Урок №5 6
Скачати 54.05 Kb.
НазваУрок №5 6
Дата конвертації27.03.2013
Розмір54.05 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Дата проведення: ____________________
Урок № 5 – 6 Підготовка комп’ютера до роботи. Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером. Практична робота №1 „Робота з клавіатурним тренажером”
Мета уроку: Пояснити учням роль магістралі, принципи взаємодії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні повідомлень, призначення контролерів, адаптерів. Пояснити та освоїти основні прийоми роботи з клавіатурою.

Обладнання: Інтерактивна дошка, проектор, модуль «Інформатика та інформація». Тренажер «Вовву Туре»


Хід уроку: Демонстрація модуля «Інформатика та інформація». Лекція. Робота з тренажером.
Види програмного забезпечення.

Як ми вже знаємо, комп'ютер складається з двох частин — апаратної частини і програмного забезпечення (ПЗ). Розглянемо детальніше програмне забезпечення. Комп'ютерних програм так багато, що для правильного їх викори­стання слід розрізняти основні види програм і розуміти призначен­ня кожної. Звичайно програмне забезпечення визначають за галуз­зю використання при розв'язуванні різних класів завдань. Усе ПЗ ділиться на три великі групи: системне; прикладне; інструментальне.

Системне ПЗ — це сукупність програм, призначених для управ­ління апаратною частиною комп'ютера і забезпечення взаємодії користувача з комп'ютером.

Цей вид ПЗ тому й називається системним, бо без нього робота комп'ютера неможлива. Крім того, системне ПЗ забезпечує роботу прикладного ПЗ.

Прикладне ПЗ — це програми, призначені для розв'язання завдань у різних предметних галузях.

Типовими прикладними програмами є навчальні програми, видавничі системи, бухгалтерські пакети, текстові редактори тощо. Класифікацію прикладного ПЗ буде розглянуто далі.

Звісно, програми не виникають «із повітря», їх треба створюва­ти. Для цього є інструментальне ПЗ.

Інструментальне ПЗ — це програми, призначені для розробки різноманітних програм.

Системне ПЗ.

До системного ПЗ належать:

 • операційна система (ОС);

 • драйвери пристроїв;

 • оболонки ОС;

 • службові або сервісні програми (від англ. to serve — об­слуговувати).

Операційна система — це найваж­ливіша частина системного ПЗ, без якого робота комп'ютера неможлива. Вона при­значена для планування й управління пристроями комп'ютера, а також для за­безпечення «діалогу» користувача з ком­п'ютером, тобто для виконання команд операційної системи.

Драйвер пристрою — це програма, призначена для управління цим при­строєм. Драйвери можуть входити до складу ОС або встановлюва­тися додатково.

Програми-оболонки ОС призначені для забезпечення «діало­гу» користувача з ОС: замість введення команд користувач натискає певні клавіші клавіатури або кнопки миші.

Сервісні програми — це встановлені додатково програми, які призначені для:

 • діагностики працездатності комп'ютера;

 • захисту від вірусів;

 • обслуговування дисків;

 • архівування даних тощо.

Комп'ютер може працювати без сервісних програм, але їх функції часто використовуються.

Операційна система. Оболонка ОС.

Під час роботи користувача за комп'ютером постійно необхідно ви­конувати однакові прості дії, наприклад:

 • запустити програму на виконання;

 • переглянути вміст диска;

 • зчитати або записати інформацію на диск або дискету;

 • видалити інформацію з диска або дискети;

 • надрукувати результати роботи програми тощо.

Ці дії користувач виконує завжди, незалежно від того, яке саме завдання має. Для реалізації цих та інших дій (команд) розробляють­ся спеціальні програми — операційні системи.

ОС — це сукупність програм, призначених для управління при­строями апаратної частини комп'ютера та для взаємодії кори­стувача з комп'ютером.

Однією з найважливіших функцій ОС є організація зберігання інформації у зовнішній пам'яті. Вся інформація у зовнішній пам'яті зберігається у вигляді файлів. У файлах містяться програми, дані для цих програм, результати обчислень, малюнки, документи, музи­ка та інша інформація.

Щоб розрізняти файли, їм присвоюють імена.

Файл — це ділянка зовнішньої пам'яті, що містить логічно об'єднану інформацію і має конкретне ім'я.

Кожна ОС має свій принцип організації зберігання файлів і доступу до них — файлову систему. ОС забезпечує виконання з файлами таких операцій, як створення, перегляд, копіювання або переміщення, перейменування, видалення, друк. Кожній із цих операцій відповідає певна команда OC.

Щоб легше було знаходити файли у зовнішній пам'яті, наприк­лад на диску, їх можна об'єднувати в групи, даючи групі ім'я, яке найбільше відповідає характеру інформації, що в ній міститься. За аналогією з бібліотекою, де є каталоги для спрощення процесу пошу­ку книг, у файловій системі також використовується термін «каталог» або його синоніми — «директорія» (від англ. directory — довідник, по­кажчик), «папка» для зберігання інформації про файли, що входять до групи. Кожний каталог, крім файлів, може містити підкаталоги з фай­лами тощо. Команди ОС забезпечують також роботу з каталогами.

Окрім файлової системи, ОС класифікують за такими ознаками:

 • можливість виконання кількох програм одночасно. Такий ре­жим роботи називається багатозадачним на відміну від однозадачного, коли виконання наступної задачі може розпочатися тільки після розв'язання попередньої;

 • можливість одночасної роботи з ОС кількох користувачів. Такий режим роботи називається багатокористувальницьким на відміну від однокористувальницького, коли доступ до ОС можливий тільки для одного користувача;

 • можливість роботи в локальній мережі. ОС, що забезпечують таку можливість, називаються мережними.

Нині найпоширенішими є такі операційні системи: MS-DOS {Microsoft Disk Operating System — Дискова ОС фірми Microsoft), серії Windows, Unix, Linux, Novell NetWare. Постійне вдосконален­ня апаратної частини комп'ютерів призводить до необхідності вдос­коналення операційних систем. У зв'язку з цим з'являються нові версії ОС, які розширюють можливості попередніх, наприклад Windows 95, 98, ME.

Перші версії MS-DOS є однозадачними, однокористувальницькими і немережними. Windows 95, 98, ME, NT, 2000, ХР вже багатозадачні і мережні, але однокористувальницькі. Unix, Linux — багатозадачні, багатокористувальницькі, мережні. Операційні системи можуть надавати користувачеві різні способи введення команд і пе­регляду результатів — користувальницький інтерфейс (англ. interface). Цей інтерфейс у різних ОС може бути більш зручним (дружнім) або менш зручним. Погодьтеся, що значно простіше і зручніше вибрати команду зі списку за допомогою клацання кноп­кою миші, ніж вводити її повний текст із клавіатури. Крім того, під час введення з клавіатури можна припуститися помилки. Справді, не дуже приємно сидіти перед чорним екраном із суцільним текстом, набагато приємніше працювати з графічними зображеннями файлів, каталогів, програм тощо.

Для роботи з ОС, що використовують текстовий режим роботи дисплея та не мають дружнього користувальницького інтерфейсу, зазвичай використовують програми-оболонки ОС, або, як їх іще нази­вають, файлові менеджери (від англ. to manage — управляти), які полегшують взаємодію користувача з ОС. Наприклад, для ОС MS-DOS такою оболонкою є програма Пітера Нортона Norton Commander.

ОС, які використовують графічний режим роботи дисплея, ма­ють більш дружній інтерфейс для виконання команд. Такими є ОС серії Windows.

Щоб користувач міг працювати з комп'ютером, необхідно заван­тажити ОС, тобто переписати частину програм ОС із диска в опе­ративну пам'ять. Цей процес автоматично виконується спеціальною програмою — початковим завантажувачем. Вона розташована в нульовому (завантажувальному) секторі системного диска — диска, що містить програми ОС.

Домашнє завдання: конспект.

Схожі:

Урок №5 6 iconУроків з використанням опорних конспектів та опорні конспекти з предмету...
Використовуються такі нетрадиційні форми уроків як: робота в малих групах, урок – квк, бінарні уроки, урок – «конференція», урок...
Урок №5 6 iconУрок-суд, урок-диспут, урок у полі, урок-ярмарок  тощо. Тому, на...
У 80-х роках ХХ ст набуло активності масове застосування нестандартних уроків, з якими вчителі пов’язували підвищення якості навчального...
Урок №5 6 iconУрок. І щоб урок був плідним, будемо
Добий день, діти! Сьогодні урок математики проведу у вас я. Звуть мене Тамара Семенівна
Урок №5 6 iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №5 6 iconЩо таке урок. Підготовка до уроку. Урок
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом...
Урок №5 6 iconУрок має певну структуру та складається з 5 основних етапів
Вчитель має створити на уроці атмосферу безпеки треба пам ятати про те, що урок повинен бути позбавлений напруження. Тому урок ми...
Урок №5 6 iconУрок Робота із знаками «Я», «хор». Введення знаків «+», «-» Урок...
На початку навчання в першому класі у дитини формується усвідомлення нового статусу – школяра. Завдання педагога сформувати у дитині...
Урок №5 6 iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №5 6 iconУрок 6 міст життя
Якщо ви ще не народилися згори, то цей урок допоможе вам зрозуміти, що вам для цього потрібно. Якщо ви вже народилися згори, то урок...
Урок №5 6 iconУрок в 10 класі Вектори в просторі урок 257 Телеканал «Школяр»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка