисків.

 2. Поясніть поняття: робочої групи, домену, користувача, сеансу користувача, входу у локальну мережу. Опишіть права доступу до ресурсів та правила навігації локальною мережею.

 3. Практичне завдання на опрацювання документу в середовищі текстового процесора.


Білет № 5

 1. Охарактеризуйте інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, опрацювання і передавання інформації.

 2. Опишіть призначення, можливості та класифікацію систем оброблення текстів. Охарактеризуйте середовище текстового процесора. Назвіть формати файлів документів. Опишіть алгоритми: створення, відкриття, збереження текстового документа та використання довідкової системи текстового процесора.

 3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора


Білет № 6

 1. Опишіть правила обслуговування зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, перевірки, очищення та дефрагментації жорстких дисків.

 2. Опишіть алгоритм спільного використання файлів і папок. Поясніть принципи надання доступу до ресурсів, спільного використання принтерів і спільного доступу до глобальної мережі.

 3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора


Білет № 7

 1. Розкажіть про історію розвитку обчислювальної техніки та охарактеризуйте покоління ЕОМ.

 2. Опишіть поняття комп’ютерної графіки. Охарактеризуйте та порівняйте растрові й векторні зображення та їх властивості.

 3. Практичне завдання на створення архіву та роботу з ним (додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, вилучення файлів з архіву, розкриття архіву).

Білет № 8

 1. Опишіть алгоритм запуску програм на виконання. Охарактеризуйте типи файлів та зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

 2. Поясніть призначення й структуру мережі Інтернет. Охарактеризуйте протоколи обміну даними в Інтернеті. Опишіть адресацію в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.

 3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 9

 1. Опишіть класифікацію та основні характеристики принтерів.

 2. Опишіть структуру гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Опишіть поняття всесвітньої павутини та навігацію нею.

 3. Практичне завдання на виконання операцій з файлами та каталогами (папками) в середовищі операційної системи.


Білет № 10

 1. Опишіть способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Опишіть алгоритм вимірювання довжини двійкового коду.

 2. Дайте визначення форматів графічних файлів. Охарактеризуйте та порівняйте засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів.

 3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.


Білет № 11

 1. Опишіть призначення та алгоритм створення контрольних точок відновлення операційної системи.

 2. Охарактеризуйте глобальні та локальні комп’ютерні мережі. Опишіть апаратне й програмне забезпечення мереж, призначення сервера та клієнтського комп’ютера. Охарактеризуйте мережні протоколи.

 3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.


Білет № 13

 1. Опишіть алгоритм пошуку даних на комп’ютері та правила використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

 2. Наведіть приклади джерел й параметрів растрових зображень. Охарактеризуйте поняття роздільної здатності, глибини кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень. Опишіть принципи побудови й обробки векторних зображень.

 3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.


Білет № 14

 1. Класифікуйте основні функції та складові операційних систем. Опишіть поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Охарактеризуйте різновиди інтерфейсу користувача.

 2. Опишіть алгоритм віддаленого керування комп’ютером.

 3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 15

 1. Опишіть поняття про інформацію та способи її подання. Дайте означення даних. Охарактеризуйте різновиди інформаційних повідомлень, поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Опишіть алгоритм вимірювання обсягу даних.

 2. Охарактеризуйте способи підключення до Інтернету, функції провайдера та служби Інтернету.

 3. Практичне завдання на роботу з дисками, папками та файлами в середовищі операційної системи.

Білет № 16

 1. Класифікуйте та опишіть основні характеристики процесорів.

 2. Наведіть приклади, охарактеризуйте та порівняйте засоби пошуку інформації в Інтернеті. Опишіть принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем та їх застосовування.

 3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 17

 1. Охарактеризуйте системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Опишіть правила встановлення й вилучення програм.

 2. Опишіть правила та алгоритми уведення, редагування тексту, виділення фрагментів тексту та операції з ними, перевірки правопису, пошуку та автоматичної заміни текстових фрагментів.

 3. Практичне завдання на побудову векторних зображень із використанням інструментарію графічного редактора

Білет № 18

 1. Опишіть правила та алгоритми опрацювання об’єктів файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та вилучення файлів та папок, використовування ярликів. Поясніть правила використовування буфера обміну та відновлення вилучених даних.

 2. Поясніть правила створення і використовування списку сайтів, обраних для швидкого доступу, засобами браузера.

 3. Практичне завдання на побудову растрових зображень із використанням інструментарію графічного редактора.

Білет № 19

 1. Опишіть правила роботи з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Поясніть призначення та використовування вікон, меню, елементів керування.

 2. Охарактеризуйте комп’ютерні віруси. Наведіть класифікацію вірусів і троянських програм.

 3. Практичне завдання на опрацювання документа в середовищі текстового процесора.

Білет № 20

 1. Охарактеризуйте типову архітектуру персонального комп’ютера. Опишіть класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання даних, комунікаційні пристрої.

 2. Поясніть призначення та класифікацію засобів обробки графічних даних. Охарактеризуйте колірні системи та їх призначення.

 3. Практичне завдання на пошук потрібної інформації в глобальній мережі Інтернет.


Схожі:

Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Відповідно до листа уо донецької міськради від 10. 01. 2013р. №01/10-50, доводимо до Вашого відома, зміст листа Міністерства освіти...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 12. 2010 №1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconПономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 30. 12. 2010 №1/9-950 надсилаємо інформаційно-методичний лист про особливості...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconНаказ
Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 24. 12. 99 №442/311/155 та на виконання...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconНака з
Конкурс) для учнів 4-5 класів закладів освіти міста відповідно до Положення, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти І...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconНака з
України від 20. 02. 2009 №1/9-120 та листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 07. 2011 №1/9-556 «Щодо...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconВідділ освіти попаснянської райдержадміністрації
Статуту, особливостей навчально-виховного процесу та листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1/ 9-399 від 23....
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconУправління освіти житомирської міської ради
Відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 11 вересня 2013 року №1/10-3286 у засобах масової інформації з’являються...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconЯ. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України
Міністерства освіти І науки України; В. Л. Петренко, завідувач відділу Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки iconМетодичні рекомендації щодо підготовки відзначення 1025-ї річниці...
Ької Русі, доручення Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2009 року №64462/1/1-09, листа Міністерства освіти І науки України від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка