8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали
Скачати 313.88 Kb.
Назва8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали
Сторінка1/4
Дата конвертації26.03.2013
Розмір313.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2009-2010 н.р.

(8 клас)
Завдання з вибором ОДНІЄЇ правильної відповіді: завдання № 1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали.

  1. Позначте ознаку, за якою механічна суміш відрізняється від сполуки:

а) кожний компонент змінює свої хімічні властивості;

б) кожний компонент зберігає свої хімічні властивості;

в) усі компоненти набувають однакових властивостей;

г) кожний з компонентів можна добути виключно хімічними методами.

  1. Позначте лужний елемент:

а) Rb;

б) Mg;

в) Al;

г) Cl.

3. Позначте речовини, які використовують для одержання барій карбонату:

а) метал і неметал;

б) метал і кислотний оксид;

в) основа і кислотний оксид;

г) основа і неметал.

4. Царська горілка це:

а) концентрований розчин етилового спирту;

б) суміш концентрованої хлоридної та нітратної кислот у співвідношенні 3:1;

в) суміш концентрованої хлоридної та сульфатної кислот у співвідношенні 3:1.
Завдання на ВІДПОВІДНІСТЬ. В одній колонці містяться завдання, до яких треба підібрати правильні відповіді з іншої колонки. Ви маєте пам’ятати, що одному пункту колонки 1 відповідає тільки один пункт колонки 2 і колонки 3. Пункти не повторюються. Відповідь дайте у вигляді комбінації цифр і букв.

^ Кожна правильна відповідь у завданні № 5 оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 4 бали.

  1. Установіть відповідність між типом хімічної реакції, прикладом реакції та галуззю її застосування: (4 бали):

^ Тип хімічної реакції

Приклад реакції

Галузь застосування

І) сполучення;

а) Ca(OH)2 + Na2CO3 ;

1) отримання негашеного вапна;

ІІ) розкладу;

б) CaCO3 + CO2 + H2O ;

2) отримання вапняного молока;

ІІІ) заміщення;

в) Ca + H2O ;

3) розчинення вапняку;

ІV) обміну.

г) CaCO3 .

4) отримання вапняку.


Завдання на правильну ПОСЛІДОВНІСТЬ. Завдання містять три або чотири відповіді, які необхідно розташувати у певному порядку відповідно до запропонованого завдання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 4 бали.

  1. Установіть послідовність зменшення активності елементів-металів (2 бали):

а) Cu;

б) Na;

в) Zn;

г) Ag.

  1. Установіть генетичний ланцюжок добування купрум(ІІ) карбонату (2 бал):

а) купрум(ІІ) хлорид;

б) купрум(ІІ) оксид;

в) мідь.

Максимальна кількість балів за тести – 10 балів

^ ЗАВДАННЯ З ВІДКРИТОЮ ВІДПОВІДДЮ
Задача № 1 (3 бали)

Юний хімік змішав шість рідин: бензин, воду, ртуть, спирт, рослинну олію, оцтову кислоту. Коли він помістив рідку суміш у прилад для розділення рідин, що не змішуються між собою, то побачив, що суміш розділилася на три шари. У яких шарах: а-, б-, с-, будуть знаходитися вихідні рідини.
^ Завдання № 2 (5 балів)

Робоча бджола за один виліт приносить до вулика близько 40 мг квіткового нектару, який містить 9% глюкози С6Н12О6 і 12,5 % сахарози С12Н22О11. Скільки молекул глюкози і скільки молекул сахарози зможе принести бджола за один виліт до вулика?
^ Задача № 3 (7 балів)

Скільки грамів осаду утвориться при пропусканні через кальцій гідроксид вуглекислого газу, який виділяється в результаті обробки розчином хлоридної кислоти натрій карбонату масою 25 г?
^ Задача № 4 (10 балів)

Напишіть рівняння хімічних реакцій для проведення перетворень, зазначених на схемі. Назвіть усі вихідні речовини та продукти реакції за міжнародною номенклатурою, вкажіть тип реакції.
Максимальна кількість балів за завдання з відкритими відповідями становить 25 балів

Максимальна кількість балів за олімпіаду – 35 балів.

Код роботи учня ________________

^ БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

до завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

(8 клас)
У завданнях № 1-4 правильну відповідь позначте тільки так:


1.

а2.

а3.

а4.

а


б


б


б


б


в


в


в


в


г


г


г

^ У завданні № 5 відповідь записуйте літерами та арабськими цифрами навпроти кожної римської цифри


5.

ІІІІІІІV

^ У завданнях № 6-7 відповідь записуйте цифрами навпроти відповідної літери


6.

а7.

аб


бв


вг^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

2009-2010 н.р.

(9 клас)
Завдання з вибором ОДНІЄЇ правильної відповіді: завдання № 1-4 оцінюються по 0,5 балів, Максимальна кількість балів – 2,5 бали.

  1. Укажіть йони, що можуть одночасно міститися в розчині:

а) Zn2+ і SO42-;

б) Zn2+ і CO32-;

в) Zn2+ і PO43-;

г) Zn2+ і OH-.

  1. Укажіть формули речовин, які потрібно використати, щоб реакція відбулася відповідно до скороченого йонного рівняння Н+ + ОН- = Н2О:

а) H2SO4, MgCO3;

б) H2SO4, KOH;

в) H2SO4, KCl ;

г) H2SO4, Ba(OH)2.

3. Укажіть умови за яких збільшиться швидкість хімічної реакції С + О2 СО2:

а) підвищити тиск в системі;

б) підвищити концентрацію кисню;

в) підвищити концентрацію карбон доксиду;

г) знизити концентрацію вуглецю?

  1. Позначте кількість речовини NaCl у 100 мл 0,1 М розчиніу натрій хлориду:

а) 0,001 моль;

б) 1 моль;

в) 0,1 моль;

г) 0,01 моль.

  1. Виберіть правильне твердження. У реакції MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2+ H2O … :

а) Манган у речовині MnO2 окиснюється;

б) Хлор у речовині HCl окиснюється;

в) Гідроген у речовині HCl відновлюється;

г) Оксиген у речовині MnO2 відновлюється.
Завдання на ВІДПОВІДНІСТЬ. В одній колонці містяться завдання, до яких треба підібрати правильні відповіді з іншої колонки. Ви маєте пам’ятати, що одному пункту колонки 1 відповідає тільки один пункт колонки 2 і колонки 3. Пункти не повторюються. Відповідь дайте у вигляді комбінації букв і цифр.

^ Кожна правильна відповідь у завданні № 5 оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів – 4 бали.


  1. Установіть відповідність між типом кристалічної гратки, властивостями речовини та речовиною: (4 бали):

^ Тип кристалічної гратки

Зовнішній прояв якісної реакції

Якісний реагент
І) молекулярний;

а) розчин електропровідний;

1) барій;
ІІ) металічний;

б) летка;

2) барій хлорид;
ІІІ) атомний;

в) має велику твердість;

3) гідроген хлорид;
ІV) йонний.

г) пластична.

4) силіцій карбід.
  1   2   3   4

Схожі:

8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconМаксимальна сума балів за І завдання становить 20 б
Проблемна ситуація: обгрунтована відповідь на кожне запитання під час аналізу ситуації – 2 б. Максимальна сума балів за аналіз проблемної...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconУрок з хімії у 9 класі Тема: Кристалічні гратки
На уроці кожен учень виконує завдання, запропоноване товаришем. Оцінювання здійснюється в парах, перевіряється учнем, який готував...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconОцінка завдання – для студентів 6402 „Правознавство” Кожне з завдань...
Хів розв’язання проблеми, формулювання висновків. Посилання на літературні джерела (не менше 20, з яких принаймні 10 – іншомовні)...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconДля учнів 11класів
Теоретичні завдання ( з 1 3; з 14 – 16) – оцінюються від 0 до 3 балів; відповіді аргументовані; повністю висвітлюють думку того,...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconКонтрольна робота №1. Дієслово
...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали icon«Краєвиди Київщини»
Переможці та призери визначаються за кількістю балів, набраних учнем за виконані завдання. При однаковій кількості балів визначається...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconЗаконодавча діяльність та законодавчий процес. Джерела законодавства,...
До початку екзаменаційної сесії Ви повинні здати індивідуальні завдання, що оцінюються максимум 20 балів. Суть індивідуального завдання:...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconЗавдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань І оцінюється...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconДанилова О. В., Данилов С. А
Атестаційна робота крім завдань у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді включає розрахункові задачі з екології, задачі...
8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали iconІндивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство...
Відповідно до номеру, який має студент за списком академічної групи, обрати країну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка