Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Скачати 44.03 Kb.
НазваВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дата конвертації27.03.2013
Розмір44.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖУЮ
Директор школи _________________ Заступник директора школи
____________________________

/ОЛЕКСИШИН Б.П./ /./

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛАБОРАНТА


ВЕЛИКОГАЇВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ ступенів

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ
Лаборант


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики лаборанта.

1.2. Лаборант призначається і звільняється з посади директором школи з числа осіб, які мають середню професійну освіту без вимог до стажу робо­ти чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи з даного профілю не менше 2 років.

Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному об'ємі покладені на неї посадові обов'язки, як виняток може бути призначена на посаду лаборанта.

1.3. Лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов'язки завідувача кабінетом, а при обслуговуванні декількох кабінетів - заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

В своїй діяльності лаборант керується постановами, розпоряджен­нями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінету(тів); відповідними ста­ндартами і технічними умовами, правилами експлуатації лабораторного об­ладнання і контрольно-вимірної апаратури; правилами експлуатації обчис­лювальної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку школи і даною Інструкцією.
2. ФУНКЦІЇ

Основним призначенням посади лаборанта є надання допомоги вчите­лю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслуговуванні і підтримці в робочому стані обладнання навчальних кабінетів.
^ 3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Лаборант виконує наступні посадові обов'язки:

 1. Слідкує за справністю лабораторного обладнання, здійснює його ремонт.

 2. Готує обладнання (прилади, апаратуру, технічні засоби навчання) до проведення експериментів, здійснює його перевірку і просте регулювання згідно розроблених інструкцій та іншої документації.

 3. Здійснює у відповідності з вказівками вчителя, завідувача кабінетом і розкладом занять необхідні підготовчі і допоміжні операції для прове­дення лабораторних, практичних і демонстраційних робіт.

 4. Забезпечує учнів при виконанні лабораторних і практичних робіт необхідним для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактивами і т.п.

 5. Виконує різноманітні обчислювальні і графічні роботи, пов'язані з навчальними заняттями, які проводяться.

 6. Веде облік витрачених матеріалів, складає звітність відповідно до встановленої форми.

 7. Розмножує за вказівкою вчителя, завідувача кабінетом дидактичні матеріали.

 8. Приводить у належний порядок обладнання після проведення лабо­раторних, практичних, демонстраційних робіт; при потребі миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації.

 9. Суворо дотримується правил техніки безпеки, охорони праці, виро­бничої санітарії і пожежної безпеки. Здійснює контроль за роботою витяжних шаф електричного та санітарно-технічного обладнання в кабінеті(ах).

3.10.Турбується про розширення матеріальної бази кабінету (-ів), скла­дає за дорученням завідувача кабінетом заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв'язки з навчальними колекторами, фільмотеками і іншими подібними організаціями.
4. ПРАВА

Лаборант має право:

 1. Забороняти користуватися несправним обладнанням (приладами, інструментами, технічними засобами і т.п.).

 2. Відразу ж забороняти явні порушення правил техніки безпеки, охо­рони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Ста­туту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпо­ряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов'язків, встановлених даною посадовою Інструкцією, в тому числі за не­ використання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у
  порядку, визначеному трудовим законодавством.

 2. За спричинені школі чи учасникам навчального процесу збитки в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків лаборант несе відповідальність в порядку і у межах, визначених трудовим і (чи) циві­льним законодавством.^ 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Лаборант:

 1. Працює в режимі ненормованого робочого тижня згідно графіку, складеного, виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженого дире­ктором школи.

 2. На період канікул, який не співпадає з відпусткою, виконує госпо­дарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директора школи чи йо­го заступника з навчально-виховної роботи.

 3. Проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробни­чої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідним кабінетом чи заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

 4. Працює в тісному контакті з учителями відповідних предметів.


Схожі:

Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідуючого бібліотекою І бібліотекаря
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Обж,затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31. 08. 1995р., №463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики педагога, затвердженої наказом Міністерст­ва...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Великогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області iconВеликогаївської зош І-ІІІ ступенів тернопільського району тернопільської області
Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка