Урок 44 Тема уроку
НазваУрок 44 Тема уроку
Дата конвертації27.03.2013
Розмір76.7 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
8 клас
М4. Основи програмування мовою Паскаль (6)
Урок 44
Тема уроку: Інтегроване середовище програмування Турбо Паскаль. Практична робота «Створення та редагування програм у середовищі програмування Турбо Паскаль»

Мета уроку: навчити дітей працювати в середовищі Паскаля, основним прийомам роботи з текстовим редактором, методам налагоджування програм

Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.

Обладнання: мультимедійна презентація, роздатковий матеріал.

^

Хід уроку


 1. Організаційний момент.

Заходжу до класу, вітаюсь з учнями, пропоную їм сісти. Мовчки оглядаю готовність учнів до уроку. Нагадування про дотримання правил техніки безпеки.


 1. Актуалізація базових знань.

Запитання учням:

  1. Ким і коли було створено мову програмування Паскаль? Які основні прин­ципи було покладено в основу цієї мови?

  2. Завдяки чому мова Паскаль отримала всесвітнє визнання?

  3. Назвіть основні переваги мови програмування Паскаль.

  4. Які складники розглядають, коли характеризують мови програмування? Дайте означення кожному складнику мови Паскаль.

  5. З чого складається алфавіт мови Паскаль?

  6. Що таке складені символи? Як їх сприймає Паскаль?

  7. Які символи відносять до розділових?

  8. Що таке слова? Які види слів є в мові програмування Паскаль? Охаракте­ризуйте кожний вид слів.

  9. Яку загальну структуру має кожна програма, записана мовою програму­вання Паскаль? З яких частин вона складається?

  10. Які частини містить програмний блок?

  11. Для чого призначена описова частина програмного блока?

  12. Опишіть правила утворювання імен сталих та змінних, що діють у Паскалі.

  13. Які типи даних є в мові програмування Паскаль?

  14. На які види поділені скалярні типи даних?

  15. Охарактеризуйте всі стандартні скалярні типи даних.

  16. Які види операцій визначено в Паскалі?


Тестові завдання:

 1. Яке слово використовується для позначення початку програми в мові Паскаль?

а) begin; б) program; в) write (1 бал)

 1. Які символи можна використовувати для позначення імен змінних у мові Паскаль?

а) українські букви; б) знаки арифметичних операцій; в) латинські букви. (1 бал)

 1. Яке слово використовується для позначення початку виконавчого блоку програми в мові Паскаль?

а) begin; б) program; в) write. (1 бал)

 1. Які слова використовуються в програмах?

а) Program; б)Var; в)Begin; г)The end.

 1. Які розділові символи не входять до алфавіту мови програмування?

а) крапка; б)кома; в)знак питання; г)знак оклику; д) двокрапка.

 1. Для чого використовується слово Var?

а) для опису змінних;

б) такого слова немає в мові програмування;

в) для опису сталих величин;

г) для опису міток.

 1. Яке слово використовується для оголошення сталих величин в мові Паскаль?

а) Program; б)Var; в)Begin; г)The end; д) const (1 бал)

 1. Хто створив мову програмування Паскаль?

а) Білл Гейтс; б) Блез Паскаль; в) Ніклаус Вірт. (1 бал)

 1. Яке слово використовується для оголошення змінних величин в мові Паскаль?

а) const; б) real; в) var. (1 бал)

 1. Яке слово використовується для опису величин дійсного типу в мові Паскаль?

а) integer; б) real; в) var. (1 бал)

 1. Вкажіть тип змінної для величини – кількість учнів в класі.

а) integer; б) real; в) var; г)char (1 бал)

12) В якому роцы було створено мову програмування Паскаль?

А) 1968; б) 1974; в) 2000; д) 1978; е)1965.


 1. Мотивація навчальної діяльності.
 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Оголошую тему уроку і мету.


 1. Вивчення нового матеріалу.

Написавши програму мовою Паскаль на папері, ми повинні мати можливість ввести цю програму до пам'яті комп'ютера, причому не тільки в текстовому вигляді, а й у відкомпільованому, (машинному) вигляді. Для цього створено інтерактивне інтегроване середовище, яке об'єднує в собі функції:

 • текстового редактора - для набирання та редагування текстів програм;

 • компілятора - для трансляції текстової програми в машинний код;

 • налагоджувача - для покрокового виконання програм і виявлення прихованих алгоритмічних помилок в програмі.

Інтерактивним середовище називається тому, що воно знаходиться в режимі постійного діалогу з програмістом, а інтегрованим, тому що об'єднує в собі всі перелічені функції.

Середовище програмування ^ Free Pascal надає програмісту можливість працювати одночасно зі 100 вікнами, але активним може бути в кожен момент часу тільки одне вікно (воно має яскраво висвітлений рядок заголовку синього кольору).

Розглянемо основні пункти меню, що вам знадобляться для роботи. Перші три з них (File, Edit та Search) являються пунктами інтегрованого текстового редактора. Їх призначення наступне:

 • File - меню для роботи з файлами (створення, відкриття, збереження тощо);

 • Edit - редагування програми в активному вікні з використанням буферу обміну;

 • Search - пошук у активному вікні необхідного елемента.

 • Window – робота з вікнами

 • Run - запуск програми на виконання


Крім того, пункт меню Window дозволяє швидко працювати з вікнами. Його підпунктами являються наступні:

Tile - розміщення всіх відкритих вікон на екрані мозаїкою рівномірно на весь екран;

^ Cascade - розташування всіх відкритих вікон на екрані каскадом (видимими являються тільки заготовочні рядки);

Close all - закриття всіх відкритих вікон (якщо у вікні знаходиться не збережена програма, система про це повідомить і запропонує вам її зберегти);

Size/Move - зміна розмірів та положення активного вікна (в рядку повідомлень в цьому випадку зазначені клавіші, що дозволяють виконати ці дії);

^ Zoom - розгортання активного вікна на весь екран;

Next - активізація наступного вікна;

Previous - активізація попереднього вікна;

Close - закриття активного вікна;

List - виведення на екран списку всіх відкритих вікон.

Для роботи з файлами (пункт меню ^ File) система пропонує наступні пункти меню:

New - відкриття нового вікна для створення програми;

Open - відкриття файлу, що був збережений раніше, для подальшого редагування та відлагодження;

Save - збереження вмісту активного вікна під "старим" іменем (тим іменем, з яким цей файл вже був збережений); якщо файл зберігається вперше, система автоматично пропонує режим Save as;

^ Save as - збереження вмісту активного вікна під новим іменем;

Save all - збереження вмісту всіх відкритих вікон під визначеними іменами (якщо серед них будуть такі, вміст яких ще не зберігався, система запропонує надати йому ім'я);

^ Change dir - зміна поточного каталогу;

Exit - завершення роботи інтегрованого середовища.
Для роботи з буфером обміну в середовищі Turbo Pascal існують стандартні засобі:

Cut (Copy) - вирізати (скопіювати) виділений фрагмент в буфер обміну;

^ Paste - вставити фрагмент з буферу обміну;

Show Clipboard - передивитися вміст буферу обміну в окремому вікні;

Clear - знищити виділений фрагмент.
Наступний пункт меню Run призначений для виконання компіляції (перекладання програми з мови високого рівня на мову машинного коду) та запуску програми на виконання. В цьому пункті також кілька зручних підпунктів:Run - компіляція та запуск програми на виконання;

^ VI. Практична робота.

 1. Завантажити файл fp.exe. Відкрити нове вікно за допомогою пункту меню File - New. Набрати в цьому вікні текст програми та зберегти (пункт меню File – Save - sum_int). Закрити вікно (пункт меню Window - Close).

^ Program sum_int;

Var a, b, s : integer;

Begin

Readln (a,b):

S := a+b;

Writeln (S);

End.

 1. Відкрити щойно збережений файл (пункт меню File - Open). Виконати в ньому зміни та зберегти змінений файл під новим ім'ям (пункт меню File - Save as - sum_real).

^ Program sum_real;

Var a, b, s : real;

Begin

Readln (a,b):

S := a+b;

Writeln (S:0:2);

End.

 1. Відкрити нове вікно за допомогою пункту меню File - ^ New та розташувати обидва відкритих вікна мозаїкою (пункт меню Window - Tile).

 2. У першому вікні виділити фрагмент тексту (мишкою). Скопіювати виділений фрагмент в буфер обміну (пункт меню Edit - Copy). Активізувати друге вікно, клацнувши по ньому мишкою та вставити скопійований фрагмент (пункт меню Edit - Paste).

 3. Виконати в ньому зміни та зберегти змінений файл під новим ім'ям (пункт меню File - Save as - dobutok).

^ Program dobutok;

Var a, b, P : integer;

Begin

Readln (a);

Readln (b);

P := a*b;

Writeln (P);

End.

Закрити всі вікна та вийти з середовища (пункт меню File - Exit).

^ VIII.Підсумок уроку.

Запитання для учнів:

 1. Назвіть базові компоненти інтегрованого середовища програмування Турбо Паскаль на назвіть їх призначення.

 2. Що треба зробити для першого запуску середовища програмування?

 3. Які дії потрібно зробити для активізації головного меню середовища програмування?

 4. Які підменю містить головне меню інтегрованого середовища Турбо Паскаль?Назвіть призначення кожного підменю.

 5. Опишіть послідовність дій для створення нового файлу в середовищі програмування Турбо Паскаль.

 6. Назвіть дії, які слід виконати для того, щоб:

  1. Виділити фрагмент тексту;

  2. Скопіювати фрагмент тексту;

  3. Вирізати фрагмент тексту;

  4. Вилучити рядок програми;

  5. Скасувати останню дію..

 7. Як зберегти текст програми у файлі?


Домашнє завдання:

 • прочитати сторінки запропонованого підручника;

 • ознайомитись з середовищем Free Pascal, переглянути всі перелічені пункти меню;

 • Напишіть програму обчислення добутку трьох цілих чисел.

 • Напишіть програму обчислення суми трьох дійсних чисел. Результат вивести з точністю до сотих.

Схожі:

Урок 44 Тема уроку iconУрок 12 Тема уроку
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 44 Тема уроку iconУрок 10 Тема уроку. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 44 Тема уроку iconУрок 4 Тема уроку. Залежність властивостей речовин від складу
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок та їх творчого застосування на практиці
Урок 44 Тема уроку iconУрок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 44 Тема уроку iconУрок №1-2 Тема уроку
Тема уроку: Узагальнююче повторення навчального матеріалу за 10клас. Підготовка до діагностичної контрольної роботи
Урок 44 Тема уроку iconУрок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна....
Урок 44 Тема уроку iconУрок 1/1 Тема. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Мета уроку: познайомити учнів із явищем електризації тіл; довести існування двох типів зарядів І пояснити їхню взаємодію тип уроку:...
Урок 44 Тема уроку iconУрок 34 Дата: 27. 01. 2010 Тема уроку
Освітня мета: вчити учнів висловлюватися за темою уроку, узагальнити лексичний матеріал
Урок 44 Тема уроку iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок 44 Тема уроку iconУрок географії у 7 класі. Тема уроку
Тема уроку: Антарктида й Антарктика. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка